Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 První výsledky Tříkrálové sbírky 2021

  První část letošní tříkrálové sbírky je již za námi. Jaká letos byla? Stále trvající pandemie koronaviru znemožnila návštěvu tříkrálových koledníků, na kterou byli lidé po léta zvyklí. „Mnozí z vás jste na nás přesto mysleli a našli jste si k nám cestu. Ukázali jste, že osud druhých lidí vám není lhostejný,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Do kasiček, které byly nachystány na různých místech ve všech obcích, spadajících do působnosti otrokovické Charity lidé darovali 293 424 Kč. V Otrokovicích se vybralo 100 848 Kč, z toho v kasičkách, které byly v našem kostele, se vybralo 57649 Kč. Díky všem farníkům za tuto štědrost. „Do letošní sbírky se poprvé zapojilo také několik větších firem z našeho okolí. I jim patří naše velké díky. Poděkování patří i všem provozovatelům menších obchůdků a služeb, kteří nám umožnili umístění našich kasiček do těchto provozoven,“ doplnil Žalčík. Letošní tříkrálová sbírka ovšem zdaleka nekončí. Pokud jste dosud neměli možnost přispět, můžete tak učinit pomocí online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do konce dubna. Dosud bylo touto formou vybráno 36 172 Kč. „Chceme vás ujistit, že i nadále budeme díky vám pomáhat těm nejpotřebnějším z našeho okolí. Těší nás, že jste nám zachovali přízeň i v této nelehké době. Připomínám, že 65 % z vybraných prostředků zůstává k dispozici přímo naší Charitě a díky vám jsme připraveni pomáhat všude tam, kde je to třeba,“ dodal závěrem Žalčík. Děkujeme, že pomáháte s námi!   Výtěžek z kasiček: Město (obec) Vybraná částka Žlutava 9 338 Pohořelice 18 897 Halenkovice 28 588 Oldřichovice 7 957 Tlumačov 22 451 Komárov 9 086 Napajedla 51 099 Spytihněv 32 679 Otrokovice 100 848 OC Centro Zlín + Vitar Zlín 12 481 CELKEM 293 424 Kč

 • 0 Společenství Modlitby matek nás zvou ke společné modlitbě

  Pravidelně jsme v naší farnosti zváni společenstvími modliteb matek k účasti na tzv. Triduu, které proběhne tento víkend 29.-31.1. Protože omezení nedovoluje setkání více lidí v kostele, přijměte pozvání se připojit skrze online přenosy. Každý den začneme vždy v 18:00, v pátek a sobotu bude adoraci předcházet mše svatá. Z pozvánky na modlitební Triduum: Do toho církevního jsme vstoupili se sv. Josefem, to je pro mě osobně velká radost. Právě on může být naším velkým přímluvcem, vždyť sám žil v rodině, a podílel se tak jistě i na výchově Ježíše. Může hodně pomoci i nám. Je patronem nejen Modliteb otců, ale mimo jiné také manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků. Dále pak umírajících, a zvláště je patronem dobré smrti. To vše je pro nás dnes tolik aktuální, neboť nežijeme sami, ale ve vztazích. I když jsme duchovně zodpovědné především za své děti, za které se i společně v Modlitbách matek modlíme, jsme vyzýváni, abychom se modlili také jedni za druhé. Jak se píše v Písmu: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" (list Jakubův 5,16). Je mezi námi mnoho nemocných, těch, kteří ještě hledají, i těch, kteří se ocitli nepřipraveni na konci své pozemské cesty ...  Páteční online přenos      Sobotní online přenos    Nedělní online přenos     Odkaz: http://www.modlitbymatek.cz  

 • 0 Mše svatá pro rodiny s dětmi s kázáním želvy Loudalky každou neděli

  S ohledem na omezený počet lidí na bohoslužbách jsem se rozhodl vyhradit každou neděli mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi, aby jste se alespoň někdy dostali na mši svatou. Pokud je někdo, komu jsem se ještě neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin, které pak oslovuji, kterou neděli se na mši dostanete. Navíc všem pošlu každou neděli na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Proto si děti mohou vzít domů malou sádrovou želvičku, kterou si společně nabarvíte a pak si u ní budete vyprávět příběhy ze života víry, které prožívají spolu s Loudalkou.

 • 0 Zemřel P. Jiří Změlík, který působil taky v Napajedlích

  Vzpomeňme v modlitbě na o. Jiřího Změlíka, který působil v letech 2000-2005 jako administrátor v Napajedlích. Zemřel na covid v pátek 22. 1. ve věku nedožitých 50 let. Modleme se za nová kněžská povolání, na jeho místo v současné době není koho poslat.  

 • 0 Tato neděle je nedělí Božího slova

  Papež František loni poprvé vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Letos nám opět chce připomenout důležitost Bible a jejího čtení pro náš život. Tuto neděli požehnáme všem lektorům, kteří věrně slouží v naší farnosti po celý rok. Nejenom pro ně je nachystáno formační setkání, které se uskuteční on-line ve čtvrtek 21. ledna ve 20 hodin. Jeho materiály budou dostupné i po jeho skončení. Více informací najdete zde: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021   Z nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: „Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova. Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií: „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“   Materiály pro neděli Božího slova: http://www.liturgie.cz/clanky/a/nedele-boziho-slova-2021     

 • 0 Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2021

  V polovině ledna 2021 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2021 a jeho mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9). Týden modliteb za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, „aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (Jan 17,21). V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů zmiňují Mons. Tomáš Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Daniel Ženatý, předseda ERC v ČR, důležitost prohloubení vztahu s Kristem: „V současné době, ve které se pro každého z nás zcela neočekávaným způsobem zachvěly zdánlivé jistoty našeho ‚moderního‘ života, je slovo o naroubování na Krista slovem nesmírně důležitým. Je tím zásadním, o co jde, jestliže máme mít naději do budoucnosti. My všichni, kteří neseme jméno křesťan, jsme pozváni prohloubit tento vztah, který následně oživí naše vztahy vzájemné.“ Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2021 připravila monastická komunita v Grandchamp.[1] Za téma zvolila text „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce,“ který vychází z Janova evangelia 15,1-17 a shrnuje povolání komunity věnovat se modlitbě, smíření a jednotě církve i lidské rodiny. Společenství Grandchamp je monastická komunita sdružující sestry z různých církví i zemí. Vznikla v první polovině dvacátého století a od počátku měla úzké vazby jak na komunitu Taizé, tak na abbého Paula Couturiera, klíčovou postavu dějin Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Dnes v komunitě žije asi padesát sester, které se zavázaly hledat cestu smíření mezi křesťany, napříč lidskou rodinou i s veškerým stvořením. Téma, které si místní přípravná skupina zvolila, zní „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. J 15,5-9). Sestry se díky němu mohly podělit o zážitky a moudrost svého kontemplativního života, při kterém zůstávají v Boží lásce, a také hovořit o ovoci této modlitby: těsnějším společenství s bratry a sestrami v Kristu i silnější solidaritě s veškerým stvořením. Týden Modliteb za jednotu křesťanů bude zahájen v pondělí 18. ledna v 18.00 ve sboru Církve bratrské v Praze 3. Bohoslužba se odehraje bez přítomnosti veřejnosti, aby mohla být dodržena epidemiologická opatření, bude nicméně přenášena on-line. Kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub. Texty modliteb jsou Modlitby za jednotu křesťanů 2021. Zdroj: www.cirkev.cz

 • 0 Jak letos přispět na Tříkrálovou sbírku?

  Naše koledníky letos z důvodu přetrvávající pandemie nikde nepotkáte. Přesto ale může u vás doma tříkrálová koleda zaznít. Jak? Je to velmi prosté. Stačí navštívit webové stránky www.trikralovasbirka.cz a dozvíte se víc. Můžete si pustit koledu, a dokonce i online požehnání. Skrze tento web pak bude možné i přispět do kasičky. Online koleda je již zprovozněna a potrvá až do 30. dubna!   Přispět přímo do kasičky bude možné od 6. ledna až do 24. ledna 2021 přímo u nás v kostele sv. Vojtěcha po každé bohoslužbě.   Dále v Otrokovicích najdete kasičky do 24. ledna na těchto místech: Prodejna Bevy (Trávníky za Albertem) Lahůdky Doležel (kasička od 11. ledna) Lékárna Baťov Lékárna Sanipharm (zdravotní středisko Baťov) Poliklinika Otrokovice Infocentrum na Otrokovické Besedě Ve firmách Pipelife, Continental, Montema, TOT   Tři králové přicházejí

 • 0 Prosba arcibiskupa Jana o modlitbu za vážně nemocné kněze

  Drazí bratři v kněžské službě, především vám chci upřímně poděkovat za vaše modlitby v době mé nemoci. Před svátky jsem byl z nemocnice propuštěn do domácího léčení. Na Nový rok jsem měl první mši svatou v katedrále. Čeká mě ještě pár vyšetření a pak už, jak doufám, nastoupím do normální služby. Uzdravení bylo i pro lékaře jakýmsi překvapením. Tím více jsem vděčný za všechny modlitby. Dnes však píšu hlavně kvůli tomu, že v našich kněžských řadách máme nemocných více, a chci vás poprosit o modlitby za nemocné spolubratry. Nemyslím si, že nevím o všech, ale vím o několika kněžích, kteří se léčí s Covid 19 doma. Ve vážnějším stavu jsou P. Vlastimil Vaněk, farář z Hovězí, který leží v nemocnici na Vsetíně, a P. Jiří Kopřiva, farář v Hulíně, který leží v nemocnici v Kroměříži. Prosme za ně s velkorysostí své nabídky a s velkou důvěrou v bezmeznou Boží lásku.   S vděčností každému z vás žehná arcibiskup Jan  

 • 0 PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2020

  V loňském roce byly v naší farnosti uděleny tyto svátosti (v závorce počet za rok 2019). Křtů bylo celkem 16 (23). 1. svaté přijímání přijalo 15 dětí (12).  Církevní sňatek uzavřelo 5 snoubenců (4). K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 36 zesnulých (21), z toho 18 bylo zaopatřeno svátostmi (11). Svátost nemocných přijalo celkem 187 věřících (162), z toho 80 individuálně (46) a ostatní při společném pomazání nemocných.   Do roku 2020 jsme vstupovali s částkou 1 221 088 Kč, která zbývala vybrat na zrekonstruovanou střechu kostela sv. Michaela. 11. 10. jsem mohl ohlásit, že jsme celou částku díky sbírkám, darům a všem aktivitám vysbírali.   K této velké částce jsme dokázali pokrýt provozní náklady, a ještě zainvestovat tyto opravy:   Na staré části fary: výměna oken do dvora 70 180 Kč, 46 260 Kč vyrovnání vestibulu + dlažba (dveře darem zdarma). Na přístavbě fary: nové lino učebna + nové lino podkrovní byt 58 478 Kč, malování učebna + malování podkrovní byt 13 224 Kč, nové vybavení učebna 14 215 Kč. V kostele sv. Vojtěcha: nové ozvučení 108 821 Kč, nový koberec presbytář 23 781 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč, oprava zatečení terasy 24 195 Kč, oprava dlažby za kostelem 14 073 Kč. V kostele sv. Michaela: ladění varhan 17 200 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč. V kapli sv. Anny v Kvítkovicích: ladění a oprava varhan 29 000 Kč, nové ozvučení 39 413 Kč, nový koberec presbytář 8 187 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč.   V roce 2021 plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.   Děkuji všem za projevenou důvěru a jakoukoliv pomoc. O. Pavel

 • 0 Vánoční hudební přání

  Milí farníci a návštěvníci našeho webu. Rád bych Vám popřál v této době novou zkušenost s Boží blízkostí. To, co nám připomínají Vánoce, je, že On je Bůh Emanuel – Bůh s námi. A skrze Ježíše nám líbil, že s námi zůstane do konce časů. Ať tedy pokoj a radost, kterou si přejeme, umíme hledat u Něj a jsme jejími nositeli.   A kdo mě zná, tuší, že se mé přání neobejde bez nějakého hudebního tipu. Příjemný poslech spojený s modlitbou.   ESPÉ | Emanuel    The McClures - Heart Sings Hallelujah | Srdce zpívá haleluja   Pavel Helan - Směj se očima   Lauren Daigle - Trust in You | Důvěřuji Ti   Janais - Spi Isuse, spi   Vianočná Janais - online koncert