Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

4. neděle v mezidobí, 28. 1. 2018

 • Tuto neděli pokračuje triduum Modliteb matek při adoraci v 17:00 hodin.
 • Tuto neděli je uzávěrka dalšího čísla Farního občasníku.
 • Na charitu je omezen vstup, proto tam v úterý bohoslužba nebude.
 • Ve středu bude sloužena mše sv. za * a + pletařky obvazů a za všechny dárce, kteří přispívají na přízi.
 • Od čtvrtka se budou modlitební společenství obnovy střídat jako původně. Tento čtvrtek má setkání společenství s vedoucím M. Urbancem od 19:00 hod.
 • Bohoslužba se sv. přijímáním na Senioru B je v pátek ve 14:00 hod.
 • V pátek 2. února nebudou z důvodu pololetních prázdnin schůzky holek, ale od 16:30 bude zkouška Prvopáteční scholy.

 • V tomto týdnu je první pátek v měsíci únoru. Od 17:00 bude v kostele příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté následuje „Večer chval".
 • V pátek 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu. Na úvod proběhne žehnání svící. Jelikož jsou prázdniny, nebude při mši program pro děti.
 • 3. 2. je ve Šternberku Hromniční pouť matek. Zájemci o dopravu se mohou přihlásit v prodejně Veni ve Zlíně.
 • 3. 2. je na Besedě duchovní obnova Otcovo srdce. Hostem je P. Strežo. Seminář začne v 9:00 a ukončen bude mší sv. v 17:00 ve farním kostele. Přihlášení a oběd hlaste přes web nadačního fondu Credo. Vstup je zdarma.
 • Jelikož je 3. 2. zároveň „první sobota v měsíci", bude obvyklý program s růžencem a rozjímáním následovat po mši sv.
 • Děkanát Zlín vypisuje výběrové řízení na pozici účetní.
 • K přípravě na svátost biřmování se lze přihlašovat od 15 let. Přihlášení proběhne individuálně formou rozhovoru s knězem. Kontakt: 731 621 127, faotrokovice@ado.cz. Prozatím jsou přihlášeni: Kamila Hudečková, Jarmila Vránová, Iveta Piňosová, Václav Šmika, Pavel Vlk, Martin Půl, Tomáš Janeček, Kristýna Zaoralová, Eva Botková, Kristýna Petrová, Petra Vyoralová, Vojtěch Mašláň, Bronislava Stuchlíková.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb