Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – O Zahradníkovi

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 25.6.2022

    Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Role Marušky: Klárka Role Janičky: Verunka   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | O Zahradníkovi   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 13. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: JEDINÉ DOBRO

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 25.6.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   „Ty, Pane, jsi mé jediné dobro.“ Takový je dnes responsoriový verš (ve slovenské provincii). O čem mluví? Jedná se zde o nastavení srdce. V našem životě je totiž mnoho dober. Učím se je v této době vidět ve všem, co se děje při opravě našeho bydlení. Jak se všechno skládá, jak se Bůh o všechno stará! To neznamená, že nevyřizujeme, že se nesetkáme s odborníky, že nejdeme do obchodu, že nehledáme na webu. Jasně, máme plno starostí, ale neustále máme dojem, že Bůh o všechno pečuje. Každé dobro, které se nám dostává, je od něho. A přestože občas něco zahapruje, tak vnímáme, že nakonec jiné řešení, než byla naše původní představa, je také od něj… Totéž se učím vnímat ve vztazích. Naše synodální setkání neprobíhala vždy hladce. Ale kolik otevřenosti a prohloubení vztahů přinesly! Jaké sny se objevily! Kolik naděje podnítily! Jak jsme se učili jeden od druhého! Musel bych zde popsat téměř celý odstavec, který definuje cíle synodu, abych vyjádřil, co nám schůzky přinesly. V tom všem vidím mnoho dobra, za nímž je Bůh, jediné dobro. Bůh jako jediné dobro. S tím souvisí něco, o čem možná málo uvažujeme, v důsledku čehož vznikají všelijaké domotané představy o Bohu. Jednu poslouchám dost často, když řeknu, že se těším do nebe: „Raději jen zůstaňme zde na zemi; kdoví, jak to tam bude, jestli tam bude lepší než tady.“ Nuže, tato myšlenka pochází z toho, že neznáme Boha jako dobro. Bůh nemůže chtít ani udělat nic špatného. Bůh je dobro. To je totéž, jako když apoštol Jan napsal: „Bůh je láska.“ Být v nebi znamená být obklopen a zahrnut všem dobrem. Nebude tam žádné zlo. Je-li Bůh dobro, jediné dobro, všechno dobro, tak oddání se jemu je to nejlepší, co můžu v životě udělat. To neznamená pasivitu, ale radostné a aktivní rozdávání dobra lidem kolem sebe, neboť dobro se rozdáváním rozmnožuje. (Je to totéž jako RRR – radost rozdáváním roste.) Pokud mě tedy Bůh volá k nějakému dílu – jak to dnes čteme o budoucím proroku Elizeovi nebo v evangeliu vidíme pár lidí, kteří se rozhodují, zda a kdy jít za Ježíšem –, tak ani chvíli neváhejme. Bůh nás volá šířit dobro. Bůh je dobro. To není teologická pravda, nad kterou je třeba spekulovat a nějak ji ověřovat. To je fakt, který máme žít. Naučím-li se tomu pevně věřit „ve štěstí i neštěstí, zdraví i nemoci“, nesmírně mi to zjednoduší a usnadní život. Nebere mi břemeno, ale dá mi to trvalou radost, pevnou naději a bezstarostnou důvěru. Neboť Bůh je skutečně jediné dobro. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Batoh do nebe

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 18.6.2022

  Autorka příběhu: Jana Lokajová Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Hlavní role Patrika: Jakub   Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Batoh do nebe   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 12. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: MESIÁŠ A JÁ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 18.6.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Liturgická čtení této neděle jsou typickým příkladem toho, jak pro nalezení souvislostí mezi nimi je potřebujeme číst – v rámci přípravy na slavení Eucharistie – ve změněném pořadí. Jako první se podívejme na evangelium. Petr vyznává, že Ježíš je očekávaný Mesiáš. Učitel pak mluví o svém utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Evangelista Lukáš přidává ještě slova o tom, že kdo si chce život zachránit, musí ho ztratit. Prorok Zachariáš zase ohlašuje Pánova slova o probodnutí muže, o kterém nic konkrétního nevíme. Z textu můžeme vyčíst jen to, že to byl jediný syn, prvorozený. Kolik takových bylo v Izraeli?! Nám to však někoho připomíná… Následují slova o otevření pramene k očištění od hříchů. Vzpomeňme si na Ježíše, probodnutého na kříži: „A hned vyšla krev a voda.“ Copak to není prorokem zmiňovaný pramen? Na tyto dva texty navazují slova žalmu. Církev velmi vhodně reaguje na předchozí dvě čtení prohlášením, že tento pramen přijímáme, že ten Probodnutý je Mesiáš, po kterém „prahne moje duše“. A tak máme v těchto textech pravdu víry o Mesiáši, Vykupiteli, ale zároveň také se nám nastiňuje naše odpověď na Boží slovo. Nezůstává v teorii, v informaci, ale vstupuje do srdce, které prahne, touží, vine se ke svému Bohu. Neboť nám byl dán ten „pramen na očištění od hříchů“, my hledíme na toho, „kterého probodli“, my poznáváme, že žít s Bohem znamená ztratit svůj život pro Ježíše. Jak dnes zemřu tomuto světu, hříchu, sobě, abych žil pro Ježíše? Komu ukážu tuto vznešenou cestu? Spojení s druhým čtením je dnes tak trochu „náhodné“, neboť druhé čtení se čte o nedělích v mezidobí na pokračování. Dá se však najít jistá souvislost: pokud jsme přijali křest, oblékli jsme si Krista! Zemřeli jsme sobě, žijeme pro Boha. „Už nežiji já, ale ve mně žije Kristus.“ Dnešní texty jsou možná náročnější na pochopení, ale aplikace může být naprosto jednoduchá: Pokud věřím Kristu, Probodnutému, Prameni, a patřím mu, mohu se i dnes radovat z toho, že jsem Božím synem. Dere se ti na rty Aleluja? Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU – Moudrost je dar

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 11.6.2022

  Autorka příběhu: Jana Lokajová Příběh uveřejněn v časopise Immaculata: https://immaculata.minorite.cz/ Hlavní role Aničky: Zuzanka   P. Roman Vlk | PŘÍBĚHY Z VLČÍHO BATŮŽKU | Moudrost je dar   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 Zamyšlení na neděli Nejsvětější Trojice - Vznešené jméno

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 11.6.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Bůh si vystačí sám, Je naprosto dokonalý a nic víc nepotřebuje. A právě proto přivádí do úžasu a k bázni poznání, že Trojice, která je plná láskyplných vztahů, vzájemného darování a dokonalosti, se rozhodla mít někoho mimo sebe, s kým by se dělila o svou lásku a věnovala by mu svou plnou pozornost. Bůh stvořil vesmír a zvláště Zemi jako scénu pro svou posvátnou romanci – jako místo, kde člověku zjevuje svou krásu a dobrotu a snaží se získat jeho srdce. Občas se někde objeví tvrzení, že Bůh pořádně zariskoval, když stvořil člověka se svobodnou vůlí, zvláště když už bylo po vzpouře andělů a existovali démoni. Ale nemyslím si, že Bůh něco riskoval. To by totiž znamenalo, že by musel přemýšlet asi takto: „Stvořím člověka ke svému obrazu. Zvládne ale svou svobodu? Jak to dopadne?“ Nic takového se nedělo. Bůh přesně věděl, jak to dopadne. A přesto do toho šel. Není tohle jeden z největších důkazů jeho lásky k nám? Když dnes tedy slavíme Nejsvětější Trojici, neslavíme jen nějaké tajemství, které zcela přesahuje naše chápání i představivost, ale slavíme i svátek nás, lidí: Bůh je tak plný lásky, že nás chtěl. Dává se nám znát a jednou budeme u něho. My známe dějiny jen po dnešní den - po 12. červen 2022. Bůh je zná až do konce. A dal nám poznat, že jednou se nám zjeví ve slávě a bude nové nebe a nová země. Ať tyto myšlenky v nás vyvolávají úžas, bázeň i důvěru: „Pane, náš Vládce, jak vznešené je tvé jméno na celé zemi!“ Možná se to někomu bude zdát přitažené za vlasy, ale dnešní slavnost má pro mě velmi úzkou souvislost se synodálním společným kráčením. Absolvovali jsme ve farnosti ve třech skupinách už 26 setkání k synodálním tématům. A vnímám, jak nás ta setkání sblížila. Někdy byly rozhovory náročné, někdy jsme se neuměli pohnout z místa a tématu jsme nerozuměli. Ale ta snaha být spolu, poslouchat Boží slovo, modlit se, hledat Pánovy cesty… - to nás sbližovalo nejen navzájem, ale také s Ježíšem, o kterém věříme, že nás tímto kráčením vedl. Vnikali jsme do srdce Trojice, vedeni Duchem. Nedělo se to vědomostmi, světskou moudrostí, ale společným přebýváním před Otcem. Těšíme se na ovoce, které tento čas přinese naší farnosti, možná i diecézi či celé Církvi. A přestože diecézní fáze synodu končí, všechny farnosti, kde se nic nedělo, mohou tato setkání kdykoli rozjet pro svůj vlastní růst pro Pána.   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 P. Roman Vlk | UŽ VÍM | K čemu potřebuji Ducha Svatého?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.6.2022

  Otázky: 1. K čemu potřebuji Ducha Svatého? 2. Otče Romane, kdy jste vy zakusil, že Ježíš je živý? 3. Toto je opravdu poslední díl UŽ VÍM? A co bude pak?   Evangelium  (Jan 20,19-23) Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | K čemu potřebuji Ducha Svatého?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO: REVOLUCE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.6.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Již několik dní se mi honí hlavou jedna polská píseň, kterou jsme často vnímali jako jakýsi „bojový“ zpěv. Jmenuje se Revoluce. Nikdy nebyla přeložena do češtiny, takže uvedu jen svůj překlad první sloky: „Dokola přes celý svět Duch svou mocí vane. Dokola přes celý svět, jak řekl prorok, tak se děje. Aleluja. Dokola přes celý svět kráčí mohutná revoluce: Boží chvála vznáší se ke hvězdám jako hukot mohutných vod.“ Další sloky jsou jen obměnou této první, když slova „dokola přes celý svět“ ve druhé sloce nahrazuje vyznání: „I v mém srdci Duch svou mocí vane,“ ve třetí je otázka: „I ve tvém srdci Duch svou mocí vane?“ Ve čtvrté volání: „Ó, ať v nás ode dneška Duch svou mocí vane!“ Při prožívání synodální cesty na úrovni farnosti i diecéze mám nejednou dojem, že přesně toto se nyní děje - revoluce. Pod vedením Svatého Otce prozkoumáváme naše cesty, hledáme dobré stezky a zkoušíme po nich kráčet (Jer 6, 16). Velmi jsem si to uvědomil v souvislosti s tím, jak se dnes ve Skutcích apoštolů píše o úžasu lidí, kteří na Letnice slyšeli apoštoly, každý ve vlastním jazyce, vyprávět o velkých Božích skutcích. Když se zpětně dívám na cestu, kterou jsme již v synodu ve společenstvích v naší farnosti prošli, začínám vnímat, jak Církev dokáže pod vedením Ducha promluvit ke zcela odlišným lidem a oslovit jim srdce. Některá probíraná témata vypadala těžká a ani jsme nevěděli, na co se vlastně ptají. Ale když jsme se modlili, četli Písmo a dělili se o to, co nám Boží slovo říká, postupně se nám objasňovala i jednotlivá témata a vždy se našel někdo, kdo řekl něco smysluplného, ​​co jsme mohli vložit do postřehů z našich setkání. Duch mluvil k lidem různých stavů, profesí i povolání, od studenta střední školy po dlouholeté důchodce. Každý téma chápal svým způsobem a spolu jsme se obohacovali růzností pohledů a názorů. Asi si ta setkání idealizuji, ale vnímám je jako takovou malou revoluci Ducha. Jsem velmi vděčný každému z farnosti, kdo pozvání přijal a vytrvale se účastnil modliteb, čtení Písma i dělení se o své srdce a smýšlení. Pokládám za velmi důležité, že pokud se jen dalo, tak jsme vždy měli setkání po mši svaté, takže jsme byli účastni i na „lámání chleba“ (viz Sk 2, 42). Synodální setkání jsou pro mě potvrzením, že Církev mluví všemi jazyky. Mluví jazykem intelektuálů i dělníků, studentů i lékařů, mladých i starých… A nemluví těmito jazyky jen při kázáních v kostele, ale i při setkáních, kde spolu hledáme Boží cesty a učíme se po nich kráčet. Každému přeji, aby takovou revoluci Ducha prožíval. Je to snadné. Stačí se setkat, modlit se, číst Písmo a vnímat, „co Duch říká církvím“ (Zjv 2, 7). Je to náročné, neboť je třeba chtít. Je třeba chtít! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč se musím každý den modlit?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.5.2022

