Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • 0 Ohlášky Neděle Božího slova - 3. neděle v mezidobí, 23. 1.

    Děkuji za dnešní sbírku na Biblické dílo. Na stolíku najdete materiály k rozjímání Bible. Můžete se tam zapsat i pro objednání Nového zákona katolický překlad s výkladovými poznámkami. Cena 405 Kč. Najdete zde další pomůcku k rozjímání Božího slova pomocí SPAM deníku. Zakoupit jej můžete za 150 Kč. S ohledem na zdravotní problémy některých lektorů hledáme stále další dobrovolníky. Služba na vás vyjde 1x za 6 týdnů. Zapsat se můžete na stolíku. Filmový apoštolát zve zítra v pondělí 24. 1. v 18:30 na film Apoštol Pavel. Přijměte pozvání na Triduum Modliteb matek, které se bude konat o víkendu 28. - 30. ledna. Využijme čas nám svěřený na společnou modlitbu před Pánem v pátek od 17:00 v kostele sv. Vojtěcha, v sobotu od 8:00 v kostele sv. Michaela, v neděli při adoraci od 17:00 v kostele sv. Vojtěcha.                         Nadační fond Credo opět poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz.

  • 0 Ohlášky 2. neděle v mezidobí, 16. 1.

      Děkuji všem, kdo přišli pomoct s odstrojováním velkých stromů. V úterý vstoupíme do týdne modliteb za jednotu křesťanů, který probíhá od 18. – 25. 1. Na tento úmysl máme proto pamatovat při společných bohoslužbách i v osobních modlitbách. Podklady k letošnímu týdnu najdete na farním webu. V rámci tohoto týdne jsem pozvaní od středy 20. 1. od 18:00 ­do soboty 22. 1. do 18:00 k třídennímu půstu a modlitbám za Česko. Plakát i s průvodním dopisem odkazujícím na inspiraci k tomuto půstu v Bibli najdete na vývěsce a webu.   Naše farnost bude hostit konferenci Poslaný chválit pro všechny, kteří se věnují službě chval ve svých společenstvích a farnostech. Díky tomu jste zváni na Večery chval. V sobotu nebude ranní mše svatá, ale až v 17:00 u sv. Vojtěcha. Po ní bude Večer chval, který povedou Lámačské chvály.     Příští neděli 23. 1. budeme slavit neděli Božího slova, kterou vyhlásil papež František. Tato neděle zvlášť zaměřená na naše lektory. Zároveň bude sbírka na podporu biblického apoštolátu. Je to příležitost pozvat do služby lektorů další farníky. S ohledem na zdravotní problémy některých lektorů hledáme další dobrovolníky. Služba na vás vyjde 1x za 6 týdnů. Zapsat se můžete na stolíku.   ZMĚNA BOHOSLUŽEB TENTO TÝDEN V sobotu mše svatá v 17:00 u sv. Vojtěcha.