Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 NOVÉNA K DUCHU SVATÉMU

  Novénu k Duchu Svatém se modlíme od pátku po Nanebevstoupení Páně. Najdete ji i se zamyšlením na každý den např. na webu o Vojtěcha Kodeta zde: http://www.vojtechkodet.cz/   K tomu se nabízí možnost se ji modlit i s pomocí mobilní aplikace. Např. v aplikaci iZIDOOR ji najdete mezi základními modlitbami.   Pokud si ji chcete každý den propojit s nějakou písní chval, tak je najdete zde: http://hudba.signaly.cz/   CHARIZMY DUCHA SVÄTÉHO - o.Ondrej Chrvala    Pavla Petrášková: Charismata jsou dary Ducha svatého ke službě | Missio interview   Adorare Hymnus k Duchu svatém (Žďár 2012)   Timothy | DUCH SVÄTÝ PRÍĎ | live CF2018   DUCH PREPUKNI V DÁŽĎ - JANA PALAJOVÁ | Godzone tour 2017  

 • 0 5 jazyků lásky aneb jak zlepšit vztahy v rodině s Jankou a Palem Strežovými

  Nadační fond Credo se i letos připojuje k Týdnu po rodinu, který probíhá 8. – 16. května 2021. Zveme na online webinář na téma 5 jazyků lásky, který proběhne 11. května od 17 hodin a povedou jej manželé Janka a Pavol Strežovi. Webinář obsahuje přednášku, svědectví a příklady ze života, možnost diskuze prostřednictvím chatu a test na rozpoznání jazyků lásky. Čeká vás přednáška, svědectví, příklady ze života, možnost diskuze prostřednictvím chatu, test na rozpoznání jazyků lásky.   Dozvíte se: Co jsou jazyky lásky a jak mohou zlepšit vaše manželství. Jak můžete jejich prostřednictvím plnit citové nádrže našich blízkých. Jak dávat najevo lásku druhým tak, aby to opravdu vnímali.   Janka a Pavol Strežovi jsou manželé téměř 18 let, vychovávají spolu tři děti. Témata vztah, manželství a výchovy jsou pro ně velmi vzácná. Přednáší ve školách, na seminářích, konferencích. Svědectví z jejich života a způsob, jakým se snaží tyto věci aplikovat v rodině, mohou být inspirací.   Živý přenos webináře najdete zde.    

 • 0 Ohlášky 6. neděle velikonoční 9. 5.

  Dnes s celou církví prožíváme den modliteb za pronásledované křesťany. Dnes prosím o návrhy kandidátů do pastorační rady. Je vhodné navrhovat ty farníky, o kterých víte, že by mohli zastupovat buď vaši generaci či společenství ve farnosti. Každý může navrhnout libovolný počet kandidátů pastorační rady. Nyní vám ministranti nechají na kraji lavic několik lístků. Kdo chce návrhu využít, vezme si lístek a vyplněný odevzdá do krabice vzadu. Můžete si lístek vzít i domů a do příští neděle přinést na kteroukoliv mši. Ve středu večer v 18. 30 budeme již slavit vigilii slavnosti Nanebevstoupení Páně.  Protože se jedená o doporučený zasvěcený svátek, kdy se máme účastnit mše svaté jako v neděli, pokud nejsme v práci, vyberte si možnost být na mši buď ve středu nebo ve čtvrtek, abychom se prostřídali. Ve čtvrtek 13. 5. je slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. bude večer v 18:30. Mše svatá ráno nebude, ale v 8:00 bude výstav a tichá adorace do 10:00.  Charita Otrokovice děkuje všem, kdo se letos zapojili do sbírky Postní almužna. Letošní výtěžek z naší farnosti činí 11 178 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať. V pátek začíná novéna k Duchu Svatému. Na farním webu najdete podklady. Využijte všech příležitostí, které se nabízejí pro přijetí svátosti smíření. Připravme se tak dobře na blížící se slavnost Seslání Ducha Svatého, kterou nám vrcholí doba velikonoční.   Augustín - Veni Sancte Spiritus feat. Jana Zubajová    Přijměte pozvání ke společné modlitbě ranních chval každý den v 6:30 v kostele. V měsíci květnu jsme pozvaní připojit se do celosvětové modlitby růžence za ukončení pandemie COVID-19. V našem kostele se sejdeme každý den v 18:00. Následovat bude i májová pobožnost či v neděli modlitba Cesty světla. Dnes v neděli vás zvu na společnou modlitbu videoklipové Cesty světla od 18:25.   Opravy v naší farnosti: Prosím ochotné muže, kteří by chtěli brigádně pomoct s malováním fary, jestli by se mohli zapsat v zákristii. V suterénu kostela je dokončena rekonstrukce WC, mohou se již používat. Na faře máme hotovou novou elektroinstalaci, vodo a topo, koupelny, nové omítky, čekáme na zrání nivelace podlah. Děkuji všem, kdo doposud jakkoliv pomohli a přispěli na tyto opravy.   Animátoři našeho děkanátu zvou na 4 mše pro mladé s katechezí, svědectvím a duchovním nakopnutím z karanténního pohodlí. 21. 5. Napajedla v 17:45, 4. 6. Malenovice v 18:00, 18. 6. Otrokovice v 18:30.     Od 26. 4. platí pro návštěvy kostela: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry a dezinfekce rukou. Z organizačního hlediska moc prosíme, abyste přicházeli na mši alespoň 10 minut před mší.  Protože končí omezení počtu lidí na bohoslužbách, v naší farnosti přestává platit dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě (netýká se lidí starých, nemocných, kteří se starají o nemocné). Proto i sv. přijímání se bude podávat po mších pouze v neděli v 8:40 a 11:40 především těm, kdo budou na sobotní mši. Všichni ostatní, kteří jsou zdraví, se mohou v naší farnosti dostat i v neděli na mši.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích                                                      Pondělí      v 18:30                                                      Středa       v 18:30                                                      Čtvrtek      v   18:30                                                      Pátek        v 18:30                                                      Sobota     v 18.30 – s nedělní platností                                                      Neděle      v 7.30                                                      Neděle      v 10.30 – pro rodiny s dětmi   Příležitost ke zpovědi: 18:00-18:25 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota 7:00-7:25 neděle Jindy po osobní domluvě – 605 444 240   Příležitost k tiché adoraci: Středa po mši svaté. Čtvrtek od 8:00 -10:00.   Májové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha: Pondělí, středa, pátek, sobota v 18.00 – modlitba růžence, mše svatá, májová pobožnost. Úterý, čtvrtek v 18.00 – modlitba růžence, májová pobožnost. Neděle v 18.00 – modlitba růžence, Cesta světla.   Nadační fond Credo opět poskytuje do 30. 6. finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz.     ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM DUCHOVNÍ OBNOVA VÁCLAV ČÁP - SV.  JOSEF, VZOR ŽITÉ VÍRY  

 • 0 Nedělní kázání pro děti – P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.5.2021

  Evangelium  (Jan 15,9-17) Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“   Nedělní kázání pro děti | JE PŘÍTEL | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 6. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: CHCI BÝT S TEBOU V NEBI

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 9.5.2021

  Při čtení dnešních textů mi přichází na mysl myšlenka: "Pozor na tvrdost srdce!" Proč? Představuji si Petra, jak se dostal do situace, pro pravověrného Žida (jakým Petr bezpochyby byl) nepředstavitelné. Vešel do domu pohana. A tam zjistil, že v něm, v jeho rodině a jeho přátelích působí Boží Duch, dokonce mluvili jazyky a velebili Boha. Petr se mohl zatnout: "Ne, tyto nesmím pokřtít, vždyť jsou to pohané!" Ale neudělal to. Nechal se vést stejným Duchem, protože zjistil, že spása je určena všem, kteří chtějí být spaseni, bez ohledu na minulost, na národnost, na rasu… Petr se naučil, že v nebi bude i s římským setníkem Kornéliem a dalšími pohany. Doufám, že i se mnou… Jak se u nás zlepšuje pandemická situace, stále častěji se setkávám s názorem, že mnoho lidí se do kostela nevrátí, že Církev je ztratí. A to je situace, v níž si i my musíme dát pozor na… tvrdost srdce? Rezignovanost? Mávnutí rukou? Neboť je jisté a je to stoprocentně Boží vůle, že Bůh nechce, aby se ztratili. Proto ani my nesmíme jen s lítostí konstatovat, že jsou pryč, ale musíme (nemám toto slovo rád, ale tady lepší není: musíme!) nasadit všechny síly, abychom těmto zdánlivě ztraceným nanovo nabídli radostnou zvěst o vykoupení. A to takovým způsobem, který jim umožní nově se zamilovat do Ježíše. Pokud to - vedení stejným Duchem - dokážeme, vrátí se možná jednou i do kostela. A jaké jsou síly, které musíme nasadit? Náš Milovaný nám o nich říká v evangeliu: "Milujte se navzájem… Pokud budete zachovávat má přikázání…" (Jan 15, 17. 10). Potřebujeme celým srdcem milovat Ježíše - poslušností jeho přikázáním - a milovat nejen ty, kteří v kostele nyní jsou, ale zejména ty, kteří už do kostela nepřijdou. v první řadě se za ně vytrvale modlit - a to zcela konkrétně a jmenovitě: za souseda, za tchyni, za vnuka, za kolegu, za neteř… a modlit se ne o to, aby se vrátili do kostela, ale aby znovu poznali a zamilovali si Ježíše. On je už potom přivede ke svátostem. Mnozí lidé nyní odcházejí, protože možná nikdy Ježíše skutečně neznali, nikdy nezažili chvění zamilovaného srdce. My se jim máme stát svědky. Modlitba naše svědectví předchází i ho následuje. Staň se radostným svědkem Ježíše ("Toto jsem vám řekl, aby ve vás byla moje radost a aby vaše radost byla úplná" - Jan 15, 11), který trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, abychom měli nový život, život v hojnosti a věčný. Jedna motivace lásky: Pokud se začneš za někoho modlit, začni tímto: "Milovaný Tatínku, s tímto člověkem chci být spolu u tebe doma, v nebi." Nacvičuj si tuto touhu například na někom blízkém, na člověku, se kterým tě kdysi "spojoval velmi něžný svazek - v průvodu jste kráčeli Božím domem" (srov. Ž 55,15). Splníš přikázání lásky a zachráníš někoho, s kým pak budeš celou věčnost oslavovat Boží milosrdenství.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Připojme se k celosvětové modlitbě růžence u nás v kostele či doma

