Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAŠÍ FARNOSTI

Ohlášky: 16. neděle v mezidobí, 21. 7. 2019

  • Pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy kostela sv. Michaela vynesla 30 000,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  • Bohoslužba se svatým přijímáním na Senioru C bude v pátek ve 14 hod.
  • V pátek je svátek sv. Jáchyma a Anny. Proto nebude mše u sv. Vojtěcha, ale v Kvítkovicích u sv. Anny v 18:30. Mši bude sloužit o. Šíma.
  • Příští neděli bude v Kvítkovicích při příležitosti svátku sv. Anny poutní mše sv. v 9:00 hod. spojená se 120. výročím posvěcením kaple. V 17:00 hod. pak bude krátká adorace se svátostným požehnáním.
  • V posledním čísle farního občasníku jsou informace o duchovní obnově biřmování, na kterou je možno se přihlašovat buď pomocí papírové přihlášky, nebo na farní mail. Je třeba uvést, zda chcete mít k dispozici doprovodný materiál v tištěné podobě, nebo jej chcete dostávat mailem.

 


 


Text „Úvahy o mši svaté" /ke stažení/ - eucharistie_uvahy.doc [ 120.5 kB, DOC ] - eucharistie_uvahy.pdf [ 162.86 kB, PDF ]

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela, archanděla v Otrokovicích www.reckokatolici-otrokovice.cz

 

Víra na Internetu - - - Katolický týdeník Salesiánský klub mládeže Zlín Proglas TV NOE

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | zapnout grafiku | klasická verze  | Code by PCHweb