Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ: MLUVIT K SRDCI

  Proč měl Ježíš, jehož křest si dnes připomínáme a slavíme, úspěch u svých současníků a později u tolika následovníků? Neboť mluvil k jejich srdci, jak píše Izaiáš: „Mluvte k srdci“ (40, 2). A proč u mnohých neuspěl? Neboť mluvil k jejich srdci. Prvních se Ježíšova slova dotkla a pomohla jim ke změně života či přímo ji způsobila. I těch druhých se Ježíšova slova dotkla, ale oni měli srdce nastavené na zpochybňování, odmítání, posuzování, kritizování, škatulkování či nálepkování, na vzdor. Písmo hovoří o tvrdosti srdce. Chci se podělit o pár myšlenek, které se výrazně dotkly mého srdce v této době. První je dobrota Boha. Dnes se zmiňuje ve druhém čtení, ale část tohoto textu se četla i při mši za svítání na Narození Páně. Shodou okolností jsem právě při ní vykonával službu lektora. A hned na první větě jsem se téměř „sekl“ – nahrnuly se mi slzy do očí a mnou přeletěl jakoby dotek Boží dobroty. Jak dobrý je Bůh! „Zjevila se dobrota Boha… jeho láska k lidem… spasil nás… ze svého milosrdenství… koupelí obnovy v Duchu Svatém…“ (Tit 3, 4-7). Ten text mluvil o Boží dobrotě ke mně. Druhou je cíl synodu. Cituji ho tak, jak ho vyjádřil papež František: „…dát vypučet snům, vzbudit proroctví a vidění, dát rozkvést nadějím, podnítit důvěru, obvázat rány, provázat vztahy, vzbudit úsvit naděje, učit se jeden od druhého a vytvořit pozitivní vnímání, které osvítí mysl, zahřeje srdce, navrátí sílu rukám“ (Přípravný dokument synodu, 32). Ať se to stane! A třetí byla homilie našeho Svatého Otce, kterou řekl při mši svaté na slavnost Zjevení Páně tento čtvrtek. Mluvil o touze: „Toužit znamená udržovat při životě oheň, který plane uvnitř nás a pobízí nás, abychom hledali za okamžikem, za tím, co je viditelné. Toužit znamená přijmout život jako tajemství, které nás převyšuje, jako stále otevřená štěrbina, která zve hledět dál, neboť život není ‚celý zde‘, je také ‚tam‘. Je jako bílé plátno, které potřebuje dostat barvy… Rozněcují naše slova a naše zvyky v srdcích lidí touhu postoupit směrem k Bohu, nebo jsou jen ‚mrtvým jazykem‘, který mluví o sobě samém a k sobě samému? Je smutné, když společenství věřících již více netouží a unaveně se vleče spravováním věcí místo toho, aby se nechalo zlákat Ježíšem, výbušnou a vyrušující radostí evangelia.“ A pak nás papež volal do školy touhy k mudrcům. Oni se vydali na cestu, ptali se, vzdorovali a nakonec po nalezení Ježíše šli jinou cestou, ale za klíčový moment jejich cesty papež označil chvíli, kdy se Ježíšovi klaněli. Co se v poslední době dotklo tvého srdce? Poděl se s někým o tento Boží dotek, ať je to projevem tvého kráčení spolu (synodality). Naplníš tím i touhu Církve, aby se synodu aktivně zúčastnil každý člověk. Tedy i ty.

 • 0 Tříkrálová sbírka v Otrokovicích

  Přinášíme informace k Tříkrálové sbírce v našem městě, bude možnost přispět hned několika způsoby.   1. Při návštěvě tříkrálových koledníků u vás doma: - Požehnání koledníků proběhne v pátek 7. ledna při dětské mši svaté v 18 hodin. - Sraz všech koledníků v sobotu 8. ledna v 9:30 v suterénu kostela. - V sobotu 8. ledna od 10 do 15 hodin budou chodit v Otrokovicích skupiny vedoucích s koledníky. - Koledníci se budou řídit předem danými hygienickými pravidly, mj. nošení roušek při koledě, rozestupy, koledování pouze před domem (bytem), proto prosíme nezvěte je k sobě dovnitř. - Vzhledem k možnému menšímu počtu koledníků nebudou chodit úplně všude.   V Kvítkovicích koledníci nebudou chodit, zde bude možné přispět do pokladničky v kapli sv. Anny po bohoslužbách nebo pomocí následujících způsobů.     2. Statické pokladničky budou ve dnech 3. - 16. ledna na těchto místech: - Poliklinika Otrokovice (přízemí hlavní budovy) - Lahůdky Doležel (Trávníky) - Bevy Otrokovice (za Albertem) - Lékárna Baťov - Lékárna Sanipharm (zdravotní středisko Baťov) - firma Continental - kostel sv. Vojtěcha, kaple sv. Anny (pouze v době bohoslužeb)     3. Přispět můžete taky oline na www.trikralovasbirka.cz  

 • 0 PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2021

  Udělování svátostí v naší farnosti (srovnání rok 2020): Křtů bylo celkem 17 (16). Církevní sňatek uzavřelo 5 snoubenců (5). K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 30 zesnulých (36), z toho 18 bylo zaopatřeno svátostmi (18). Svátost nemocných přijalo celkem 351 věřících (187), z toho 228 individuálně (80) a 123 při společném pomazání nemocných (107).     Financování farnosti: 31. 12. 2021 máme na účtu 164 094 Kč. V uplynulém roce jsme dokázali realizovat rekonstrukci: WC v suterénu kostela opravu topení na přístavbě fary vodo, topo, elektro + vybavení kuchyně a kanceláře staré části fary. Celková cena rekonstrukce je 1 876 079 Kč. 400 000 Kč nám zbývá zaslat na splacení půjčky na opravy. Podrobné vyúčtování provozních nákladů bude k dispozici po účetní uzávěrce v březnu 2022.   Děkuji všem za projevenou důvěru, duchovní podporu, finanční a jakoukoliv pomoc. O. Pavel   Připojuji prosbu o požehnání s kapelou Timothy

 • 0 Vyšel nový FOM

  Přidávám náš nový Farní občasík s poděkováním všem, kdo se na něm podíleli.    Najdete jej zde FOM 2021-04(12) A5

 • 0 Podpořme maminku 6 dětí

  V této době se může stát, že kolem nás přibude lidí, kteří se dostanou do složité životní situace. Mezi ně jistě patří Nora Střelcová, máma šesti dětí, která v covidové době byla nucena opustit zaměstnání v sociálních službách. Jak to začalo... "Po sedmnácti letech na mateřské "dovolené" začalo pátrání po povolání. Navázala jsem na předchozí práci s lidmi v keramickém ateliéru Koněšín jako aktivizační pracovník v sanatoriu pro duševně nemocné. I tam jsem na žádost vedení nakonec skončila se štětcem v ruce a malovala dlouhou chodbu v suterénu rozkvetlými loukami. Potom přišel lockdown, já musela zůstat se šesti dětmi doma a ze dne na den přišla o práci. Uvolnil se tak i čas pro tvorbu a začaly postupně přicházet žádosti a zakázky na moje obrazy a keramiku." Tohle je příběh mámy a přátel, kteří se rozhodli podpořit ji v jejím obdarování a pomáhají ji nabízet její uměleckou tvorbu. I u nás ve farnosti si budete moci zakoupit či objednat kalendář s jejími obrazy a takto ji i její rodinu podpořit.   K své tvorbě s názvem Z krajin duše napsala: "Snažím se do každého tahu štětce zvát Boha. Když tvořím, stále kolem sebe pozoruji Jeho dílo, žasnu nad každým detailem, volbou barev a provedením v dokonalých proměnách ročních období. Přesah Jeho díla je v tom, co zachycuje a ve mě způsobuje. To, co je na tom nejvíc strhující je samotný dojem/prožitek srdce, který ve mě rozrezonuje neuchopitelné vanutí Jeho Ducha. A já jsem vděčná, že Ho můžu kopírovat v malém provedení."   Kalendář, který zahřeje každého, kdo ho bude mít a Noru při malování!   Na tomto odkazu najdete další možnosti, jak Noru podpořit např. i zadáním motivu vlastního obrazu, který by vytvořila.

 • 0 Maminky z farnosti udělaly se svými dětmi radost nemocným

    Děkuji maminkám, které mi přinesly přáníčka pro naše seniory, které navštěvuji na Charitě. Přál bych vám vidět jejich výraz tváře i slzy v očích.  Jeden komentář za všechny od jedné babičky: "Tož to je krásné, to je víc, jak nějaký dárek." Děkuji, že si i při malých dětech umí některé maminky udělat čas a rozdat tak mnoho radosti. O. Pavel

 • 0 ADVENTNÍ DC ONLINE: Život v Boží Přítomnosti

    Komunita Blahoslavenství z Dolan u Olomouce s ohledem na pandemickou situaci nabízí adventní duchovní obnovu online s francouzským knězem P. Jacquesem Philippem od středy večera 8. prosince do neděle oběda 12. prosince 2021.          

 • 0 Poselství nemocným k adventní době a Vánocům 2021

  Foto: Člověk a víra Každoročně v době adventní a postní zasílají olomoučtí biskupové nemocným ve své diecézi své poselství. Letos napsal své poselství o. arcibiskup Jan Graubner a taky biskupský delegát pro pastoraci nemocných P. Bohumír Vitásek.   Poselství najdete vytištěné v kostele a taky na tomto odkazu.

 • 0 Prohlédněte si ve fotogalerii rekonstrukci fary a WC kostela

  Dnešním dnem jsme dokončili rekonstrukci fary, se kterou jsme stihli udělat i rekonstrukci WC v suterénu kostela. O tom, proč jsem se do takové rozsáhlé rekonstrukce hodlal pustit, jsem psal ve 2. čísle našeho Farním občasníku, článek najdete na str. 8. Přiznám se, že vidina stěhování se 3x za 2 roky nebyla zrovna nejlákavější. O to víc jsem teď rád, když se ukázalo, jak se vše zdražilo. A i když to někdy nebylo jednoduché, tak jsme tímto krokem, kdy jsme neváhali a do všeho se pustili, ušetřili pro farnost několik 100 tis. Kč. A tak dnes mohu říct, že to za tu námahu rozhodně stálo.   Ve fotogalerii najdete, jak to vše probíhalo.   Rekonstrukce v číslech: 391 201 Kč         WC suterén kostela   86 674 Kč           Přístavba fary úprava topení                             Suterén přívod vody   1 398 204 Kč      Fara – vodo, topo, silnoproud, slaboproud                             Výměna dveří                             Nové podlahy                             Nové omítky                             Nové koupelny                             Nová kuchyně                             Nová kancelář   Na opravy zbývá vybrat 400 000 Kč - půjčka do prosince 2023.   Rekonstrukce v datech: 19. 11. 2020 první brigáda stěhování na faře a vyklízení sklepa. 5. 12. 2020 brigáda vyklízení fary a odvoz na sběrný dvůr. Polovina ledna 2021 – stěhování pana faráře do bytu v podkroví na přístavbě fary. Leden 2021 – začínají brigády bourací práce, co můžeme, tak si děláme sami, abychom ušetřili. Přichází 8-10 mužů, mladí vedoucí z turistických oddílů. Ženy chystají oběd.  15.2. nastupují řemeslníci na rekonstrukci WC v suterénu kostela a na celkovou rekonstrukci fary, která se naposledy opravovala v roce 1972. Bude se zde dělat nová elektroinstalace, slaboproud, vodo, topo, nové koupelny, nové zařízení kuchyně a kanceláře. Po 3 týdnech jsou dokončené elektroinstalace na faře. Mezitím se navíc na faře rozhodujeme, že bude dobré oškrabat staré malby a udělat nové omítky. Opět se tu střídá několik ochotných farníků, farnic včetně vedoucích turistického oddílu na brigádách. Podařilo se domluvit bratra pana faráře, který jako zedník nastupuje na nové omítky. Opět mu vydatně pomáhá někdo z farníků. 23. 4. sv. Vojtěch dostal dárek, dodělali jsme soc. zástěny na dámských WC pod kostelem. Ještě doladíme pár detailů jako jsou zásobníky na ručníky, mýdla, toaletní papír a rekonstrukce suterénu bude hotova. Na faře se dokončují obklady koupelen a brigádně probíhá malování. Vše se chystá na nivelaci podlahy, podlahář nastupuje 30. 4. Mezitím jsou ve výrobě obložky a dveře. Čeká se na výrobu a montáž kuchyně a nábytku. V červenci se pan farář stěhuje zpět. Kuchyně je zatím rozdělána. Ve čtvrtek 1. 7. je posezení a poděkování brigádníkům. V sobotu 17. 7. po mši svaté probíhá žehnání opraveného suterénu a fary zlínským děkanem o. Kamilem Obrem a zpěvem ji doprovodily Děcka ze Skoronic, které si připravily i krátké pásmo zpěvů lidových zvyků. V srpnu dokončena montáž nábytku v kanceláři. Zbývají dokoupit stoličky do kuchyně a kanceláře. 25. 11. 2021 dodělává dodavatel podlah a dveří poslední přechodovou lištu a zámek s kováním do darovaných obloukových dveří, který musel objednat až z Německa. Tímto dnem je po roce rekonstrukce dokončena.   Díky všem, kdo přispěli: - pomocí na brigádách - kdo vařili pro brigádníky - všem, kdo se za nás modlili - všem, kdo finančně či jakkoliv jinak přispíváte.