Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: Nejsvětější Trojice, 27. 5. 2018

 • Srdečné poděkování patří všem, kdo pomáhali uspořádat NOC KOSTELŮ.
 • Sbírka minulou neděli na církevní školství vynesla 18 500,- Kč.
 • Setkání vedoucích - Louskáček je tuto neděli v 16:30 je v suterénu.
 • Ve čtvrtek je pro děti, které absolvovaly 1. sv. přijímání a jejich rodiče příprava pro slavnost Těla a Krve Páně. Začátek je v 16:00 hod.
 • V pátek ve 14:00 hod. je bohoslužba na Senioru B.
 • V tomto týdnu je první pátek v měsíci červnu. Od 17:30 bude v kostele příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude obvyklá adorace.
 • 2. 6. v rámci slavení „první soboty v měsíci" bude mše svatá mimořádně už ráno v 8:00. Program začne od 7:00 rozjímáním. Zpovídá se v pátek.
 • Příští neděli je slavnost Těla a Krve Páně. V Kvítkovicích bude nedělní mše sv. už v sobotu v 18:00. Zde je hrubá mše sv. již v 9:30 a po ní bude průvod ke kříži na Hložkově ulici. Ministranti mají nácvik ve čtvrtek v 17:15.
 • Na slavnost Těla a Krve Páně, budeme tvořit sypanou květinovou výzdobu. Kdo chce poskytnout pivoňky a růže, ať je dodá v pátek 1. 6. před večerní mší sv. Kdo může pomoci rozebírat květy, ať přijde v sobotu 2. 6. od 15:00.
 • Zbylé úmysly na mše sv. je možno zapsat v úředních hodinách na faře.
 • Místo zrušené poutě do Fatimy lze cestovat od 16. do 20. září za 14 900,- Kč s cestovní kanceláří Miklas tour. Zájemci ať se hlásí u otce Josefa.
 • Dne 2. 6. 2018 uzavřou ve Štípě církevní sňatek Jan Pištora ze Šárov a Kristýna Janečková z Otrokovic.
 • V návaznosti na pastýřský list našich biskupů, je možno podepsat petici, proti ratifikaci tzv. „Istambulské úmluvy". Jedná se o dokument, který pracuje na rozbití práv tradiční rodiny. Petiční archy jsou na stolíku.


 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb