Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 25. neděle v mezidobí, 23. 9. 2018

  • V úterý opět začíná v suterénu klub maminek a to od 9:00 hod.
  • V úterý na charitě bude mše sv. až odpoledne v 14:30 hod.
  • Ve čtvrtek je ranní mše sv. v 7:30 v kostele sv. Vojtěcha.
  • Ve čtvrtek v 15:30 hod. je v kostele sv. Vojtěcha setkání přípravy na 1. svaté přijímání za účasti rodičů i dětí.
  • V pátek 28. 9. je v plánu vyrábění náročnějších předmětů na misijní jarmark pro děti od 12 let a dospělé. Začátek je ve 14:00 v suterénu.
  • Hnutí Modlitby matek zve na Modlitební triduum, které bude probíhat ve dnech 28. - 30. září. V pátek přede mší svatou v 17:30 hod. V sobotu po ranní mši svaté - výjimečně u sv. Michaela. A v neděli v 17:00 hod.
  • V pátek je slavnost svatého Václava - hlavního patrona českého národa, mše sv. je jako obvykle v  18:30. Proto bude bohoslužba na Senioru C ve čtvrtek ve 14:00 a v pátek nebude při mši program pro děti.
  • V sobotu je svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů. Proto si připomínáme zasvěcení původního farního kostela archandělu Michaelovi. Slavnostní mše v kostele sv. Michaela bude v 8:00 hod.
  • V neděli 7. 10. v 17:00 je u sv. Vojtěcha varhanní koncert. Na programu bude hudba 17. a 18. stol. v podání O. Muchy. Vstupné je dobrovolné.
  • Pro dobrovolníky, kteří konají službu ve čtvrtek při tiché adoraci, je připraven nový rozpis služeb. Vyzvedněte si jej prosím v sakristii.


Video z noci kostelů - Kostel sv. Vojtěcha https://www.youtube.com/watch?v=FaJSjqFXWl8

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb