Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityFarní výlet s želvou Loudalkou
17.11.2019 12:29

Na podzim do naší farnosti přibyla nová kamarádka - želva Loudalka, která si s dětmi ráda povídá na dětských mších sv. a každý pátek navštíví některou rodinu, se kterou doma prožije celý týden. Na sobotu 9. 11. pozvala celou farní rodinu na výlet vlakem do Rožnova pod Radhoštěm.

 

foto aktualityPozvánka na Mikulášskou besídku
16.11.2019 21:41

V neděli 1. 12. se uskuteční tradiční Mikulášská besídka. Začátek je v 15:00 v tělocvičně na ZŠ Tomáše Garyka Masaryka a vstup bude vchodem zezadu, ne hlavním. S sebou je třeba mít 35,- korun a přezůvky. Srdečně zvány jsou hlavně děti.

 

foto aktuality17. 11. slavíme den Bible a v adventu vstoupíme do Roku Bible
16.11.2019 21:30

Mnoho lidí v současném světě hladoví a žízní po životě, uzdravení a pokoji, které může dát jedině Kristus. Víme, že pro svou lásku hovoří Kristus s lidmi jako s přáteli (Jan 15,14-15) a žije mezi námi, takže může každého člověka pozvat k přátelství se sebou (Dei Verbum, čl. 2). Proto církev už od prvních dnů hlásala Krista a vedla k jeho poznání (1 Kor 2,2).

 

foto aktualityPředstavujeme iniciativu Manželům nablízku
10.11.2019 20:37

Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí", to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku.

 

foto aktualityAdventní duchovní obnovy
10.11.2019 20:21

Každoročně je možné si vybrat z bohaté nabídky duchovních obnov v době adventu. Některé jsou zaměřené na mládež, na možnost rozpoznávaní povolání, jiné jsou pouze pro muže či ženy. Na několik z nich chceme upozornit.

 

foto aktualityVečer chval v Otrokovicích
10.11.2019 19:43

V pátek 15. 11. se rozezní kostel sv. Vojtěcha chválami. Od 19.00 jste zváni ke společné modlitbě s mottem: "Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku." (ž 119,105)

 

foto aktualityPojeďte s námi na Godzone Tour
03.11.2019 21:02

Godzone tour je evangelizační turné projektu Godzone, které se každoročně organizuje v rámci Týdne církve pro mládež. Letos se uskuteční 18. až 22. listopadu 2019 v pěti městech na Slovensku. Zahrnuje večerní koncerty, kde návštěvníci zažijí originální hudebně-taneční program, vyslechnou si jedinečné příběhy lidí z celého Slovenska, uvidí interaktivní divadelní scénku, inovativní videoprodukci a mnoho dalšího.

 

foto aktualityObjevte užitečný web i mobilní aplikaci Zpěvník Pro scholy
03.11.2019 17:18

Chceme vám představit nový projekt ProScholy.cz, který připravujeme pod záštitou spolku Musica Sacra ve spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. Je to nový elektronický zpěvník křesťanských písní, jehož obsah průběžně aktualizujeme, doplňujeme a třídíme. Zpěvník je dostupný na internetové adrese: www.proscholy.cz nebo v mobilní aplikaci dostupné pro chytré telefony se systémem Android a iOS. Databáze zpěvníku v tuto chvíli obsahuje více než 700 písní a denně přibývají nové.

 

foto aktualityProžijte formačně-inspirativní kurz Restart s chválou
02.11.2019 22:21

Vykročme spolu na cestu do srdce chvály! Tak zní výzva i nabídka Spoločonstva pri Dóme sv. Martina v Bratislavě. V průběhu dvou měsíců mají připravených 8. výzev, 16 inspirativních videí, 56 nabídek čtení z Božího slova týkající se oblasti chval.

 

foto aktualityCharitní sbírka spacáků
28.10.2019 11:18

Charita Otrokovice před přicházejícím zimním obdobím pořádá sbírku spacáků. Sbírka je určena lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou a z nějakých důvodů nedosáhnou na bydlení v nájemním bydlení, ubytovnách nebo azylových domech. Charita vyzývá občany k solidaritě s těmito potřebnými.

 

foto aktualityNa Národní pouť do Říma vyrazí ze Zlína autobusy
28.10.2019 11:15

Cestovní kancelář Aleš Kučera ze Zlína reaguje na velký zájem o Národní pouť do Říma a vypravuje další autobus.

Termín: neděle 10. 11. - čtvrtek 14. 11. 2019

Cena: 5.990,- Kč

 

foto aktualityMisijní sbírka i misijní jarmark překonaly předchozí ročníky
28.10.2019 10:59

Štědrost věřících na Misijní neděli je dojemná, neboť v naší farnosti každoročně roste. Zatímco v roce 2018 sbírka na misie činila 21 530 Kč a výtěžek misijního jarmarku byl 45 200 Kč, letos to už bylo na sbírce 28 500 Kč a na misijním jarmarku se vydělalo 52 600 Kč. To vše za přispění města, od nějž jsme měli zapůjčeny prodejní stánky.

 

foto aktualityMIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019 – rozjímání na týden 28. - 31. října
27.10.2019 22:49

Rozjímání na poslední týden letošního Mimořádného misijního měsíce října nejdete zde.

 

foto aktualityVlakem na farní výlet s želvou Loudalkou
20.10.2019 22:12

Naše kamarádka Loudalka doma moc neposedí, a proto se rozhodla vyrazit na výlet. Nerada ale cestuje sama, a tak zve všechny děti, rodiče i prarodiče, aby jí udělali společnost!

Protože při svém putování farnostmi naší arcidiecéze si našla spoustu kamarádů, tak ji jeden z nich nabídl, aby vzala farníky na výlet. Přijede pro nás vlak Arriva a vyrazíme do Rožnova pod Radhoštěm, navštívíme skanzen a prožijeme společně mši svatou.

 

foto aktualityŽelva Loudalka našla spoustu kamarádů v naší farnosti
20.10.2019 21:41

Tento týden želva Loudalka, která si s dětmi povídá o víře na pátečních mších svatých, strávila s panem farářem na faře. A rozhodně se nenudila.

Dostala se do hodin náboženství, na schůzky TOMu, na dětskou mši a taky na misijní vyrábění a jarmark.

 

foto aktualityMIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019 – rozjímání na týden 21. - 27. října
19.10.2019 22:10

Na tento týden jsou kromě materiálů k tomuto měsíci připraveny tyto materiály.

 

foto aktualityŽelva Loudalka se zapojila do misijního vyrábění
13.10.2019 22:49

V neděli 13. 10. na mši svaté v 10.30 byla dětem představena nová kamarádka, která přišla k nám do farnosti. Je to plyšová želva, která se jmenuje Loudalka a chtěla by si každý pátek na večerní mši svaté právě s dětmi povídat o všem, co jí život přináší.

 

foto aktualityVzpomínka na P. Pěluchu ve Štípě
13.10.2019 22:40

V neděli 20. října bude v poutním kostele ve Štípě sloužena v 10.30 mše svatá za P. Otakara Pěluchu. Od 15.00 bude komentovaná vzpomínka na život o. Pěluchy. Srdečně zve farnost Štípa.

 

foto aktualityDopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2019
13.10.2019 21:24

Milí přátelé misií,

příští neděli, jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa.

 

foto aktualityMIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019 – rozjímání na týden 14. - 20. října
12.10.2019 22:38

Na tento týden jsou kromě materiálů k tomuto měsíci připraveny tyto materiály.

 

foto aktualityMisijní neděle v naší farnosti
06.10.2019 22:40

V neděli 20. října nás čeká Misijní neděle a s ní spojený již tradiční Misijní jarmark. Jaké všechny aktivity nás čekají?

 

foto aktualityPAPEŽ FRANTIŠEK: Z MISIJNÍHO POSLÁNÍ CÍRKVE NENÍ NIKDO VYLOUČEN
06.10.2019 22:34

Papež František zahájil 1. října Mimořádný misijní měsíc říjen 2019.

