Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityPrimice novokněží nám připomínají možnost získání plnomocných odpustků
27.06.2020 06:26

V době postní jsem se rozhodl v kázání vzpomenout možnost získání plnomocných odpustků díky modlitbě křížové cesty, obnově křestního slibu o Velikonocích a dalších možnostech. O odpustcích se píše v tzv. Enchiridionu odpustků. Důležité je vnímat možnost posílení mého dennodenního křesťanského života, aby se stával pravdivějším. Pro mě osobně jsou možností, jak neustále mohu znovu začínat s novou chutí žít např. tam, kde potřebuji nejvíce obnovit.

 

Na webu eucharistie.cz je možné najít odkaz na brožurku, kterou napsal P. Franz Xaver Sellemond SSS - OBNOVENÉ ODPUSTKY (ke stažení zde). Najdete zde popis, kdy a za jakých okolností je možné získat odpustky. Z obsahu vybírám:

 

 

Modlitby spojené s plnomocnými odpustky:

Růženec

Pobožnost křížové cesty

Modlitba před vyobrazením Ukřižovaného.

 

Činnosti spojené s plnomocnými odpustky:

Adorace před Nejsvětější svátostí.

Návštěva patriarchálních basilik v Římě.

Papežské požehnání.

Návštěva hřbitova.

Uctívání kříže na Velký pátek.

Za exercicie.

Odpustky umírajícím (i bez účasti kněze!).

Za užívání posvěcených předmětů.

Slavnost prvního svatého přijímání.

Primice.

Četba Písma svatého.

Návštěva farního kostela.

O svátku všech svatých (2.listopadu).

Obnovení křestních slibů.

 

Modlitby spojené s částečným odpustkem:

Znamení kříže

Vzbuzení tří božských ctností

Apoštolské vyznání víry

Te Deum - Bože, chválíme tebe

Veni, Creator Spiritus - Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý

Přijď Duchu Svatý

Litanie

Adoro te devote - Klaním se Ti vroucně

Duše Kristova, posvěť mně!

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane

Magnifikat

Salve Regina

Pod ochranu tvou

Anděl Páně

Vnitřní modlitba

Modlitby za kněžská a řeholní povolání

Oslava svatých

Modlitba ke svatému andělovi strážnému

Večerní modlitba

 

 

| mobilní verze  | Code by PCHweb