Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

ŽIVOT FARNOSTI

 


Duchovní život


Duchovní správce: P. Mgr., Ing. Pavel Šupol

Jáhen: RNDr. Alois Orlita, CSc.

 

Adorace

  • Krátká tichá adorace každou středu po mši sv.
  • Tichá adorace každý čtvrtek 8:00 - 10:00
  • První pátek v měsíci po mši sv.


Adorační den

  • Otrokovice - farní kostel: 7. 8. 2019

Návštěvy nemocných

Návštěvy kněze se svatým přijímáním se konají každý první pátek v měsíci a pak před Vánocemi a Velikonocemi. 
Individuálně lze dohodnout návštěvu kdykoliv a častější návštěvy se sv. přijímáním, které mohou přinést pověření farníci. Návštěvy nemocných na Senioru B a C zajišťuje  Marie Čechová.

Kontaktní osoba: P. Pavel Šupol


LiturgieBohoslužby mimo kostely

  • Charitní kaple - mše sv. nebo bohoslužba slova každé pondělí v 10:00.

 

Bohoslužba slova

  • Senior B: první pátek v měsíci v 14:00.
  • Senior C: poslední pátek v měsíci v 14:00.

 

Latinská mše

  • Mše svatá s vybranými liturgickými texty v latinském jazyce ve středu jednou za dva týdny.


Votivní mše k Duchu svatému

  • Ve středu v obvyklém čase jedenkrát za měsíc podle vyvěšeného rozpisu


Denní modlitba církve - breviář

  • Ranní chvály - každé ráno ve farním kostele v 6:30.


Chrámový sbor

Každou středu po mši svaté a adoraci v sále pod kostelem. V letním čase zkouška v 19:30, v zimním čase v 19:00 (resp. po skončení adorace).

Kontaktní osoba: Zdeňka Kvasnicová

 

Rytmické mše sv.

V neděli každých 14 dní střídavě na mši sv. v 8:30 a 10:30 kromě prázdnin.

Kontaktní osoby: Adéla Staňková

 

Zpívání dětí při páteční dětské mši sv.

Vždy v pátek v 15:15 v suterénu /kromě prvních pátků/.

Kont. osoba: Kristýna Zaoralová, Janča Ludvíková, Kačka Šibravová

 

Prvopáteční schola

Pro holky a kluky 2. stupně ZŠ a starší. Zkouší každý první pátek od 17:30 v klubovně na faře a poté zpívá při večerní mši svaté.

Kont. osoby:  Kristýna Zaoralová, Anička Lörinczová

 

Setkávání ministrantů

Probíhá nepravidelně v rámci sobotních schůzek TOM 1419  v 9:00  v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba: Honza Žalčík

 


 

Katecheze


Vyučování náboženství v Otrokovicích ve šk. roce 2020/2021

Prozatimní verze rozvrhu na nový školní rok je na stránce s farními ohláškami.

Třída

Den

Hodina

Místo

Vyučující

1.

Pondělí

13:30   - 14:15

suterén kostela

S. Matějíčková

2.

Pondělí

14:30   - 15:15

suterén kostela

S. Matějíčková

3.

čtvrtek

15:30 - 16:15

suterén kostela

P. Šupol

4.

středa

14:30 - 15:30

suterén kostela

P. Šupol

5.

středa

15:45 - 16:30

učebna-fara

D. Plšková

6. - 7.

středa

15:45   - 16:30

suterén kostela

P. Šupol

8. - 9.

pondělí

16:00 - 16:45

učebna-fara

P. Šupol

 

Učebna-fara je v prvním poschodí nové části fary. Od bočního vchodu do kostela, průchodem k faře.

Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže, kovovou brankou.

 

Chvíle nad biblí

Vždy 3. pondělí v měsíci v 16:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha.

Kontaktní osoba: RNDr. Alois Orlita.

 

 

Děti a mládež


Mše sv. se zaměřením pro děti

V pátek mimo prázdniny a první pátky v měsíci..

 

Louskáček (schůzky vedoucích oddílů)

Nepravidelně, neděle v 15:30 v suterénu kostela.

Kontaktní osoby: K. Kunorzová,  D. Bilík

 

Klub volného času (KVOČ)

www.tom-otrokovice.cz

Každé úterý od 16 do 19 hod. v sále pod kostelem pro děti a mládež.

