Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityP. Roman Vlk - Nedělní kázání pro děti - ZACHRAŇ MĚ
08.08.2020 19:10

Co napadlo o. Romana Vlka k dnešnímu evangeliu? Opět poznámka, je tohle video jen pro děti nebo si z něj odneseme mnoho i my dospělí?

 

foto aktualityKřesťanský festival UNITED bude letos online i ve Zlíně
08.08.2020 18:55

Organizátoři festivalu UNITED vzhledem k současné společenské situaci přepracovali koncept celé akce. Festival proběhne formou přímých přenosů vysílaných televizní stanicí TV NOE a streamů na sociálních sítích. Součástí programu je vystoupení britského skladatele a zpěváka Martina Smitha. Z českých a slovenských interpretů se představí Adonai, Lámačské chvály, Lévi, Pavel Helan a Timothy. Své vystoupení přímo pro festival natočí zpěvák Martin Smith. V roli hlavních řečníků vystoupí Pavel Šupol a Michal Apetauer. Semináře si připravila Kateřina Lachmanová, Pavel Hošek a Ondřej Szturc.

 

foto aktualityCharita zve na pouť na Svatý Hostýn
08.08.2020 18:53

Pouť se bude konat ve čtvrtek 10. září 2020. Odjezd je v 7:30 hod. od Charitního domova, Na Uličce 1617. Poutí nás bude provázet P. Pavel Šupol. Cena je 130,-Kč.

 

foto aktualityRozjímání v Roce Bible na každý den – list Ef a Gal
02.08.2020 15:09

Přinášíme další pokračování rozjímání na každý den v Roce Bible. Díky němu je možné pročíst list Efesanům a list Galaťanům. Tato forma rozjímání pomocí metody Lectio divina nám nabízí návod, jak denně strávit chvíli s Božím slovem. Shlédněte i zajímavé video zaměřené na 5. knihu Mojžíšovu - Deuteronomium.

 

foto aktualityMaltézská pomoc hledá dobrovolníky pro Otrokovice a okolí
01.08.2020 21:19

Maltézská pomoc, o.p.s. hledá dobrovolníky pro seniory, dospělé, ale i děti z Otrokovic a blízkého okolí. Můžete chodit za lidmi do jejich domovů a stát se např. společníkem na procházce lidem na vozíčku a umožnit jim tak dostat se do kontaktu s okolím. Povídat si se seniory, nabízet nové podněty k hovoru a tím obohatit jejich jednotvárné dny. Nebo budete hrát s dětmi společenské hry, kreslit, povídat příběhy. Můžete navázat přátelský vztah a sdílet radost ze společně strávených chvil.

 

| zobrazit starší aktuality

 

Ohlášky: Život farnosti v době průběhu pandemie koronaviru

 

Ohlášky neděle 9. 8. 2020

 

Povinnost nošení roušek při mši svaté, kde je přítomno více jak 100 osob:

Na základě vývoje epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob. Z tohoto nařízení vyplývá, že v naší farnosti se toto opatření dotkne nedělních mší v kostele sv. Vojtěcha.

 

Děkuji všem, kdo se zapojili do adoračního dne.

Dnes je pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela sv. Michaela.

Tento týden 10. - 14. 8. nebudou mše svaté v pondělí, středu, čtvrtek a pátek. V případě zaopatřování či pohřbu se obraťte na o. Ondřeje Talaše do Zlína, mobil 732 119 769.

Ve středu bude v 18.30 bohoslužba slova se sv. přijímáním.

Ve čtvrtek nebude dopolední adorace.

V sobotu 15. 8. je slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Jedná se o doporučený zasvěcený svátek, mše svatá bude v 7.30 u sv. Vojtěcha.

Příští neděli je uzavírka farního občasníku.

Od 14.8. do 15.8. budou v Lukově probíhat Evangelizační dny na téma Síla svátosti smíření pod vedením P. Dušana Mončeka, jste srdečně zváni. Více informací zde: http://www.farnost.otrokovice.cz/

Přijměte pozvání ke sledování festivalu UNITED od pátku 21. 8. do soboty 22. 8. 2020. Festival proběhne formou přímých přenosů vysílaných TV NOE a streamů na sociálních sítích. V roli hlavních řečníků vystoupí Pavel Šupol a Michal Apetauer. Semináře si připravila Kateřina Lachmanová, Pavel Hošek a Ondřej Szturc. Více informací zde: https://festivalunited.cz/

Maltézská pomoc, o.p.s. hledá dobrovolníky pro seniory, dospělé, ale i děti z Otrokovic a blízkého okolí. Chtěli bychom Vás požádat o cca 2 hodiny týdně (nebo dle Vašich možností) pro zpříjemnění dlouhého času lidem z Otrokovic a okolí.

Charita Otrokovice zve na tradiční poutní zájezd na Sv. Hostýn. Koná se ve čtvrtek 10. září. Přihlašovat se můžete na Charitním domově na pokladně (každý všední den od 7 do 13 hodin), cena zájezdu je 130 Kč. Bližší informace najdete ve vývěskách Charity.

Po každé mši svaté bude možné si zakoupit farní oplatky. Výtěžek půjde na střechu kostela sv. Michaela.

Mše svaté na Charitě a Senioru zatím nejsou pro veřejnost dostupné.

Arcibiskupský kněžský seminář Olomouc nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny nebo větší skupiny. Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude zajišťovat kněz ze semináře. Více informací na webu semináře.


Pomoc rodinám

Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.


 


 


Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

| mobilní verze  | Code by PCHweb