Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

Pohřeb

Církevní pohřeb vyprošuje zemřelému duchovní pomoc, prokazuje úctu jeho tělu a pozůstalým dodává útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem.

Církevní pohřeb může mít jen pokřtěný. Pozůstalí zvolí uložení do hrobu nebo zpopelnění.

Pokud vám někdo z blízkých zemře doma, zavolejte pohřební službu. Potom můžete, třeba i spolu s pohřebnictvím, zavolat na farní úřad a dohodnout  termín a hodinu pohřbu.  Pak je nutné dojít na faru a promluvit s knězem o průběhu rozloučení či pohřbu.

Pohřeb má v kostele dvě části. První je mše svatá za zesnulého, ve které se za zemřelého zpřítomňuje  Kristova oběť (je to největší dar, co můžeme pro svého zemřelého po jeho smrti udělat). Tato část může mít i formu bohoslužby slova, která se týká spíše útěchy pro pozůstalé. Druhou částí pak je rozloučení se zemřelým před rakví (u pohřbu se pokračuje ještě na hřbitově).

| klasická verze  | Code by PCHweb