Kontaktní osoba: Kačka Šibravová

 

Nealkobar

V pátek kromě 1. pátku v měsíci po mši sv. (v letním čase od 19:30, v zimním čase od 19:00).

Kontaktní osoba:Kačka Šibravová


 

Skupinky holek - TOM 1412 Otrokovice, Skupinky kluků - TOM 1419 Otrokovice

www.tom-otrokovice.cz/

 

 

Rodiny


Klub maminek

Scházíme se 2x do měsíce v pondělí odpoledne 15:30-17:30 hod (vždy 2. a 4. týden v měsíci) a 2x do měsíce v úterý dopoledne 9-11 hod (vždy 1. a 3. týden v měsíci) v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba:  Marie Šrubařová

 

Společenství manželů

Schází se jednou za měsíc dle domluvy v jednotlivých rodinách.

Kont. osoby: manželé Rafajovi, Šibravovi a Černoškovi

 

Společenství chlapů

Od 13.9. jednou za 14 dní v úterý v čase 19:30-22:00 v sále pod kostelem.

Kontaktní osoba: Petr Staněk (606700461)

 

 

Senioři


Setkání seniorů

Každé první pondělí v měsíci od 16:00 v suterénu kostela sv. Vojtěcha .

Kontaktní osoba: Marie Švehlíková

 

Cvičení v sále pod kostelem

Cvičení seniorů: ve čtvrtek 9:30 - 11:00

Cvičení (nejen) pro ženy: ve čtvrtek 18:30 - 20:00

Kontaktní osoba: Alena Sedláčková

 

 

Kulturní a společenské akce


Tomácká zábava a Farní veselice

Po Nové roce nás vedoucí turistických oddílů pozvnou na svoji zábavu.

Vždy kolem sv. Vojtěcha je připraveny Svatovojtěžská veselice.

 

Farní knihovna

Vždy ve středu a v neděli po obou mšíchi svatých. Na požádání kdykoliv.

Seznam knih k zapůjčení:seznam [ 293 kB, XLS ]

Kontaktní osoba: Marie Knapková, Emilie Podešvová


Noc kostelů

5.6.2020

 

 

Modlitební společenství


Modlitby matek

V naší farnosti jsou 4 skupinky.

 

1. Skupina: čtvrtek v 16:30, jednou za 14 dní /sudý týden/ na faře v učebně

Kontaktní osoba: Miloslava Zlatušková

 

2. Skupina: úterý ve 20:00, jednou za 14 dní v suterénu.

Kontaktní osoba: Marie Šrubařová

 

3. Skupina: středa po mši svaté, jednou za 14 dní /sudý týden/ na faře v učebně.

Kontaktní osoba: Pavla Miklošková

 

4. Skupina: úterý 19:30, jednou za 14 dní na Baťově.

Kontaktní osoba: Jana Ludvíková

 

5. Skupina: úterý v 8:30, jednou za 14 dní na Baťově.

Kontaktní osoba: Marie Jurygáčková

 

Modlitba živého růžence

V naší farnosti  je 80 členů živého růžence ve 4 skupinách.

Kontaktní osoby: Anna Janečková, Marie Čechová, Marie Budínová a Jaroslav Urbancová


Projekt putovní svatyňky

Duchovní iniciativa Schönstattského hnutí.

Kontaktní osoby: Monika Hanáčková, A. Hartmannová

 

Modlitební společenství

Jednou za dva týdny /liché/ ve čtvrtek v 19:00 v učebně na faře.

Kontaktní osoba: Marcel Urbanec


Jednou za dva týdny /sudé/ ve čtvrtek v 18:00 v učebně na faře.

Kontaktní osoba: Miloslava Zlatušková

 

 

Misijní činnost


Adopce na dálku

Farnost podporuje indického chlapce Ashwina a udržuje s ním kontakt.

Kontaktní osoba: Marta Rafajová

 

Obinadla pro malomocné

Pletení obinadel pro malomocné, která jsou ve spolupráci s o. s. Omega plus odesílána do leprosálií..

Kontaktní osoba: Marie Šmiková, Marie Knapková

 

 

Řeckokatolická farnost při kostele sv. Michaela v Otrokovicíchhttp://reckokatolici-otrokovice.webnode.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| mobilní verze  | Code by PCHweb