Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityRozjímání v Roce Bible na každý den - Sk 10-19
29.02.2020 16:52

Pokud jste sáhli po rozjímání na každý den formou Lectio divina a stalo se pro vás vodítkem, jak denně strávit chvíli s Božím slovem, můžete si stáhnout jeho další pokračování.

 

Úvodné slovo

Pokračujeme ďalším mesiacom v rozjímaniach nad Božím slovom.

Týmito modlitbovými meditáciami sa učíme, aby nám Božie slovo bolo každodenným chlebom. „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst..." (Mt 4,4). Toto slovo treba patrične požuť, aby sa stalo súčasťou našej bytosti. Božie slovo vstrebávané našim srdcom sa stáva prostredím, v ktorom je v nás Ježišov Duch účinný. Potom môže toto Slovo prinášať úrodu: „tridsať, šesťdesiat alebo stonásobnú..." (por. podobenstvo o rozsievačovi; Mt 13).

Rád by som tu uviedol niekoľko myšlienok o prístupe k Písmu formou lectio divina od známeho pápežského kazateľa, pátra Raniera Cantalamessu OFM Cap., ktorý v kázni 7.3.2008 povedal: „Úvodná etapa pozostáva z počúvania a prijímania Božieho slova... Ďalšou etapou lectio divina je prijímať Božie slovo ako také, ktoré treba „prežuť" a „stále znova prežúvať". Viac ako o „skúmanie Písma" ide o to, nechať sa Písmom skúmať. V zrkadle Božieho slova sa zjavuje Božia tvár a Božie srdce. Tak nám meditovanie o Božom slove prináša dva najdôležitejšie poznatky, aby sme mohli napredovať na ceste pravej múdrosti: sebapoznanie a spoznanie Boha... Božie slovo tak predstavuje pre každého človeka zásadné a v podstate neomylné duchovné vedenie..." Božie slovo ako duchovný vodca môže človeka robiť svätým, zdôraznil kazateľ Pápežského domu, a poukázal na skúsenosť sv. Terézie z Lisieux, ktorá povedala: „V evanjeliu nachádzam všetko potrebné pre moju úbohú dušu. V ňom objavujem stále nové svetlo, skryté a tajomné významy." „K tejto skúsenosti patrí aj biblický obraz „jedenia knihy, Božieho slova. Je obrovský rozdiel medzi jednoducho prečítanou alebo preštudovanou knihou a „zjedenou" knihou. „Zjedené Božie slovo" je ľuďmi prijaté slovo, ktoré sa stáva absolútnym životným princípom.

Záverečná etapa lectio divina spočíva v tom, že Božie slovo uvádzame do praxe. Ak toto chýba, tak zostáva iba ilúziou. Poslušnosť teda znamená „počúvať Božie slovo", ako to Ježiš jasne ukazuje v príbehu o pokúšaniach na púšti."

Prajem Vám, aby Vás Boh požehnal pokročením na ceste svätosti i prostredníctvom každodenného „jedenia" Božieho slova ponúknutého na „menu" tejto brožúrky...

 

Rozjímání na každý den ke stažení:

rok-bible-lectio-divina---skutky-10-19.pdf

| mobilní verze  | Code by PCHweb