Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

ŽIVOT FARNOSTI

 


Duchovní život


Duchovní správce: P. Mgr. Josef Zelinka

Jáhen: RNDr. Alois Orlita, CSc.

 

Adorace

  • Krátká tichá adorace každou středu po mši sv.
  • Tichá adorace každý čtvrtek 9:00 - 11:00
  • První pátek v měsíci po mši sv.


Adorační dny

  • Kvítkovice: 19. 3. 2017
  • Otrokovice - farní kostel: 7. 8. 2017


Návštěvy nemocných

Návštěvy kněze se svatým přijímáním se konají každý první pátek v měsíci a pak před Vánocemi a Velikonocemi. 
Individuálně lze dohodnout návštěvu kdykoliv a častější návštěvy se sv. přijímáním, které mohou přinést pověření farníci. Návštěvy nemocných na Senioru B zajišťuje paní Hana Hanušová a Senioru C 2 zprostředkuje  Marie Čechová.

Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka


LiturgieChrámový sbor

Každou středu po mši svaté a adoraci v sále pod kostelem. V letním čase zkouška v 19:30, v zimním čase v 19:00 (resp. po skončení adorace).

Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová

 

Rytmické mše sv.

V neděli každých 14 dní střídavě na mši sv. v 8:30 a 10:30 kromě prázdnin.

Kontaktní osoby: Marta Rafajová, Pavla a Jana Janečkovy, Martina Honzíková, Martina Fabriková, Adéla Jurygáčková

 

Zpívání dětí při páteční dětské mši sv.

Vždy v pátek v 15:30 v suterénu kromě prvních pátků.

Kont. osoba: Kristýna Zaoralová, Janča Ludvíková

 

Prvopáteční schola

Pro holky a kluky 2. stupně ZŠ a starší. Zkouší každý první pátek od 17:30 v klubovně na faře a poté zpívá při večerní mši svaté.

Kont. osoby: Pavla Janečková, Kristýna Zaoralová

 

Setkávání ministrantů

Probíhá nepravidelně v rámci sobotních schůzek TOM 1419  v 9:00  v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba: Honza Žalčík

 


 

Katecheze


Vyučování náboženství v Otrokovicích ve šk. roce 2017/2018

Třída

Den

Hodina

Místo

Vyučující

1.

středa

13:45 - 14:30

suterén kostela

S. Matějíčková M. Čechová

2.

středa

14:45 - 15:30

suterén kostela

S. Matějíčková M. Čechová

3.

čtvrtek

16:00 - 17:00

suterén kostela

P. J. Zelinka

4.

čtvrtek

14:30 - 15:30

suterén kostela

D. Plšková

5.

středa

14:15 - 15:00

učebna-fara

D. Plšková

6.

středa

15:15 - 16:00

učebna-fara

L. Hanzlová

7.

pondělí

14:30 - 15:15

učebna-fara

P. J. Zelinka

8. - 9.

středa

16:15 - 17:00

učebna-fara

P. J. Zelinka

 

Učebna-fara je v prvním poschodí nové části fary. Od bočního vchodu do kostela, průchodem k faře.

Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže, kovovou brankou.

 

Chvíle nad biblí

Vždy 3. pondělí v měsíci v 16:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha /říjen-prosinecv 15:30/.

Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita.

 

 

Děti a mládež


Mše sv. se zaměřením pro děti

V pátek mimo prázdniny.

 

Louskáček (schůzky vedoucích oddílů)

1x za 6 týdnů v neděli v 16:30.

Kontaktní osoba: Pavla Janečková a Vladimír Beran

 

Klub volného času (KVOČ)

kvc.tom1419.org

Každé úterý od 16 do 19 hod. v sále pod kostelem pro děti do 15 let.

Kontaktní osoba: Vladimír Beran

 

Nealkobar

V pátek kromě 1. pátku v měsíci po mši sv. (v letním čase od 19:30, v zimním čase od 19:00).

Kontaktní osoba: Vladimír Beran

 

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice

tom1412.blog.cz

Název

Termín a místo

Vedoucí

Myšky

 

pátek v 16:15 hod.

suterén,klubovna na faře

Evča Janíková (777589046, evipindi(zav)seznam.cz)

Lucka Budínová (608513209, luciebudinova(zav)seznam.cz)

Jana Ludvíková (604270104,janula.ludvikova(zav)seznam.cz)

6- 9 let

Žabičky

pátek 16:15 hod.

suterén,klubovna na faře

Eva Beranová(775381364 evula.ludvik(zav)seznam.cz)

Ádéla Jurygáčková (734674509, juuury(zav)seznam.cz)

Katka Kunorzová (737572608, katka.kunorzova(zav)gmail.com)

Martina Honzíková (725114643, martina.honzik(zav)seznam.cz)

9 - 12 let

Sluníčka

pátek 16:15 hod.

suterén,klubovna na faře

Pavča Janečková (732539944, pajaneckova(zav)gmail.com )

Lucka Chlupová (777902272, luca.92(zav)seznam.cz)

Ludmila Ševečková (773694930, lidka.seveckova@seznam.cz)

13-16 let

Hlavní vedoucí: Pavla Janečková. Hospodářka: Martina Mikuláštíková(608462520). http://tom1412.blog.cz, e-mail: tom1412otrokovice@seznam.cz

 

Skupinka mladších kluků

Název

Termín a místo

Vedoucí

Tygříci

čtvrtek 17:10

v sále pod kostelem

Tonda Hradil (732883665), tonda.hrad(zav)seznam.cz ,

Jan Žalčík (739616333, zan(zav)tom1419.org)

Tomáš Janeček (721331310, tomasjanece(zav)seznam.cz)

 

5 - 9 let

 

 

Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice

www.tom1419.org

Název

Termín a místo

Vedoucí

Žraloci

sobota 9.00 - 11.30  hod. v sále pod kostelem nebo v klubovně

Denis Bilík (605434269, denisbilik(zav)seznam.cz )

Vojtěch Rafaja (774541970, rafaja(zav)seznam.cz)

Tomáš Janeček (721331310, tomasjanece(zav)seznam.cz)

Petr Blahuš (605135873, bohus.blahus(zav)seznam.cz)

 

9 - 15 let

15 UP

sobota 18.00 - 19.30 hod. v suterénu pod kostelem

Martin Kováč (774295535, kovic(zav)tom1419.org

Pavel Ševčík (608326059, Pajasevec(zav)seznam.cz)

nad 15 let

 

Vedoucí oddílu kluků:  Vladimír Beran; www.tom1419.org, e-mail: oddil@tom1419.org

 

Rodiny


Klub maminek

V úterý od 9:00 do 11:00 v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba: Kateřina Černošková, Hana Krejčová

 

Společenství manželů

Schází se jednou za měsíc dle domluvy v jednotlivých rodinách.

Kont. osoby: manželé Rafajovi, Šibravovi a Černoškovi

 

Společenství chlapů

Od 13.9. jednou za 14 dní v úterý va čase 19:45-22:00 v sále pod kostelem. Zaměření: Chlap tady a teď.

Kontaktní osoba: Petr Staněk (606700461)

 

 

Senioři


Setkání seniorů

Každé první pondělí v měsíci od 15:30 v suterénu kostela sv. Vojtěcha /říjen - prosinec v 15:00/.

Kontaktní osoba: Marie Budínová

 

Cvičení v sále pod kostelem

Cvičení seniorů: ve čtvrtek 9:30 - 11:00

Cvičení (nejen) pro ženy: ve čtvrtek 18:30 - 20:00

Kontaktní osoba: Alena Sedláčková

 

 

Kulturní a společenské akce


Farní odpoledne

Podle nabídky a možností termínů.

Kontaktní osoba: P. Josef Zelinka.

 

Farní knihovna

Vždy ve středu a v neděli po obou mši sv. Na požádání kdykoliv.

Seznam knih k zapůjčení:seznam [ 293 kB, XLS ]

Kontaktní osoba: Marie Knapková, Anna Krčmová

 

Kurzy ALFA

19.9. - 12.12.2016 vždy v pondělí od 18:30, jen pro přihlášené

 

Noc kostelů

9.6.2017

 

 

Modlitební společenství


Modlitby matek

V naší farnosti jsou 4 skupinky.

 

1. Skupinka: čtvrtek v 16:30, jednou za 14 dní /sudý týden/ na faře v učebně

Kontaktní osoba: Miluše Zlatušková

 

2. Skupinka: úterý ve 20:00, jednou za 14 dní v suterénu.

Kontaktní osoba: Marie Šrubařová

 

3. Skupinka: středa po mši svaté, jednou za 14 dní /sudý týden/ na faře v učebně.

Kontaktní osoba: Pavla Miklošková

 

4. Skupinka: úterý 19:30, jednou za 14 dní na Baťově.

Kontaktní osoba: Jana Ludvíková

 

Modlitba živého růžence

V naší farnosti  je 80 členů živého růžence ve 4 skupinách.

Kontaktní osoby: Anna Janečková, Marie Stružková, Marie Čechová a Marie Budínová

 


 

Misijní činnost


Adopce na dálku

Farnost podporuje indického chlapce Ashwina a udržuje s ním kontakt.

Kontaktní osoba: Marta Rafajová

 

Obinadla pro malomocné

Pletení obinadel pro malomocné.

Kontaktní osoba: Marie Šmiková, Marie Knapková

 

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela v Otrokovicích


http://reckokatolici-otrokovice.webnode.cz

 

 

 

Farnost sv. Vojtěcha - Otrokovice | Původní stránky | vypnout grafiku | mobilní verze  | Code by PCHweb