Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

3.neděle adventní 17.12.2017

Třetí neděle adventní má svůj zvláštní latinský název Gaudete, což znamená: Radujte se. Příčinou této radosti je, že se naplňuje příslib příchodu Spasitele. Bůh nám projevuje svoji přízeň a nabízí svoji blízkost. Radost této neděle podtrhuje také možnost nahradit fialovou liturgickou barvu za růžovou. Ve druhém čtení nás apoštol Pavel vybízí, abychom se stále radovali. Pak také uvádí důvod, o kterém teď mluvíme, když říká, že Pán je blízko. Prožívat svůj život s vědomím Ježíšovi blízkosti umožňuje, aby byl naplněn hlubokou vnitřní radostí. Pro dobu adventní jsou to velmi typická slova, protože se připravujeme na svátky, ve kterých si radost z Ježíšova příchodu uvědomujeme víc než kdy jindy. Pro život naplněný radostí je tedy rozhodující vnímat Boží blízkost.

Jak ale vypadá taková radost, která by měla provázet nejen přípravu na vánoční svátky ale celý křesťanský život? Mohli bychom si nejprve říct, jaká radost to není. Určitě se nejedná o radost, která je vyvolaná uměle nějakým žertováním nebo komedií v televizi. Také zřejmě nepůjde o radost z mimořádného úspěchu, z nečekané výhry a podobně. To všechno jsou jen chvilkové záležitosti, tedy nic, co by v nás mohlo udržovat radost trvale.

I kdybychom ale našli nějaký lepší, trvalejší zdroj radosti, stejně není možné radovat se stále, pokud do života přichází velké zklamání, rodinná tragédie, nemoci a bolesti, pokud člověk naráží v životě na jeden problém za druhým atd. Myslím, že z přirozených možností v našem světě není nic, co by nám poskytovalo trvalou radost za všech okolností. Abychom pochopili, k čemu nás to vlastně sv. Pavel nabádá, nesmíme tu jeho výzvu vytrhnout z kontextu s jeho ostatními výzvami. On říká: „O nic nemějte starost, ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním." To neznamená, že se o nic nebudeme starat, ale že ta tíha starostí na nás nebude doléhat, když se naučíme Bohu důvěřovat.

To je velmi důležitý předpoklad pro tu radost, jakou má sv. Pavel na mysli. Prožívat trvalou vnitřní radost však není přirozenou záležitostí, ale jde o přítomnost Boží milosti v naší duši. Skutečná radost se neprojevuje nutně zářícím úsměvem za všech okolností, ale je to stav lidského nitra, ve kterém vládna Kristův pokoj, ať přijde do života cokoliv.

Protože jde o stav duše, není radost v srdci něčím, co nám buď samo spadne do klína anebo, pokud máme smůlu, se nám vyhne. Každý stav čehokoliv je výsledkem nějakého úsilí, snažení a vytvoření potřebných podmínek. Nezbytnou podmínkou pro Kristův pokoj v našem nitru je hluboká víra. Křesťan, v jehož srdci vládne Ježíš a dává jeho nitru vyrovnanost v každé situaci, ten se může stále radovat ze své víry. Radost věřícího křesťana má svůj zdroj především v důvěrném vztahu s Kristem. Vrcholným svědectvím o tom, kam až moc takové milosti dosáhne, je příklad některých mučedníků. Jsou to ti, kteří vyjádřili svou radost dokonce z toho, že mohli pro Krista trpět. Z lidského hlediska je to něco nepochopitelného a proto je zřejmé, že jen veliká otevřenost pro sílu Boží milosti může takový postoj v srdci způsobit.

Jenom ten, kdo má ducha Kristova, dokáže se také radovat z Boha a ze života s ním. Proto pro mě je vždycky radostí, když vidím kolem sebe lidi, kteří touží rozvíjet svůj život s Bohem. Jsou to pro mě sváteční chvíle, když přijde ke zpovědi člověk, který ve svém životě novým způsobem objevil Boha a chce se očistit právě proto, aby už nepřišel o nic z toho, co může jeho život učit krásnějším a radostnějším. Je pro mne potěšením vidět některé mladé lidi, jak stojí o něco víc než jen lacinou zábavu a přijímají za své možnosti a nabídky, které nás vedou blíž k Bohu. Takovou radost jsem zažíval například při besedě o celostátním setkání mládeže. Já jsem čekal, že uslyším hlavně takovou tu omáčku, jaká byla atmosféra a jak celé setkání fungovalo. Jenomže ti mladí pěkně mluvili o tom, jaké konkrétní věci v programu se dotýkaly jejich víry a co znamenaly pro jejich vztah s Bohem.

Bylo to velmi povzbudivé a myslím, že je velká škoda, když pozvání na besedu přijalo tak málo lidí. Určitě není dobré mladou generaci podceňovat. Když jsou naši mladí ochotni připravit program a setkání pro ostatní věřící, určitě by si to zasloužilo větší odezvu.

Kéž tedy nacházíme a využíváme ty pravé důvody k radosti, kéž je nenecháme bez povšimnutí potom i ty letošní vánoce budou moci být skutečnými svátky radosti a pokoje

 

 

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb