Farnost Otrokovice

Farnost Otrokovice

PASTORAČNÍ RADA

Pastorační rada farnosti je poradním a pracovním orgánem faráře. Mandát členů trvá 4 roky /od května 2016 do května 2020/ a členové vykonávají svou funkci bezplatně.

Složení pastorační rady všeobecně: předseda - farář, ostatní duchovní trvale činní ve farnosti, po jednom delegátu z katolických sdružení ve farnosti, 2-6 členů zvolených farním společenstvím, 2-6 členů jmenovaných farářem

Předseda: P. Josef Zelinka, farář

Členové: Jarmila Lacigová, Eva Zapletalová, Kateřina Vávrová, Josef Janík, Vojtěch Čambala, Jan Žalčík, Jaroslav Rozsypálek, Ladislav Matějíček, Antonín Hradil, Lenka Baroňová

Delegovaní za Charitu sv. Anežky: Jan Žalčík

 

Ekonomická rada: Zbyněk Vacl, Anna Janotová, Tomáš Čambala,  Ladislav Matějíček


 

Zápisy z porad pastorační rady v roce 2019


Zápisy z porad pastorační rady v roce 2018

 

Zápisy z porad pastorační rady v roce 2017

 

Zápisy z porad pastorační rady v roce 2016

 

Zápisy z porad pastorační rady v roce 2015

 

Zápisy z porad pastorační rady v roce 2014

 

Zápisy z porad pastorační rady v roce 2013

 

Zápisy z porad pastorační rady v roce 2012

| mobilní verze  | Code by PCHweb