Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Ohlášky 24. neděle v mezidobí 12. 9.

  Dnes je sbírka na splacení oprav fary a sociálních zařízení v suterénu kostela. Od dnešní neděle začnou při mších v 10:30 katecheze pro děti. Mši svatou dnes v 11:30 s papežem Františkem v Budapešti i jeho návštěvu Slovenska můžete sledovat na Tv Noe. Tento týden začíná výuka náboženství dle rozvrhu s výjimkou středy, kdy náboženství 6. - 7. třídy nebude z důvodu mše s papežem Františkem v Šaštíně. U příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku zveme v rámci filmového apoštolátu ke shlédnutí dokumentu: Papež František – Muž svého slova. Promítat se bude v pondělí 13. 9. v 18:30 v kostele sv. Vojtěcha. Ve čtvrtek je památka sv. Ludmily, kdy letos slavíme 1100 let od její smrti. Mše svatá bude večer v 18:30. Ranní adorace 8:00-10:00 zůstává. V pátek zveme nejenom rodiče s dětmi na dětské mše svaté. V sobotu 18. 9. můžete v 11:00 na ČT2 sledovat Národní poutní mši svatou z Tetína. 17.-19. září se uskuteční na DIS ve Fryštáku víkend pro manžele Klíče ke zralému vztahu. Více na www.credonf.cz. V kostele máme různé časopisy, které zůstávají nerozebrané. Podle toho, kolik kusů bude na konci září, časopisy buď zruším, nebo upravím jejich počet. 26. září začíná cyklus 7 setkání Manželské večery. Budou probíhat i online formou, více informací i přihlášení na www.credonf.cz. Zveme vás ve čtvrtek 30. září na tradiční poutní zájezd na Sv. Hostýn. Přihlašovat se můžete v zákristii, v Kvítkovicích u paní Hradilové, cena zájezdu je 130 Kč. Nadační fond Credo opět poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Více informací www.navzdory.credonf.cz.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích                                                   12. 9.   Neděle      v 7:30                                                    12. 9.   Neděle      v 10:30                                                    15. 9.  Středa         v 18:30 - po mši tichá adorace                                                   16. 9.  Čtvrtek        8:00-10:00 - tichá adorace                                                                16. 9.  Čtvrtek       v 18:30 - 1100 let úmrtí sv. Ludmily                                                   17. 9.  Pátek         v 18:30                                                    19. 9. Neděle       v 7:30                                                   19. 9. Neděle       v 10:30    Mše svatá v kapli sv. Anežky Charita v Otrokovicích                                                   13. 9.  Pondělí      v 10:00  Mše na Charitě je přístupná veřejnosti za těchto podmínek:   - Při vstupu je třeba se prokázat potvrzením o očkování nebo o provedeném negativním testu (antigenní ne starší 3 dny, PCR test týden, příp. potvrzení o prodělání nemoci v posledních 90 dnech).   - Ostatní stejné jako při mši v kostele (dezinfekce, respirátory)    Mše svaté v kostele sv. Michaela v Otrokovicích                                                     18. 9.  Sobota      v 7:30      Mše svaté v kapli sv. Anny v Kvítkovicích                                                     12. 9.  Neděle      v 9:00                                                        13. 9.  Pondělí      v 18:30                                                        19. 9.  Neděle      v 9:00                                                   ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč se Pán Ježíš ptá, když přece všechno ví?

  Evangelium (Mk 8,27-35): „Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ (Ježíš) si yavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč se Pán Ježíš ptá, když přece všechno ví?   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 24. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: POZORNĚ POSLOUCHAT

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 11.9.2021

  Nerad řeším důležité věci e-maily či esemeskami. Nejednou se mi totiž stalo, že adresát našel v mých slovech něco, co tam vůbec nebylo, a byl problém. Něco podobného nám dnes předvedl apoštol Petr. Slyšel Ježíšova slova o jeho smrti a zmrtvýchvstání, ale slyšel jen to, co chtěl slyšet. Ježíše zrazoval od cesty, kterou měl jít: "To se ti nesmí stát!" Něco jiného slyšel, něco jiného pochopil. Už tuto neděli k nám přichází papež František. A před námi je obtížný úkol - poslouchat. Ale ne jakkoli, abychom nedopadli jako Petr. Ale poslouchat tak, abychom správně pochopili slova Svatého otce a pak je i uskutečňovali. V této souvislosti mě potěšil rozhovor (postoj.sk) s vedoucím slovenské redakce Vatican News Josefem Bartkovjakem, SJ, který řekl, že papež nemá černobílé odpovědi a vyjádření. Mluví tak, aby naslouchající musel přemýšlet… Tak si udělejme nácvik společného rozmýšlení. Všimni si první věty z dnešního čtení z knihy proroka Izaiáše: "Hospodin Bůh mi otevřel ucho" (50, 5). Přesně o toto jde. Aby nám Bůh otevřel uši. Když se to stane, budeme podobně jako prorok neoblomní v konání dobra, na které nám papež poukáže. Jen se bojím, že jsme "zlenivěli poslouchat" (Žid 5, 11). Naštěstí náš Bůh je laskavý a neváhá posílat nám lidi, kteří jsou ochotni znovu "učit nás základním pravdám Božího slova" (srov. Žid 5, 12). Věřím, že papež je jedním z nich. Když nad Petrovou hlavou v dnešním evangeliu zahřměla tvrdá Ježíšova slova, zazněla výzva, která by nás měla každý den, v každé situaci vést k uvážení a jednání: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl život zachránit, ztratí ho, ale kdo ztratí svůj život pro mne a pro evangelium, zachrání jej" (Mk 8, 24 - 25). Jestliže pozorně a správně nasloucháme těmto slovům, nic nás nedonutí sloužit "zlu v jakékoliv podobě" (1 Sol 5, 22), ale budeme se ho varovat a dělat přesně naopak - konat "dobré skutky, které Bůh připravil" (Ef 2, 10). Jak si můžeme ověřit, zda správně slyšíme a dobře děláme? Podle ovoce, které přinášíme. Základní rozlišení najdeš v Listu Galaťanům (5,19-23). Už jsem potichu. Pozorně naslouchejme Svatému otci Františkovi! Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Setkání ministrantů v Cholini

  V sobotu 4. 9. se uskutečnilo Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa. Vyrazili jsem jedním autem, začali jsme mší svatou s o. arcibiskupem Janem a pak nás již čekal celý den plný soutěží na jednotlivých stanovištích. Asi pro všechny se stalo nejoblíbenějším stanoviště armády, kde jsme si mohli prohlédnout techniku, vzít do rukou zbraně a na vše se mohli zeptat. A protože jsem začínali v poutním kostele s „Cholinskou Madonou“, zde jsme setkání taky zakončili pobožností k Panně Marii. Další akce pro ministranty, na kterou se chceme vydat, je Ministrantský florbalový turnaj o pohár svatého Václava 28. září v Olomouci.   Zažijte atmosféru setkání alespoň zprostředkovaně skrze fotogalerii: https://www.zonerama.com/JPPhotography/Album/7598084

 • 0 Duchovní příprava na návštěvu papeže Františka na Slovensku

  K návštěvě papeže najdeme několik zajímavých podnětů. Přímo na stránkách návštěvy najjdeme několik katechezí, modlitby, modlitební úmysly papeže Františka a další. https://www.navstevapapeza.sk/sk/katechezy   Pod názvem „S pápežom Františkom do Šaštína“ zazněla série katechezí o mariánské úctě papeže Františka, které pronesl v průběhu léta bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko   I Tv Lux se v různých pořadech věnovala návštěvě papeže, zajímavé jsou např. tyhle:

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Představujeme vám novým pořad "UŽ VÍM", ve kterém chceme odpovídat na otázky dětí.   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HŘÍŠNÍCI A TI OSTATNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Všimni si různých kategorií lidí, které jmenují dnešní čtení: malomyslní, slepí, hluší, chromí, němí (Iz 35,4-7b); utlačovaní, hladovějící, věznění, sklíčení, spravedliví, cizinci, sirotci, vdovy, hříšníci (Ž 146,6-10); hluchoněmí (Mk 7,31-37). Víš, co mají společného? O všechny se Bůh stará, všechny opatruje, ochraňuje, uzdravuje, posiluje. Jen jedna kategorie se ze seznamu vymyká - hříšníci. Jejich cesty Pán hatí. Proč právě hříšníci? Neboť pod hříšníky se na tomto místě nemyslí běžný hříšník, který padá ve své slabosti, pro svou narušenou lidskou přirozenost, ale hříšník, který zatvrzele nechodí po Pánových cestách. Hříšník, který má Boha za nic. Buď šťastný, pokud patříš do kterékoliv z ostatních kategorií. Neboť to je Boží milost, že nepatříš do kategorie hříšníků, které Bůh musí zastavovat tím, že hatí jejich cesty. Ale pokud vnímáš, že Bůh hatí tvé cesty, buď mu vděčný za mimořádnou milost, kterou ti jako hříšníkovi projevuje, neboť tím tě chce přivést na své cesty, na cesty spravedlnosti, lásky, pokoje… Milovaný Ježíši, svěřuji se tvým laskavým rukám, které mě chtějí uzdravit a vést po Božích cestách. Tobě svěřuji i svoji hříšnost - prosím, zhať ty moje cesty, které nejsou tvými. Děkuji ti, že mi otvíráš uši, abych slyšel, jazyk, abych správně mluvil. Chci být svědkem tvé dobroty vůči mně. Amen. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Materiály pro rodiče k nedělním kartičkám

    Již tuto neděli dostanou děti první kartičku za mši sv. a k ní arch na nalepování na celý školní rok. Ke kartičkám k nedělním evangeliím na školní rok 2021/2022 jsme připravili metodiku, která obsahuje návrhy pro práci se společenstvími dětí ve věku 4-9 let. Její téma zní je „Pečujeme o Boží stvoření“ a je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si´. Ke každé neděli je v ní připraven příběh, návrh na aktivitu a na modlitbu ve společenství, které mají dětem pomoci pochopit některou z myšlenek obsažených v evangeliu a prakticky a srozumitelně ji s jejich životem. Následuje také několik podnětů, jak s dětmi o tématu daného evangelia ve spojení s příběhem a aktivitou dále hovořit. Všemi tématy děti provádí dva ptáčci – strnad Eda a jiřička Jája, kteří se od svých ptačích rodičů dozvídají o Bohu a poznávají ho ve stvoření okolo nich. Materiály si můžete stáhnout zde: www.katechetiolomouc.cz/  

 • 0 Filmový apoštolát v Otrokovicích

  Srdečně Vás všechny zveme, zvláště nadšence dobrého a inspirativního filmového umění, na zahájení Filmového apoštolátu v Otrokovicích (FILMAP). Promítání otevřeme dojemným dokumentem s názvem Muž svého slova (2018) věnovaný osobnosti papeže Františka. Dokument vznikl ve spolupráci s Vatikánem, který natočil poctami ověnčený německý režisér Wim Wenders, zároveň dokreslený podmanivou hudbou Laurenta Petitgirarda. První papež pocházející z Latinské Ameriky a současně první jezuita ve filmu představuje své mnohdy pokrokové názory na chudobu, smrt, církevní skandály a další společenská témata. Snímek se zároveň vrací k osobnosti sv. Františka z Assisi, jehož jméno papež přijal. Otevřenost společnosti a chudoba církve jsou jeho hlavními požadavky. A samozřejmě také láska, světový mír apod. S okázalou skromností a v ojetém Fiatu ukazuje světu, jak drží své slovo, přičemž nezapomene odsoudit pedofilii kněží a teologicky ospravedlnit utrpení ve světě. Čtyři roky probíhal Filmový apoštolát v klášteře Regina ve Zlíně pod patronátem sv. Maxmiliána Kolbeho. Za tu dobu shlédlo celkem 56 filmů více jak 1600 diváků. Při své premiéře měl snímek Muž svého slova ohromný úspěch. Proto jej u příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku reprízujeme v pondělí 13. září 2021 v 18.30 hod. v kostele sv.Vojtěcha.   Pavel Záleský   Papež František: Muž svého slova   Plakát ke stažení: 57 - Muž svého slova

 • 0 P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Bernard

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

  Svatý Bernard je pro nás inspirací brát i těžké věci od Boha jako dar.   Stop Start se svatými | BERNARD | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030