Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityPodpora misionáře P. Petera Krenického
14.09.2019 22:34

Po společně prožité mši svaté 3. září v našem kostele se slovenským misionářem na Ukrajině P. Peterem Krenickým a následné besedě se někteří ptali, jestli je možné jej nějak dále podpořit? Organizátoři jeho cesty nám poslali následnující informace.

 

foto aktualityPozvánka na nedělní benefiční koncert do Pohořelic
13.09.2019 16:52

V Pohořelicích se uskuteční v neděli 22. září 2019 v 16 hodin benefiční koncert podporu opravy barokních kostelů, které ve farnosti mají. Představí se fryštácké těleso MaTrio, rozeznějí se také varhany a žestě a to nejen v podání současných a bývalých žáků ZUŠ Napajedla.

 

foto aktualityDo Lurd poputuje prapor, kterým poděkujeme za 30 let svobody
09.09.2019 22:29

V neděli 8. 9. na ranní mši jsme měli jako první farnost možnost vidět nový prapor, který bude věnován Lurdům na poděkování Pánu Bohu, Panně Marii a sv. Anežce za třicet let svobody..... Pan Aleš Kučera, organizátor vlakové pouti do Lurd, nám vysvětlil myšlenku jeho vzniku.

 

foto aktualityProgram duchovní obnovy před biřmováním
09.09.2019 22:08

V naší farnosti bude o. biskupem udílena svátost biřmování. Je to velká příležitost i pro všechny ostatní farníky duchovně načerpat. Biřmování bude předcházet po 4 pátky duchovní, které se může zúčastnit každý. Program začíná vždy mší svatou, která začíná již v 18.00.

 

foto aktualityTuristický oddíl má nový web a začínají tento týden schůzky
09.09.2019 09:20

V rámci oslav 10. let hřiště představili vedoucí turistického oddílu svůj nový web. Novinkou je, že je pro oddíly kluků i holek společný. A již tento týden zvou na první své schůzky.

 

| zobrazit starší aktuality

 

Ohlášky: 24. neděle v mezidobí, 15. 9. 2019

  • Pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy sv. Michaela vynesla 19 800 Kč. Individuální dárci věnovali 10 000 Kč. V kasičkách bylo 14 110 Kč. Prozatím máme vybráno 478 060 Kč ve sbírkách, individuální dary činí 355 515 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

  • V tomto týdnu začíná výuka náboženství, rozpis visí na vývěsce i webu. Došlo ke změně místa u výuky 4., 5., 6.-7. třídy.
  • Další ročník „CHVÍLE NAD BIBLÍ" bude zahájen v pondělí 16. září v 16:00 v suterénu kostela.
  • První setkání Klubu maminek bude již toto úterý 17. 9. od 9.00 v suterénu kostela. Je to společenství hlavně maminek s dětmi na mateřské dovolené, bývá připravený program - modlitba, zpívání, hraní, vyrábění... Více informací na webu farnosti.
  • Úterní skupinka Modlitby matek se sejde v úterý 17. 9. ve 20.00 v suterénu. Jsou vítány i nové maminky, které mají touhu modlit se ve společenství za své děti.
  • Ve středu bude večerní mše svatá votivní k Duchu svatému.
  • Na stolku s kasičkou můžete dávat do čtvrtka modlitební úmysly, které poveze o. Pavel na vlakovou pouť do Lurd.
  • Páteční mši svatou, která začíná již v 18.00, bude mít P. Radek Sedlák, farář z Troubek. Po ní bude mít téma obnovy před biřmováním "Ježíš nás uzdravuje a osvobozuje".
  • V sobotu 21. 9. nebude mše svatá u sv. Michala.


 

 

 


 


Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb