Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

Svátost biřmování

Svátost biřmování je svátost dovršení křtu. Vyžaduje se od žadatele osobní zralost a osobní rozhodnutí, že bude ve svém životě brát Boha vážně. Duch svatý propůjčuje naší víře svou sílu a zápal.

Čím více vrůstá křesťan do své víry, tím více zjišťuje, že musí svou víru chránit v nových a neočekávaných zatěžkávacích zkouškách, v nichž musí obstát. Nezřídka musí čelit otevřenému i skrytému pronásledování. Na druhé straně jeho víra není jen jeho soukromou věcí. Naopak - křesťan dluží všem lidem svědectví slova a křesťanského života.

Ve svátosti biřmování nabízí Bůh dospívajícím a dospělým možnost nebýt ani v nejtěžších životních zkouškách sám a bez pomoci.

Svátost biřmování se uděluje jen jednou za život. Žadatel musí být pokřtěný. Vybírá si nové jméno některého svatého jako svého patrona.

Biřmování uděluje biskup, mimořádně kněz. Po modlitbě o dar Ducha Svatého biřmující položí ruku na hlavu biřmovaného a křižmem (posvěceným olejem) mu udělá na čele kříž se slovy: N.(jméno), přijmi pečeť daru Ducha svatého.

Podmínky k biřmování

  • věk alespoň patnáct let (horní hranice neexistuje)
  • kmotr již biřmovaný
  • dostatečná příprava

Svátost biřmování se v naší farnosti uděluje jednou za pět let. Minimálně roční příprava k této svátosti probíhá ve skupinách pod vedením kněze. Začátek přípravy je vždy ohlášen dva měsíce předem.

Příprava na svátost biřmování

Biřmováním v naší farnosti je v plánu v r. 2018. K plnosti křesťanského života lidé dozrávají v různém věku, a proto nemá význam tlačit k přijetí této svátosti například dospívající mládež, pokud o to sama nestojí. Nabídka této přípravy se týká všech věkových kategorií věřících od 15 let výš, kteří na různých úsecích své životní cesty nacházejí hlubší prožívání své víry a význam svátostí. Horní hranice není omezená.

Jelikož jde o svátost křesťanské dospělosti, nikoho nebudou přihlašovat rodiče, ale zájemce se přihlásí osobně. Přihlášení každého zájemce proběhne individuálně formou osobního rozhovoru s farářem P. Josefem Zelinkou, při kterém půjde o seznámení s tím, co má příprava obsahovat, aby žadatelé rovnou zvážili, zda jsou odhodláni přípravu podstoupit. Přihlašování bude probíhat během měsíce ledna 2017.

Na termínu setkání s farářem Josefem Zelinkou kvůli přihlášení je třeba se předem domluvit buď osobně, telefonicky 577 922 337, 731 621 127 nebo mailem faotrokovice@ado.cz.


| klasická verze  | Code by PCHweb