Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • 0 Ohlášky 18. neděle v mezidobí, 31. 7.

    Ve středu 3. 8. bude mše sv. v 9:30 na Senioru C. Z toho důvodu nebudou ve středu úřední hodiny. Je možné se domluvit telefonicky na jiném termínu. V pátek 5. srpna bude ve 14:00 mše sv. na Senioru B. Z pátka 6. 8. na sobotu 7. 8. jste zaváni na Noční eucharistické procesí z Bystřice pod Hostýnem na sv. Hostýn. Začátek je ve 21:00 z parkoviště u hřbitova, o půlnoci začíná mše svatá s o. biskupem Mons. Josefem Nuzíkem. Více info na na webu. V sobotu 6. srpna budeme slavit svátek Proměnění Páně. Mše sv. bude v 7:30 u sv. Michaela. V neděli 7. srpna připadá na naši farnost adorační den. Tradice adoračních dnů vznikla proto, aby v našich moravských diecézích byla každý den v roce v některé farnosti vystavena Nejsvětější svátost oltářní a věřící měli možnost společné nebo soukromé adorace. Později se tyto dny propojily s arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci na úmysl vzájemných modliteb za nová povolání ke kněžství, za bohoslovce a jejich představené. Zvu vás k prožití tohoto adoračního dne celonoční adorací i s prosbou za mír ve světě. Začneme v sobotu v 19:00 a zakončíme v neděli v 7:25 svátostným požehnáním. Prosím zvláště muže, aby se zapsali na stolku na modlitbu a hlídání kostela. Přijměte pozvání v neděli 7. srpna na hlavní pouť na Provodově. Mši svatou v 9:00 celebruje P. Jiří Ševčík, farář v Horní Lhotě, v 10:30 celebruje P. Jaroslav Knichal, hlavní vojenský kaplan ČR, ve 14:30 bude sloužit mši svatou a po ní udílet novokněžské požehnání P. Josef Biernát, kaplan v Bystřici pod Hostýnem. Charita hledá novou kolegyni do charitní pečovatelské služby, která bude pomáhat s péčí v domácnostech našich klientů. Jedná se o pomoc v domácnosti, s osobní hygienou, při zajištění a podání stravy, při nákupech, doprovodech např. k lékařům. Práce jen v pracovní dny. Jedná se o zástupy za dovolené a nemoc. Nástup může být i ihned, možnost dlouhodobé spolupráce. Kontakt: Bc. Jana Šuranská tel. 739 139 323, email: chps@otrokovice.charita.cz   Vyučování náboženství v Otrokovicích ve školním roce 2022/2023   Třída Den Hodina Místo Vyučující 1. - 2. pondělí 14:30 – 15:15 suterén kostela P. Šupol 8. - 9. pondělí 15:45 – 16:30 fara P. Šupol 6. - 7. středa 15:30 – 16:15 suterén kostela P. Šupol 4. - 5. středa 16:30 – 17:15 suterén kostela D. Plšková  3. čtvrtek 15:30 – 16:15 suterén kostela P. Šupol   Suterén kostela je pod kostelem, vchod vedle farní garáže kovovou brankou. Začínáme v týdnu od pondělí 19. září 2022   Přihláška do náboženství zde: Přihláška do náb.1.tř.2022 A5 Přihlášku můžete odevzdat v zákristii nebo na faře do schránky.