Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 6. neděle velikonoční, 21. 5. 2017

  • Sbírka minulou neděli vynesla 21 500,-. Individuální dar činil 10 000,-.
  • Centrum pro rodinu zve tuto neděli na Den pro rodinu, který se koná na Jižních Svazích. Začátek je ve 14:30 hod.
  • V pondělí 22. 5. je v plánu další setkání pastorační rady, která se bude věnovat jednak uspořádání slavnosti Těla a Krve Páně s průvodem městem a dále naváže na náměty k otázkám otce arcibiskupa. Proto jsou zváni na jednání rady další věřící, kteří by měli co říct k těmto námětům.
  • V úterý v 18:30 bude u sv. Vojtěcha mše svatá, na charitě je bohoslužba slova v obvyklém čase.
  • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. V Kvítkovicích je mše v 7:30, u sv. Vojtěcha v 18:30. Modlitební společenství začne až v 19:30.
  • V pátek ve 14:00 hod je bohoslužba na Senioru C.
  • V sobotu v 9:00 je ministrantská schůzka. Zahájení je v kostele.
  • 9. 6. je Noc kostelů. Dnes naposled se zapisuje do seznamu pořadatelů.
  • Charita pořádá pouť na sv. Hostýn v pondělí 26. 6. Sraz je v 7:30 hod. před Charitním domovem Na Uličce. V Kvítkovicích pak už v 7:15 u kaple. Cena je 120,- Kč. Přihlásit se můžete na Charitě v kanceláři u J. Žalčíka nebo v Kvítkovicích u paní Hradilové. Cenu je třeba uhradit do 23. června.
  • V našem kostele požádali o církevní sňatek Karel Staněk a Adéla Jurygáčková z Otrokovic. Svatební obřad bude v sobotu 27. 5. ve 12:00 hod.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb