Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

MLÁDEŽ - TOM

Péči o rodinu a výchově dětí a mládeže přikládáme mimořádný význam. Proto byly v naší farnosti již před mnoha lety založeny dva turistické oddíly mládeže, které nabízejí pestré a kvalitní využití volného času. Vedoucí oddílů se věnují několika desítkám dětí na pravidelných schůzkách a jiných akcích. I když je turistická činnost významnou součástí oddílů, zdaleka není jediná. Jeho členové se podílejí na řadě farních akcí a mnohé sami pro farnost pořádají. Pomáhají zajišťovat například program na dětských bohoslužbách. Dalším významným prostorem pro zapojení mladých do farního společenství je zpěv a hudba při rytmických mších a při dalších příležitostech.

 

https://www.tom-otrokovice.cz

 

 

- - -

 

| mobilní verze  | Code by PCHweb