Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Farní pouť ke sv. Ludmile do Tetína

Přijměte pozvání k pouti ke sv. Ludmile u příležitosti 1100. výročí od její smrti. Odjezd v pátek 10. 9. z Otrokovic, návrat v sobotu 11. 9. večer.

 

Autobus bude vypraven jen v případě dostatečného počtu zájemců.

 

Dokument ČT o poutním místě Sv. Jan pod Skalou

 

Více k výročí:

https://www.svataludmila.cz/svata-ludmila

 

Svatá Ludmila - spot k 1100. výročí její smrti

 

ANTIFONA Svatá Ludmila 1100 let

 

tetin_obr