Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Charita vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

  V reakci na vstup ruských ozbrojených sil na území Ukrajiny a z toho plynoucího rizika další eskalace ozbrojeného konfliktu vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům zasažených oblastí. Z krizového fondu jsme zároveň uvolnili půl milionu korun na bezprostřední pomoc. V důsledku vleklého ozbrojeného konfliktu se východ Ukrajiny potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Ruské uznání separatistických republik a vstup ruské armády na jejich území dramatickou situaci v zemi ještě prohloubí, další desítky tisíc lidí budou nuceny uprchnout z postižených oblastí a budou potřebovat pomoc se zajištěním základních životních potřeb. Ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem, Charitou Ukrajina, se v první fázi zaměříme na okamžitou podporu lidí zasažených novými boji, ať již zůstanou ve válečné zóně, nebo budou nuceni uprchnout. Tato pomoc se soustředí na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci. Na bezprostřední pomoc uvolnila Charita Česká republika z krizového fondu částku 500 000 Kč. PŘISPĚJTE NA CHARITA PRO UKRAJINU „Situace na Ukrajině je již nyní alarmující, východ země čelí humanitární krizi nepřetržitě od roku 2014. Eskalace konfliktu ještě dál – a zřejmě bohužel dramaticky – zvýší počet těch, kteří budou potřebovat bezprostřední pomoc při zajištění základních životních potřeb. Jsme připraveni se na pomoci takto postiženým obyvatelům podílet, a to tím spíš, že se jedná o zemi nám tak blízkou,“ říká Evžen Diviš, regionální manažer pro oblast postsovětských zemí a Blízkého východu. Veřejná sbírka Charita Česká republika proto vyhlašuje veřejnou sbírku Charita pro Ukrajinu na pomoc lidem zasaženým ozbrojeným konfliktem v této zemi. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90 „Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou zajistit základní životní potřeby. Děkujeme všem, kteří obyvatelům Ukrajiny v téhle těžké době pomohou,“ dodává Evžen Diviš. Charita pomáhá na Ukrajině dlouhodobě. Zajistili jsme například zlepšení dostupnosti a rozsahu zdravotní péče na východní Ukrajině či podpořili vnitřně vysídlené obyvatele země. Pomáháme také s rozvojem a poskytováním sociálních služeb i materiální pomocí. Krizový fond Charity Česká republika je tvořen z výtěžku Tříkrálové sbírky. Slouží na pomoc obyvatelům stiženým nenadálou přírodní pohromou či válečným konfliktem. Děkujeme za vaši pomoc. Zdroj: charita.cz

 • 0 Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

  Čeští a moravští biskupové nám s ohledem na situaci kolem Ukrajiny posílají následující výzvu: Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili. Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl, a to až do té doby, než se situace uklidní.   Praha, 14. února 2022   Společná modlitba:   Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.   Otče náš…. Zdrávas, Maria…   Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. Svatý Václave, patrone míru, oroduj za nás. Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.   Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.  

 • 0 NA SV. VALENTÝNA ZAČNE 16. ROČNÍK NÁRODNÍHO TÝDNE MANŽELSTVÍ

  V týdnu od 14. do 20. 2. 2022 proběhne v rámci NTM po celé České republice více než 60 akcí. Přednášky, valentýnské venkovní stezky pro páry, desítky kurzů pro manželské páry, setkání pro ty, kdo se na manželství teprve připravují, valentýnské poutě, obnovy manželských slibů, instalace výstavy názor dětí na téma láska a vztah mezi rodiči a mnoho dalších off-line i online akcí je možné najít na webu www.tydenmanzelstvi.cz Letošní ročník nese motto Ztráty a nálezy a proběhne pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou NTM udělil ministr Ing. Marian Jurečka. „Motto letošního NTM nese mnoho významů. Často říkám, že dokonalé manželství je vztah dvou nedokonalých lidí, kteří to spolu nevzdali.“, řekl k mottu NTM jeho koordinátor Petr Adame. „V každém dlouhodobém vztahu jsou věci, které ztrácíme, ale mnoho zase dostáváme nebo objevujeme. Opravdu hluboký vztah vzniká jen tam, kde se milujeme i přesto, že jsme ztratili mnoho iluzí o sobě nebo o našem partnerovi a našli cestu, jak žít s našimi odlišnostmi. Mnoho vztahů dnes umírá na přemrštěná očekávání, která ale nejsou vyvážená ochotou přiznat si i vlastní nedokonalosti nebo odpustit. Proto chceme během týdne manželství lidi inspirovat, jak ze svého manželství udělat lepší nebo obnovit to, co se časem ve vztahu vytratilo.“ Manželství je v české společnosti i přes nárůst rozvodů a nesezdaných soužití stále suverénně nejvíce preferovanou formou soužití. Podle výzkumu Rodina 2019 byl i mezi mladými lidmi ve věku od 18 do 30 let podíl těch, kteří by chtěli žít po celý život bez partnera, velmi nízký (necelých 8 % u mužů, 6 % u žen). Všechny sledované generace by chtěly žít nejlépe v jednom manželství po celý život (nejmladší do 30 let muži 52 %, ženy 57 %, generace šedesátníků v době uvedeného šetření po 60 %). Vezmeme-li do úvahy i opakované manželství, pak by celkově tuto instituci preferovaly přibližně dvě třetiny mladých do 30 let, mezi šedesátníky pak více než čtyři pětiny. Dlouhodobě také roste podíl rozvedených, kteří znovu vstupují do manželství. Národní týden manželství vznikl v roce 1996 ve Velké Británii, v roce 2007 se poprvé konal v ČR a v současné době se připravuje ve více než dvaceti dalších zemích světa. Cílem akce je posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství a též motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství. Kromě ČR se k iniciativě připojily další země, např. Austrálie, Belgie, Irská republika, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Rumunsko, Slovensko, Severní Irsko, Švýcarsko, Polsko a USA.  Partnery NTM v ČR jsou Síť mateřských center, Společnost pro podporu rodiny, Etické fórum ČR, Asociace manželských poradců, nakladatelství Návrat domů, ACET, Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat, Asociace center pro rodinu a další organizace. Svou podporu iniciativě vyjádřila i Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví.   Přednáška o. biskup Jozef Haľko Ježišove dotyky: DOTYK SVOKRY https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko/svokkr  

 • 0 Večer chval s Projektem On

  Naše farnost hostí konferenci Poslaný chválit, která je určena pro vedoucí chval, pro ty, kteří se na nich hudebně či technicky podílejí, nebo pro ty, kteří chtějí se službou chval začít. Cílem je spojit se ve společné modlitbě a formaci, abychom skrze službu chval přinášeli trvalé ovoce ve společenství církve. Toužíme po tom, aby společná modlitba, sdílení a formace bylo tím, co nás spojuje. Chceme budovat chválu jako prostředek společného růstu a zároveň vstupovat do hloubky uctívání. Zatímco konference je možné se účastnit jen na základě přihlášení, večerní program je otevřen pro všechny. Přijměte pozvání na mši svatou v sobotu 19. 2. od 17:00. Po ní bude následovat Večer chval, který tentokrát povede kapela Gedeon z Projektu On z Valašských Klobouk a slovem bude sloužit Matej Kurbel z projektu Ezechiel.   Se Zástupy andělů - Gedeon [Projekt ON]   Projekt ON otevřené setkání 11.2.    Worship Night: Matej Kurbel - Zatiahni na hlbinu 18.5. 2021

 • 0 Zamyšlení Mons. Bohumíra Vitáska ke dni nemocných

  Foto: Svatý otec na návštěvě římské nemocnice "Gemelli" (Vatican Media)   Biskupský delegát pro pastoraci nemocných Mons. Bohumír Vitásek připravil zamyšlení k oslavě nadcházejícího XXX. Světového dne nemocných, který připadá na pátek 11. února 2022. Zdroj: ado.cz  Zamyšlení P. Bohumíra Vitáska ke dni nemocných Poselství Svatého otce ke 30. světovému dni nemocných najdete zde.

 • 0 Den modlitby za mír na Ukrajině – středa, 26. ledna 2022

  Papež František vyhlásil středu 26. ledna 2022 dnem modliteb za mír na Ukrajině. Vyjádřil obavy o její obyvatele i o to, jak by se mohl rozšířit případný rusko-ukrajinský konflikt. „Se znepokojením sleduji rostoucí napětí, které hrozí zasadit nový úder míru na Ukrajině a zpochybnit bezpečnost evropského kontinentu, což by mělo ještě širší dopady,“ řekl papež v neděli při modlitbě Anděl Páně. „Srdečně vyzývám všechny lidi dobré vůle, aby se modlili ke všemohoucímu Bohu, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým zájmům,“ dodal papež. „Ti, kdo sledují své vlastní cíle na úkor druhých, pohrdají svým lidským povoláním, protože všichni jsme byli stvořeni jako bratři a sestry. Z tohoto důvodu a se znepokojením vzhledem k současnému napětí navrhuji, aby středa 26. ledna byla dnem modliteb za mír.“ Ukrajina je nám být blízká. Podle výsledků posledního sčítání obyvatelstva je v České republice 78 068 obyvatel ukrajinské národnosti. Úřad práce evidoval v roce 2020 téměř 160 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny. Jejich počet a význam pro hospodářství roste. Mnozí z nich jsou katolíky východního obřadu, jiní navštěvují pravoslavné bohoslužby. Na srdečnou výzvu papeže Františka zareagovali polští a ukrajinští biskupové společným prohlášením, jímž upozorňují nejen na nebezpečí války, ale i na hrůzné její následky pro celou Evropu. Nemůžeme přehlédnout, že Rusko na začátku roku 2014 anektovalo Krym a krátce poté začali Ruskem podporovaní separatisté bojovat proti ukrajinským vládním silám na východě, v Doněcku a Luhansku. Z regionu uprchlo do jiných částí Ukrajiny asi 1,5 milionu lidí a tisíce civilistů a vojáků zemřely nebo byly zraněny. Zatímco na jaře 2021 bylo Rusko mnoha západními zeměmi obviňováno, že se snaží vyprovokovat nepoje a vojenské střety pořádáním vojenských cvičení v blízkosti hranic, masivní ruské hromadění vojsk těsně za hranicemi vyvolalo počátkem prosince poplach. Toto hromadění pokračovalo a začátkem tohoto měsíce vydalo britské ministerstvo zahraničí Velké Británie prohlášení, v němž uvedlo, že má důkazy o tom, že Rusko připravuje plány na nastolení proruské vlády na Ukrajině. I Česká republika neskrývá své obavy. „Kéž Pán Bůh vyslyší naše modlitby! Kéž přijme naši modlitbu! Kéž by ji půst a společné postní bdění posílily  a staly se naší jedinou zbraní! Kéž Pán Bůh zachová mír na Ukrajině i na celém světě! Kéž naše osobní a společná modlitba za tento den zazáří v celém světě a daruje světu mír na Ukrajině!“, řekl v minulých dnech Svjatoslav Ševčuk, duchovní hlava ukrajinské řeckokatolické církve.  

 • 0 Výsledky tříkrálové sbírky

  V sobotu 8. ledna proběhla ve většině obcí v působnosti Charity Otrokovice tradiční tříkrálová sbírka. Lidé se tak po roční pauze mohli těšit na osobní setkání se skupinkami koledníků, kteří do jejich domovů přišli popřát do nového roku 2022. Jen ve třech místech (Komárov, Halenkovice, Kvítkovice) koledování nebylo možné. Právě tam, ale i v ostatních obcích Charita po loňské zkušenosti rozmístila statické pokladničky. „Další ročník sbírky je úspěšně za námi. Jsme moc rádi, že tentokrát naši koledníci mohli vyrazit do terénu a tváří v tvář se setkat s našimi dárci,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Z tváří všech koledníků i jejich vedoucích bylo patrné, že lidé jejich návštěvu přivítali s radostí. Svou štědrostí pak potvrdili známou pravdu, že právě v časech těžkých se dokážeme více semknout a pomáhat si. To dokládají i výsledky letošní sbírky. Celková částka vystoupala na 738 828 Kč. Je důležité říct, že podle pevně daného klíče zůstane 65 % z této částky přímo v Charitě Otrokovice. Tyto prostředky budou využity na přímou pomoc konkrétním žadatelům z Otrokovic a okolí a na některé projekty služeb Charity. I nadále, a to po celý rok, je možné podpořit tříkrálovou sbírku formou online koledy na www.trikralovasbirka.cz. „Děkujeme všem našim dárcům za jejich přízeň, koledníkům i jejich vedoucím za účast i všem ostatním dobrovolníkům, kteří nám jakkoli pomáhali,“ dodal na závěr Žalčík.  Děkujeme, že pomáháte s námi! Každá koruna pomáhá.     Město (obec) Vybraná částka Žlutava 46 093 Pohořelice 38 336 Halenkovice 23 425 Oldřichovice 16 879 Tlumačov 71 214 Komárov 9 170 Napajedla 166 837 Spytihněv 71 144 Otrokovice 294 607 Vitar Zlín 1 123 CELKEM 738 828  

 • 0 Připojme se k modlitbám a půstu za naši zemi

  Milí bratři a sestry, Obracíme se na ­vás s naléhavou výzvou k modlitbám a půstu za naši zemi. Jsme vděční Bohu, ževyslýchá modlitby svého lidu. Není však vyhráno. Vidíme, že společnost, ve které žijeme, se rychle mění, a je zjevné, že se věci už nevrátí do starých kolejí, jako byly před pandemií koronaviru. Naše společnost čelí určitým hrozbám, jako je ekonomická či energetická krize, prudký růst inflace, znehodnocení měny, hrozí bezpečnostní rizika, politická nestabilita a stále není vyhráno v boji s nebezpečným virem. Zároveň je současná situace velkou příležitostí pro Boží lid, aby ukázal na záchranu v Ježíši Kristu. Vnímáme, že je čas se pokořit před Pánem Ježíšem, roztrhnout v­ pokoře a oddanosti s­vé srdce a vyjádřit Kristu na jedné straně vděčnost, že naši zemi stále ochraňuje, a na straně druhé prosit za odpuštění hříchů svých a svého národa. Přichází nám na mysl tento biblický verš s velkým zaslíbením od Boha: „... Pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebe, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ 2 Pa 7,14 Pán Bůh zaslíbil, že uzdraví zemi, pokud se lidé, a na prvním místě Boží lid, před Bohem pokoří, opustí zlé jednání a bude se modlit. Bůh je věrný. On chce především změkčit naše srdce, aby bylo „masité“, a ne tvrdé jako kámen. Pouze měkké srdce je schopné pokory, pokání, soucitu a lítosti, ale také dokáže prožívat vděčnost, radost a lásku. Pojďme společně před Boží trůn, vždyť je psáno: „Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.“ Ž 4,16 Vnímáme, že je před námi nov­é období, a můžeme říci, že nastal čas ­vstoupit do „zaslíbené země“. Mnohé staré ­věci pominuly a jsou zde nov­é, můžeme teď zareagovat podobně jako Židé, kteří se před cestou zpět do zaslíbené země pokořili před Bohem v modlitbách a společném půstu u řeky Ahavy, aby si u Boha vyprosili volnou a přímou cestu: „Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.“ Ezd 8,21 Proto ­vás prosíme, připojte se k třídennímu půstu a modlitbám v­e dnech 20.–22. 1. 2022. Půst začne už ve středu v 18 hodin a skonči v 18 hodin v sobotu. Je na vás, jakou formu půstu si zvolíte. Před Bohem je to vzácné. Setkejte se ke společným modlitbám ve vaší modlitební skupině, ať už osobně, či online. Věříme, že vás Pán Bůh povede v modlitbách skrze svého Ducha. Budeme vám také vděční, pokud tuto výzvu rozšíříte mezi své přátelé a známé. Děkujeme vám.   K výzvě se připojili a podporují ji (v abecedním pořádku): Bohdan Čančík, Pavel Černý, Jiří Čihulka, Tomáš Dittrich, Dan Drápal, Tadeusz Gaura, Miloš Kačírek, Zdena Kacířková, Vojtech Kodet, Tomáš Krajník, Libor Kučera, David Loula, Eva Loulová, Radek Maláč, Pavla Markupová, Jiří Miklóš, Bernard Mléčka, Martin Moldan, David Novák, Petr Plaňanský, Jakub Sadílek, Daniel Skokan, Jaroslav Šelong, Petr Šimmer, Petr Trantina, Aleš Vala, Bohuslav Zapadlo. Dne 7. 1. 2022

 • 0 Týden modliteb za jednotu křesťanů

  Od 18. do 25. ledna 2022 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Jeho mottem je letos verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2)   Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni "byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě". (Jan 17,21) V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů nás vyzývá Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Tomáš Tyrlík, předseda ERC v ČR, abychom se uprostřed temnoty, která v podobě pandemie Covid-19 zahalila svět, znovu vydali na cestu za Světlem: "Pojďme společně za Světlem a pak s tímto Světlem do svého okolí, které mnohdy tápe, bloudí a nevidí toto životodárné Světlo. A přece to Světlo svítí! Vydává o něm svědectví také Janovo evangelium 1,5: „To světlo ve tmě svítí a tma ho nepohltila.“ Kéž toto Světlo Ježíš osvěcuje i naše putování tímto světem." Výběrem tématu a přípravou návrhu textů pro týden modliteb v roce 2022 byla pověřena Rada církví Blízkého východu se sídlem v libanonském Bejrútu. Ta také zvolila téma „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2). Víc než kdy jindy potřebujeme v této těžké době světlo, které svítí v temnotách, a toto světlo se, jak křesťané hlásají, zjevilo v Ježíši Kristu. V regionu, kde se lidská práva obvykle pošlapávají kvůli nespravedlivým politickým i ekonomickým zájmům, a tváří v tvář nevídané mezinárodní zdravotnické krizi i lidským ztrátám a hmotným důsledkům silné exploze, která 4. srpna 2020 zpustošila Bejrút, se místní ekumenická skupina přesto snažila představit výsledky své práce při on-line setkáních. Rada církví Blízkého východu je společenství církví, které sdílejí víru v Pána Ježíše Krista jako Boha a Vykupitele v souladu s Písmem svatým a církevní tradicí. Založena byla v roce 1974, její předchůdkyně s anglickým názvem Near East Council of Churches vznikla roku 1962. Rada je regionální ekumenický orgán, který sdružuje církve kvůli vydávání společného křesťanského svědectví v místech, kde se Kristus narodil, žil, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Geograficky se činnost rady rozprostírá od Íránu a Perského zálivu na východě po Středozemní moře a Egypt na západě. Původně k ní patřily tři církevní rodiny: evangelické církve, starobylé východní církve a východní pravoslavné církve. V roce 1990 se k radě připojila také čtvrtá rodina, katolické církve. Všechny dohromady se nyní snaží naplňovat své společné poslání a uskutečňovat vytouženou jednotu ke slávě jediného Boha.   Texty modliteb ke stažení: Modlitby za jednotu křesťanů 2022.pdf Modlitby za jednotu křesťanů 2022.docx Zdroj: cirkev.cz

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ: MLUVIT K SRDCI

  Proč měl Ježíš, jehož křest si dnes připomínáme a slavíme, úspěch u svých současníků a později u tolika následovníků? Neboť mluvil k jejich srdci, jak píše Izaiáš: „Mluvte k srdci“ (40, 2). A proč u mnohých neuspěl? Neboť mluvil k jejich srdci. Prvních se Ježíšova slova dotkla a pomohla jim ke změně života či přímo ji způsobila. I těch druhých se Ježíšova slova dotkla, ale oni měli srdce nastavené na zpochybňování, odmítání, posuzování, kritizování, škatulkování či nálepkování, na vzdor. Písmo hovoří o tvrdosti srdce. Chci se podělit o pár myšlenek, které se výrazně dotkly mého srdce v této době. První je dobrota Boha. Dnes se zmiňuje ve druhém čtení, ale část tohoto textu se četla i při mši za svítání na Narození Páně. Shodou okolností jsem právě při ní vykonával službu lektora. A hned na první větě jsem se téměř „sekl“ – nahrnuly se mi slzy do očí a mnou přeletěl jakoby dotek Boží dobroty. Jak dobrý je Bůh! „Zjevila se dobrota Boha… jeho láska k lidem… spasil nás… ze svého milosrdenství… koupelí obnovy v Duchu Svatém…“ (Tit 3, 4-7). Ten text mluvil o Boží dobrotě ke mně. Druhou je cíl synodu. Cituji ho tak, jak ho vyjádřil papež František: „…dát vypučet snům, vzbudit proroctví a vidění, dát rozkvést nadějím, podnítit důvěru, obvázat rány, provázat vztahy, vzbudit úsvit naděje, učit se jeden od druhého a vytvořit pozitivní vnímání, které osvítí mysl, zahřeje srdce, navrátí sílu rukám“ (Přípravný dokument synodu, 32). Ať se to stane! A třetí byla homilie našeho Svatého Otce, kterou řekl při mši svaté na slavnost Zjevení Páně tento čtvrtek. Mluvil o touze: „Toužit znamená udržovat při životě oheň, který plane uvnitř nás a pobízí nás, abychom hledali za okamžikem, za tím, co je viditelné. Toužit znamená přijmout život jako tajemství, které nás převyšuje, jako stále otevřená štěrbina, která zve hledět dál, neboť život není ‚celý zde‘, je také ‚tam‘. Je jako bílé plátno, které potřebuje dostat barvy… Rozněcují naše slova a naše zvyky v srdcích lidí touhu postoupit směrem k Bohu, nebo jsou jen ‚mrtvým jazykem‘, který mluví o sobě samém a k sobě samému? Je smutné, když společenství věřících již více netouží a unaveně se vleče spravováním věcí místo toho, aby se nechalo zlákat Ježíšem, výbušnou a vyrušující radostí evangelia.“ A pak nás papež volal do školy touhy k mudrcům. Oni se vydali na cestu, ptali se, vzdorovali a nakonec po nalezení Ježíše šli jinou cestou, ale za klíčový moment jejich cesty papež označil chvíli, kdy se Ježíšovi klaněli. Co se v poslední době dotklo tvého srdce? Poděl se s někým o tento Boží dotek, ať je to projevem tvého kráčení spolu (synodality). Naplníš tím i touhu Církve, aby se synodu aktivně zúčastnil každý člověk. Tedy i ty.