Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

Svátek svaté rodiny, 31. 12. 2017

  • Tuto neděli je ve 23:00 adorace a po ní v suterénu novoroční přípitek.
  • V pondělí je slavnost Matky Boží Panny Marie a nedělní pořad bohoslužeb.
  • Naposledy v pondělí je otevřen kostel k prohlídce od 14:00 do 18:00.
  • V Kvítkovicích je v pondělí v 15:00 Vánoční besídka.
  • Ve čtvrtek je v kostele příprava dětí na 1. sv. přijímání za účasti rodičů.

  • Ve čtvrtek 4. 1. je v 18:30 další formační setkání.
  • V pátek je dětská mše sv. už v 17:00 a při ní požehnání tříkrálových koledníků. Po ní je v 18:00 hod. Vánoční koncert „Děcek ze Skoronic".
  • 6. 1. v rámci slavení „první soboty v měsíci" nebude mše svatá ráno. Program začne od 17:00 rozjímáním, pak následuje modlitba růžence a mše ke slavnosti Zjevení Páně bude v 18:00. Při ní se bude žehnat voda, kadidlo a křída. Svátost smíření lze využít od 16:30 do 17:00 hod.
  • Příští neděli bude mít v 17:00 hod. Novoroční koncert Magna Mysteria.
  • Na stolíku jsou k dispozici letáčky na podporu nadace Lumen Christi, která rozšiřuje křesťanskou zvukovou knihovnu pro zrakově postižené.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb