Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 3. neděle adventní, 16. 12. 2018

  • Děti, které si přinesly za splněný úkol postavičku, si ji mohou umístit do Betléma. Na stolku je k dispozici sada figurek s úkolem na další týden.
  • Pravidelná měsíční sbírka na novou střechu vynesla 23 200,- Kč. Individuální dar činil 10 000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Bohoslužba se sv. přijímáním na Senioru C je v pátek ve 14:00 hod.
  • Roráty jsou jako obvykle v sobotu v 7:00 hod. Pro děti bude v suterénu snídaně. Kromě toho si mohou vybarvit další postavičku do Betléma.
  • V sobotu po mši sv. prosíme muže, aby pomohli s vánočními stromy. Ostatní prosíme, aby přišli od 9:00 hod. pomoci s vánoční výzdobou.
  • Příležitost ke svátosti smíření za přítomnosti více zpovědníků je příští neděli od 16:00 do 18:00 hod. Ve středu a v pátek se zde bude zpovídat hodinu přede mší sv. a v Kvítkovicích je možno přijít ke zpovědi v sobotu od 17:30 hod. Ve Zlíně u sv. Filipa a Jakuba se zpovídá ve všední dny od 17. 12. do 22. 12. vždy od 9:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hod.
  • Charita sv. Anežky pořádá tradiční Tříkrálovou sbírku, která proběhne v sobotu 5. ledna 2019. Kdo byste měli zájem o služby v roli krále či vedoucího, přihlaste se u Jana Žalčíka, nebo prostřednictvím otce Josefa. Prosíme o dodržení termínu odevzdání přihlášky do 21. 12.
  • Pro dobrovolníky, kteří konají službu ve čtvrtek při tiché adoraci, je připraven nový rozpis služeb. Vyzvedněte si jej prosím v sakristii.
  • Na Štědrý den od 13:00 do 16:00 hod. a v době vánoční vždy od 14:00 do 18:00 hod. bude kostel otevřen k modlitbě a k prohlídce. Prosíme farníky, kteří mohou přijít hlídat Betlém, aby se zapsali do rozpisu.
  • K dispozici je nové číslo farního občasníku.


Video z noci kostelů - Kostel sv. Vojtěcha https://www.youtube.com/watch?v=FaJSjqFXWl8

 Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | zapnout grafiku | klasická verze  | Code by PCHweb