Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Ohlášky 29. neděle v mezidobí 17. 10.

  Foto - nová dřevořezna požehnaná při mši ve čtvrtek 14. 10. v Samaritánu Otrokovice Animátoři zlínského děkanátu srdečně zvou všechny mladé v sobotu 23.10. na pouť s poznáváním života Aničky Zelíkové. Začátek v Malenovicích u kostela sv. Mikuláše v 9:00, po příchodu do Napajedel bude mše svatá a následně malé občerstvení. Konec přibližně ve 13:30. Pouť se koná za každého počasí. V sobotu 23. 10. od 9:00-12:00 proběhne v suterénu velké misijní vyrábění. Vyrábět se toho bude spousta, takže budeme potřebovat pomoc od vás všech. Každý zde najde své uplatnění, jak děti, tak i rodiče či prarodiče. Vyrábění pak zakončíme společným obědem. V sobotu večer od 21:00 jste také zváni kostela sv. Vojtěcha na Misijní most modlitby. Tak jako lidé ze všech koutů světa, i my se sejdeme, abychom se pomodlili za misijní dílo. Příští neděli 24. 10. budeme slavit při každé mši Misijní neděli. Sbírka z této neděle bude odeslána na Papežská misijní díla. Po mších se před kostelem sv. Vojtěcha uskuteční Misijní jarmark od 08:30-09:00 a 11:30 - 12:00. Vybrané peníze si zašlou naše děti na Papežské misijní dílo dětí. Filmový apoštolát vás zve v pondělí 25. 10. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Život za život o sv. Maxmiliánu Kolbemu. Od pondělí 25. 10. je možné získat plnomocné odpustky už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé.  Týká se to těch, kdo v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy. K obvyklým podmínkám získání plnomocných odpustků v dušičkovém týdnu patří: svatá zpověď, přijetí sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a návštěva hřbitova, kde se alespoň v duchu pomodlíme za zemřelé.     Nadační fond Credo opět poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Více informací www.navzdory.credonf.cz.   ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM  

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Evangelium  (Mk 10,35-45) K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“    P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč Pán Ježíš nechce, abychom byli lepší než ostatní?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 29. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: VĚTŠÍ AMBICE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 15.10.2021

  Jakub a Ján mali relatívne dosť malé ambície. Chceli len byť vo večnosti po Ježišovej pravici a ľavici. Pritom Ježiš im ponúkal niečo oveľa väčšie – zjednotenie s ním. Ak si mám vybrať medzi tým, že budem s Ježišom vládnuť, sedieť po jeho pravici či ľavici, a tým, že budem Ježišovou nevestou, tak si určite vyberiem to druhé. Túžim po zjednotení s Ježišom, túžim, aby sme boli jedno. Preto sa sýtim Eucharistiou, aby ma Ježiš postupne premieňal na seba... Synoda, ktorá sa dnes začína na úrovni diecéz, akoby nám ponúkala práve to – mať väčšie ambície. Akoby nám Svätý Otec jej zvolaním hovoril: „Neuspokojujte sa s tým, čo máte teraz. Poďte ďalej. No nech nikto nejde sám – poďte spolu!" Práve toto slovo synoda znamená – putovať, kráčať spolu. Vrátim sa k dvom apoštolom. Mali v podstate malé či z pohľadu večnosti bezvýznamné ambície, lebo mysleli predovšetkým na seba. Netúžili po zjednotení s Ježišom, lebo si to zrejme ani nevedeli predstaviť. Preto ich Ježiš pozýva ďalej – k službe. Aby slúžili ako on. Pozýva ich vidieť ľudí okolo nich a napĺňať ich potreby, najmä potrebu spásy a večného života. Aj nás synoda pozýva nemyslieť predovšetkým na seba, ale vidieť ľudí okolo seba a hľadať cesty, ako s nimi kráčať, ako spolu objavovať možnosti služby, ktoré presahujú naše predstavy. Aj Ježiš nás v dnešnom evanjeliu volá k väčším ambíciám – hovorí, že túžba byť prvým je skvelá. „Ak chceš byť prvý, slúž všetkým" (porov. Mk 10, 44). Čo urobíš na synodálnej ceste – ceste spoločného kráčania – tento týždeň? Možno začni tým, že sa doma porozprávate o možnostiach, komu by ste mohli nejako poslúžiť. A hneď to aj urobte. Lebo láska neznáša odklad... A potom toho človeka pozvite na cestu spoločného kráčania – spolu s ním hľadajte, ako môžete poslúžiť niekomu ďalšiemu... Som rojko? Dúfam, že nie. Idem odniesť košík zemiakov susedovi, ktorému obaja rodičia tento rok umreli a ostal sám v dome.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 24. 10. prožijeme Misijní neděli a s ní tradiční Misijní jarmark

  V neděli 24. 10. se připojíme k celosvětové akci Misijní neděle. Nejedná se jen o finanční přispění na různé projekty Papežských misijních děl, ale především o zkušenost zakoušení síly modlitby. V jeden den po celém světě myslíme na všechny, kdo ještě nepoznali radostnou zvěst evangelia.   Můžu se zeptat – Co znamená „misijní“?   V Otrokovicích se můžete zapojit již v sobotu 23. 10. do Velkého misijního vyrábění, které bude probíhat od 9:00-12:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha. Vše, co zde vyrobíme, nabídneme v neděli k prodeji a vybrané peníze si zašlou naše děti na Papežské misijní dílo dětí.   Můžu se zeptat: Co je to Misijní klubko?   V sobotu 23. 10. prožijeme v kostele sv. Vojtěcha od 21:00 Misijní most modlitby.   A v neděli 24. 10. budeme při mších v 7:30 a 10:30 v kostele sv. Vojtěcha a v 9:00 v kapli sv. Anny v Kvítkovicích pamatovat na misie v modlitbě a proběhne sbírka pro Papežská misijní díla.   Před kostelem sv. Vojtěcha bude možné v neděli po mších přispět dětem na Papežské misijní dílo dětí díky skrze Misijní jarmark. Ten bude probíhat od  08:30-09:00 a 11:30 - 12:00.   Missio magazín – květen 2021   Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 24. října 2021 Milí přátelé misií, příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak. Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.   Guyana – Jižní Amerika | Missio magazín   V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj a ten minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie covid-19 s sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích. Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.   Zambie – jižní Afrika | Missio magazín   Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh. Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst.“ Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby. Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice   Více na https://www.missio.cz/   Malawi – jihovýchodní Afrika | Missio magazín

 • 0 Ohlášky 28. neděle v mezidobí, 10. 10.

  Děkuji všem, kdo jste v sobotu přišli na koncert Jirky Raina a jeho manželky a přispěli jste sbírkou na dlouhodobé projekty pro pomoc v Afganistánu. Dnes je sbírka na splacení oprav fary. Předem díky za vaše dary. Filmový apoštolát vás zve zítra v pondělí 11. 10. v 18:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha na promítání filmu Fatima. Ve čtvrtek nebude mše svatá ráno, ale v 11:00 na zahradě azylového domu Samaritán s žehnáním nové dřevořezby. Jste srdečné zváni se připojit k oslavám 30 let působení Charity v našem městě.  Tichá adorace od 8:00 – 10:00 ve čtvrtek bude. Ve čtvrtek bude od 18:00 na faře setkání pastorační rady. V sobotu nebude ranní mše sv. V neděli bude sloužit mše svaté o. Vojtěch Šíma. 24. 10. budeme slavit Misijní neděli a s ní proběhne tradiční Misijní jarmark. Bude mu opět předcházet v sobotu misijní vyrábění a v sobotu večer Misijní most modliteb. Pokud doma máte a chtěli byste pro jarmark věnovat sušené křížaly, obraťte se na Janu Skalníkovou (Ludvíkovou) 604 270 104.     Změny bohoslužeb tento týden 14. 10. Čtvrtek    mše v 7:30 není                                                14. 10. Čtvrtek    mše v 11:00 v azylovém domě Samaritán 16. 10. Sobota      mše v 7:30 není       Nadační fond Credo opět poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Více informací www.navzdory.credonf.cz.   ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM  

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Evangelium ( Mk 10,17-30) Když se (Ježíš) vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'„ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč nemohou jít bohatí lidé do nebe?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 28. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: O MOUDROSTI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.10.2021

  Někdy uvažuji nad tím, proč mnozí křesťané, dokonce i ti, kteří jsou dennodenně v kostele, nečtou Písmo svaté. A odpověď nacházím v dnešním druhém čtení: "Živé je Boží slovo, účinné a ostřejší…, proniká… rozsuzuje…" (Žid 4, 12). Tento verš umím zpaměti už dobrých čtyřicet let. A vím, že je pravdivý, neboť Boží slovo mi změnilo a stále mění život. A přesně v tom vidím důvod, proč mnozí Písmo nečtou - Boží slovo totiž mění život toho, kdo ho čte (poslouchá, studuje, učí se nazpaměť, kdo se modlí s otevřenou Biblí v rukou). A to je "nebezpečné" - pokud se nechceme měnit, pokud nám stačí to, co víme od dětství. Že máme v Církvi množství lidí, kteří zpochybňují papeže, kteří zpochybňují synodu, která dnes začíná, kteří věří konspirace, je důsledek i toho, že jsme se (že jsme je) nenaučili krmit se Božím slovem (pod vedením učitelského úřadu Církve - tedy s Katechismem v druhé ruce), dennodenně se jím sytit všemi pěti způsoby, které jsem výše zmínil. Není pozdě. Dnes můžeš začít, pokud jsi to ještě neudělal, například tím, že si najdeš na webu Roční plán čtení Písma svatého a pustíš se do toho (včetně časté modlitby k Duchu Svatému). Nebo tím, že oslovíš někoho ve farnosti, o kom víš, že miluje Boží slovo (měli by to být i všichni lektoři), a poprosíš ho, aby tě čtením Písma doprovázel, vysvětloval, vedl… Všimni si k tomu i další dvě dnešní čtení. První z Knihy moudrosti mluví o moudrosti (jak jinak J), kterou si inspirovaný čtenář cení víc než krásu a zdraví, dokonce více než denní světlo! Je to moudrost, která pochází z bytostného poznání Božího slova. Evangelium zas vypráví příběh o bohatém mládenci, který dělal vše pro to, aby byl svatý (měl věčný život). Ale když potkal zosobněnou moudrost - Ježíše -, nebyl připraven ji přijmout, protože měl jiné představy. Odešel smutný. Doufám, že se mu pak rozsvítilo a dnes je v zástupu svatých v nebi. Tak i tobě ať se dnes (opět) rozsvítí. Možná ti k tomu pomůže text z poslední kapitoly Knihy Sirachova syna (verše 18 - 38). Je o moudrosti… "Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, který dává všem štědře a bez výčitky, a dostane ji" (Jk 1, 5). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Koncert Jiřího Raina bude benefiční pro Charitu

  Nejprve jsem zamýšlel koncert udělat benefičně pro některou z rodin postižených tornádem v Moravské Nové Vsi. Po setkání s panem farářem mě ujistil, že v současné době je o rodiny i finančně postaráno a farnost sama bude později prosit o peníze na opravu poničeného kostela. Zatím jsou opravy ve fázi vypracovávání projektu. Proto jsem se rozhodl připomenout to, co nám možná zapadlo ve víru mnoha dalších událostí, a to se situace v Afghánistánu. Protože Charita zde má rozjeté dlouhodobé projekty, dobrovolné vstupné zašleme na účet sbírky „Charita pro Afghánistán“. P. Pavel Šupol   U vzniku tohoto klipu jsem měl tu čest v Olomouci být: KREYSON – Přátelství   Ke sbírce „Charita pro Afghánistán“ na webu Charity najdete: Afghánistán se dlouhodobě potýká s konflikty, dopady změn klimatu a chudobou. Nedávné znovuovládnutí země Tálibánem povede nevyhnutelně k prohloubení humanitární krize a významnému zhoršení bezpečnostní situace v zemi. Velkému množství Afghánců nezbyde než ze země uprchnout a hledat bezpečnější místo k životu. Očekává se významný nárůst počtu uprchlíků v okolních státech. V reakci na situaci vyhlašuje Charita Česká republika sbírku Charita pro Afghánistán na pomoc uprchlíkům v sousedních zemích. „Lidé v Afghánistánu jsou dlouhodobě vystaveni násilí, vysídlování a chudobě. Kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci přibylo jen letos v zemi přes půl milionu vnitřně vysídlených osob, 80 % z nich tvoří ženy a děti,“ vysvětluje Jiří Škvor, vedoucí oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce Charity Česká republika. „V současné době zároveň významně roste počet těch, kteří překračují hranice Afghánistánu do sousedních zemí,“ dodává. Světové organizace apelují na tyto státy, aby své hranice nechaly otevřené a umožnily útěk těm, kterým v Afghánistánu hrozí bezprostřední nebezpečí. Vysoký komisariát pro uprchlíky, který monitoruje situaci uvnitř země, upozorňuje na pohyb značného množství lidí směrem k hranicím. Již nyní žije za hranicemi země 2,6 miliónu Afghánců, kteří uprchli ze země v důsledku dlouhodobého válečného konfliktu, z toho 2,2 miliónu v Iránu a Pákistánu. Životní podmínky řady Afghánců, kteří v zemi zůstali, jsou již nyní velmi komplikované a současná situace jen povede k prohloubení krize. OSN volá po okamžitém navýšení humanitární pomoci, aby se předešlo humanitární katastrofě. Veřejná sbírka a pomoc Charity „Blížící se humanitární krize je patrně jedna z největších, kterých jsme byli v poslední dekádě ve světě svědky,“ varuje Škvor. „Charita Česká republika proto v nejbližších dnech vysílá do místa zkušené humanitární pracovníky,“ doplňuje. Jejich hlavním úkolem je zmapovat situaci a ověřit bezprostřední potřeby, aby bylo možné zahájit včasné a efektivní poskytování pomoci, která uprchlíkům zajistí ty nejpalčivější humanitární potřeby. „V následné fázi podpoříme dlouhodobou stabilizaci afghánských uprchlíků v nových zemích, zajištění jejich obživy a soběstačného a důstojného života,“ vysvětluje Škvor. A právě na pomoc s budováním udržitelných zdrojů obživy pro lidi v obdobných životních situacích se Charita Česká republika dlouhodobě a úspěšně zaměřuje. Charita Česká republika je tak i nyní v souvislosti s krizí v  Afghánistánu připravena pomáhat tam, kde je to třeba, a vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Afghánistán, číslo účtu 55660022/0800, variabilní symbol 173. Charita zároveň uvolnila na pomoc lidem na útěku z Afghánistánu 300 000 korun. Přispějte na pomoc těm, kteří ji bezprostředně potřebují. Díky vaší podpoře můžeme pomoci zajistit základní potřeby těm, kteří museli uprchnout před ozbrojeným násilím, a zároveň je podpořit, aby se dokázali znovu postavit na vlastní nohy.   Darujte převodem na sbírkový účet: 55660022/0800 VS173   Zdroj: https://svet.charita.cz/   SEBASTIEN - V síti štěstí

 • 0 VYŠLO DALŠÍ ČÍSLO FARNÍHO OBČASNÍKU

    Děkuji všem, kdo se podíleli na vydání dalšího čísla Farního občasníku. Nové vydání ke stažení zde: FOM 2021-03(10) A5

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč učedníci nepouštěli děti k Ježíši?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 2.10.2021

  Evangelium (Mk 10,2-16) Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu'. `Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.' Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč učedníci nepouštěli děti k Ježíši?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030