Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Ohlášky 11. neděle v mezidobí, 13. 6.

    Dnes je sbírka na opravy WC suterénu a fary. Animátoři našeho děkanátu zvou na mše pro mladé s katechezí a se svědectvím. Poslední bude tento pátek 18. 6. u nás v Otrokovicích v 18:30.     Nadační fond CREDO zve především rodiny s dětmi na akci MILOVANÉ MĚSTO, která se uskuteční příští neděli 20.6. od 15:00 na náměstí Míru ve Zlíně. Čeká vás bohatý program s vystoupením balónkového klauna, skákací hrad, soutěže, hudební vystoupení a mnohé další. V sobotu večer bude od 20:00 v kostele sv. Filipa a Jakuba večer s písněmi z Taize s kapelou ADORARE. Více na plakátu.   Adorare – Oceány (Oceans)   Připravujeme setkání všech bývalých členů oddílu Tygříků. Bývalí členové, pošlete, prosím, své kontaktní údaje do příští neděle 20. 6. na email: stanek.p@volny.cz Nabízíme možnost dopravy na nedělní mši svatou. Víte o někom, komu se např. zhoršilo zdraví a on se sám již do kostela nedostane? Dejte nám vědět a tuto službu zprostředkujeme. Hledáme i ochotné řidiče, kteří by takhle rádi posloužili. Kontakt na koordinátora Jendu Žalčíka najdete na plakátu. Na stolku a na farním webu najdete přihlášky dětí do náboženství a rozvrh na příští rok. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat do konce června. Jedná se o žáky, kteří nastoupí do první třídy, nebo ty, kteří začnou s návštěvou náboženství teprve ve vyšší třídě. Pro všechny dosud přihlášené žáky ZŠ se počítá s výukou i v dalším ročníku. Centrum ro rodinu Olomouc pro vás připravilo Prázdninové putování rodin se sv. Ludmilou u příležitosti 1100 let od její smrti. Na webu www.rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila najdete mapu 5 oblastí v olomoucké arcidiecézi, kde je vybráno 10 zastavení s životem sv. Ludmily. Putováním po děkanátech vás bude provázet příběh pro děti od Ivana Renče „Babička“ a soutěžní otázky. Znovu se začínají plést obvazy pro malomocné. Po nedělních mších svatých se bude vydávat v knihovně příze. Ve středu 30. června bude sloužena mše svatá za živé a zemřelé pletařky a podporovatele. Bližší informace na plakátku ve vitríně. Chtěl bych poprosit o reakci, které časopisy budeme dále objednávat. Na konci prázdnin vyhodnotím, které časopisy a v jakém počtu zůstanou. Loni se doplácelo na časopisy 3 476 Kč, ale velká část zůstávala nerozebrána. Přijměte pozvání našich biskupů na Mezinárodní eucharistický kongres, který se uskuteční v Budapešti 5. – 12. září a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.       Opravy v naší farnosti: V novém Farním občasníku najdete článek k rozsahu oprav. V současné době, kdy se vše zdražuje, můžeme být rádi, že jsme se do oprav v takovém rozsahu pustili. Dnes se odhaduje, že by nás to stálo o 20% nákladů více.    Děkuji všem, kdo doposud jakkoliv pomohli. Brigádně jsem farnosti ušetřili velké peníze. Děkuji všem, kdo jste finančně přispěli na tyto opravy formou sbírky, daru nebo jste peníze zaslali na účet farnosti. A v neposlední řadě děkuji taky těm, kterým to již zdraví nedovolí pomoc fyzicky, ale provází život farnosti modlitbou a obětováním toho, co je pro ně těžké.   Od 26. 4. platí pro návštěvy kostela: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry a dezinfekce rukou. Z organizačního hlediska moc prosíme, abyste přicházeli na mši alespoň 10 minut před mší.  Protože končí omezení počtu lidí na bohoslužbách, v naší farnosti přestává platit dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě (netýká se lidí starých, nemocných, kteří se starají o nemocné). Proto i sv. přijímání se bude podávat po mších pouze v neděli v 8:40 a 11:40 především těm, kdo budou na sobotní mši. Všichni ostatní, kteří jsou zdraví, se mohou v naší farnosti dostat i v neděli na mši.   Přijměte pozvání ke společné modlitbě ranních chval každý den v 6:30 v kostele.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích                                                      Pondělí      v 18:30                                                      Středa       v 18:30                                                      Čtvrtek      v   7:30                                                      Pátek        v 18:30                                                      Sobota     v 18.30 – s nedělní platností                                                      Neděle      v 7.30                                                      Neděle      v 10.30 – pro rodiny s dětmi   Příležitost ke zpovědi: 18:00-18:25 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota 7:00-7:25 neděle Jindy po osobní domluvě – 605 444 240   Příležitost k tiché adoraci: Středa po mši svaté. Čtvrtek od 8:00 -10:00.   Májové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha: Pondělí, středa, pátek, sobota v 18.00 – modlitba růžence, mše svatá, májová pobožnost. Úterý, čtvrtek v 18.00 – modlitba růžence, májová pobožnost. Neděle v 18.00 – modlitba růžence, Cesta světla.   Nadační fond Credo opět poskytuje do 30. 6. finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz.     ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM DUCHOVNÍ OBNOVA VÁCLAV ČÁP - SV.  JOSEF, VZOR ŽITÉ VÍRY  

 • 0 Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

    Evangelium (Mk 4,26-34) Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.   Nedělní kázání pro děti | TRPělivost | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 27   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: PLNÝ SVĚŽESTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 12.6.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Mám dojem, že dnešní texty jsou o zázracích. O plodné větvičce z vrcholku cedru. O stáří, které je úrodná (velmi se mi líbí náš český překlad - šťavnaté) a plné svěžesti. O semínku, které klíčí a roste… a přináší úrodu. Nám se mohou zdát některé procesy v přírodě samozřejmé a nevidíme zázrak. Ale copak není za vším Bůh? Vždyť žijeme ve víře. Žijeme podle toho, co věříme, ne podle toho, co vidíme (tak zní jiný překlad verše 2 Kor 5, 7). Vede mě to k touze světit tuto neděli - nejen tím, že budu (pokud se nevejdu do počtu podle platných omezení, možná nebudu) na mši svaté, ale že si budu všímat "maličkostí" kolem sebe a vidět v nich Boží zázraky. Ty, které dávají šťávu mému životu víry. Vzpomínám si na svého otce. Možná jsem tady už o něm psal. Už byl důchodce, když objevil modlitbu Liturgie hodin. Jeho nejoblíbenějším žalmem se zakrátko stal právě dnešní, devadesátý druhý. Těšilo ho, že i ve stáří může být navzdory nemoci a tělesné slabosti plný svěžesti. Vnímal, jak ho Bůh v jeho vetchosti každý den nějakým způsobem vede k radosti a pokoji. Vnímal (a možná ještě více jeho vnoučata), že právě tímto svým postojem k životu přináší úrodu těm, kteří kolem něj žili. Možná očekáváš, že tvá víra by měla být silnější, větší, smělejší, razantnější, účinnější… Nečekej na to. Dnes žij s Bohem tak, jak to víš. Těš se a raduj ze zázraků, které kolem tebe koná. Možná právě tato drobná změna smýšlení bude tím "odlomením větvičky", kterou Bůh kdesi zasadí (možná v někom v tvé rodině, koho vnímáš jako odepsaného) a bude z něj velký strom. Možná tvůj dnešní úžas nad drobným kvítkem, který vyjádříš před svými blízkými, bude pro ně výsevem semínka, které jednou přinese bohatou úrodu v generaci tvých vnuků či pravnuků. Nehořekuj, že jsi bezmocný, neschopný, zbytečný… Neboť tvůj Bůh takový není. Tvůj Bůh je Bohem zázraků. Tak i ty s ním buď člověkem plným zázraků - "ještě i ve stáří budou úrodní a plní svěžesti…" Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Milované město nabídne bohatý program nejenom pro rodiny

    Nadační fond CREDO zve na akci MILOVANÉ MĚSTO, která se uskuteční v neděli 20.6. od 15:00 na náměstí Míru ve Zlíně. Čeká vás bohatý program s vystoupením balónkového klauna, skákací hrad, soutěže, hudební vystoupení a mnohé další. Promluví taky Palo Strežo s přednáškou - 5 jazyků lásky.   V sobotu večer bude od 20:00 v kostele sv. Filipa a Jakuba večer s písněmi z Taize s kapelou ADORARE.     Adorare - Probuzení Live       Adorare - Oceány (Oceans)      

 • 0 Nedělní kázání pro děti – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 5.6.2021

  Evangelium  (Mk 3,20-35) Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."   Nedělní kázání pro děti | V JEHO TÝMU | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 O Eucharistii s o. Vojtěchem Kodetem

    Máme před sebou krásnou slavnost Těla a krve Páně, kterou budeme slavit v našem kostele v sobotu a neděli. Pokud najdete čas, poslechněte si přednášku o. Vojtěcha Kodeta právě o Eucharistii.   Eucharistie - 1. část (P. Vojtěch Kodet)   Eucharistie - 2. část (P. Vojtěch Kodet)

 • 0 VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    Děkuji všem, kdo se podíleli na vydání dalšího čísla Farního občasníku. Nové vydání ke stažení zde: FOM 2021-02(05)A5

 • 0 Nedělní kázání pro děti i s novou soutěží – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.5.2021

  Evangelium  (Mt 28,16-20) Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!"   Nedělní kázání pro děti | JE TO TAJEMSTVÍ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 27     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE: VE JMÉNU OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 29.5.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)   Nebojte se! Toto mi zní v srdci, když uvažuji nad tím, jaké povzbuzení napsat na naši diecézní stránku, pro čtenáře těchto řádků. Nebojte se! Otec nás z lásky stvořil, Syn nás z lásky zachránil, Duch nás z lásky vede. Nebojte se! Neboť motivem konání našeho Boha je láska. A jeho cílem je náš věčný život s ním v radosti nebe. Nebojte se! "Neboť jste nedostali ducha otroctví, abyste museli zase bát, ale dostali jste Ducha synovství, v němž voláme: ‚Abba, Otče!‘" (Řím 8, 15). Když v sobě objevím nějakou formu strachu, často za ním objevím i to, že jsem zapomněl na lásku mého Boha ke mně, že Bůh se v mých očích stal menším, slabším než daná situace či nějaký člověk. Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Stvořitel, Vykupitel a Utěšitel. Tak proč se mám bát, když všechno jeho jednání se mě bytostně dotýká a směřuje k mému věčnému štěstí? Pokud jsi se sebou nespokojený, když tě někdy zachvátí strach, pokud se cítíš bezmocný či neustále selháváš, pokud je tvá modlitba roztržitá a den plný zklamání, tak možná tě povzbudí video:

 • 0 Nedělní kázání pro děti - P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 23.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,26-27; 16,12-15) Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, který vychází od Otce, ten vydá o mně svědectví. Vy také vydávejte svědectví, protože jste se mnou od začátku. Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“   Nedělní kázání pro děti | BEZ NĚJ NE | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030