Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

5. neděle v mezidobí, 4. 2. 2018

  • V pondělí 5. února v 15:30 je v sále pod kostelem další setkání seniorů.
  • Další jednání pastorační rady bude v pondělí v 19:00 na faře.
  • První setkání Klubu maminek je v úterý 6. 2. od 9 hodin v suterénu kostela.
  • Na charitu je stále omezen vstup kvůli respiračním chorobám, proto tam v úterý bohoslužba nebude.
  • Ve středu 7. 2. je další votivní mše k Duchu svatému.
  • Tento čtvrtek je modlitební společenství s Miloslavou Zlatuškovou v 18:00.
  • V sobotu v 9:00 je v kostele ministrantská schůzka za účasti otce Josefa.
  • Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na aktuální potřeby farnosti.
  • Děkanát Zlín vyhlašuje výběrové řízení na pozici děkanátní účetní. Zájemci mohou přihlášky posílat na farní úřad ve Zlíně u sv. Filipa a Jakuba.
  • K přípravě na svátost biřmování se lze přihlašovat do 10. 2. a to formou rozhovoru s knězem. Domluva termínu setkání má proběhnout osobně, telefonicky nebo mailem. Kontakt: 731 621 127, faotrokovice@ado.cz. Prozatím jsou přihlášeni: Kamila Hudečková, Jarmila Vránová, Iveta Piňosová, Václav Šmika, Pavel Vlk, Martin Půl, Tomáš Janeček, Kristýna Zaoralová, Eva Botková, Kristýna Petrová, Petra Vyoralová, Vojtěch Mašláň, Bronislava Stuchlíková, Kateřina Kunorzová, Vojtěch Rafaja, Jaromír Dvořák, Jana Dvořáková, Antonie Lamborová, Filip Kocháň, Karel Staněk, Adéla Staňková a Oldřich Tihelka.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb