Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 2. neděle postní 17. 3. 2019

 • Sbírka na opravu střechy vynesla 26 000,- Kč a individuální dar byl 10 000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Ze sbírek bylo doposud vybráno 322 560,- Kč, soukromé dary činily 167 905,- Kč.
 • V Kvítkovicích je tuto neděli adorační den se společným zakončením v 17:00 hod. Z toho důvodu tam křížová cesta nebude.
 • Tuto neděli je křížová cesta v 16:00 hod. u sv. Vojtěcha.
 • Na stolíku je k dispozici kartička na další postní týden, ve kterém se budeme zamýšlet nad postavou apoštola Jana.
 • V pondělí 18. března se koná Chvíle nad Biblí a to v 16:00 v suterénu.
 • V úterý je slavnost sv. Josefa. Protože se jedná o doporučený zasvěcený svátek, mše bude zde v kostele sv. Vojtěcha v 18:00 hod. Na charitě bude v tento den v 10:00 jen křížová cesta se sv. přijímáním.
 • Ve středu z důvodu pohřbu odpadá 6. a 7. třídě výuka náboženství.
 • Pro dobrovolníky, kteří konají službu ve čtvrtek při tiché adoraci, je připraven nový rozpis služeb. Vyzvedněte si jej prosím v sakristii.
 • V pátek v 19 hod. bude v suterénu beseda pro biřmovance na téma partnerství, vztahy a sexualita. Besedu povedou manželé Staňkovi a jsou zváni i další zájemci zejména z mládeže.

 • Každoroční pouť Zlínského děkanátu se koná v sobotu 6. dubna na Velehradě. Od 9:00 lze využít v turistickém centru seminář Pavola Streža „Otcovo srdce". Program v bazilice začíná v 15 hod. a odjezd autobusu je v plánu od Komerční banky ve 13:30 hod. Zájemci o společnou dopravu autobusem se mohou přihlásit v knihovně a na cestu se vybírá 100 Kč.

 • Ve farní knihovně je možno tuto a příští neděli objednat 4 druhy rodinných velikonočních svící - paškálků.

 

- - -

 

Námět na oblečení na Svatovojtěšskou veselici:)

- - -

 


 

Video z noci kostelů - Kostel sv. Vojtěcha https://www.youtube.com/watch?v=FaJSjqFXWl8

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb