Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Slovo arcibiskupa Jana Graubnera k zpřísněným opatřením nouzového stavu

  Milí bratři a sestry, rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy. V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci. Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení. Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.   K tomu ze srdce žehná + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký     V Olomouci 27. 2. 2021

 • 0 Omezení pro bohoslužby od 1. března

  V souvislosti s vyhlášením nového nouzového stavu od 1. března 2021 zůstávají omezení pro bohoslužby nezměněna, tedy je možné naplnit 10% kapacity kostela k sezení.   Podle bodu VI. odstavce 2. usnesení vlády se omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a 2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;   Zdroj: https://www.cirkev.cz/

 • 0 Postní duchovní cvičení ONLINE hned od Popeleční středy

  Od večera Popeleční středy 17. února od 18:00 do neděle oběda 21. února jsme zváni komunitou Blahoslavenství z Dolan u Olomouce na postní duchovní obnovu. Součástí obnovy jsou čtyři přednášky, zadání na  osobní čas modlitby a rozjímání, společná liturgie: mše svatá, ranní chvály a animované časy modliteb - živě z kaple komunity, možnost duchovního rozhovoru a přímluvy po telefonu.   Pozvánka na postní duchovní cvičení ONLINE s Komunitou Blahoslavenství   Na tuto akci je nutné se přihlásit přes formulář, který naleznete níže v odkazu, NEJPOZDĚJI do pondělí večera - 15. února 2021. Na Vaši e-mailovou adresu vám přijdou odkazy na živé vysílání liturgie a přednášky.   Přihlašujte se zde: https://akce.blahoslavenstvi.cz/postni-duchovni-cviceni-online   Program je možné prožít v reálném čase, ale po celou postní dobu budou odkazy funkční a bude možné online přenosy shlédnout. Na e-mail vám také zašleme odkaz na tabulku, kde bude se možné zapsat na přímluvnou modlitbu nebo rozhovor telefonicky a to v čase od 18. do 21. února 2021 (později tato služba nebude možná). Na tuto akci můžete přispět dobrovolným příspěvkem. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu jsme velmi vděční.    Číslo účtu: 223 451 124/0300 Název účtu: Komunita Blahoslavenství v ČR BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ92 0300 0000 0002 2345 1124   Do zprávy pro příjemce napište DAR. Pokud potřebujete potvrzení o daru, rádi Vám ho vystavíme. Velké díky, ať Vám Pán žehná!

 • 0 Arcibiskup Jan Graubner připomíná nabídku církevních škol v naší arcidiecézi

  Drazí bratři a sestry v Kristu, i když procházíme dobou koronaviru a různých omezení, život nestojí. Pro naše mladé nastala doba přihlášek na různé školy, střední i vysoké. Rád bych upozornil na naše církevní školy, jako jsou arcibiskupská gymnázia v Kroměříži, Prostějově či Velehradě, ale i na Gymnázium Německého řádu v Olomouci, nebo Střední školu pedagogickou a sociální sester dominikánek v Bojkovicích, ale taky na Střední odbornou školu sv. Jana Boska v Kroměříži. Často jsem slyšel od rodičů výtku, že nám chybí církevní škola praktického typu. Dnes máme školu s učebními obory: Lesní mechanizátor, Opravář lesnických strojů, Zemědělec – farmář a Zahradník, tříleté učební obory s výučním listem. Škola má internát, který vedou kněží salesiáni. Mám radost, že mohu věřícím rodinám dát tuto konkrétní nabídku církevní pomoci s přípravou jejich dětí do života ve zdravém náboženském prostředí. Máme nabídku i pro maturanty, kteří mají zájem o Vyšší odbornou školu sociální v Olomouci. U všech těchto škol jde o nabídku církve mladým lidem, kteří si školy vybírají podle svých představ. Je tu však ještě jedna nabídka, která má jiný směr. Je to kněžský seminář v Olomouci, který je určený pro mladé muže, kteří chtějí nabídnout sami sebe ke službě Bohu a lidem. Obracím se na Vás, mladí muži, kteří už máte maturitu nebo se na ni letos připravujete a už Vás někdy napadla myšlenka na kněžství, nebo máte touhu žít pro druhé, prohlubovat své přátelství s Ježíšem a pomáhat lidem na cestě spásy. Promluvte si s knězem o své životní cestě a hledejte spolu s ním, jestli Bůh nevolá ke kněžství také Vás. Kněžský život není pohodlný, ale je plný Božího dobrodružství a stojí za to. Přihlášky do semináře, které je třeba odevzdat na arcibiskupství do konce března, získáte prostřednictvím svého kněze. Sestry a bratři, každého z Vás prosím o modlitbu za naše mladé, kteří mají nyní udělat důležitá rozhodnutí. Kéž zkušenosti, dobrý příklad a životní moudrost dospělých pomohou našim mladým v jejich odvážném hledání. S přáním radosti z Kristova přátelství každému z Vás ze srdce žehná Jan Graubner.   Seznam škol i s odkazy na jejich weby nejdete zde: https://www.ado.cz/cemu-se-venujeme/kultura-a-vzdelani/cirkevni-skolstvi/

 • 0 ON-LINE konference 7 vrchů již tuto sobotu

  V sobotu 6. 2. se uskuteční ON-LINE konference 7 vrchů. Vize konference je vidět růst Božího království v České republice. 7 vrchů představuje klíčové oblasti vlivu ve společnosti: rodina, politika, církev, podnikání, umění, vzdělání a média. V Božích očích je každá oblast důležitá (zdravotnictví, sociální oblast, doprava...), ale to, jak se žije v těchto 7 klíčových oblastech, nejvíc ovlivňuje způsob a kvalitu našeho života. Více o konferenci a program podrobněji najdete na www.7vrchu.cz    

 • 0 První výsledky Tříkrálové sbírky 2021

  První část letošní tříkrálové sbírky je již za námi. Jaká letos byla? Stále trvající pandemie koronaviru znemožnila návštěvu tříkrálových koledníků, na kterou byli lidé po léta zvyklí. „Mnozí z vás jste na nás přesto mysleli a našli jste si k nám cestu. Ukázali jste, že osud druhých lidí vám není lhostejný,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. Do kasiček, které byly nachystány na různých místech ve všech obcích, spadajících do působnosti otrokovické Charity lidé darovali 293 424 Kč. V Otrokovicích se vybralo 100 848 Kč, z toho v kasičkách, které byly v našem kostele, se vybralo 57649 Kč. Díky všem farníkům za tuto štědrost. „Do letošní sbírky se poprvé zapojilo také několik větších firem z našeho okolí. I jim patří naše velké díky. Poděkování patří i všem provozovatelům menších obchůdků a služeb, kteří nám umožnili umístění našich kasiček do těchto provozoven,“ doplnil Žalčík. Letošní tříkrálová sbírka ovšem zdaleka nekončí. Pokud jste dosud neměli možnost přispět, můžete tak učinit pomocí online kasičky na webu www.trikralovasbirka.cz, a to až do konce dubna. Dosud bylo touto formou vybráno 36 172 Kč. „Chceme vás ujistit, že i nadále budeme díky vám pomáhat těm nejpotřebnějším z našeho okolí. Těší nás, že jste nám zachovali přízeň i v této nelehké době. Připomínám, že 65 % z vybraných prostředků zůstává k dispozici přímo naší Charitě a díky vám jsme připraveni pomáhat všude tam, kde je to třeba,“ dodal závěrem Žalčík. Děkujeme, že pomáháte s námi!   Výtěžek z kasiček: Město (obec) Vybraná částka Žlutava 9 338 Pohořelice 18 897 Halenkovice 28 588 Oldřichovice 7 957 Tlumačov 22 451 Komárov 9 086 Napajedla 51 099 Spytihněv 32 679 Otrokovice 100 848 OC Centro Zlín + Vitar Zlín 12 481 CELKEM 293 424 Kč

 • 0 Společenství Modlitby matek nás zvou ke společné modlitbě

  Pravidelně jsme v naší farnosti zváni společenstvími modliteb matek k účasti na tzv. Triduu, které proběhne tento víkend 29.-31.1. Protože omezení nedovoluje setkání více lidí v kostele, přijměte pozvání se připojit skrze online přenosy. Každý den začneme vždy v 18:00, v pátek a sobotu bude adoraci předcházet mše svatá. Z pozvánky na modlitební Triduum: Do toho církevního jsme vstoupili se sv. Josefem, to je pro mě osobně velká radost. Právě on může být naším velkým přímluvcem, vždyť sám žil v rodině, a podílel se tak jistě i na výchově Ježíše. Může hodně pomoci i nám. Je patronem nejen Modliteb otců, ale mimo jiné také manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků. Dále pak umírajících, a zvláště je patronem dobré smrti. To vše je pro nás dnes tolik aktuální, neboť nežijeme sami, ale ve vztazích. I když jsme duchovně zodpovědné především za své děti, za které se i společně v Modlitbách matek modlíme, jsme vyzýváni, abychom se modlili také jedni za druhé. Jak se píše v Písmu: „Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého" (list Jakubův 5,16). Je mezi námi mnoho nemocných, těch, kteří ještě hledají, i těch, kteří se ocitli nepřipraveni na konci své pozemské cesty ...  Páteční online přenos      Sobotní online přenos    Nedělní online přenos     Odkaz: http://www.modlitbymatek.cz  

 • 0 Mše svatá pro rodiny s dětmi s kázáním želvy Loudalky každou neděli

  S ohledem na omezený počet lidí na bohoslužbách jsem se rozhodl vyhradit každou neděli mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi, aby jste se alespoň někdy dostali na mši svatou. Pokud je někdo, komu jsem se ještě neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin, které pak oslovuji, kterou neděli se na mši dostanete. Navíc všem pošlu každou neděli na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Proto si děti mohou vzít domů malou sádrovou želvičku, kterou si společně nabarvíte a pak si u ní budete vyprávět příběhy ze života víry, které prožívají spolu s Loudalkou.

 • 0 Zemřel P. Jiří Změlík, který působil taky v Napajedlích

  Vzpomeňme v modlitbě na o. Jiřího Změlíka, který působil v letech 2000-2005 jako administrátor v Napajedlích. Zemřel na covid v pátek 22. 1. ve věku nedožitých 50 let. Modleme se za nová kněžská povolání, na jeho místo v současné době není koho poslat.  

 • 0 Tato neděle je nedělí Božího slova

  Papež František loni poprvé vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova. Letos nám opět chce připomenout důležitost Bible a jejího čtení pro náš život. Tuto neděli požehnáme všem lektorům, kteří věrně slouží v naší farnosti po celý rok. Nejenom pro ně je nachystáno formační setkání, které se uskuteční on-line ve čtvrtek 21. ledna ve 20 hodin. Jeho materiály budou dostupné i po jeho skončení. Více informací najdete zde: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021   Z nóty Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: „Papež František si přeje, abychom třetí neděli v liturgickém mezidobí slavili každý rok jako neděli Božího slova. Připomíná tak všem, duchovním pastýřům i věřícím, význam a hodnotu Písma svatého pro křesťanský život. Odkazuje rovněž na vztah mezi Božím slovem a liturgií: „Jako křesťané jsme jeden lid, který je na cestě dějinami, posilněný přítomností Pána, který je uprostřed nás, hovoří k nám a sytí nás. Bibli se nemáme věnovat jednou do roka, ale po celý rok. Pociťujeme totiž naléhavou nutnost důvěrného spojení s Písmem svatým i se Vzkříšeným, který nikdy nepřestává lámat chléb ve společenství věřících. Z tohoto důvodu musíme dosáhnout důvěrné znalosti Písma svatého, jinak zůstane naše srdce chladné a oči zavřené, protože jsme takoví, jací jsme, postiženi různými formami slepoty.“   Materiály pro neděli Božího slova: http://www.liturgie.cz/clanky/a/nedele-boziho-slova-2021