Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Duchovní obnova ke sv. Josefovi

Minulý týden proběhla ve zlínském kostele duchovní obnova, kterou vedl Václav Čáp.

 

Václav Čáp – Sv. Josef – vzor žité víry

 

 

Program obovy:

00:01​ | 9.01 – začátek, Chvály

33:11​ | 9.35–10.15 - 1. promluva Václava Čápa

1:16:16​ | 10.16–10.59 - přestávka

1:58:29​ | 11.00–11.45 - 2. promluva Václava Čápa

 

Tuto sobotu 20. března 2021 se nám nabízí duchovní obnova s komunitou Blahoslavenství.

 

OBNOVA SE SV. JOSEFEM pro muže - od 10:30 do 12:00 - Interaktivní setkání přes zoom - V čem může být pro mě Josef z Nazareta inspirací a pomocí?

 

OBNOVA SE SV. JOSEFEM pro ženy - od 14:30 do 17:00 - Interaktivní setkání přes zoom - Může být sv. Josef i pro mě otcem a ochráncem?

 

OBNOVA SE SV. JOSEFEM pro mládež od 14 do 18let - Interaktivní setkání přes zoom od 17:30 do 18:00 - Může být pro mě sv. Josef v něčem důležitý?

 

MODLITEBNÍ VEČER SV. JOSEFEM pro všechny - čas chvály, Boží slovo a promluva, krok odevzdání svých starostí a úmyslů svatému Josefovi – symbolické gesto…