Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityNeděle spojená s možností získání plnomocných odpustků
31.07.2020 17:28

 

 

Skutek předepsaný na získání odpustků je nábožná návštěva kostela spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva). O vzniku této tradice spojené se životem sv. Františka se dočtete více na webu františkánů.

 

 

| mobilní verze  | Code by PCHweb