Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

Sloužené intence mší svatých v době koronaviru duben

 

Přijaté intence na mše svaté ve všední dny budu postupně sloužit.

Nedělní intence bude možné si přednostně přepsat na další pololetí, protože v neděli má farář povinnost sloužit mši svatou za živé a zemřelé farníky.

 

DUBEN 2020 - úmysly mší svatých OTROKOVICE, KVÍTKOVICE

 

1.4.

STŘEDA

výročí posvěcení kostela

Za * a + farníky, kteří se zasloužili o zbudování kostela

2.4.

ČTVRTEK

Za zemřelé rodiče Andrýskovy a + syny Josefa a Klimenta /Varmužová/

3.4.

PÁTEK

Za společenství živého růžence

4.4.

SOBOTA   

Za milost obrácení a dar víry /Baroňová/

5.4.

NEDĚLE

Za * a + farníky naší farnosti

6.4.

PONDĚLÍ

Na poděkování za 85 let života a B. ochranu pro rodinu Morávkovu a Malou

7.4.

ÚTERÝ

Na úmysl dárce

8.4.

STŘEDA

Za + rodiče z obou stran, za jejich sourozence a duše v očistci /Rafajová/

9.4.

ZELENÝ ČTVRTEK

Za + manžela, rodiče a sestru a požehnání pro živou rodinu, za rodiče a sestru /Martincová/

10.4.

VELKÝ PÁTEK

Velkopáteční obřady

11.4.

Bílá SOBOTA

Na úmysl dárce

12.4.

NEDĚLE

Za * a + farníky naší farnosti

13.4.

PONDĚLÍ

Za + kněze V. Frelicha, A. Lyčku, K. Tinku, J. Pekárka, T. Kudelu

14.4.

ÚTERÝ

Na úmysl dárce

15.4.

STŘEDA

Na poděkování PB za 85 let života a prosbu za ochranu a PB pro celou živou rodinu /Ludvíková/

16.4.

ČTVRTEK

K nedožitým 110 letům pana Rudolfa Trávníčka s prosbou o Boží požehnání pro živé rodiny Morávkových, Pláškových a Císařových

17.4.

PÁTEK

Za + manžela, maminku a za živou a + rodinu /Javorová/

18.4.

SOBOTA

Za dobrodince kostela a farnosti

19.4.

NEDĚLE

Za * a + farníky naší farnosti

20.4.

PONDĚLÍ

Za + Karla Popelku

21.4.

ÚTERÝ

Na úmysl dárce

22.4.

STŘEDA

Za * a + rodinu Hradilovu /Černošková/

23.4.

ČTVRTEK

Za + manžela, živou a + rodinu z obou stran /Hyblerová/

24.4.

PÁTEK

Za živou rodinu Miklovu /Miklová/

25.4.

SOBOTA

Za dvoje + rodiče a duši v očistci /Pištková/

26.4.

NEDĚLE

Za * a + farníky naší farnosti

27.4.

PONDĚLÍ

Za + Blanku Pliskovu a Hedviku Šalomounovu

28.4.

ÚTERÝ

Na úmysl dárce

29.4.

STŘEDA

Za + tatínka a celou živou i + rodinu /Novotná/

30.4.

ČTVRTEK

Za + manžela a duše v očistci

 

 

 

| mobilní verze  | Code by PCHweb