Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 12. neděle v mezidobí, 25. 6. 2017

 • Tuto neděli dostávají děti poslední nálepku, během prázdnin se musí spokojit s křížkem na čelo. Další sešitek a nálepky budou po prázdninách.
 • Hnutí Modlitby matek pokračuje tuto neděli při adoraci v 17:00 hod.
 • Na pouť s Charitou na sv. Hostýn v pondělí 26. 6. je sraz v 7:30  před Charitním domovem Na Uličce. V Kvítkovicích pak už v 7:15 u kaple.
 • Farní rada se sejde v pondělí 26. 6. v 19:30 na faře.
 • Kvůli šíření a růstu víry budeme každý měsíc sloužit jednu votivní mši k Duchu svatému. První bude ve středu 28. 7. v obvyklém čase. Účastí se otvíráme mnoha důležitým milostem. Rozpis je na nástěnce s ohláškami.
 • Ve čtvrtek je slavnost apoštolů Petra a Pavla, doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. je v 18:30 u sv. Vojtěcha. V Kvítkovicích mše nebude.
 • Další kurz Alfa je v plánu po prázdninách. Porada ohledně organizace je ve čtvrtek po mši na faře. Kdo se chce podílet na pořádání kurzu, je na ni zván. Každý může zvážit, koho by mohl na kurz pozvat. Dále prosíme věřící o podporu modlitbou.
 • Bohoslužba na Senioru C je v pátek ve 14:00 hod.
 • V pátek je mše sv. v kostele sv. Vojtěcha už v 17:00 hod. a bude obětovaná na poděkování za uplynulý školní rok. Kromě dětí jsou zváni i všichni, kdo mají svoji činnost propojenu se školním rokem. V pátek od tří hodin bude společná zkouška Prvopáteční scholy a Hvězdiček pod kostelem a schůzky už nebudou. Po mši sv. jsou děti i rodiče zváni na program na hřišti a grilování špekáčků, které budou zajištěny.
 • Církevní sňatek ve farním kostele se rozhodli uzavřít M. Samohýl a M. Lišková z Otrokovic. Svatební obřad proběhne 1. 7. ve 12:00.
 • O sňatek v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vsetíně požádali Václav Staněk z Otrokovic a Hana Podešvová. Obřad proběhne 8. 7. v 11:00.
 • Přihlášky dětí, které v září začnou navštěvovat náboženství, odevzdejte do konce června. Stačí je dát do sakristie nebo na faře do schránky.
 • Farní knihovna bude během prázdnin uzavřená. Přízi na pletení vydají knihovnice na požádání.
 • Plánuje se Kurz pastoračních pomocníků. Probíhal by od října do dubna ve Zlíně a je určen těm, kteří chtějí pomáhat ve farnostech v péči o děti, mládež, nemocné, s vede­ním společenství, při podávání svatého přijímání nebo donášení eucharistie nemocným. Dále pro ty, kdo chtějí předávat víru doma i kolem sebe. Zájemci ať se hlásí u o. Josefa nejlépe už tento týden.
 • K dispozici je další číslo farního občasníku.

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb