Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

BOHOSLUŽBY


Aktuální změny bohoslužeb, zpovídání, adorací:

 

Mše svaté na Charitě a Senioru zatím nejsou pro veřejnost dostupné.

 

V pondělí 21. 9. mše v 18.30 v Kvítkovicích nebude.

- - -
Příležitost ke svátosti smíření 25 minut před mší:

Neděle, čtvrtek      7.00 - 7.25

Středa, pátek       18.00 - 18.25

Sobota                   7.00 - 7.25

Kdykoliv na požádání.

 

Příležitost k tiché adoraci po mši:

Středa     19.10 - 19.45

Čtvrtek    8.10 - 10.00

| klasická verze  | Code by PCHweb