Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • 0 Ohlášky 24. neděle v mezidobí 12. 9.

    Dnes je sbírka na splacení oprav fary a sociálních zařízení v suterénu kostela. Od dnešní neděle začnou při mších v 10:30 katecheze pro děti. Mši svatou dnes v 11:30 s papežem Františkem v Budapešti i jeho návštěvu Slovenska můžete sledovat na Tv Noe. Tento týden začíná výuka náboženství dle rozvrhu s výjimkou středy, kdy náboženství 6. - 7. třídy nebude z důvodu mše s papežem Františkem v Šaštíně. U příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku zveme v rámci filmového apoštolátu ke shlédnutí dokumentu: Papež František – Muž svého slova. Promítat se bude v pondělí 13. 9. v 18:30 v kostele sv. Vojtěcha. Ve čtvrtek je památka sv. Ludmily, kdy letos slavíme 1100 let od její smrti. Mše svatá bude večer v 18:30. Ranní adorace 8:00-10:00 zůstává. V pátek zveme nejenom rodiče s dětmi na dětské mše svaté. V sobotu 18. 9. můžete v 11:00 na ČT2 sledovat Národní poutní mši svatou z Tetína. 17.-19. září se uskuteční na DIS ve Fryštáku víkend pro manžele Klíče ke zralému vztahu. Více na www.credonf.cz. V kostele máme různé časopisy, které zůstávají nerozebrané. Podle toho, kolik kusů bude na konci září, časopisy buď zruším, nebo upravím jejich počet. 26. září začíná cyklus 7 setkání Manželské večery. Budou probíhat i online formou, více informací i přihlášení na www.credonf.cz. Zveme vás ve čtvrtek 30. září na tradiční poutní zájezd na Sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete v zákristii, v Kvítkovicích u paní Hradilové, cena zájezdu je 130 Kč. Nadační fond Credo opět poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Více informací www.navzdory.credonf.cz.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích                                                   12. 9.   Neděle      v 7:30                                                    12. 9.   Neděle      v 10:30                                                    15. 9.  Středa         v 18:30 - po mši tichá adorace                                                   16. 9.  Čtvrtek        8:00-10:00 - tichá adorace                                                                16. 9.  Čtvrtek       v 18:30 - 1100 let úmrtí sv. Ludmily                                                   17. 9.  Pátek         v 18:30                                                    19. 9. Neděle       v 7:30                                                   19. 9. Neděle       v 10:30    Mše svatá v kapli sv. Anežky Charita v Otrokovicích                                                   13. 9.  Pondělí      v 10:00  Mše na Charitě je přístupná veřejnosti za těchto podmínek:   - Při vstupu je třeba se prokázat potvrzením o očkování nebo o provedeném negativním testu (antigenní ne starší 3 dny, PCR test týden, příp. potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90 dnech).   - Ostatní stejné jako při mši v kostele (dezinfekce, respirátory)    Mše svaté v kostele sv. Michaela v Otrokovicích                                                     18. 9.  Sobota      v 7:30      Mše svaté v kapli sv. Anny v Kvítkovicích                                                     12. 9.  Neděle      v 9:00                                                        13. 9.  Pondělí      v 18:30                                                        19. 9.  Neděle      v 9:00                                                   ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM