Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityP. Roman Vlk - Nedělní kázání pro děti - ZACHRAŇ MĚ
08.08.2020 19:10

Co napadlo o. Romana Vlka k dnešnímu evangeliu? Opět poznámka, je tohle video jen pro děti nebo si z něj odneseme mnoho i my dospělí?

 

Evangelium (Mt 14,22-33)

Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho (učedníci) uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!" Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě." A on řekl: „Pojď!" Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!" Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?" Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží syn."

 

Nedělní kázání pro děti | ZACHRAŇ MĚ | P. Romank Vlk

 

 

SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA:

INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe

FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe

 

 

Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

| mobilní verze  | Code by PCHweb