  Otázky: 1. Proč se musím každý den modlit? 2. Soutěž 3. Kdy jste zakusil, že Ježíš je živý? Host: Otec arcibiskup Jan Graubner   Evangelium  (Jan 17,20-26) Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč se musím každý den modlit?   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 7. VELIKONOČNÍ NEDĚLI: BŮH OSLAVUJE

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.5.2022

  Kráčet společně (Syn hodos)   Dnes mi přišlo na mysl, jak rád Bůh slaví. Zmrtvýchvstání svého Syna slaví v Církvi padesát dní! A jeho nanebevstoupení? Kromě toho, že je součástí zmíněných dnů, má i zvláštní svátek. Ale i další dny až do Letnic Bůh slaví návrat svého Syna do nebe. Jak to víme? Neboť slaví Církev. Církev je Boží dílo. Vnímáme-li pozorně texty při slavení eucharistické liturgie či modlitbě liturgie hodin, všude zní radost z Ježíšova oslavení. A nejen Ježíšova – i našeho. Neboť jako Ježíšovo tajemné tělo i my jsme již vystoupili do nebe, ačkoli ještě žijeme na zemi. Jak se tato radost projevuje v biblických čteních této neděle? Nuže nejprve trochu nečekaně - čteme o smrti svatého Štěpána, který volá: "Vidím otevřené nebe a Syna člověka stát po pravici Boha" (Sk 7, 56). Jakoby nám Štěpán potvrzoval pravdu o nanebevstoupení, jak ji známe z textů evangelií. Naší odpovědí je oslava jásavým žalmem: „Pán kraluje!" (Ž 97). Pak Zjevení – vyjadřuje mimo jiné i toužebné očekávání křesťanů přejít od víry k vidění: „Přijď, Pane Ježíši!“ (22, 20). A evangelium? Je i o Ježíšově slávě, který ve své modlitbě prosí Otce, aby ji dostali i všichni ti, kdo patří Ježíši, čeká nás nebe! Těšíš se do nebe? Já velmi. Denně si přitom uvědomuji, že do nebe nemůžu přijít sám. Nejednou se mi v mysli vynořuje obraz, že jednou přijdu před nebeskou bránu a tam mě budou čekat zástupy těch, se kterými jsem žil či žiji nyní na zemi. Budou plesat a jásat, že jsem už mezi nimi. Ale vždy se mi do toho obrazu přimíchá myšlenka. „A co když tam bude někdo, kdo bude Bohu říkat: ‚Bože, tento člověk mi o tobě nemluvil, nesvědčil, neprojevil mi lásku, pohoršil mě…“ Je to pro mě motivace vnímat každého kolem sebe jako člověka, který mi může pomoci přijít do nebe, ale zároveň mi může i tu cestu pořádně zkomplikovat. Všechno závisí na tom, jestli ho budu milovat... Co mi Bůh řekne, když přejdu do věčnosti? Bude tam někdo, kdo mu bude říkat o mně dobré věci? Doufám, že když mě Bůh pozval na oslavu, tak mě tam jednoho dne i přivítá. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/