Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 5. neděle postní, 18. 3. 2018

 • Tuto neděli je sbírka na opravu střechy sv. Michaela.
 • Děti, které splnily v tomto týdnu svůj postní úkol, si mohou po mši přidat svůj křížek na Kalvárii. Na stolíku je k rozebrání další sada křížků.
 • Tuto neděli mají v 16:00 u sv. Vojtěcha křížovou cestu žáci náboženství.
 • Po křížové cestě proběhne v suterénu Louskáček - setkání vedoucích.
 • V Kvítkovicích je tuto neděli adorační den se zakončením v 17:00 hod.
 • V pondělí 19. 3. je chvíle nad Biblí. A to od 16:00 v učebně náboženství.
 • V pondělí je slavnost sv. Josefa. Mše sv. bude v 18:00 ve farním kostele.
 • Svátost pomazání nemocných se bude udělovat v úterý 20. 3. na charitě, ve středu 21. 3. ve farním kostele a ve čtvrtek 22. 3. v Kvítkovicích. K tomu účelu si každý vyzvedne lístek, který vyplní a odevzdá se při udělování svátosti. Tato svátost má být spojena se svatým přijímáním. Kdo nebyl déle u svátosti smíření, má příležitost v pondělí od 17:30 a ve středu od 17:00.
 • Modlitby matek zvou na modlitební triduum v pátek 23. 3. od 17:00, v sobotu 24. 3. po ranní mši sv. a v neděli 25. 3. rovněž po ranní mši sv.
 • Bohoslužba se svatým přijímáním na Senioru C je v pátek ve 14:00 hod.
 • V pátek je v plánu venkovní křížová cesta a to po mši sv. Sraz je u kostela.
 • Příští týden ze soboty na neděli se posouvá čas o hodinu dopředu.
 • Za týden je Květná neděle. Je možno si přinést posvětit kočičky. Děti se mohou zapojit do průvodu kostelem s posvěcenými ratolestmi. Při té příležitosti se do kostela přinesou také papírové schránky s postní almužnou, které se odevzdají do připravené krabice u stolíku. Odpoledne od 16:00 bude příležitost ke svátosti smíření za účasti více zpovědníků.
 • Na Velikonoce je velmi vhodné, aby všichni věřící, pokud jim nebrání vážný důvod, přijali svátost smíření a přijímání. To je třeba umožnit těm, kteří už nemohou do kostela. Zájemci o návštěvu kněze ať se hlásí u o. Josefa.
 • Národní pochod pro život a rodinu se koná v Praze v sobotu 7. dubna. Chystáte-li se přijet, přihlaste se co nejdříve na http://pochodprozivot.cz
 • Farníci, kteří si objednali velikonoční paškálky, si je mohou vyzvednout ve farní knihovně. Zároveň je možno zakoupit si i Velikonoční pohlednice.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb