Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

 

| zobrazit starší aktuality

Ohlášky: 2. neděle v mezidobí, 15. 1. 2017

  • Měsíční sbírka minulou neděli vynesla 18 500,- Kč. Z kasičky u jesliček bylo vybráno celkem 19 030,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Poděkování patří také všem, kdo pomohli s úklidem vánoční výzdoby.
  • Louskáček - setkání vedoucích je tuto neděli v 16:30 hod. v suterénu.
  • Chvíle nad Biblí v měsí lednu nebude.
  • V úterý ve farnosti probíhá kněžské setkání. Mše sv. je v 10:30 u sv. Vojtěcha. Celebruje o. M. Vévoda. Na charitě proto bohoslužba nebude.
  • Ve středu slavíme svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů a začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Lze využívat text v kancionále č. 031.
  • 20. 1. je v Nealkobaru  od 19:00 beseda s promítáním fotek o putování  do Santiaga de Compostela. Těší se J. Ludvíková a D. Kořenková.
  • K přípravě na biřmování se lze hlásit během ledna. Nabídka se týká věřících od 15 let. Horní hranice není omezená. Přihlášení proběhne individuálně formou rozhovoru s knězem.
  • 28. 1. jste srdečně zváni na 13. Tomáckou zábavu, aneb „Jak to chodí na táboře". Prodej vstupenek bude probíhat po obou nedělních mších svatých.
  • 4. 2. Proběhne ve Šternberku tradiční Hromniční pouť matek. Na společnou dopravu autobusem, se přihlaste ve Zlíně v knihkupectví Veni. Cena činí 200,- Kč a odjezd je plánován v 7:40 ze zastávky u sv. Michaela.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb