Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 8. neděle v mezidobí, 26. 2. 2017

 • Sbírka zvaná Svatopetrský haléř minulou neděli vynesla 28 690,- Kč.
 • Děti, které se připravují na sv. přijímání, mají tuto neděli první Svátost smíření. Bude zde ještě jeden zpovědník, což mohou využít i rodiče nebo další příbuzní. Vše začne ve 14:00 hod. bohoslužbou v kostele.
 • Ve středu začíná doba postní. Popeleční středa je dnem přísného půstu a při mši se na znamení pokání uděluje popelec. V tento den si máme odříct masité pokrmy a nejvýše jednou se najíst dosyta.
 • V pátek budou bývat křížové cesty půl hodiny před mší sv. a v neděli v 16:00 střídavě v kostele sv. Vojtěcha a Michaela. V Kvítkovicích pak v neděli v 15:00. Kdo by mohl vést tyto pobožnosti, napište se do rozpisu.
 • Zkouška prvopáteční scholy je ve čtvrtek v 17:30 v klubovně.
 • Bohoslužba se sv. přijímáním bude na  Senioru B v pátek ve 14:00 hod.
 • Děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, budou v  pátek při dětské mši představeny a proběhne požehnání jejich svící.
 • Příští pátek jsou rodiče s dětmi zváni na dětskou mši, kde se dovědí, jak budeme letos prožívat dobu postní.
 • V tomto týdnu je první pátek v měsíci březnu. Od 17:00 bude v kostele příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté následuje večer chval.
 • V sobotu 4. 3. se koná v Olomouci přijetí mezi čekatele křtu. Z naší farnosti se obřadů zúčastní katechumeni R. Kučeřík, E. Veselá, H. Horňáková a M. Langpaulová. Z toho důvodu příští sobotu mše sv. nebude.
 • V sobotu proběhne v suterénu Olympiáda pro děti a mládež. Startovné činí 10,- Kč a začátek je ve 14:00 hod.
 • Příští neděli je po křížové cestě v suterénu setkání vedoucích - Louskáček.
 • Farnost v Brně-Lesné prosí podporu stavby nového kostela formou zaslání již neplatných papírových padesátikorun. Kdo chce, může je vhodit do některé sbírky do neděle 19. března, aby se ještě stačily vyměnit.
 • Charita připravila na dobu postní papírové schránky s programem Postní almužna. Archy na poskládání schránky jsou k dispozici na stolíku.

 • Církevní sňatek v našem kostele se rozhodli uzavřít M. Navrátil z Otrokovic a H. Pavlovská z Tlumačova. Svatební obřad proběhne 11. 3. v 11:00 hod.
 • Vyšel nový FOM a také je na stolíku k dispozici oddílový časopis Otoč.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb