Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: neděle Božího milosrdenství, 23. 4. 2017

  • Tato neděle je Božího milosrdenství a končí velikonoční oktáv.
  • Sbírka minulou neděli na AKS vynesla 27 070,- Kč a sbírka u Božího hrobu na Svatou zemi 10 810,- Kč. Postní almužna činila 5 560,- Kč
  • Tuto neděli oslavujeme zasvěcení kostela sv. Vojtěchovi. V 15:30 je svátostné požehnání. Po něm jste zváni do suterénu. Během programu se budeme věnovat sochám světců - proběhne promítání o jejich realizaci. K volné zábavě bude hrát harmonika a bude zajištěno občerstvení.
  • V pondělí v 16:00 hod. v suterénu proběhne další chvíle nad Biblí.
  • Další setkání PR bude v pondělí 24. dubna v 19:30 na faře.
  • Na pastorační radě se zvažovalo uspořádání eucharistického průvodu při slavnosti Těla a Krve Páně. Členové rady přivítají názory farníků.
  • Ve čtvrtek 27. 4. je zkouška Prvopáteční scholy od 17:30 v klubovně na faře. Zkouška Hvězdiček v pátek nebude.
  • Akce s názvem TOULKY DĚKANÁTEM, budou tento pátek v Otrokovicích. Po mši bude adorace a pak beseda s otcem Jindřichem Poláčkem.

  • V sobotu 29. dubna 2017 se na Besedě koná duchovní obnova se sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství. Z toho důvodu zde ráno nebude mše svatá. I když v knihovně je přihlašování uzavřené, stále je dost volných míst a je možné se přihlásit přes internet nebo ještě v pondělí ve farní kanceláři.
  • O církevní sňatek požádali Josef Sedláček z Kvítkovic a Eliška Marčíková z Otrokovic. Svatební obřad bude 29. 4. v 11:00 v Kvítkovicích.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb