Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

SVÁTOSTI

Svátosti Nového Zákona ustanovil Ježíš Kristus. Je jich sedm: křest, smíření, eucharistie (nebo-li svaté přijímání), biřmování, manželství, pomazání nemocných a kněžství. Sedm svátostí se týká všech úseků a všech důležitých okamžiků života křesťana. Díky nim se u křesťanů život z víry rodí a vzrůstá, dostává se mu uzdravení i daru poslání.

Svátost křtu

Svátost smíření

Eucharistie

Svátost biřmování

Svátost manželství

Pomazání nemocných

Pohřeb

| mobilní verze  | Code by PCHweb