Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: Zmrtvýchvstání Páně, 21. 4. 2019

 • Sbírka na opravu střechy sv. Michaela minulou neděli vynesla 32 000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. Sbírka tuto neděli je na AKS.
 • Poděkování patří také všem, kdo se jakkoliv zasloužili o slavení velikonočních svátků. Jedná se hlavně o přípravu obřadů, hudbu a zpěv, službu ministrantů, úklid a výzdobu kostela a službu u Božího hrobu. Díky také dětem i ostatním, kdo zaplňovali kříž světlými samolepkami.
 • Tuto neděli si připomínáme radostnou událost - Ježíšovo Zmrtvýchvstání. Vzadu na stolíku si můžeme vzít velikonoční kartičku.
 • Na velikonoční pondělí je zde mše sv. v 7:30 a v Kvítkovicích v 9:00.
 • Další Chvíle nad Biblí se překládá na pondělí 29. dubna.
 • V úterý 23. 4. je svátek sv. Vojtěcha, mše sv. bude ve farním kostele v 18:30 hod. Na charitě proto bude pouze růženec se sv. přijímáním.
 • Ve čtvrtek 25. 4. pokračuje příprava dětí na 1. svaté přijímání za účasti rodičů v 15:30 hod. v kostele.
 • Bohoslužba se sv. přijímáním na Senioru C je v pátek 26. 4. ve 14:00.
 • 28. 4. je neděle svátku Božího milosrdenství a končí velikonoční oktáv.
 • Příští týden proběhne oslava patrona farnosti a našeho kostela sv. Vojtěcha. V sobotu 27. dubna jste zváni na Svatovojtěšskou veselici. Začátek je v 19:30 na Sokolovně. V neděli 28. dubna kromě slavnostní poutní mše bude v 16:30 odpoledne svátostné požehnání. V 17:00 pak koncert našeho chrámového sboru. Výtěžek bude věnován na střechu.
 • Národní pochod pro život a rodinu bude jako obvykle v Praze a to v sobotu 27. 4. Akce začíná mší sv. v 10:30 ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. Zájemci ať se hlásí na https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot. Na těchto webových stránkách je také program celého dne.
 • Charita pořádá v úterý 14. května pouť na sv. Hostýn. Zapisovat se můžete v Charitním domově na pokladně u paní Vardanové. V Kvítkovicích je možné přihlásit se u paní Hradilové. Cena je 120 Kč.
 • Církevní sňatek se rozhodli uzavřít Jiří Drážný a Klára Zátopková z Otrokovic. Svatební obřad bude v sobotu 4. května ve 12:00 hod.
 • Blíží se zahájení opravy střechy kostela sv. Michaela. Kdo by měl zájem o odvoz vyřazených trámů, může se nahlásit u otce Josefa.


 

- - -

 

Námět na oblečení na Svatovojtěšskou veselici:)

- - -

 


 


Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | zapnout grafiku | klasická verze  | Code by PCHweb