  Každý den v 18:00 se v měsíci květnu připojujeme v kostele sv. Vojtěcha k celosvětové modlitbě růžence za ukončení pandemie COVID-19. Papežská rada pro novou evangelizaci uvedla, že katolické svatyně celého světa budou zvláštním způsobem zapojeny jako propagátoři modlitby růžence mezi katolickými jednotlivci, rodinami a komunitami. Třicet poutních míst se bude střídat ve vedení každodenního živě přenášeného růžence v 18.00 hodin (středoevropského času). Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Nejsvětější Panně Marii. Svatý otec zahájí tento měsíc modlitby 1. května a poprosí o Mariinu přímluvu. Papež František hovořil o koronaviru a jeho ekonomických dopadech ve videoposelství účastníkům 27. iberoamerického summitu v Andoře dne 21. dubna. Pandemie COVID-19 „si vyžádala od každého národa a jeho občanů obrovské oběti,“ řekl. Krize vyzvala „celé mezinárodní společenství, aby se společně s duchem odpovědnosti a bratrství zavázalo čelit mnoha výzvám - těm, které již probíhají, i těm, které přijdou.“ Papež řekl, že se modlí za miliony lidí, kteří na COVID-19 zemřeli nebo kteří nemocí trpí, i za jejich rodiny: „Pandemie nerozlišovala a zasáhla lidi všech kultur, vyznání, sociálních a ekonomických vrstev.“ Zdůraznil, že je důležité považovat očkování proti koronaviru za „univerzální společné dobro“. „V této oblasti jsou obzvláště vítány iniciativy, které usilují o vytvoření nových forem solidarity na mezinárodní úrovni, s mechanismy zaměřenými na zajištění spravedlivé distribuce vakcín, které nejsou založeny na čistě ekonomických kritériích, ale berou v úvahu potřeby všech, zejména těch nejzranitelnějších a nejpotřebnějších.“ „S naléhavostí musíme zvážit model obnovy schopný generovat nová, inkluzivnější a udržitelnější řešení zaměřená na všeobecné společné dobro, splňující Boží slib pro všechny lidi," uvedl dále papež. Dodal, že při reakci na koronavirus by se pozornost měla věnovat tomu, aby byla zreformována mezinárodní dluhová struktura a umožněn přístup k externímu financování na podporu ekonomického rozvoje tak, „aby se každý mohl dostat ze současné situace s nejlepší šancí na zotavení“. „Nic z toho nebude možné bez silné politické vůle, která má odvahu rozhodnout se změnit věci, zejména priority, tak, aby to nebyli chudí, kdo zaplatí nejvyšší cenu za tyto tragédie, které zasáhly naši lidskou rodinu," řekl. Zdroj: www.cirkev.cz   Zahájení s papežem Františkem sobota 1.5.2021   Seznam vybraných poutních míst včetně odkazů na záznamy či přímé přenosy najdete zde.    Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu Za celý svět raněný touto pandemií   Za všechny zesnulé Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti Za všechny děti a dospívající Za všechny mladé lidi Za všechny rodiny Za všechny pracovníky médií Za všechny seniory Za všechny lidi s postižením Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději Za všechny vězněné Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu Za všechny migranty Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací Za všechny lékaře a zdravotní sestry Za všechny lidi ve válce a za světový mír Za všechny lékárníky a zdravotnický personál Za všechny sociální pracovníky Za všechny dobrovolníky Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče Za všechny, kteří poskytují základní služby Za všechny učitele, studenty a pedagogy Za všechny pracující a podnikatele Za všechny nezaměstnané Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny Za všechny zasvěcené muže a ženy Za církev Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života   Doma se můžete modlit společně, pokud jste sami, můžete se připojit k záznamu z Tv Lux.   RADOSTNÝ RUŽENEC   BOLESTNÝ RUŽENEC   SLÁVNOSTNÝ RUŽENEC   RUŽENEC SVETLA  

