Aktuální informace z farnosti

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Pomůcky k prožití adventu

Nedělí 28. 11. vstoupíme do doby adventní. I letos se nabízí několik pomůcek, jak ji prožít.

 

Průvodce ranní modlitbou na webu www.roraty.cz nebo i v aplikaci do mobilu.

Farnost Dolní Němčí vám nabízí možnost připojit se v době adventní ke každodenním rorátům prostřednictvím internetu na webové stránce www.roraty.cz nebo v mobilní aplikaci Roráty 2021, která je ke stažení na Google Play.

 

Ranní pobožnost (asi 30 minut) obsahuje:

- především tradiční rorátní písně (sestry Boromejky)

- desátek růžence

- žalmy

- úryvek z Písma a zamyšlení

- prosby

- a další modlitby

 

 

 

Adventní zamyšlení každý den na email – Projekt Vianoce

 Adventní čas má své zvláštní kouzlo, ale přiznejme si, jak přibývá adventních nedělí, je stále těžší si najít čas na chvíli ztišení a zažít třeba to, co na nás dýchalo na jeho začátku. Proto vítám iniciativu mladých ze Slovenska, kteří píší mladým na každý den trefné zamyšlení. A myslím si, že se nad nimi pozastaví i nejeden starší.

Jaké byly zamyšlení v minulých letech? Můžete si je pročíst na tomto odkazu: http://hudba.signaly.cz/zamysleni

Více o projektu na Facebooku nebo webu https://www.laura-mladez.sk  

Kdo by měl zájem jej denně dostávat na email, napište si o něj na faotrokovice@ado.cz

 

 

 

Nabídka katechetického centra z Olomouce Pečujeme o vztahy

 Aktivita nabízí podněty pro zlepšování našich vztahů (k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému) pro každý den adventu. Tyto podněty jsou sdruženy do čtyř tematických celků. Jedno téma vychází na jeden týden a je zpracováno na kartě, kterou si farníci mohou odnést vždy z nedělní mše svaté a věnovat se mu každý den chvíli doma.

K dispozici jsou tři verze aktivity:
• Pro dospělé (zaměřené na modlitbu)
• Pro dospělé a mládež (zaměřené na „akci“ – plnění úkolů)
• Pro děti (s úkoly a malováním)

Materiály najdete ke stažení na: https://www.katechetiolomouc.cz

 

 

Adventní zamyšlení každý den od sester sv. Kříže

Nabídku krátkých adventních rozjímání najdete na kanálu Srdce plné. Poslech je možný např. na YouTube ale i na Spotify, Google podcast a Apple podcast.