Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Společenství Modlitby matek nás zvou ke společné modlitbě

Pravidelně jsme v naší farnosti zváni společenstvími modliteb matek k účasti na tzv. Triduu, které proběhne tento víkend 29.-31.1. Protože omezení nedovoluje setkání více lidí v kostele, přijměte pozvání se připojit skrze online přenosy. Každý den začneme vždy v 18:00, v pátek a sobotu bude adoraci předcházet mše svatá.

Z pozvánky na modlitební Triduum:

Do toho církevního jsme vstoupili se sv. Josefem, to je pro mě osobně velká radost. Právě on může být naším velkým přímluvcem, vždyť sám žil v rodině, a podílel se tak jistě i na výchově Ježíše. Může hodně pomoci i nám. Je patronem nejen Modliteb otců, ale mimo jiné také manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků. Dále pak umírajících, a zvláště je patronem dobré smrti. To vše je pro nás dnes tolik aktuální, neboť nežijeme sami, ale ve vztazích. I když jsme duchovně zodpovědné především za své děti, za které se i společně v Modlitbách matek modlíme, jsme vyzýváni, abychom se modlili také jedni za druhé. Jak se píše v Písmu: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" (list Jakubův 5,16)Je mezi námi mnoho nemocných, těch, kteří ještě hledají, i těch, kteří se ocitli nepřipraveni na konci své pozemské cesty ... 

Páteční online přenos   

 

Sobotní online přenos 

 

Nedělní online přenos  

 

Odkaz: http://www.modlitbymatek.cz