Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice





AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 20. neděle v mezidobí, 19. 8. 2018

  • Tuto neděli je uzávěrka dalšího čísla farního občasníku.
  • Sbírka na střechu vynesla 22 000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Další votivní mše sv. k Duchu svatému bude ve středu v obvyklém čase.
  • V sobotu 25. 8. v 8:00 bude brigáda na osekání omítky v kapli sv. Anny v Kvítkovicích. Následující neděli 26. 8. bude kostel mimo provoz a mše sv. tam nebude. Brigádníci ať se přihlásí u A. Hradila. Oběd je zajištěn.


Video z noci kostelů - Kostel sv. Vojtěcha https://www.youtube.com/watch?v=FaJSjqFXWl8

 



Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | zapnout grafiku | klasická verze  | Code by PCHweb