Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

6. neděle v mezidobí, 11. 2. 2018

  • Tuto neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravu střechy sv. Michaela.
  • Ve středu začíná doba postní, určená k duchovní obnově, sebeovládání a pokání. Na Popeleční středu je přísný půst a při mši se uděluje popelec. Máme si odříct masité pokrmy a nejvýše jednou se najíst dosyta.
  • Setkání rodičů, jejichž děti se připravují na 1. sv. přijímání, je ve čtvrtek 15. 2. v 16:00 v suterénu. Jde o setkání rodičů bez dětí a trvá asi 1,5 hod.
  • V pátek budou křížové cesty 17:30 a v neděli v 16:00 střídavě v kostele sv. Vojtěcha a Michaela. Kdo by mohl vést tyto pobožnosti, ať se napíše do rozpisu. V Kvítkovicích budou křížové cesty v neděli v 15:00 hod.
  • V sobotu 17. 2. se koná v Olomouci přijetí mezi čekatele křtu, kteří o Velikonocích budou pokřtěni. Z naší farnosti se obřadů zúčastní katechumen Vojtěch Mašláň. Z toho důvodu příští sobotu mše sv. nebude.
  • V sobotu 17. 2. je v naší farnosti postní duchovní obnova s otcem Jiřím Pleskačem. Začátek je v 9:00 hod. u sv. Michaela.
  • Jako každý rok se v rodinách s dětmi budeme snažit dobře prožít dobu postní. Letos bude v kostele umístěna krajina s Kalvárií. Tu zaplníme pomocí křížků, které v sobě skrývají úkol. Na 1. neděli postní bude na rozebrání první sada. Křížky jsou určeny pro všechny věkové kategorie.
  • Charita připravila papírové schránky s programem Postní almužna. Tu lze využít k sebeovládání, abychom vnímali nouzi lidí ve svém okolí, vkládali je do svých modliteb a dávali podněty k po­moci. Do schránky lze vložit lísteček s konkrétním záměrem, či osobou, potřebující pomoc.
  • K dispozici je další číslo farního občasníku.
  • Tuto neděli se uzavírá možnost přihlášení na biřmování. Prozatím jsou přihlášeni: Kamila Hudečková, Jarmila Vránová, Iveta Piňosová, Václav Šmika, Pavel Vlk, Martin Půl, Tomáš Janeček, Kristýna Zaoralová, Eva Botková, Kristýna Petrová, Petra Vyoralová, Vojtěch Mašláň, Bronislava Stuchlíková, Kateřina Kunorzová, Vojtěch Rafaja, Jaromír Dvořák, Jana Dvořáková, Antonie Lamborová, Filip Kocháň, Karel Staněk, Adéla Staňková, Oldřich Tihelka, Martin Kasík a Ludmila Ševečková, Věra Březíková, Kateřina Šibravová, Romana Škrabalová.

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb