Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

25.neděle v mezidobí 24.9.2017

Dnešní evangelium nám mimo jiné ukazuje, že Bůh může určité poslání nebo službu v církvi někomu svěřit už v mládí, jinému ve zralém věku a někomu třeba až v důchodu. Přitom ti, kteří jsou nějak zapojeni celý život, nemají závidět, že stejnou odměnu nakonec dostanou i ti, kteří se zapojí až na sklonku života. Spíš to může být naopak. Těm, kdo otáleli, to může být líto, protože prožít život ve spojení s Bohem v jeho službách je nejlepší varianta života.

Z toho plyne, že čím dříve člověk objeví, co od něj Bůh očekává a naplní podle toho svůj život, tím lépe. Jak to ale člověk pozná, že nám Bůh nabízí určitou možnost, kde ve prospěch jeho plánů můžeme uplatnit svoje schopnosti, síly a svůj čas. Někdy to může být velice jednoduché. Prostě přijde nějaký nápad, co by šlo ve farnosti dělat nebo je určitá potřeba v nějaké službě a najde se i někdo, kdo v tom vidí své místo a ujme se toho. Pak se buď ukáže, že to je pro něj to „pravé ořechové" a bude to fungovat, nebo to prostě fungovat nebude. Někdy se také na nějaký úkol pracně hledá člověk, a třeba se toho pak někdo ujme ne proto, že se na to cítí, ale jen aby zachránil situaci, když to nikdo dělat nechce. Ale i když se na to někdo necítí, přesto to může pro něj být Bohem připravené místo a postupně se ukáže, že ho tam Bůh chtěl mít. Pokud ho tam mít nechtěl, tak se to také ukáže.

Každopádně se ale může stát, že někde někdo dělá něco, co od něj Pán Bůh vůbec nechce. Někdo se zase ujme nějaké činnosti jako své seberealizace a dělá to podle svého a už se nezabývá tím, jestli se to tak také líbí Bohu. Kolikrát tedy ani nevíme, jestli je někdo k nějaké službě skutečně pozván Bohem anebo jde jen o lidské plány. Ty sice někdy také nemusí být nutně k zahození, ale kolikrát to může být víc zdroj problémů než užitečné služby.

V posledním čísle občasníku jste si mohli přečíst, co všechno vyplynulo z diskuze k otázkám otce arcibiskupa. Shromáždila se řada námětů a návrhů ohledně toho, jak by se naše farní společenství mohlo rozvíjet a současně dokázalo oslovit i další lidi na okraji církve nebo mimo ni. Jenže ti, kteří už mají na starost různé věci, si sotva přiberou další úkoly. Jedině pokud se najdou další věřící ochotní ujmout se nějaké služby nebo půjdou za realizací nějaké myšlenky, nezůstanou výsledky této diskuze bez užitku. Uvažuji, co by se stalo, kdyby si každý z vás vzal ono číslo občasníku, pečlivě si všechny náměty prošel a pak poprosil Pána Boha, aby mu pomohl poznat, jestli v tom někde nemá své místo. Představuji si, kolik lidí by pak přišlo, že by to či ono mohli zkusit a třeba by se začaly dít zajímavé věci.

Pokud to ale neudělá vůbec nikdo, pak je jasné, že veškeré debaty a nápady nebudou mít prakticky žádný význam. Proto je pro život církve a každé farnosti důležité, když se najdou věřící, kteří chtějí vědět, co od nich Bůh v životě očekává a podle toho se také snaží zařídit.

Pro ty, kteří takto pojmou svůj křesťanský život, je moc dobré učit se, jak se v rozhodování a přijímání nějaké služby nechat vést Duchem svatým a jak lze při tom naslouchat Božímu hlasu. No a právě tohle bych rád nabídl zájemcům během formace, která začne tento čtvrtek a bude bývat jednou za dva týdny. Ne, že bych zrovna já byl v tom směru nějaký expert. Pouze jsem poslední dobou měl možnost čerpat při různých příležitostech ze zkušeností těch, kteří se tím důkladněji zabývají a tak se pokusím při těchto setkáních něco z toho předat. Nemělo by ovšem jít jenom o nějaké teoretizování, ale možná to bude vyžadovat i určitou odvahu udělat v tom směru konkrétní kroky.

Pozvání na tato formační setkání se může týkat věřících nejrůznějšího věku právě v duchu dnešního evangelia. Ti, kteří přijali práci na Pánově vinici hned ráno, to je ta mladá generace. Tak se i mezi mladými v naší farnosti může najít někdo, kdo bude chtít poznat, k čemu ho Bůh zve a může k tomu najít vodítko na této formaci. Ti, kdo šli na vinici v poledne, jsou lidé zralého středního věku, tak uvidíme, jestli si v této kategorii někoho Pán na toto setkání přivede, aby mu dal nahlédnout do svých plánů. No a ti, kteří začali s prací na vinici až v pět odpoledne, jsou věřící seniorského věku a je to pro ně vlastně poslední šance.

Proto možná není divu, že právě věřící této věkové kategorie mívají početně největší zastoupení v tom, co všechno tvoří život farnosti. Ve čtvrtek se tedy těším na každého, kdo v této nabídce vnímá pozvání a cestu s Ježíšem, který nám chce ukázat, kde má pro nás připravené místo a jak se naše služba může stát prací na oné Boží vinici.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb