Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

Eucharistie

Eucharistie (mše svatá, svaté přijímání)Eucharistie, neboli mše svatá, byla ustanovena Ježíšem při poslední večeři, den před jeho smrtí. Pán Ježíš při ní dal svým učedníkům své tělo a svou krev jako pokrm. Eucharistický chléb a víno jsou reálné Tělo a Krev Kristova. Když je přijímáme, osobně se setkáváme s Pánem Ježíšem. Je to vrcholný způsob našeho spojení s oslaveným Kristem na zemi, předjímka dokonalého spojení s Kristem a na věčnosti. On sám řekl: "Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky ... Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný ... zůstává ve mně a já v něm" (Jan 6,51.54.56).

Mše svatá je zpřítomněním Ježíšovy oběti - jeho smrti na kříži a zmrtvýchvstání - v naší době. Uskutečňuje se při ní pro nás dílo našeho vykoupení. Také je to jeho velikonoční hostina, v níž se nám dává za pokrm, duše se naplňuje milostí a dává se nám záruka budoucí slávy. Eucharistie je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života. Obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista samého.

Ježíš v eucharistii není přítomný materiálně, je však přítomný osobně, neviditelně, skutečně. Celý Kristus je přítomný jak v podobě chleba, tak v podobě vína. Z praktických důvodů se při katolické bohoslužbě podává pouze eucharistický chléb,  „podobojí" (Tělo a Krev Kristova) jen při zvláštních příležitostech. Jednu hodinu před přijetím těla Kristova se má dodržovat eucharistický půst. Voda a nezbytné léky půst neruší.

Kdo může přistoupit k svatému přijímání?

  • ten, kdo je pokřtěn a věří v Krista,
  • smířil se s Bohem ve svátosti smíření (zpovědi) a snaží se žít podle této víry,
  • pokud žije v manželství, pak toto manželství musí být uzavřeno i před Bohem v kostele.

Na první svaté přijímání je třeba se řádně připravit

Děti k němu poprve přistupují po dvouleté přípravě v náboženství ve třetí třídě - více zde!
Dospělí poprve přistupují po kratší individuální přípravě - informujte se u kněze.

 

| klasická verze  | Code by PCHweb