Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

foto aktualityFarní výlet s želvou Loudalkou
17.11.2019 12:29

Na podzim do naší farnosti přibyla nová kamarádka - želva Loudalka, která si s dětmi ráda povídá na dětských mších sv. a každý pátek navštíví některou rodinu, se kterou doma prožije celý týden. Na sobotu 9. 11. pozvala celou farní rodinu na výlet vlakem do Rožnova pod Radhoštěm.

 

foto aktualityPozvánka na Mikulášskou besídku
16.11.2019 21:41

V neděli 1. 12. se uskuteční tradiční Mikulášská besídka. Začátek je v 15:00 v tělocvičně na ZŠ Tomáše Garyka Masaryka a vstup bude vchodem zezadu, ne hlavním. S sebou je třeba mít 35,- korun a přezůvky. Srdečně zvány jsou hlavně děti.

 

foto aktuality17. 11. slavíme den Bible a v adventu vstoupíme do Roku Bible
16.11.2019 21:30

Mnoho lidí v současném světě hladoví a žízní po životě, uzdravení a pokoji, které může dát jedině Kristus. Víme, že pro svou lásku hovoří Kristus s lidmi jako s přáteli (Jan 15,14-15) a žije mezi námi, takže může každého člověka pozvat k přátelství se sebou (Dei Verbum, čl. 2). Proto církev už od prvních dnů hlásala Krista a vedla k jeho poznání (1 Kor 2,2).

 

foto aktualityPředstavujeme iniciativu Manželům nablízku
10.11.2019 20:37

Anonymita, míjení se ve farnostech, bolesti, které mnozí manželé nesou, aniž by je měli komu svěřit, atmosféra, kdy mít problém se „nenosí", to vše inspirovalo Národní centrum pro rodinu ke vzniku iniciativy Manželům nablízku.

 

foto aktualityAdventní duchovní obnovy
10.11.2019 20:21

Každoročně je možné si vybrat z bohaté nabídky duchovních obnov v době adventu. Některé jsou zaměřené na mládež, na možnost rozpoznávaní povolání, jiné jsou pouze pro muže či ženy. Na několik z nich chceme upozornit.

 

| zobrazit starší aktuality

 

Ohlášky: 33. neděle v mezidobí, 17. 11. 2019

Pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy sv. Michaela vynesla 20 240 Kč, z kasičky 3 380 Kč. Individuální dárci věnovali 41 000 Kč. Prozatím máme vybráno ve sbírkách a individuálních darech 991 200 Kč. Zbývající částka činí 708 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes je sbírka na Charitu.

Zítra v pondělí 18. 11. se koná v suterénu chvíle nad Biblí. Začátek je v 16:00.

V pondělí odpadá výuka náboženství 8.-9. třída, ve čtvrtek 3. třída.

V pondělí 18. 11. nebude mše sv. v Kvítkovicích.

Ve středu 20. 11. bude votivní mše k Duchu svatému.

Ve farní knihovně jsou na prodej stolní katolické kalendáře.

Mládež děkanátu vypravuje v pátek 22. 11. autobus na evangelizační akci v Bratislavě Godzone Tour. Jsou poslední volná místa.

V rámci dnů Bible je možno do kasičky za lavicemi do konce listopadu přispět na Biblické dílo.

Příští neděli po bohoslužbách proběhne v učebně náboženství zápis úmyslů mší svatých na 1. pololetí 2020. V případě významného výročí je možno zapsat si úmysl tento týden v úředních hodinách na faře nebo po telefonické dohodě s panem farářem.

Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. Po hrubé mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a během dne bude příležitost k tiché adoraci. Zakončení adorace bude v 17:00 hod., při něm bude vykonána obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání. Prosíme dobrovolníky, aby se napsali na službu během tiché adorace.

Zveme všechny mladé na děkanátní společenství modliteb mládeže, které proběhne v pátek 29. 11. na faře v Malenovicích po večerní mši sv. v 19.00.

V neděli 1. 12. se uskuteční tradiční Mikulášská besídka. Začátek je v 15:00 v tělocvičně na ZŠ Tomáše Garyka Masaryka a vstup bude vchodem zezadu, ne hlavním. S sebou je třeba mít 35,- korun a přezůvky. Srdečně zvány jsou hlavně děti. Těší se na vás naše turistické oddíly.

 

 

 


 


Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | zapnout grafiku | klasická verze  | Code by PCHweb