Homilie papeže při nešporách 1. října, bazilika sv. Petra

 

foto aktualityMIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019 – rozjímání na týden 7. - 13. října
06.10.2019 22:16

Na tento týden jsou kromě materiálů k tomuto měsíci připraveny tyto materiály.

 

foto aktualityRůžencová pouť i letos v Uherském Brodě
29.09.2019 23:23

Mrzí vás, že jste se letos nedostali na nějakou velkou pouť? Tento dluh vám může pomoci smazat každoroční Růžencová pouť v Uherském Brodě, která se letos uskuteční v sobotu 5. 10. a hlavní programu se můžete zúčastnit v neděli 6. 10.

 

foto aktualityMIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ ŘÍJEN 2019
29.09.2019 23:03

„Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen." Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí..." (Papež František, Evangelii Gaudium)

 

foto aktualityPaul Colman - Bůh mi zbořil dům
29.09.2019 22:51

Ve spojitosti s dnešním evangeliem jsem si vybavil svědectví od zpěváka Paula Colmana, které se mě silně dotklo na festivalu UNITED v roce 2014 na Vsetíně. Celý rozhovor s ním si můžete přečíst na webu Křesťan a hudba.

 

foto aktualityKonference Poslaný ve Valašských Kloboukách
29.09.2019 22:41

Přijměte poznání na druhý ročník konference Poslaný, která bude již tuto sobotu 5. 10. ve Valašských Kloboukách. Jedná se o jednodenní akci zaměřenou na oblast služby, modlitby chval, na její aspekty a službu při chválách.

 

foto aktualityČeští a moravští biskupové nás zvou na národní pouť do Říma
29.09.2019 22:17

Bratři a sestry v Kristu, dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu svobody do naší země. Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru.

 

foto aktualityArchanděl Michael nás propojí s o. Josefem Zelinkou
19.09.2019 22:42

Přestože letos svátek archanděla Michaela připadne na neděli, která má v liturgickém slavení přednost a my oslavíme patrona našeho původního farního kostela slavnostní večerní mší v jeho kostele až v pondělí večer v 18.30. V den jeho svátku v neděli při mši svaté v 10.30 nás propojí s bývalým správcem naší farnosti o. Josefem Zelinkou děti z folklórního souboru Děcka ze Skoronic, z vesnice, kde teď o. Josef působí.

 

foto aktualityPodpora misionáře P. Petera Krenického
14.09.2019 22:34

Po společně prožité mši svaté 3. září v našem kostele se slovenským misionářem na Ukrajině P. Peterem Krenickým a následné besedě se někteří ptali, jestli je možné jej nějak dále podpořit? Organizátoři jeho cesty nám poslali následnující informace.

 

foto aktualityPozvánka na nedělní benefiční koncert do Pohořelic
13.09.2019 16:52

V Pohořelicích se uskuteční v neděli 22. září 2019 v 16 hodin benefiční koncert podporu opravy barokních kostelů, které ve farnosti mají. Představí se fryštácké těleso MaTrio, rozeznějí se také varhany a žestě a to nejen v podání současných a bývalých žáků ZUŠ Napajedla.

 

foto aktualityDo Lurd poputuje prapor, kterým poděkujeme za 30 let svobody
09.09.2019 22:29

V neděli 8. 9. na ranní mši jsme měli jako první farnost možnost vidět nový prapor, který bude věnován Lurdům na poděkování Pánu Bohu, Panně Marii a sv. Anežce za třicet let svobody..... Pan Aleš Kučera, organizátor vlakové pouti do Lurd, nám vysvětlil myšlenku jeho vzniku.

 

foto aktualityProgram duchovní obnovy před biřmováním
09.09.2019 22:08

V naší farnosti bude o. biskupem udílena svátost biřmování. Je to velká příležitost i pro všechny ostatní farníky duchovně načerpat. Biřmování bude předcházet po 4 pátky duchovní, které se může zúčastnit každý. Program začíná vždy mší svatou, která začíná již v 18.00.

 

foto aktualityTuristický oddíl má nový web a začínají tento týden schůzky
09.09.2019 09:20

V rámci oslav 10. let hřiště představili vedoucí turistického oddílu svůj nový web. Novinkou je, že je pro oddíly kluků i holek společný. A již tento týden zvou na první své schůzky.

 

foto aktualityPísničkář Pavel Helan podpořil činnost turistického oddílu a zazpíval v kostele
08.09.2019 20:38

 

V neděli 1. 9. jsme měli zvláštní příležitost se nejenom rozloučit s prázdninami, ale taky oslavit 10. let od vybudování hřiště za kostelem.

 

foto aktualityTip na cyklo výlet do Kroměříže - den otevřeného sklepa
08.09.2019 20:13

Arcibiskupské sklepy v Kroměříži zvou na den otevřeného sklepa, který se uskuteční v Kroměříži dne 14. 9. 2019 od 10:00 do 20:00.

Prohlídka sklepa je po celý den ZDARMA.

 

foto aktualityMateriály pro rodiče k nedělním kartičkám
31.08.2019 22:20

Již tuto neděšli dostanou děti první kartičku v tomto školním roce k evangeliu. Katechetické centrum v Olomouci připravuje na každou neděli materály pro farnosti, rodiče a katechety pro práci s kartičkou v rodině nebo malých skupinkách. Naleznete zde rozšiřující podněty nad rámec kartičky.

 

foto aktualityPOZVÁNKA NA SETKÁNÍ se slovenským misionářem P. Petrem Krenickým
25.08.2019 20:04

V úterý 3. září 2019 v 18:30 hod. při mši svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích se uskuteční setkání se slovenským misionářem P. Petrem Krenickým. Po mši sv. se uskuteční povídání s P. Krenickým o životě a misijní činnosti na Ukrajině. Přijďte si poslechnout, jak se
v současné době žije na válkou zmítaném Východě Ukrajiny...

 

foto aktuality1. 9. jste zváni na rozloučení s prázdninami a oslavy 10. let hřiště
17.08.2019 21:54

V neděli 1. 9. proběhne ukončení prázdnin spolu s oslavou 10. let hřiště za kostelem. Zahájení je v 14.30 na hřišti. Zváni jsou nejenom děti, ale i rodiče a prarodiče. Připraven je bohatý program. Na všechny se těší vedoucí turistických oddílů.

 

foto aktualityKřesťanský festival UNITED 22.-24.8. již podeváté ve Vsetíně
17.08.2019 18:28

Valašské město Vsetín bude od čtvrtka 22. 8. do soboty 24. 8. 2019 hostit devátý ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Mezi letošní novinky patří koncertní worship večery, kaple s přednáškami inspirovanými stylem konferencí Ted, vlastní festivalová kapela UNITED band a téma Srdeční záležitost.

 

foto aktualityV záložce PROMLUVY se objevují zamyšlení k dané neděli
17.08.2019 18:14

O. Josef pravidelně na web umísťoval své promluvy. Chtěl bych v této aktivitě pokračovat, ale s malou změnou. Nebudou se zde v neděli večer objevovat mé promluvy, ale zamyšlení, která se mi do emailu dostávají již od roku 2012. Kdekoliv se o ně podělím, vždy mi přibude několik lidí, kteří je chtějí pravidelně dostávat na email. Pokud vás zaujmou, napište si o ně.

 

foto aktualityNoční modlitební procesí na Velehrad
17.08.2019 16:04

Z pátka 23. srpna na sobotu 24. srpna proběhne na Velehradě další Noční modlitební procesí na podporu tradiční rodiny. Začátek je ve 21:30 v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě a to přednáškou Vliv rodiny a manželství v ranném věku dítěte. Přednášející je Mgr. Prof. MUDr. Josef Mikloško, PhD. předseda organizace Úsmev ako dar. Procesí vychází 23:15 směr Velehrad. Mše sv. na Velehradě bude ve 1:30 a sloužit ji bude P. Marián Kuffa.

 

foto aktualityKOMPAS club nově také ve Zlíně
16.08.2019 09:21

Téměř 10 let se schází podnikající křesťané v Olomouci a Praze. Uzrál čas, abychom rozšířili KOMPAS více na jih. První zlínský club se koná 27. srpna od 17.00 hodin v Klášterní budově Regina na Divadelní 6.

 

 

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb