Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Materiály pro rodiče k nedělním kartičkám

    Již tuto neděli dostanou děti první kartičku za mši sv. a k ní arch na nalepování na celý školní rok. Ke kartičkám k nedělním evangeliím na školní rok 2021/2022 jsme připravili metodiku, která obsahuje návrhy pro práci se společenstvími dětí ve věku 4-9 let. Její téma zní je „Pečujeme o Boží stvoření“ a je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si´. Ke každé neděli je v ní připraven příběh, návrh na aktivitu a na modlitbu ve společenství, které mají dětem pomoci pochopit některou z myšlenek obsažených v evangeliu a prakticky a srozumitelně ji s jejich životem. Následuje také několik podnětů, jak s dětmi o tématu daného evangelia ve spojení s příběhem a aktivitou dále hovořit. Všemi tématy děti provádí dva ptáčci – strnad Eda a jiřička Jája, kteří se od svých ptačích rodičů dozvídají o Bohu a poznávají ho ve stvoření okolo nich. Materiály si můžete stáhnout zde: www.katechetiolomouc.cz/  

 • 0 Autobusem z Otrokovic na mši svatou s papežem Františkem

  Papež František navštíví 12.-15.9. Slovensko. Ve středu 15. 9. bude sloužit mši svatou v 10:00 v Šaštíně. Aby se mše svaté mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, budou vpuštěni pouze ti, kdo jsou očkovaní a je potřebná dopředu registrace, na základě které si vytiskneme vstupenku.   Přihlášení je nutné do neděle 5. 9., abychom zajistili všechny potřebné náležitosti pro účast a nahlášení autobusu. Autobus z Otrokovic bude vypraven jen v případě dostatečného počtu lidí.   Bližší informace a přihlášení: -              na emailu faotrokovice@ado.cz -              tel. 605 444 240   Pořady Tv Lux k návštěvě papeže: https://www.tvlux.sk   Veškeré informace: https://www.navstevapapeza.sk/sk   PÁPEŽ FRANTIŠEK PRICHÁDZA | Marián Gavenda a traja pápeži

 • 0 Farní pouť ke sv. Ludmile do Tetína

  Přijměte pozvání k pouti ke sv. Ludmile u příležitosti 1100. výročí od její smrti. Odjezd v pátek 10. 9. z Otrokovic, návrat v sobotu 11. 9. večer.   Autobus bude vypraven jen v případě dostatečného počtu zájemců.   Dokument ČT o poutním místě Sv. Jan pod Skalou   Více k výročí: https://www.svataludmila.cz/svata-ludmila   Svatá Ludmila - spot k 1100. výročí její smrti   ANTIFONA Svatá Ludmila 1100 let  

 • 0 V sobotu 28. 8. se uskuteční pouť rodin na Svatý Hostýn

    Na tradiční arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn zvou v závěru prázdnin pracovníci arcidiecézního Centra pro rodinný život společně s děkanátními centry pro rodinu, místní duchovní správou a Maticí svatohostýnskou. Uskuteční se v sobotu 28. srpna 2021 a tematicky bude čerpat z letošního Roku sv. Josefa. Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 a celebrovat ji bude arcibiskup Jan Graubner. Po ní následuje program pro rodiny s dětmi na jednotlivých stanovištích a v 15.00 pak celodenní akci uzavře společná modlitba litanií ke sv. Josefovi a zasvěcení rodin, losování hlavních cen a požehnání. Organizátoři vedle toho chystají také narozeninový dar pro arcibiskupa Jana Graubnera, který se 29. srpna dožívá 73 let. „Rozhodli jsme se dát mu darem modlitbu. Všechny rodiny i další zájemce proto zveme, aby se k nám připojili a zapsali své modlitby do elektronického formuláře, ať je pak můžeme hmatatelným způsobem znázornit na daru, který otci arcibiskupovi při pouti předáme,“ vysvětlují. Zdroj: www.rodinnyzivot.cz

 • 0 Soutěžte o 2 vstupenky na festival UNITED CITY

    UNITED CITY je název konceptu, který pro letošní rok chystají organizátoři festivalu UNITED. Ve třech městech se uskuteční jednodenní akce s nabídkou různorodého programu. Jeho součástí jsou kromě hudebních vystoupení i semináře, večerní promluvy a nově také krátké přednášky nazvané uniTED. Témata se budou mimo jiných dotýkat změn, které vyvolala pandemie viru covid-19.   Mluvené slovo vždy bylo důležitou součástí programu. Letos bude zaznívat ve třech podobách. Vybraní řečníci povedou na začátku akce semináře. Probíraná témata a vedoucí seminářů se pro jednotlivá místa konání liší.   „Semináře jsou nedílnou součástí UNITED. Těší nás zájem, který o ně naši účastníci projevují každý rok. Chystáme také témata, která úzce souvisí s prožitým obdobím covidu,“ uvádí Daniela Hurtová, ředitelka festivalu.   Po seminářích bude hlavní pódium patřit novince nazvané uniTED. Ta byla inspirovaná konferencemi TED, které slouží k šíření zajímavých myšlenek a témat. Podstatou je neformálnost, navazování jednotlivých přednášek, časový limit a důraz na přitažlivé podání a srozumitelnost pro posluchače.   Hlavní promluvy festivalových řečníků pak zazní ve večerním programu. Mezi vystupujícími se představí například Kateřina Lachmanová, Ida Pencová, Anna Janoušková, Tomáš Holub, David Novák, Marek Orko Vácha, Petr Húšť, Ondřej Szturc a jiní.   Projekt UNITED CITY začne ve čtvrtek 19. 8. v plzeňském multifunkčním areálu Škodaland. Následující den se dění přesune zámeckého parku a jeho okolí v Litomyšli. Poslední zastávkou pak bude v sobotu 21. 8. 2021 město Vsetín.   Kromě promluv řečníků, program zahrnuje hudební a taneční vystoupení, duchovní poradenství a modlitební místo organizované hnutím Modlitby 24-7. Prostor bude také pro volnočasové a sportovní aktivity, které budou uzpůsobeny na míru pro každou lokalitu konání. Z hudebníků a kapel vystoupí Martin Smith, Timothy, Adonai, Pavel Helan a další.       Chcete získat 2 vstupenky na festival? Napište do čtvrtka 12. 8. na email faotrokovice (zavináč) ado.cz správnou odpověď na soutěžní otázku: Martin Smith letos vystoupí v akustickém koncertě se svým synem. Napište název kapely, s kterou se nejvíce proslavil? Ke správné odpovědi připojte: jméno a příjmení, email, mobilní telefon, město, které chcete navštívit.   Chcete se za festival modlit? Připojte se do modlitebního řetězce skrze Modlitby 24-7   Odkazy: https://www.festivalunited.cz https://www.facebook.com/festivalunited https://www.instagram.com/festivalunited   https://www.youtube.com/festivalunited   

 • 0 Přidejte se k pouti za umělce, která se zastaví v Kroměříži, Kvasicích, Napajedlích

    Pěší pouť za umělce, ale i za každého člověka, je poděkováním za veškeré bohatství přírody a umění okolo nás, zároveň však naléhavou prosbou, abychom otevřeli svá srdce kráse Božího stvoření. Tato modlitba se již po patnácté uskuteční prostřednictvím putování, tentokrát krajinou arcidiecéze olomoucké, slavením mše sv., dále potom prostřednictvím doprovodného programu, modliteb individuálních, ale i společných a v neposlední řadě bohatých vzájemných rozhovorů vyvěrajících ze společných zážitků. Olomouc – Přerov – Holešov – Kroměříž – Napajedla – Velehrad– to je trasa Pěší pouti za umělce 2021od neděle 25. července do soboty 31. července. Pěší pouť za umělce není ovšem určena jen komorní poutnické skupině společně putující během celého týden, ale také všem zájemcům z řad veřejnosti. Vy, kteří byste měli chuť se přidat k putování nebo se jen účastnit doprovodného programu, najdete kompletní program níže. Téma letošního doprovodného programu je svatost, protože: „Svatost je nabízena každému člověku: ´Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý´ “ (Lv 19,2) Hosty poutě budou Oldřich Selucký, spisovatel, scénárista a výtvarník a hudebník František Fiala, současný hudební skladatel, varhaník a pedagog. Duchovní doprovod, ale i zamyšlení na téma svatost zajistí přerovský kaplan, pater Jiří Zámečník, biskupský delegát pro kauzy svatořečení. Na Pěší pouť za umělce 2021 od 25. do 31. července z Olomouce na Velehrad srdečně zvou hlavní organizátoři Arcibiskupství olomoucké a Nadační fond Credo.

 • 0 Podklady ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. 7.

  V neděli 25. července 2021 se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, který koncem ledna vyhlásil papež František a zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20).   Poselství papeže Františka, modlitbu na tento den, podmínky k získaní plnomocných odpustků najdete zde.    Olomoucký arcibiskup Jan Graubner k této příležitosti připravil své videoposelství, ve kterém všechny seniory a prarodiče zdraví a představuje jim papežovo poselství pro tento den.  

 • 0 Reportáž Tv Noe z Moravské Nové Vsi

    Děkuji všem, kdo jste doposud přispěli v kostele do kasičky pro diecézní charitu Brno na pomoc lidem zasaženým tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Podívejte se na 2 reportáže přímo z Moravské Nové Vsi.   Výzva k pomoci: Moravská Nová Ves, spot 1   Výzva k pomoci: Moravská Nová Ves, spot 2    Více o možnostech pomoci na: https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/ 

 • 0 Charita Otrokovice, vyhlašuje sbírku konkrétního materiálu pro pomoc obci Hrušky

    Naše Charita navázala spolupráci s konkrétním postiženým místem, aby zajistila v této chvíli to nejpotřebnější pro místní obyvatele. Níže můžete vidět aktuální seznam, prosíme o věci nové (případně blížící se tomuto stavu), seznam se může aktualizovat. Jedná se o akutní pomoc po zásahu tornádem, čím dříve věci nasbíráme, tím bude pomoc aktuálnější. Zatím je cílem naplnit naši charitní dodávku. Jakmile bude materiálu dostatek budeme o tom informovat, stejně tak budeme doplňovat případně další položky do seznamu. Jakmile bude shromážděno dostatek materiálu, bude vypraveno naše auto a přivezeme nasbíraný materiál do obce Hrušky.   Prosím o šíření mezi vaše známé a kamarády.   Kbelíky Hadry na podlahu Lopaty (železné) Košťata Desinfekce na podlahy Prodlužky 2,5 25m 100ks Powerbanky Svítilny Silnější svítilny na osvětlení baráku - ochrana proti krádežím Kolečka na suť Hřebíky 90tky Akuvrtačky 20ks Tesařská kladiva Sponovačky Vruty 5x40-70 Vruty 6x40-80 Sekery Ruční pilky Vody Nealkoholická piva Elektrocentrály Stavební materiál (po domluvě! - Charita uvítá kontakt na výrobce - prodejce zadarmo - se slevou)       Vše doneste na sběrné místo: Azylový dům Samaritán Otrokovice, Moravní 936, 765 02 Otrokovice Kontakt: 577 925 083, NONSTOP DO ODVOLÁNÍ!     Pokud by někdo nemohl donést nakoupené věci na Samaritán, ozvěte se o. Pavlovi 605 444 240, zajistí odvoz.   Plakát ke stažení zde.   Vice informací o možnosti konkrétní pomoci na webu: https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/   HZS JHM: Záběry z dronu - Hrušky

 • 0 Diecézní charita Brno vyhlašuje sbírku na pomoc lidem zasaženým tornádem

    Většina z nás bychom rádi nějak pomohli lidem postiženým včerejším tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku. Co se týče materiální pomoci, budeme čekat na požadavky přes Charitu, abychom zajistili to nejpotřebnější v dané oblasti. Kdo by však rád podpořil finančně, v našem kostele bude kasička na tento účel a zde bude možné vhazovat peníze, které najednou odešleme.   Další možnost je  zaslat peníze na účet Diecézní charity Brno, která zřídila účet pro sbírku na tuto zasaženou oblast.   číslo účtu: 4211325188/6800 variabilní symbol: 2002   pro mezinárodní platby: IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188 SWIFT / BIC VBOE CZ 2XXXX   Přispět je možné také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90   Vice informací o možnosti konkrétní pomoci a stavu účtu na webu: https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/