Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK 2020

V loňském roce byly v naší farnosti uděleny tyto svátosti (v závorce počet za rok 2019).

Křtů bylo celkem 16 (23). 1. svaté přijímání přijalo 15 dětí (12). 

Církevní sňatek uzavřelo 5 snoubenců (4).

K věčnému odpočinku jsme při církevních obřadech doprovodili 36 zesnulých (21), z toho 18 bylo zaopatřeno svátostmi (11).

Svátost nemocných přijalo celkem 187 věřících (162), z toho 80 individuálně (46) a ostatní při společném pomazání nemocných.

 

Do roku 2020 jsme vstupovali s částkou 1 221 088 Kč, která zbývala vybrat na zrekonstruovanou střechu kostela sv. Michaela.

11. 10. jsem mohl ohlásit, že jsme celou částku díky sbírkám, darům a všem aktivitám vysbírali.

 

K této velké částce jsme dokázali pokrýt provozní náklady, a ještě zainvestovat tyto opravy:

 

Na staré části fary: výměna oken do dvora 70 180 Kč, 46 260 Kč vyrovnání vestibulu + dlažba (dveře darem zdarma).

Na přístavbě fary: nové lino učebna + nové lino podkrovní byt 58 478 Kč, malování učebna + malování podkrovní byt 13 224 Kč, nové vybavení učebna 14 215 Kč.

V kostele sv. Vojtěcha: nové ozvučení 108 821 Kč, nový koberec presbytář 23 781 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč, oprava zatečení terasy 24 195 Kč, oprava dlažby za kostelem 14 073 Kč.

V kostele sv. Michaela: ladění varhan 17 200 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč.

V kapli sv. Anny v Kvítkovicích: ladění a oprava varhan 29 000 Kč, nové ozvučení 39 413 Kč, nový koberec presbytář 8 187 Kč, oprava zabezpečovacího zařízení 4 158 Kč.

 

V roce 2021 plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.

 

Děkuji všem za projevenou důvěru a jakoukoliv pomoc. O. Pavel