Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Ohlášky 7. neděle velikonoční, 29. 5.

  V tomto týdnu je první pátek v měsíci. Od 17:30 bude příležitost ke svátosti smíření. Příští neděli budeme slavit Slavnost Seslání Ducha svatého a zároveň sbírka na církevní školství. Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší svatých na 2. pololetí 2022. Přijměte pozvání příští neděli od 17:00 na Koncert duchovní hudby, který si pro nás připravil Ženský pěvecký sbor z Otrokovic. Vstupné je dobrovolné. V pondělí 6. 6. vás zve Filmový apoštolát v 18:30 do suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Setkání.  Animátoři Zlínského děkanátu zvou mladé v pátek 10. 6. na Noční pěší pouť na sv. Hostýn. Začátek v 18:30 mší sv. na Jižních Svazích. Více informací na plakátě. V pátek 10. 6. proběhne Noc kostelů. Kdo by se rád vydal do okolních kostelů, můžete si vzít na stolíků poutnický pas. Programy jednotlivých kostelů najdete taky na www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci. Na Noc kostelů pojede výletní autovláček od Billy v 17:30. Ve čtvrtek 30. 6. jsme zváni na mši svatou v 17:00 do katedrály sv. Václava v Olomouci. Bude to taky příležitost poděkovat o. arcibiskupovi Janu Graubnerovi za dlouholetou službu v naší arcidiecézi a prosit o hojnost milostí pro novou službu arcibiskupa pražského a primase českého. Pokud bude zájem, vypravili bychom autobus. Hlaste se do příští neděle v zákristii. Zveme vás na farní dovolenou, kterou jsme naplánovali od 11. – 16. 7. v Králíkách. Chceme projít Jeseníky, Orlické hory, navštívit poutní místo Neratov a jiné. Bližší informace u Pavla Čecha.    Májové pobožnosti V kostele sv. Vojtěcha: Pondělí, úterý v 18.00    V kapli sv. Anny v Kvítkovicích: Pondělí v 18.00   

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč se musím každý den modlit?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.5.2022

  Otázky: 1. Proč se musím každý den modlit? 2. Soutěž 3. Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý? Host: Otec arcibiskup Jan Graubner   Evangelium  (Jan 17,20-26) Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč se musím každý den modlit?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: BŮH OSLAVUJE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.5.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Dnes mi přišlo na mysl, jak rád Bůh slaví. Zmrtvýchvstání svého Syna slaví v Církvi padesát dní! A jeho nanebevstoupení? Kromě toho, že je součástí zmíněných dnů, má i zvláštní svátek. Ale i další dny až do Letnic Bůh slaví návrat svého Syna do nebe. Jak to víme? Neboť slaví Církev. Církev je Boží dílo. Vnímáme-li pozorně texty při slavení eucharistické liturgie či modlitbě liturgie hodin, všude zní radost z Ježíšova oslavení. A nejen Ježíšova – i našeho. Neboť jako Ježíšovo tajemné tělo i my jsme již vystoupili do nebe, ačkoli ještě žijeme na zemi. Jak se tato radost projevuje v biblických čteních této neděle? Nuže nejprve trochu nečekaně - čteme o smrti svatého Štěpána, který volá: "Vidím otevřené nebe a Syna člověka stát po pravici Boha" (Sk 7, 56). Jakoby nám Štěpán potvrzoval pravdu o nanebevstoupení, jak ji známe z textů evangelií. Naší odpovědí je oslava jásavým žalmem: „Pán kraluje!" (Ž 97). Pak Zjevení – vyjadřuje mimo jiné i toužebné očekávání křesťanů přejít od víry k vidění: „Přijď, Pane Ježíši!“ (22, 20). A evangelium? Je i o Ježíšově slávě, který ve své modlitbě prosí Otce, aby ji dostali i všichni ti, kdo patří Ježíši, čeká nás nebe! Těšíš se do nebe? Já velmi. Denně si přitom uvědomuji, že do nebe nemůžu přijít sám. Nejednou se mi v mysli vynořuje obraz, že jednou přijdu před nebeskou bránu a tam mě budou čekat zástupy těch, se kterými jsem žil či žiji nyní na zemi. Budou plesat a jásat, že jsem už mezi nimi. Ale vždy se mi do toho obrazu přimíchá myšlenka. „A co když tam bude někdo, kdo bude Bohu říkat: ‚Bože, tento člověk mi o tobě nemluvil, nesvědčil, neprojevil mi lásku, pohoršil mě…“ Je to pro mě motivace vnímat každého kolem sebe jako člověka, který mi může pomoci přijít do nebe, ale zároveň mi může i tu cestu pořádně zkomplikovat. Všechno závisí na tom, jestli ho budu milovat... Co mi Bůh řekne, když přejdu do věčnosti? Bude tam někdo, kdo mu bude říkat o mně dobré věci? Doufám, že když mě Bůh pozval na oslavu, tak mě tam jednoho dne i přivítá. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Novéna k Duchu Svatému

  Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: https://vojtechkodet.cz/temata/duch-svaty/svatodusni-novena1   Novéna ke stažení zde: Duch sv.novena A5   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   Veni Creator Spiritus – Gregorian chant   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Martin Smith - Come Holy Spirit | Přijď Duchu svatý   Crowder - Ghost | cz titulky   Natalie Grant - Always There | Pořád jsi mi nablízku   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview    

 • 0 Ohlášky 6. neděle velikonoční 22. 5.

    Dnes s celou církví prožíváme den modliteb za pronásledované křesťany. Dnes bude zde v kostele sv. Vojtěcha od 17:00 Benefiční koncert ZUŠ OTROKOVICE. Dobrovolné vstupné bude věnováno maminkám z Ukrajiny. V pondělí 23. 5. vás zve Filmový apoštolát v 18:30 do suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Sv. Rita.  Ve čtvrtek 26. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně. Protože se jedená o doporučený zasvěcený svátek, kdy se máme účastnit mše svaté jako v neděli, pokud nejsme v práci, mše sv. bude večer v 18:30. Od 8:00-10:00 bude výstav a tichá adorace.  V pátek začíná novéna k Duchu Svatému. Na farním webu najdete podklady zde. Využijte všech příležitostí, které se nabízejí pro přijetí svátosti smíření. Připravme se tak dobře na blížící se slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou nám vrcholí doba velikonoční. V sobotu 28. 5. jste zváni od 9:00 – 18:00 do suterénu kostela na kurz Filip. Je určen pro každého, kdo chce nově intenzivně prožít základní zvěsti evangelia o Boží lásce, lidském hříchu a spáse skrze Ježíše Krista. Přihlášení možné ještě dnes. V neděli 5. 6. se budou zapisovat úmysly mší svatých na 2. pololetí 2022. Již teď si může v zákristii zapsat přednostně úmysl ten, kdo bude mít nějaké výročí. V pátek 10. 6. proběhne Noc kostelů. Kdo by se rád vydal do okolních kostelů, můžete si vzít na stolíků poutnický pas. Programy jednotlivých kostelů najdete taky na www.nockostelu.cz nebo v mobilní aplikaci. Zveme vás na farní dovolenou, kterou jsme naplánovali od 11. – 16. 7. v Králíkách. Chceme projít Jeseníky, Orlické hory, navštívit poutní místo Neratov a jiné. Bližší informace u Pavla Čecha.    Májové pobožnosti V kostele sv. Vojtěcha: Pondělí, středa, pátek, neděle v 18.00 – májová pobožnost. Úterý, čtvrtek, sobota v 18.00 – modlitba růžence za mír.   V kapli sv. Anny v Kvítkovicích: Pondělí v 18.00 – modlitba růžence za mír. Středa, pátek, neděle v 18.30 – májová pobožnost.   ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN Ve čtvrtek 26. 5. mše sv. u sv. Vojtěcha v 18:30 – slavnost Nanebevstoupení Páně

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Je život v klášteře zábava?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.5.2022

  Otázky: 1. Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý? 2. Co vás baví na životě v klášteře? 3. Jak nám Duch svatý připomíná Ježíšova slova? Host: Otec biskup Pavel Konzbul   Evangelium  (Jan 14,23-29) Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A (přece) slovo, které slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: `Odcházím' a `(zase) k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Je život v klášteře zábava?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 6. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: SPORY V BOŽÍM PŘÍBYTKU?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.5.2022

    Kráčet společně (Syn hodos) Přestože mě láká věnovat se tématu „sporu a ne malé hádky“ (Sk 15, 2), neboť to nám je blízké a v dnešních novinách by byly z toho bombastické titulky, pro nás mnohem důležitější je souvislost tohoto textu (a celého, nejen uvedených slov) s ostatními čteními. V Antiochii vznikl problém. Pokud by jeho účastníci nežili s Ježíšem, neprožívali to, co Ježíš slibuje v dnešním evangeliu – „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a uděláme si u něj příbytek“ (Jn 14, 23) -, tak by sotva našli řešení. Ale protože vnímali, že jde o Boží věc, že ​​jde o to, aby Bůh přebýval nejen v jejich srdcích, ale také v jejich společenství, tak hledali řešení a Boží Duch jim ho dal: „Duch Svatý a my jsme rozhodli…“ (Sk 15, 28). Konečným výsledkem takového prožívání své víry, takového přístupu k problémům je text ze Zjevení: „…svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha ozářeno Boží slávou… Chrám jsem v něm neviděl, neboť jeho chrámem je Pán, všemohoucí Bůh, a Beránek“ (Zjv 21, 10–11.22). Nádherná vize, pro kterou se vyplatí žít! Možná si myslíš, že máš k tomu daleko, aby si Bůh u tebe udělal příbytek, aby tě vedl Boží Duch. Ale to není pravda. Od křtu Bůh v tobě přebývá. Stal ses jeho dítětem, součástí Kristova těla – Církve, jsi vbudován do svatého chrámu. Jsi součástí nového Jeruzaléma, jsi Kristovou nevěstou. Jistě, můžeš namítat, že tvé hříchy Boha vyhánějí. Ale Bůh se nedá jen tak snadno vyhnat. Pokud si svá selhání uvědomuješ, pokud jich lituješ (nebo jak to kdosi řekl, pokud lituješ alespoň toho, že jich nedokážeš litovat), pokud usiluješ o dobro čili pokud Boha miluješ, proč by měl být Bůh mimo tebe? A teď udělám skok. Velmi mi v Církvi chybí zdravé spory a hádky. Ať se děje cokoliv, tváříme se, jako by všechno bylo v pořádku. Apatie? Lhostejnost? Nezájem? Strach? Vyvolává to ve mně otázku, jestli vůbec žijeme… Jsme-li Božím příbytkem, tak to musí být na nás vidět. Skutečné Boží věci v nás musí vyvolávat vášeň, nadšení, je-li třeba, i rozhořčení či hádky, aby hledáním řešení byl v nás, ve své Církvi, oslaven Bůh. Synodální setkání jsou k tomu skvělou příležitostí.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Filmový apoštolát nabídne film o sv. Ritě

  Srdečně zve k promítání italského romantického dramatu Sv. RITA. Promítáme v pondělí 23. května v 18:30 v sále pod kostelem sv. Vojtěcha. Občerstvení zajištěno. Vstup volný.   Na konci 14. století, v době nezávislosti a prosperity Umbrie, byla moc     ve městě Cascia v rukou několika šlechtických rodů. Jediným platným zákonem byl Zákon cti a jediným jasným jazykem bylo násilí. V té době    se mladá, odvážná a krásná Rita zamiluje do rytíře Paola Manciniho. Ale krátce po svatbě Rita zjistí, že Paolo je bezcitný vrah. Díky silné víře            a neustálé lásce své ženy však opustí pomstychtivé boje a v jeho životě dojde k obratu. Ale jejich šťastný rodinný život trvá jen do dne, kdy je Paolo obviněn ze zrady rodiny a svými bývalými společníky zabit. Příběh Rity, které kruté intriky a vzájemná stará nenávist mezi znepřátelenými rody připravila jak o manžela, tak i o dva syny, příběh hluboce věřící katoličky a silné ženy, která se zapříčinila o usmíření těchto dvou rodů a později zasvětila svůj život Bohu. Jejím životním posláním je odpuštění a smíření a na její hlubokou lásku ke Kristu Bůh odpovídá udělením stigmat.   Svätá Rita   Svätá Rita - Patrónka nevyriešiteľných situácií  

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 5. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: ZÁJEM O LIDI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 14.5.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Na webu postoj.sk (svetkrestanstva.postoj.sk/105593/netusil-som-ze-bohatstvo-nas-tak-zmeni-uz-aj-ja-sa-spravam-inac) je rozhovor s Petrem Gombitem, knězem, který založil a vede zařízení Oáza pro bezdomovce v Bernátovcích nedaleko Košic. Doporučuji ho k přečtení každému právě ve spojitosti s liturgickými texty dnešní neděle. Proč? Neboť Ježíš říká: „Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem: jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“„ (Jn 13, 34-35). V rozhovoru je mnoho podnětů na toto téma. Naše synodální kráčení se pomalu blíží závěru první etapy, diecézní fáze. Při pohledu do zápisů ze setkání v naší farnosti se stále více vynořuje základní problém život v naší Církvi – individualismus. „Mám svůj život s Ježíšem a navíc nemám čas, nemám zájem.“ Ale když nás dnes Ježíš volá milovat se navzájem, tak to nelze bez skutečného zájmu o druhé. A nejen v tom, zda mají vše potřebné pro život (to se ještě jak-tak zvládá), ale jestli mají i vše potřebné pro věčný život. Vynořuje se však i jiný problém – způsob pastorace. Jako by se velká část kněží spokojila se základním servisem a rezignovala na úsilí zvát věřící k výšinám. Z Církve se stává servisní organizace, do které mnozí z farnosti přicházejí jen pro „služby“ - pokřtít, pohřbít, sezdat, připravit na biřmování, vyzpovídat… Nemáme však strukturu, která by těmto lidem nabízela biblické školy, formaci v modlitbě, systematickou katechizaci dospělých, růst ve víře… Proč tomu je tak? Je jasné, že kněz, ani ten nejlepší a nejhorlivější, nemůže sám nabízet veškeré bohatství Církve. Jsou potřební laici. Každý pokřtěný má v sobě bohatství, které může a má dávat jiným. Má v sobě Boží život. Pokud se každý pokřtěný neprobudí a nepřevezme část své odpovědnosti za bratry a sestry kolem sebe, tak… Všimni si v dnešním čtení ze Skutků apoštolů (14, 21b - 27) aktivit Pavla a lidí kolem něj. Jak velké věci učinil skrze ně Pán! Proč to dokázali? Neboť měli zájem o lidi. Neboť věděli, že poselství, které hlásají, je pro každého člověka, pro jeho věčný život jedinečné a nenahraditelné ničím jiným. Podobá se naše smýšlení o lidech Pavlovu? Posloucháme Ježíšův příkaz? Vezměme si za svá slova responsoriálního verše: „Chci tě oslavovat navěky, Bože, můj králi.“ Je jasné, že nejde jen o oslavná slova, neboť: „Podle toho poznají všichni, že jste moji učedníci, budete-li se navzájem milovat.“