Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

24.neděle v mezidobí 17.9.2017

Letos církev prožívá sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě a právě před pár dny proběhla naše národní pouť na místě, odkud se do světa šíří Fatimské poselství. Našemu národu byla předána socha Panny Marie, která nyní bude putovat po naší zemi. Proto vidím jako dobré věnovat také víc pozornosti těmto událostem. Když jsem se sám začal víc zajímat o to, proč by mělo ono poselství z Fatimy hrát dnes nějakou významnější roli, narazil jsem na velmi pozoruhodné věci.

V situaci první světové války dostávají tři Fatimské děti, Lucie, František a Hyacinta poselství mimo jiné o tom, že nepřestanou-li lidé urážet Boha, vypukne nová, krutější válka. K tomu jim Matka Boží říká: Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání o prvních sobotách v měsíci."

V r. 1930 sestra Lucie píše: „Bůh slibuje, že ukončí pronásledování v Rusku, jestliže Svatý otec bude ochoten vykonat veřejný akt pokání a zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, když nařídí, aby to stejným způsobem učinili všichni biskupové světa, a když doporučí smírnou pobožnost o prvních sobotách." Tato výzva byla zaslána tehdejšímu papeži Piu XI. Ovšem bez odezvy.

Teprve, když se celá Evropa ocitla ve válce, papež se tentokrát se svým trápením obrátil k Fatimě. V r. 1942 poslal prostřednictvím vatikánského rozhlasu vzkaz a zasvětil svět Panně Marii. Toto zasvěcení Pia XII. ovšem nesplňovalo všechny fatimské požadavky. Mělo však určitý pozitivní dopad.   Po zasvěcení v r. 1942 nastal ve válce obrat a začala série prohraných bitev fašistického režimu. Pozoruhodné je, že rozhodující prohry se konaly v den významných mariánských svátků. 2. února 1943 v den svátku uvedení Páně do chrámu byly ukončeny boje o Stalingrad. 8. září 1943 na svátek Narození Panny Marie kapitulovala Itálie. 8. května 1945 na svátek PM prostřednice všech milostí kapitulovaly poslední skupiny Německého vojska. V den slavnosti nanebevzetí Panny Marie 15. srpna 1945 kapitulovalo Japonsko..

Brzy nato ovšem nastala studená válka a další šíření komunismu v Evropě.  Rakouský stát byl po válce zachován pod okupační správou s dominantní pozicí Sovětů. Tehdy kapucínský kněz Petrus Pavlicek na základě vnuknutí založil růžencové křížové tažení. Se sochou Panny Marie Fatimské se vydal na pouť po rakouských městech a vesnicích. Věřícím připomínal nutnost společné modlitby růžence a obrácení hříšníků jako podmínku míru a svobody pro Rakousko. Půl miliónu Rakušanů se zavázalo modlit se denně k Panně Marii Fatimské a vyprošovat u ní obrácení hříšníků, mír a svobodu pro Rakousko.

Mezitím panovalo přesvědčení, že Rakousko definitivně upadne do bolševické diktatury. V tu chvíli zcela nečekaně a nevysvětlitelně ustoupil Sovětský svaz ze svých nároků a v roce 1955 opustil Rakouské území. O zázraku s ohledem na dosavadní vývoj situace tehdy snad nikdo z věřících nepochyboval.

V r. 1975 se komunismus nečekaně objevil v samotném Portugalsku. Vojsko bylo rozděleno. Část byla komunistická a koncem léta se schylovalo k občanské válce. Tehdy Lucie požádala o pomoc Pannu Marii a ta jí řekla. Když se bude milion portugalských rodin modlit růženec, revoluce bude zrušena. Když se tato výzva rozšířila, řekla Panna Maria Lucii. Nyní se za mír modlí milion rodina a revoluce skončí a tak se i stalo.

13. 5. 1981 dochází k atentátu na papeže. Když si Jan Pavel II. uvědomil, že k atentátu došlo ve výroční den fatimského zjevení, nechal si přinést třetí fatimské tajemství. Na základě toho záchranu svého života přisoudil ochraně Panny Marie. Ukázalo se, že v třetím tajemství byl útok předpovězen. Na důkaz vděčnosti nechal kulku, která ho zasáhla vložit do koruny sochy Panny Marie ve Fatimě.

V r. 1982 zasvětil JP II. ve Fatimě v kapli zjevení svět a Rusko, jak prosila Panna Maria. Sestra Lucie však prohlásila, že to není platné, protože k tomu nedošlo ve spojení s biskupy celého světa. Svatý otec to tedy zkusil znovu 25. 3. 1984 v bazilice sv. Petra a vyzval všechny biskupy, aby se k němu alespoň v duchu připojili. Přesně v ten den se slovenskému exilovému biskupovi Pavlovi Hnilicovi podařilo jako turistovi přijet do Moskvy a ve spojení s papežem zasvětil Rusko Panně Marii přímo v Kremlu.

Den po zasvěcení poslal papež vzkaz sestře Lucii, ve které se jí ptal, zda to sledovala v televizi a zda to bylo podle toho, jak si žádala Panna Maria. Tehdy Lucie odpověděla ano.  K tomu později dodala, že kdyby toto zasvěcení neproběhlo, došlo by k jaderné válce.

Po zasvěcení neposkvrněnému srdci Panny Marie nastávají velmi důležité historické změny. Některé zůstaly v tajnosti. Dokumenty, které se podařilo propašovat do NATO, ukázaly, že Rudá armáda připravovala tzv. prevenční jaderný útok, v nichž klíčovou roli měla severní flotila s ponorkami vybavenými jadernými hlavicemi. Ve výroční den fatimského zjevení 13. 5. 1984 došlo na vojenské základně Okolnaja v Severomorsku k sérii výbuchů, díky kterým flotila ztratila bojeschopnost.

Tyto okolnosti přiměly Sovětský svaz k jednání se západem. Pak se rozbíhá proces počínaje Gorbačovovou perestrojkou a končící pádem Berlínské zdi. Symbolické je ještě jedno datum. 8. prosince 1991 v den svátku Neposkvrněného početí PM byla podepsána Bělověžská dohoda o rozpadu Sovětského svazu.

Člověk má možnost si vybrat, jestli to bude všechno považovat za náhody, označí to za náboženské spekulace, anebo uvěří v úžasnou Boží moc, které on dává průchod také skrze zasvěcení se Neposkvrněnému srdci Panny Marie.

O co tedy vlastně jde v onom zasvěcení? Zasvětit se jejímu srdci znamená, že chceme patřit Bohu takovým způsobem, jako mu patřila ona. O co lepšího bychom mohli v našem životě stát a usilovat? Proto jsem přesvědčen, že opravdu stojí zato nyní věnovat pozornost těm podnětům, které přichází spolu s Fatimským výročím, s putováním její sochy po naší zemi a s obnovením zasvěcení jejímu srdci.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb