Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Tip na výlet - svezte se na pouť do Pohořelic výletním autovláčkem

    Pokud byste se svými dětmi rádi zažili něco netradičního, hned v neděli 15. 5. se vám nabízí příležitost. V Pohořelicích mají pouť, a protože na ni z Otrokovic vyráží poutní autovláček, máte příležitost se s ním svézt. Stačí přijít na parkoviště před Billou, odkud vyrazí v 9:15. Jízdné je za 50 Kč a děti do 3 let jedou zdarma. V 10:30 je poutní mše svatá a po ní si můžete užít vše, co k pouti patří – stánky, kolotoče…  

 • 0 Farní dovolená na poutním místě Králíky

    Poutní dům s vlastní kaplí sv. Josefa se pro nás stal ideálním místem pro farní dovolenou, místem modlitby i společného setkání. Jak vypadá po čerstvé rekonstrukci? Podívejte se na jejich webu: www.poutnidum.com   K turistice využijeme okolní Jeseníky či Orlické hory. V rámci odpočinkového dne vyrazíme na pouť do známého Neratova se zastávkou u hrobu Aničky Tomanové. Bližší informace i přihlašování kvůli rezervaci do konce května na tel.: 777 268 576   Znovuzrozený kostel v Neratově   Richard Krajčo & Unique Orchestra - Srdce Nehasnou - Karel Gott Tribute   V souvislostech - Projekt Neratov Suchar   CESTY VÍRY 2003 Anna Bohuslava Tomanová

 • 0 Týden modliteb za povolání

    V pondělí vstoupíme do týdne modliteb 2. – 8. 5. za nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Při této příležitosti nám biskupové posílají své slovo a taky podklady k této modlitbě.   Slovo biskupů Čech, Moravy a Slezska k Neděli Dobrého pastýře   Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé, příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla. Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu následování a službě. V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme, abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé! A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás potřebuje! Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána, Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy. Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.   Všem vám žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové   Text modliteb ke stažení: Týden modliteb za povolání 2022

 • 0 Přijměte pozvání na Milované město

  Opět jsme zváni do Zlína tentokrát 15. 5., kde se od 15:00 uskuteční další ročník programu s názvem Milované město. Díky němu můžete zažít v centru Zlína atmosféru přijetí, ve které mohou lidé strávit hezké odpoledne s rodinou a přáteli. Vystoupí kapely:   Gedeon [Projekt ON] - Se Zástupy andělů   Way to go - V jehličí [Official video]   Timothy | ŽIVOT A HOJNOSŤ (live)     Program bude obsahovat promluvy na téma 5 jazyků lásky, pro děti jsou připraveny atrakce  - nafukovací hrady, elektrovozítka či balónkový klaun. Zástupci místních spolků, organizací a církví připravují stánky s občerstvením těla i duše.   Začátek v 15 hodin, konec kolem 19. hodiny.  

 • 0 Farní pouť na sv. Hostýn

    Jako každoročně se chceme vydat na pouť na sv. Hostýn. Přihlašujte se do neděle 1. 5. v zákristii. Odjezd autobusu 7:30 od kaple sv. Anny v Kvítkovicích, 7:45 zastávka u kostela sv. Michaela. Program: 9:30 mše sv., 10:30 – 12:00 volný program, 12:00 – modlitba Regina Caeli, Křížová cesta Návrat kolem 14:00.   Svatý Hostýn   Budiž vděčně velebena, Sv Hostýn

 • 0 OSLAVY PATRONA KOSTELA SV. VOJTĚCHA

    Již tuto sobotu 23. 4. si na svátek sv. Vojtěcha připomeneme 2 události. Na prvním místě je to patron kostela sv. Vojtěch. Taky ale chceme připomenout posvěcení kostela, které proběhlo 1. 4. 1995. Chceme poděkovat za všechny, kdo se podíleli na stavbě kostela a na všechny, kteří rozvíjejí život farnosti až dodnes.   STAVBA KOSTELA     Program kostel sv. Vojtěcha: 14:00 děkovná mše svatá Bohužel novokněz P. Dominik Kovář, který měl mít tuto mši svatou s novokněžským požehnáním, se bude účastnit pohřbu P. Josefa Červenky, který působil v jeho rodné farnosti Lidečku. Proto přijede k nám v jiném termínu.   Program náměstí před Billou: 15:00 – 17:00 (dále dle potřeby) - výletní vláček středem města  15:30 koncert kapely Way to go Dětské aktivity   Program oslav za nepříznivého počasí velký sál Otrokovická Beseda 15:30 koncert kapely Way to go       O KAPELE WAY TO GO   Way to go - "Je ráno" [Live from UNITED]   „Kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch, jako srdce.“ Pětice mladých srdcí se rozhodla, že bude vystupovat pod názvem Way to go. I když už jsou všichni součástí koloběhu pracovního života v nejrůznějších odvětvích povolání, povoláni se cítí být hlavně k hudbě. Díky svému osobitému stylu vystupování „přiměje“ kapela publikum téměř na všech koncertech nejen zpívat, ale i tančit.   Way to go - V jehličí [Official video]    „Život bez hudby je jako hudba bez života.“ Všechny autorské písně, jimiž kapela disponuje jsou paralelami k jejich životům či zkušenostem, kterými si prošli. Proto není divu, že se v jejich interpretaci objevuje zvláštní vztah k jednotlivým textům a podivné přidané něco, co ani oni sami neumí pojmenovat.   Way to go - Přátelé [Official video]    „Je jedna dobrá věc na hudbě, když vás zasáhne, necítíte žádnou bolest.“ – Bob Marley Kdo chce být součástí Way to go, nemusí patřit do kapely. Way to go je komunita lidí, kteří chtějí tvořit něco společného. Je to každý člověk, který se na jejich koncertě zvedne ze židle, popadne první osobu vedle sebe a zatančí si s ní na píseň „Nikdo není dokonalý“. Way to go je každý, kdo zpívá v písni „No a co!“ nanana. Je to ten, kdo si užije tleskací část písně „Potíže“ naplno a v písni „Vodiací pes“ zvedne svítilnu svého mobilu nad hlavu a nestydí se za to.   Odkaz: https://www.waytogoband.cz/   Way to go - Vodiaci pes [Official video]  

 • 0 NA VELKÝ PÁTEK ZAČÍNÁ NOVÉNA K B. MILOSRDENSTVÍ

  V řadě zjevení pověřil Pán Ježíš sv. Faustynu Kowalskou (+1938 v Krakově), aby vybízela lidstvo k hluboké a neochvějné důvěře v Boží milosrdenství. Novéna k Božímu milosrdenství, kterou ji Ježíš přikázal napsat a konat před svátkem Milosrdenství, začíná na Velký pátek a končí v sobotu před 2. nedělí velikonoční. Tato neděle je svátek Božího milosrdenství. Novéna uvedená v deníčku sv. Faustyny byla poprvé vytištěna v Krakově v r. 1937, rok před smrtí světice. Pán Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, a zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do toho moře mého milosrdenství. A já všechny tyto duše uvedu do domu mého Otce. Budeš to dělat v tomto i v budoucím životě. A žádné duši, kterou uvedeš do zdroje mého milosrdenství, nic neodmítnu. Každého dne budeš prosit mého Otce o milosti pro tyto duše pro mé bolestné utrpení.“ Novéna spočívá v prosté modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. V Deníčku sestry Faustyny je však zaznamenána ještě rozšířenější novéna, kterou jí Pán Ježíš nadiktoval pro ni samotnou. Uvádíme ji zde také pro ty, kteří se chtějí pomodlit novénu v této rozšířené verzi.  Text ke stažení najdete zde: novena k Božímu milosrdenství Korunka k Božímu milosrdenství CZ   Více o Božím milosrdenství se dočtete na webu Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství.     Novéna k Božímu Milosrdenství 1. den: Modleme se o milosrdenství Boží pro celé lidstvo, zvláště pro hříšníky.. „Dnes mi přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře mého milosrdenství. Tím mě utěšíš v hořkém zármutku, do něhož mě vrhá ztráta duší.“ Nejmilosrdnější Ježíši, je ti vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou klademe ve tvou nekonečnou dobrotu, a všechny nás přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro lásku, jež tě pojí s Otcem a Duchem svatým. Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo a zvláště na ubohé hříšníky, vždyť celé lidstvo je uzavřeno v nejslitovnějším Ježíšově srdci, a pro Jeho bolestné utrpení prokaž nám své milosrdenství, abychom všemohoucnost tvého milosrdenství oslavovali na věky věků. Amen. Korunka k Božímu milosrdenství   2. den: Modleme se za kněze a řeholníky, skrze něž stéká Boží milosrdenství na lidstvo. „Dnes mi přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic a ponoř je do mého nezměrného milosrdenství. Ony mi dodaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; skrze ně, jako skrze průtoky, stéká na lidstvo mé milosrdenství.“Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chválili Otce milosrdenství, který je v nebi.Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vinici, na duše kněží, řeholníků a řeholnic, a naplň je silou svého požehnání a pro lásku srdce svého Syna, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim svou sílu a světlo, aby dokázali vést ostatní po cestách spásy a aby společně zpívali ke cti tvého nevyčerpatelného milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství     3. den: Modleme se za všechny věrné křesťany.„Dnes mi přiveď všechny zbožné a věrné duše a ponoř je do moře mého milosrdenství; tyto duše mě utěšovaly na křížové cestě, byly mi kapkou útěchy v moři hořkosti.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem štědře udílíš milosti z pokladnice svého milosrdenství, přijmi nás do příbytku svého nejslitovnějšího srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme tě o to pro nesmírnou lásku, jíž plane tvé srdce k nebeskému Otci.Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako dědictví svého Syna a pro jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku a poklad svaté víry, ale aby tvé nesmírné milosrdenství s celým zástupem andělů a svatých oslavovaly na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství4. den: Modleme se za pohany a nevěřící, kteří ještě neznají Boží milosrdenství.„Dnes mi přiveď pohany a ty, kteří mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná horlivost potěšila mé srdce. Ponoř je do moře mého milosrdenství.“Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše pohanů, kteří tě neznají; nechť je osvítí paprsky tvé milosti, aby i oni společně s námi oslavovali tvé podivuhodné milosrdenství, a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo tě ještě neznají, ale jejichž duše jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše neví, jak velikým štěstím je tebe milovat. Učiň, ať i ony oslavují štědrost tvého milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 5. den: Modleme se za bloudící ve víře.„Dnes mi přiveď duše odloučených bratří a ponoř je do moře mého milosrdenství. Hořkým utrpením drásali mé tělo i srdce – moji církev. Když se vracejí k jednotě s církví, hojí se mé rány, a tak zmírňují mé utrpení.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, ty neodpíráš světlo těm, kdo prosí, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše našich odloučených bratří a přitáhni je svým světlem k jednotě s církví a nepropouštěj je z příbytku svého nejslitovnějšího srdce, ale učiň, ať i oni oslaví štědrost tvého milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše našich odloučených bratří, zvláště na ty, kteří promrhali tvá dobra a zneužili tvých milostí zarputilým setrváváním ve svých omylech. Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na jeho hořké utrpení, které pro ně podstoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Učiň, ať také oni oslavují Tvé veliké milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 6. den: Modleme se za malé děti a duše, jež se jim podobají.„Dnes mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše jsou nejvíc podobné mému srdci, ony mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u mých oltářů. Na ně vylévám milosti plnými proudy. Moji milost může přijmout pouze pokorná duše; pokorným duším dávám svou důvěru.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem...“, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení. Jsou vonící kyticí před Božím trůnem, vůní, jíž se sytí sám Bůh. Tyto duše stále přebývají ve tvém nejslitovnějším srdci a neustále a navěky zpívají píseň lásky a milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou uzavřeny v příbytku nejslitovnějšího srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají tvému Synu; jejich vůně stoupá ze země až k tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dobra, prosím tě pro lásku a tvé zalíbení v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny duše společně zpívaly ke cti tvého milosrdenství na věky věků. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 7. den: Modleme se za ty, kteří uctívají Boží milosrdenství a šíří v ně důvěru, a tím se stávají živým obrazem milosrdného srdce Ježíšova.„Dnes mi přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují mé milosrdenství, a ponoř je do mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s mým utrpením a nejhlouběji pronikly do mého ducha. Jsou živým odleskem mého slitovného srdce. V budoucím životě budou tyto duše zářit zvláštním světlem. Žádná z nich se nedostane do pekelného ohně. Každou budu zvlášť bránit v hodinu její smrti.“Nejmilosrdnější Ježíši, jehož srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého nejslitovnějšího srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost tvého milosrdenství. Tyto duše jsou silné mocí samotného Boha; v nejrůznějších trápeních a překážkách jdou vpřed s důvěrou ve tvé milosrdenství. Jsou s tebou sjednoceny a na svých bedrech nesou celé lidstvo. Tyto duše nebudou přísně souzeny, nýbrž je v okamžiku skonu obejme tvé milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají největší z tvých vlastností – tvé bezedné milosrdenství, a které jsou skryty v nejslitovnějším Ježíšově srdci. Tyto duše jsou živým evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich srdce, přeplněné radostí, zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. Prosím tě, Bože, prokaž jim své milosrdenství, podle jejich naděje a důvěry v tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl, že duše, které budou uctívat jeho nevyčerpatelné milosrdenství, bude sám chránit v životě a zvláště v hodině smrti jako vlastní slávu. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 8. den: Modleme se za duše v očistci, aby proudy krve Ježíše Krista mírnily a zkrátily jejich utrpení, jímž splácejí dluhy své viny Boží spravedlnosti.„Dnes mi přiveď duše, které jsou uvězněny v očistci, a ponoř je do propasti mého milosrdenství; ať prameny mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí dluh mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice mé církve všechny odpustky a obětuj je za ně. Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní almužnu a splácela mé spravedlnosti jejich dluhy.“Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do příbytku tvého nejslitovnějšího srdce duše z očistce, které jsou ti velmi milé, které však musí splatit dluh tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z tvého srdce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc tvého milosrdenství.Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v nejslitovnějším srdci Ježíšově. Prosím tě, pro bolestné utrpení Ježíše, tvého Syna, a pro hořkost, jíž byla zaplavena jeho nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod pohledem tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze rány Ježíše, tvého nejmilejšího Syna, neboť věříme, že tvá dobrota a slitovnost jsou nekonečné. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství 9. den: Modleme se za vlažné duše, jež byly příčinou strašných bolestí Krista Pána v Getsemanech.„Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti mého milosrdenství. Tyto duše zraňují mé srdce nejbolestněji. Největšího odporu se mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode mě tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou pro ně je utéci se k mému milosrdenství.“Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku tvého nejmilovanějšího srdce vlažné duše. Ať se tyto chladné duše, které se podobají mrtvolám a naplňují tě takovým odporem, rozehřejí v ohni tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohoucnost svého milosrdenství, přitáhni je do výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť ty můžeš všechno.Věčný Otče, shlédni milosrdně na vlažné duše, uzavřené v nejslitovnějším srdci Ježíšově. Otče milosrdenství, prosím tě, pro hořké utrpení tvého Syna a pro jeho tři hodiny trvající umírání na kříži dovol, aby také ony oslavovaly propast tvého milosrdenství. Amen.Korunka k Božímu milosrdenství   Zdroj: https://vojtechkodet.cz/modlitby/noveny/novena-k-bozimu-milosrdenstvi   Korunka k Božímu milosrdenství - Schola brněnské mládeže, SDM Krakov 2016

 • 0 Vyšlo nové číslo Farního občasníku

    Dnes vyšel další Farní občasník. Děkuji všem, kdo do něj přispěli. Přináší rozhovor s naším travalým jáhnem panem Orlitou o prožívání velikonočních svátků, o naší činnosti pro maminky z Ukrajiny a další zajímavosti.   Fom ke stažení zde: FOM 2022-02(04)

 • 0 Velikonoce v naší farnosti

  Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne. Zde je přehled bohoslužeb v tomto týdnu.   Bohoslužby a pobožnosti sv. Anna Kvítkovice 11. 4.   Pondělí                       18:30 mše sv. 15. 4.   Velký pátek                9:00 pobožnost křížové cesty 17. 4.   Velikonoční neděle   9:00 mše sv. 18. 4.   Velikonoční pondělí  9:00 mše sv.     Bohoslužby a pobožnosti u sv. Vojtěcha Otrokovice 13. 4.   Středa                       18:30 mše sv. Vojtěch, po mši sv. tichá adorace 14. 4.   Zelený čtvrtek          18:30 mše sv. na památku Večeře Páně, adorace do 21:00 15. 4.   Velký pátek               14:30 pobožnost křížové cesty                                                 15:00 Velkopáteční obřady 16. 4.   Bílá sobota                9:00–19:45 přístup k Božímu hrobu                                                 20:00 Velikonoční vigilie 17. 4.   Velikonoční neděle   7:30, 10:30 18. 4.   Velikonoční pondělí 7:30

 • 0 Oslavte kulatiny Svatovojtěšské veselice

    30. 4. se uskuteční jubilejní 20. Svatovojtěšská veselice. Chcete být u toho? Tak nezmeškejte prodej vstupenek v neděle 10. 4. a 17. 4. po obou mších v kostele sv. Vojtěcha.   Svatovojtěšská veselice 2015   XVI. Svatovojtěšská veselice 2016 /Pomáda,Svěrákovy filmy, Tanec - Motýli/   Svatovojtěšská Veselice 2016 - tanec POMÁDA l dance GREASE