Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

FARNÍ OBČASNÍK

Vychází příležitostně. Zodpovídá římskokatolický farní úřad, kam také můžete posílat své příspěvky, návrhy i kritiku. Určeno pro vnitřní potřebu. Neprodejné! Redakce si vyhrazuje právo na úpravu a krácení textů.

Řídí redakční rada: P. Pavel Šupol, Pavel Ludvík, Pavel Rafaja.

Adresa redakce : Římskokatolická farnost, nám. 3. května 166, 765 02 Otrokovice

Tel./fax: 577 922 337, e-mail: obcasnik(zav)volny.cz

Plánované termíny 2020 (v závorce termín uzávěrky):

2. 2. (19. 1.), 1. 3. (16. 2.), 12. 4. (29. 3.), 14. 6. (31. 5.), 30. 8. (16. 8.), 25. 10. (11. 10.), 20. 12. (6. 12.)

 

Archív vydaných čísel

2020:

1 (2.2.)

2 (1.3.)

3 (12.4.)

4 (14.6.)

5 (30.8.)

2019:

1 (17.2.)

2 (14.4.)

3 (19.5.)

4 (23.6.)

5 (1.9.)

6 (27.10.)

7 (22.12.)

2018:

1 (11.2.)

2 (25.3.)

3 (13.5.)

4 (24.6.)

5 (2.9.)

6 (28.10.)

7 (16.12.)

 

2017:

1 (26.2.)

2 (9.4.)

3 (7.5.)

4 (25.6.)

5 (3.9.)

6 (29.10.)

7 (17.12.)

 

2016:

1 (14.2.)

2 (20.3.)

3 (15.5.)

4 (26.6.)

5 (4.9.)

6 (30.10)

7 (18.12.)

 

 

Ročník 2015

 

Ročník 2014

 

Ročník 2013

 

Ročník 2012

 

Ročník 2011

 

Ročník 2010

 

Ročník 2009

 

Ročník 2008

  • č.7. vyšlo 14. 12. 2008 fom7 [ 247.22 kB, PDF ]
  • č.6. vyšlo 26. 10. 2008 fom6 [ 388.67 kB, PDF ]
  • č.5. vyšlo 31. 08. 2008 fom5 [ 276.14 kB, PDF ]
  • č.4. vyšlo 22. 06. 2008 fom4 [ 294.92 kB, PDF ]
  • č.3. vyšlo 27. 04. 2008 fom3 [ 252.36 kB, PDF ]
  • č.2. vyšlo 16. 03. 2008 fom2 [ 261.24 kB, PDF ]
  • č.1. vyšlo 10. 02. 2008 fom1 [ 268.41 kB, PDF ]

 

 

| klasická verze  | Code by PCHweb