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 5. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: CHVĚNÍ VÍRY

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Dnes si velmi intenzivně uvědomuji, co pro mě znamená žít ve víře. Vede mě k tomu Ježíšova věta z evangelia: "Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, přináší mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic" (Jan 15,5). Neprožívám (citově, psychicky) jistotu, že jsem v Ježíši a on ve mně. A už vůbec ne to, že bych přinášel hodně ovoce. Ne, spíš mám pocit, že živořit a namáhavě lapáme po každém nádechu, jako člověk s nemocnými plícemi. Víra mi však říká něco jiného. Křtem jsem se stal ratolestí na révě, kterým je Ježíš. Proudí ve mně jeho život, posilován modlitbou, Písmem, svátostmi, službou, svědectvím, společenstvím (i když v této pandemické době "jen" úzkým, rodinným). S Boží milostí se snažím konat pokání za své hříchy. A selhávám. Právě toto slovo - selhání - mi paradoxně dává jakousi jistotu, že Bůh se o mě zajímá, že se o mě stará, že mě jako réva své ratolesti živí a jako vinař očišťuje, neboť při každém selhání prožívám bolest očišťování. Asi o tom je křesťanský život - o chvění na hraně. Jedno prožívám, jiné věřím. Jedno vyvažuje druhé a obojí mě chrání před pýchou i před zoufalstvím… Doufám, že ti tato dnešní písmenka pomohou být více s Ježíšem. V chvění a důvěře.   PS. Co myslíš, jak se cítil apoštol Pavel, když mu v Jeruzalémě nevěřili a báli se ho? A co si myslel, když ho doprovodili z města a poslali domů? Boží škola má své cesty…   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Nedělní kázání o. Romana Vlka nejenom pro děti i se soutěží

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 1.5.2021

  Nejedno dítě se těší na nové video z dílny o. Romana. A protože jsem všichni děti Boží, nejeden z rodičů se mi v rozhovoru přizná, že na něj taky zvědavě čekají a těšíme se, co jej mohlo skvělého opět napadnout a jak to dokázal se svým štábem filmově zpracovat.   Evangelium (Jan 15,1-8) Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já (zůstanu) ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“   Nedělní kázání pro děti | VYTRVEJ | P. Roman Vlk   Soutěž z Vlčího doupěte 25   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 Pozdrav z kněžského semináře

  V neděli jsme měli den modliteb za nová duchovní povolání. Při té příležitosti jsem četl pozdrav z našeho kněžského semináře, který rád přidávám i zde. Vážení otcové, chtěl bych Vás pozdravit z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Využívám této příležitosti, abych Vám a Vašim farníkům poděkoval za štědrost, se kterou kněžský seminář podporujete. Seminář je výhradně odkázán na finanční dary od věřících v rámci sbírky na seminář. Mnohé farnosti nám pomáhají i skrze sbírku zeleniny, ovoce, trvanlivých potravin atp. Každé pondělí během školního roku slavíme mši svatou za naše dobrodince, kteří nás podporují po stránce duchovní, finanční a hmotné. Zároveň jsme propojeni během roku i skrze vzájemnou modlitbu v adorační dny farností naší arcidiecéze. Aktuální farnosti, se kterými jsme v daný den ve spojení, jsou uvedeny na stránkách semináře – www.knezskyseminar.cz. V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři v Olomouci 11 bohoslovců z naší arcidiecéze, v Římě 2 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Bohu díky za tyto muže. Vážení otcové, ještě jednou velké díky za všechno. S přáním velikonoční radosti a ve vzájemné modlitbě a podpoře P. Pavel Stuška, rektor AKS   Aktuální seznam bohoslovců dle jednotlivých diecézí www.knezskyseminar.cz/lide/bohoslovci   Při svém působení ve Zlíně jsme se věnovali vysokoškolákům skrze studentskou organizaci RR49. Jeden z vedoucích členů později nastoupil do kněžského semináře. Zaposlouchejte se do povídání o cestě ke kněžství s jáhnem Jožkou Biernátem.    Jožka Biernát - "Z RRka do konviktu"  

 • 0 Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 24.4.2021

  Evangelium (Jan 10,11-18) Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“   Nedělní kázání pro děti | NENÍ PASTÝŘ JAKO PASTÝŘ | P. Roman Vlk     SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.