Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Ohlášky 22. 11. - neděle Krista Krále

  Od pondělí 23. 11. je možná účast na svatbě, pohřbu a bohoslužbě 20 lidí. Díky tomu dochází ke změně podávání svatého přijímání v pondělí-sobotu 18:30-19:00, v neděli 9:00-10:15. Všechny změny najdete zde. Pokud se díky omezení počtu nedostanete na mši svatou, využijte možnosti podávání svatého přijímání v kostele (po tel. domluvě individuálně) každý den. Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. Od 12:00-18:00 bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a bude příležitost k tiché adoraci. Na adoraci smí být 15 lidí v kostele (dodržujte rozestupy). Ve středu 25. 11.  máme příležitost připojit se celodenní tichou adorací od 8:00-18:00 k iniciativě Červená středa. Na adoraci smí být 20 lidí v kostele (dodržujte rozestupy). V pátek a sobotu 18:00-19:00 si můžete přinést do kostela adventní věnce, které požehnám a v neděli 9:00-10:15 si je můžete odnést domů. Na stolíku najdete poselství nemocným k adventní a vánoční době, vezměte je lidem kolem vás, kteří se do kostela nedostanou. Najdete tam taky trhací adventní kalendář s úkolem na každý den za 15 Kč, pro děti adventní kalendář časopisu Duha za 86 Kč. Na farním webu budou postupně přibývat podklady pro slavení adventu. Kdo má zájem na email dostávat na každý den adventu zamyšlení (ukázku najdete zde), napište mi na farní email. Naši biskupové nás vyzývají k postu a almužně za ukončení pandemie první tři středy v prosinci – 2., 9. a 16. 12.  V neděli 6. 12. se budou zapisovat úmysly mší svatých na 1. pololetí 2021. Během 14 dní si může zapsat přednostně úmysl ten, kdo bude mít nějaké výročí. Úmysl vám zapíši po telefonické domluvě (605 444 240). 6. 12 je uzávěrka vánočního Fomu. Zprávy o životě farnosti v něm z důvodu současné situace nebudou téměř žádné. Chcete i přesto na Vánoce dostat 16 stran zajímavého čtení? Budete-li osloveni s prosbou o příspěvek, snažte se redakci vyhovět. Vánoční FOM závisí čistě jen na vás! Do 27. 12. budete v kostele moci přispět do označených kasiček na misie a na Charitu.   Děkuji všem, kdo přispěli na opravy kostela a fary do kasičky nebo koupí oplatků či zaslali dar na účet farnosti. Pokud potřebuje potvrzení, rád vám jej vystavím. V lednu plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela. Přestože sbírky na opravy při mších nemohou být, přispívat můžete: - na účet farnosti 1405341369/0800 - do kasičky v kostele - koupí Farních oplatků v kostele   Modlitba kardinála Giuseppe Betoriho   Liturgie.cz pro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?     Univerzální manuál pro domácí bohoslužbu (zde)     Pomoc rodinám Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.

 • 0 Mimořádné ohlášky 18. 11. k účasti 15 osob na bohoslužbách

  Od 18. 11. se může účastnit bohoslužeb, svatby či pohřbu 15 osob. Proto dochází k úpravě časů mší svatých a přijímání svátostí. Změny jsou vyznačeny červeně.   PŘÍLEŽITOST K OSOBNÍ MODLITBĚ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA Kostel sv. Vojtěcha je otevřen k soukromé modlitbě: pondělí–sobota 8.00 – 17.30, v neděli 12.00 – 17.30. Dodržujte rozestupy 2 metry.   MŠE SVATÉ Bohoslužby, svatby a pohřby jsou omezeny na počet 15 osob (od pondělí 23. 11. na 20 osob). Mše svaté budou slouženy pondělí 17.00 v Kvítkovicích. Úterý–sobota v 17.00 u sv. Michaela. V neděli 7.30 u sv. Vojtěcha, 9.00 v Kvítkovicích a 10.30 u sv. Vojtěcha. Zápis na mše na daný týden v Otrokovicích bude probíhat v kostele v neděli v 8.45. Přednost má rodina, která má zapsanou mši svatou a ti, kteří v posledních týdnech na mši svaté ještě nebyli. Na zápis vyšlete jednoho člena rodiny. Oslovte své starší sousedy a zapište je spolu s vámi. Mějme ohled na ostatní, aby se dostalo na všechny zájemce. Zápis na mše na daný týden v Kvítkovicích bude u paní Anny Hradilové. Do kostela budou vpuštěny 10 minut před mší pouze nahlášené osoby. Pouze tehdy, když se někdo 5 minut před začátkem mše nedostaví, budou vpuštěny do maximálního počtu ostatní nenahlášení.     PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA V pondělí – sobotu v 18.00 – 19.00. Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě – 605 444 240.   PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA V pondělí – sobotu 18.30 – 19.00. V neděli 9.00 – 10.15. Ke svatému přijímání se připravte modlitbou doma.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI A SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ V KAPLI SV. ANNY KVÍTKOVICE V neděli 9.45 – 10.00. Ke svatému přijímání se připravte modlitbou doma.   SVÁTOST NEMOCNÝCH DOMA, NEMOCNICE Kdykoliv po telefonické domluvě – 605 444 240.

 • 0 OHLÁŠKY 15. 11. 2020 - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  Využijte možnost přijmout každý den sv. přijímání. Máme příležitost pomodlit se za zemřelé a získat plnomocné odpustky duším v očistci do konce listopadu. Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat taky odpustky na dálku. Podmínky pro získání odpustků najdete zde. V tyto dny můžeme taky využít modlitby litanií za zemřelé nebo litanií za duše v očistci. 25. 11. jsme pozvaní připojit se k iniciativě Červená středa, kterou si chceme připomínat lidi pronásledované pro víru na celém světě.  K iniciativě Červená středa máte příležitost se připojit celodenní adorací od 8.00 – 18.00. Na adoraci smí být jen 2 lidé v kostele, zapište se do připravených archů v kostele nebo napište na farní email faotrokovice@ado.cz svůj čas (připojte své telefonní číslo) nebo zavolejte panu faráři na mobil 605 444 240, kdy byste chtěli přijít. Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. Po podávání sv. přijímání od 12.00 bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a bude příležitost k tiché adoraci. Zakončení adorace bude v 18:00. Na adoraci smí být jen 2 lidé v kostele, zapište se do připravených archů v kostele nebo napište na farní email faotrokovice@ado.cz svůj čas (připojte své telefonní číslo) nebo zavolejte panu faráři na mobil 605 444 240, kdy byste chtěli přijít.   V lednu plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.   Přestože sbírky na opravy nemohou být, přispívat můžete: na účet farnosti 1405341369/0800 do kasičky v kostele koupí Farních oplatků v kostele   Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera     Z rozhodnutí vlády ČR platí nová omezení od 21. 10. -  Platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi. -  Musí se dodržovat rozestupy. -  Svatby a pohřby jsou omezeny na počet 10 osob.   PŘÍLEŽITOST K OSOBNÍ MODLITBĚ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  Kostel je otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 - 18.00. -  Dodržujte platná omezení - pouze jeden člověk (vyjma členů domácnosti). -  Při čekání dodržujte rozestupy 2 metry.   MŠE SVATÉ -  S ohledem na nařízení vlády mše svaté budou slouženy soukromě. -  Kdo mají zapsány mše svaté ve všední dny, budou odslouženy. -  Kdo mají zapsány mše svaté v neděli, kdy farář má povinnost sloužit za farnost, bude jim přednostně nabídnut nový termín mše svaté.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA - V pondělí - sobotu v 18.00 - 18.30. V neděli 10.00 - 12.00. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.   PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  V pondělí - sobotu v 18.30 - 19.30. V neděli 10.00 - 12.00. -  Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI A SV. PŘIJÍMÁNÍ V KAPLI SV. ANNY V KVÍTKOVICÍCH - V neděli 8.30 - 9.30. - Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.   SVÁTOST NEMOCNÝCH DOMA, NEMOCNICE - Kdykoliv po telefonické domluvě - 605 444 240.   Liturgie.czpro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?     Pomoc rodinám Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.

 • 0 Ohlášky 8. 11. 2020 - 32. neděle v mezidobí

  Využijte možnost přijmout každý den sv. přijímání. Máme příležitost pomodlit se za zemřelé a získat plnomocné odpustky duším v očistci do konce listopadu. Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat taky odpustky na dálku. Podmínky pro získání odpustků najdete zde. V tyto dny můžeme taky využít modlitby litanií za zemřelé nebo litanií za duše v očistci. 13. – 14. 11. se měl u nás v Otrokovicích v Besedě uskutečnit IV. ročník Konference o evangelizaci. Ta se nakonec uskuteční online. Veškerý program najdete na webu: www.evangelizace.eu 25. 11. jsme pozvaní připojit se k iniciativě Červená středa, kterou si chceme připomínat lidi pronásledované pro víru na celém světě.   V lednu plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela. Přestože sbírky na opravy nemohou být, přispívat můžete: - na účet farnosti 1405341369/0800 - do kasičky v kostele - koupí Farních oplatků v kostele     S ohledem na omezení, která se nás dotknou v možnosti být fyzicky na mši svaté, je možné sledovat mši svatou přes internet v kteroukoliv dobu. Aktuální seznam najdete na webu www.mseonline.cz Tv Noe mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny ve 12.05 a 18.00. O víkendu dopoledne (čas se mění, nutno sledovat program) a v 18.00. Rádio Proglas mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny v 18.00. V neděli v 9.00. Využijte příležitosti v průběhu dne se přijít soukromě pomodlit do kostela. Využijte všech možností přijmout svaté přijímání či zpověď.   Z rozhodnutí vlády ČR platí nová omezení od 21. 10. -  Platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi. -  Musí se dodržovat rozestupy. -  Svatby a pohřby jsou omezeny na počet 10 osob.   PŘÍLEŽITOST K OSOBNÍ MODLITBĚ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  Kostel je otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 - 18.00. -  Dodržujte platná omezení - pouze jeden člověk (vyjma členů domácnosti). -  Při čekání dodržujte rozestupy 2 metry.   MŠE SVATÉ -  S ohledem na nařízení vlády mše svaté budou slouženy soukromě. -  Kdo mají zapsány mše svaté ve všední dny, budou odslouženy. -  Kdo mají zapsány mše svaté v neděli, kdy farář má povinnost sloužit za farnost, bude jim přednostně nabídnut nový termín mše svaté.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA - V pondělí - sobotu v 18.00 - 18.30. V neděli 10.00 - 12.00. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.   PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  V pondělí - sobotu v 18.30 - 19.30. V neděli 10.00 - 12.00. -  Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI A SV. PŘIJÍMÁNÍ V KAPLI SV. ANNY V KVÍTKOVICÍCH - V neděli 8.30 - 9.30. - Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.   SVÁTOST NEMOCNÝCH DOMA, NEMOCNICE - Kdykoliv po telefonické domluvě - 605 444 240.   Liturgie.cz pro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?   Pomoc rodinám Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.

 • 0 Ohlášky Slavnost Všech svatých, 1. 11. 2020

  Dušičková pobožnost na hřbitově letos nebude. Současná omezení neumožňují shromažďování více jak dvou osob venku, což činí nemožným udělat jakoukoliv společnou pobožnost na hřbitově. Využijte přesto možnost přijmout sv. přijímání a pomodlit se za zemřelé od 1. – 8. listopadu, a tak získat plnomocné odpustky duším v očistci. Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat taky odpustky na dálku. Podmínky pro získání odpustků najdete zde. V tyto dny můžeme taky využít modlitby litanií za zemřelé nebo litanií za duše v očistci. 7. 11. proběhne u příležitosti 400. výročí bitvy na Bílé hoře Iniciativa smíření 2020. Sledovat ji budeme moci od 14.00 na Tv Noe. Více informací na: www.iniciativasmireni2020.cz 13. – 14. 11. se měl u nás v Otrokovicích v Besedě uskutečnit IV. ročník Konference o evangelizaci. Ta se nakonec uskuteční online. Veškerý program najdete na webu: www.evangelizace.eu V lednu plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela. Přestože sbírky na opravy nemohou být, přispívat můžete: - na účet farnosti 1405341369/0800 - do kasičky v kostele - koupí Farních oplatků v kostele     S ohledem na omezení, která se nás dotknou v možnosti být fyzicky na mši svaté, je možné sledovat mši svatou přes internet v kteroukoliv dobu. Aktuální seznam najdete na webu www.mseonline.cz Tv Noe mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny ve 12.05 a 18.00. O víkendu dopoledne (čas se mění, nutno sledovat program) a v 18.00. Rádio Proglas mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny v 18.00. V neděli v 9.00. Využijte příležitosti v průběhu dne se přijít soukromě pomodlit do kostela. Využijte všech možností přijmout svaté přijímání či zpověď.   Z rozhodnutí vlády ČR platí nová omezení od 21. 10. -  Platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi. -  Musí se dodržovat rozestupy. -  Svatby a pohřby jsou omezeny na počet 10 osob.   PŘÍLEŽITOST K OSOBNÍ MODLITBĚ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  Kostel je otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 - 18.00. -  Dodržujte platná omezení - pouze jeden člověk (vyjma členů domácnosti). -  Při čekání dodržujte rozestupy 2 metry.   MŠE SVATÉ -  S ohledem na nařízení vlády mše svaté budou slouženy soukromě. -  Kdo mají zapsány mše svaté ve všední dny, budou odslouženy. -  Kdo mají zapsány mše svaté v neděli, kdy farář má povinnost sloužit za farnost, bude jim přednostně nabídnut nový termín mše svaté.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA - V pondělí - sobotu v 18.00 - 18.30. V neděli 10.00 - 12.00. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.   PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  V pondělí - sobotu v 18.30 - 19.30. V neděli 10.00 - 12.00. -  Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI A SV. PŘIJÍMÁNÍ V KAPLI SV. ANNY V KVÍTKOVICÍCH - V neděli 8.30 - 9.30. - Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.   SVÁTOST NEMOCNÝCH DOMA, NEMOCNICE - Kdykoliv po telefonické domluvě - 605 444 240.   Liturgie.cz pro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?     Pomoc rodinám Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.

 • 0 Mimořádné ohlášky 21. 10. 2020

  S ohledem na omezení, která se nás dotknou v možnosti být fyzicky na mši svaté, je možné sledovat mši svatou přes internet v kteroukoliv dobu. Aktuální seznam najdete na webu www.mseonline.cz Tv Noe mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny ve 12.05 a 18.00. O víkendu dopoledne (čas se mění, nutno sledovat program) a v 18.00. Rádio Proglas mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny v 18.00. V neděli v 9.00. Využijte příležitosti v průběhu dne se přijít soukromě pomodlit do kostela. Využijte všech možností přijmout svaté přijímání či zpověď.     Z rozhodnutí vlády ČR platí nová omezení od 21. 10. -  Platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi. -  Musí se dodržovat rozestupy. -  Svatby a pohřby jsou omezeny na počet 10 osob.   PŘÍLEŽITOST K OSOBNÍ MODLITBĚ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  Kostel je otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 - 17.30. -  Dodržujte platná omezení - pouze jeden člověk (vyjma členů domácnosti). -  Při čekání dodržujte rozestupy 2 metry.   MŠE SVATÉ -  S ohledem na nařízení vlády mše svaté budou slouženy soukromě. -  Kdo mají zapsány mše svaté ve všední dny, budou odslouženy. -  Kdo mají zapsány mše svaté v neděli, kdy farář má povinnost sloužit za farnost, bude jim přednostně nabídnut nový termín mše svaté.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA - V pondělí - sobotu v 18.00 - 18.30. V neděli 10.00 - 12.00. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.   PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA -  V pondělí - sobotu v 18.30 - 19.30. V neděli 10.00 - 12.00. -  Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI A SV. PŘIJÍMÁNÍ V KAPLI SV. ANNY V KVÍTKOVICÍCH - V neděli 8.30 - 9.30. - Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma. - Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240. Liturgie.cz pro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?       Pomoc rodinám Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.

 • 0 OHLÁŠKY NEDĚLE 18. 10. 2020

  Dnes prožíváme den modliteb za misie. Sbírka na misie se odkládá. S ohledem na omezení, která se nás dotknou v možnosti být fyzicky na mši svaté, je možné sledovat mši svatou přes internet v kteroukoliv dobu. Aktuální seznam najdete na webu www.mseonline.cz Tv Noe mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny ve 12.05 a 18.00. O víkendu dopoledne (čas se mění, nutno sledovat program) a v 18.00. Rádio Proglas mívá pravidelný přenos mší svatých ve všední dny v 18.00. V neděli v 9.00. Využijte příležitosti v průběhu dne se přijít soukromě pomodlit do kostela. Využijte všech možností ke krátké adoraci a možnosti přijmout svaté přijímání či zpověď.   Nová pravidla pro účast na mši svaté od 14. 10. Z rozhodnutí vlády ČR platí nová omezení: - vnitřní i venkovní akce jsou omezeny do 6 osob - svatby a pohřby jsou omezeny až od pondělí 19. 10. na počet 30 osob - výuka náboženství po dobu omezení není   MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. MICHAELA S ohledem na nařízení vlády mše svaté budou v kostele sv. Michaela jen pro rodinu, která má zapsanou mši svatou, do počtu 6 lidí (včetně kněze). Mše svaté budou ve středu, čtvrtek, pátek, sobotu v 18.30. V neděli v 7.30, 10.30.   ADORACE a svaté přijímání V KOSTELE SV. VOJTĚCHA Ve středu, čtvrtek, pátek, sobotu v 17.30 - 19.30. V neděli 7.00 - 12.00. V průběhu adorace příležitost přijmout svaté přijímání.   PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA Ve středu, čtvrtek, pátek, sobotu v 17.30 - 18.20. V neděli v 7.00 - 7.20, 11.40 - 12.00. Kdykoliv po telefonické domluvě - 605 444 240.   MŠE SVATÉ V KAPLI SV. ANNY V KVÍTKOVICÍCH S ohledem na nařízení vlády mše svaté budou jen pro rodinu, která má zapsanou mši svatou, do počtu 6 lidí (včetně kněze). Mše svaté budou v neděli 9.00, v pondělí v 18.30.   ADORACE, SVATÉ PŘIJÍNMÁNÍ, PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KVÍTKOVICÍCH V neděli v 9.40 - 10.00. V pondělí v 17.30 - 18.20. Kdykoliv po telefonické domluvě - 605 444 240.   Liturgie.cz pro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?       Pomoc rodinám Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.

 • 0 Ohlášky neděle 11. 10. 2020

  Nová pravidla pro účast na mši svaté od 14. 10. Z rozhodnutí vlády ČR platí nová hygienická opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen na 6 lidí (včetně kněze).   Přestože počet lidí na mši svaté je omezen, dostane se tedy na ni jen rodina, která si mši svatou zapsala, přibude v naší farnosti mnoho možností tiché adorace s podáváním svatého přijímání, včetně možností přistoupit ke zpovědi. ROZPIS NAJDETE ZDE.     Pomoc rodinám Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.