Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityPříští neděli poprvé budeme slavit neděli Božího Slova
19.01.2020 18:45

Papež František vyhlásil její slavení v motu proprio Aperuit illis z 30. září loňského roku, kde stanovil, že 3. neděle liturgického mezidobí má být ve všeobecné církvi věnována „slavení a šíření Božího slova a rozvažování nad ním".

 

foto aktualityPřipomeňte si Živý betlém i koncert chrámového sboru
19.01.2020 18:12

Zaujal vás loňský Živý betlém, který byl netradičně pojat? Zmínku o něm odvysílala i Tv Noe a záznam najdete na Youtube. Tajil se vám taky dech, jak to dopadne se vznášejícím se archandělem Michaelem z kostelní věže k nám dolů na zem? A milovníci klasiky zde najdou taky koncert našeho chrámového sboru z 29. 12. Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční.

 

foto aktualityVýsledky Tříkrálové sbírky
19.01.2020 16:34

Již po dvacáté jste mohli potkat malé i velké koledníky, kteří zavítali do vašich domovů s úsměvem a písní na rtech a přáním všeho dobrého v novém roce. „Tříkrálovou sbírku po celé zemi každoročně pořádá Charita Česká Republika. Tato aktivita se neobejde bez pomoci mnoha dobrovolníků. Charita Otrokovice úzce spolupracuje zejména s dětmi z řad turistických oddílů mládeže, skautů, velmi nám pomáhají i dobrovolníci z řad místních farností, mnohde funguje i dobrá spolupráce se školami.

 

foto aktualityXVI. Tomácká zábava aneb udílení filmových cen
04.01.2020 22:36

Již tradičně pro nás naše turistické oddíly připravují Tomácká zábavu, která se uskuteční 25. 1. od 19.30 na Sokolovně v Otrokovicích. Čeká nás bohatý kulturní program.

 

foto aktualityOtrokovice budou hostit Setkání Modlitebních Společenství
04.01.2020 22:16

V sobotu 18. 1. od 13.00 se v kostele sv. Vojtěcha uskuteční pravidelné SMS setkání (Setkání Modlitebních Společenství). Pravidelně se tato setkávání pořádají na různých místech Moravy. Součástí bude přednáška o. Pavla Šupola na téma Chvála - Boží hlas v nás. Součástí je i společné sdílení zkušeností, slavení mše svaté, adorace, příležitost ke svátosti smíření, společné chvály, možnost přímluvné modlitby.

 

| zobrazit starší aktuality

 

Ohlášky: 2. neděle v mezidobí, 19. 1. 2020

  • Včera jsme vstoupili do týdne modliteb za jednotu křesťanů. Na tento úmysl máme proto pamatovat při společných bohoslužbách i v osobních modlitbách. K tomu je možno využít modlitbu v kancionále č. 031.
  • Zítra 20. 1. jste zváni na Chvíli nad Biblí od 16:00 v suterénu.
  • Přijměte pozvání na Triduum Modliteb matek, které se bude konat ve dnech 24. - 26. ledna. V pátek v 17.00 u sv. Vojtěcha, v sobotu po ranní mši svaté, která začíná v 7.30 (přibližně v 8.00) v kostele sv. Michaela a v neděli budou pokračovat modlitby matek modlitbami chval a díků v 17.00 při adoraci již opět v kostele sv. Vojtěcha. Pozvání platí pro všechny farníky, nejen pro maminky a babičky.
  • 25. 1. jste srdečně zváni na 16. Tomáckou zábavu v Sokolovně od 19.00 na téma „Udílení filmových cen".
  • Příští neděli budeme v církvi po celém světě poprvé slavit Neděli Božího slova, kterou vyhlásil papež František. Tuto neděli budu žehnat po kázání všem našim lektorům.
  • Na vývěsce nebo webu charity najdete výsledky letošní tříkrálové sbírky.
  • V zákristii je možné se přihlásit k odběru Katolického týdeníku, který nám zůstává.

 

 

 


 


Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb