Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč se Pán Ježíš ptá, když přece všechno ví?

  Evangelium (Mk 8,27-35): „Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“ Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské.“ (Ježíš) si yavolal lidi i své učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč se Pán Ježíš ptá, když přece všechno ví?   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 Setkání ministrantů v Cholini

  V sobotu 4. 9. se uskutečnilo Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa. Vyrazili jsem jedním autem, začali jsme mší svatou s o. arcibiskupem Janem a pak nás již čekal celý den plný soutěží na jednotlivých stanovištích. Asi pro všechny se stalo nejoblíbenějším stanoviště armády, kde jsme si mohli prohlédnout techniku, vzít do rukou zbraně a na vše se mohli zeptat. A protože jsem začínali v poutním kostele s „Cholinskou Madonou“, zde jsme setkání taky zakončili pobožností k Panně Marii. Další akce pro ministranty, na kterou se chceme vydat, je Ministrantský florbalový turnaj o pohár svatého Václava 28. září v Olomouci.   Zažijte atmosféru setkání alespoň zprostředkovaně skrze fotogalerii: https://www.zonerama.com/JPPhotography/Album/7598084

 • 0 Materiály pro rodiče k nedělním kartičkám

    Již tuto neděli dostanou děti první kartičku za mši sv. a k ní arch na nalepování na celý školní rok. Ke kartičkám k nedělním evangeliím na školní rok 2021/2022 jsme připravili metodiku, která obsahuje návrhy pro práci se společenstvími dětí ve věku 4-9 let. Její téma zní je „Pečujeme o Boží stvoření“ a je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si´. Ke každé neděli je v ní připraven příběh, návrh na aktivitu a na modlitbu ve společenství, které mají dětem pomoci pochopit některou z myšlenek obsažených v evangeliu a prakticky a srozumitelně ji s jejich životem. Následuje také několik podnětů, jak s dětmi o tématu daného evangelia ve spojení s příběhem a aktivitou dále hovořit. Všemi tématy děti provádí dva ptáčci – strnad Eda a jiřička Jája, kteří se od svých ptačích rodičů dozvídají o Bohu a poznávají ho ve stvoření okolo nich. Materiály si můžete stáhnout zde: www.katechetiolomouc.cz/  

 • 0 Filmový apoštolát v Otrokovicích

  Srdečně Vás všechny zveme, zvláště nadšence dobrého a inspirativního filmového umění, na zahájení Filmového apoštolátu v Otrokovicích (FILMAP). Promítání otevřeme dojemným dokumentem s názvem Muž svého slova (2018) věnovaný osobnosti papeže Františka. Dokument vznikl ve spolupráci s Vatikánem, který natočil poctami ověnčený německý režisér Wim Wenders, zároveň dokreslený podmanivou hudbou Laurenta Petitgirarda. První papež pocházející z Latinské Ameriky a současně první jezuita ve filmu představuje své mnohdy pokrokové názory na chudobu, smrt, církevní skandály a další společenská témata. Snímek se zároveň vrací k osobnosti sv. Františka z Assisi, jehož jméno papež přijal. Otevřenost společnosti a chudoba církve jsou jeho hlavními požadavky. A samozřejmě také láska, světový mír apod. S okázalou skromností a v ojetém Fiatu ukazuje světu, jak drží své slovo, přičemž nezapomene odsoudit pedofilii kněží a teologicky ospravedlnit utrpení ve světě. Čtyři roky probíhal Filmový apoštolát v klášteře Regina ve Zlíně pod patronátem sv. Maxmiliána Kolbeho. Za tu dobu shlédlo celkem 56 filmů více jak 1600 diváků. Při své premiéře měl snímek Muž svého slova ohromný úspěch. Proto jej u příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku reprízujeme v pondělí 13. září 2021 v 18.30 hod. v kostele sv.Vojtěcha.   Pavel Záleský   Papež František: Muž svého slova   Plakát ke stažení: 57 - Muž svého slova

 • 0 Autobusem z Otrokovic na mši svatou s papežem Františkem

  Papež František navštíví 12.-15.9. Slovensko. Ve středu 15. 9. bude sloužit mši svatou v 10:00 v Šaštíně. Aby se mše svaté mohlo zúčastnit co nejvíce lidí, budou vpuštěni pouze ti, kdo jsou očkovaní a je potřebná dopředu registrace, na základě které si vytiskneme vstupenku.   Přihlášení je nutné do neděle 5. 9., abychom zajistili všechny potřebné náležitosti pro účast a nahlášení autobusu. Autobus z Otrokovic bude vypraven jen v případě dostatečného počtu lidí.   Bližší informace a přihlášení: -              na emailu faotrokovice@ado.cz -              tel. 605 444 240   Pořady Tv Lux k návštěvě papeže: https://www.tvlux.sk   Veškeré informace: https://www.navstevapapeza.sk/sk   PÁPEŽ FRANTIŠEK PRICHÁDZA | Marián Gavenda a traja pápeži

 • 0 Farní pouť ke sv. Ludmile do Tetína

  Přijměte pozvání k pouti ke sv. Ludmile u příležitosti 1100. výročí od její smrti. Odjezd v pátek 10. 9. z Otrokovic, návrat v sobotu 11. 9. večer.   Autobus bude vypraven jen v případě dostatečného počtu zájemců.   Dokument ČT o poutním místě Sv. Jan pod Skalou   Více k výročí: https://www.svataludmila.cz/svata-ludmila   Svatá Ludmila - spot k 1100. výročí její smrti   ANTIFONA Svatá Ludmila 1100 let  

 • 0 V sobotu 28. 8. se uskuteční pouť rodin na Svatý Hostýn

    Na tradiční arcidiecézní pouť rodin na Svatý Hostýn zvou v závěru prázdnin pracovníci arcidiecézního Centra pro rodinný život společně s děkanátními centry pro rodinu, místní duchovní správou a Maticí svatohostýnskou. Uskuteční se v sobotu 28. srpna 2021 a tematicky bude čerpat z letošního Roku sv. Josefa. Mše svatá na venkovním pódiu začíná v 10.15 a celebrovat ji bude arcibiskup Jan Graubner. Po ní následuje program pro rodiny s dětmi na jednotlivých stanovištích a v 15.00 pak celodenní akci uzavře společná modlitba litanií ke sv. Josefovi a zasvěcení rodin, losování hlavních cen a požehnání. Organizátoři vedle toho chystají také narozeninový dar pro arcibiskupa Jana Graubnera, který se 29. srpna dožívá 73 let. „Rozhodli jsme se dát mu darem modlitbu. Všechny rodiny i další zájemce proto zveme, aby se k nám připojili a zapsali své modlitby do elektronického formuláře, ať je pak můžeme hmatatelným způsobem znázornit na daru, který otci arcibiskupovi při pouti předáme,“ vysvětlují. Zdroj: www.rodinnyzivot.cz

 • 0 Soutěžte o 2 vstupenky na festival UNITED CITY

    UNITED CITY je název konceptu, který pro letošní rok chystají organizátoři festivalu UNITED. Ve třech městech se uskuteční jednodenní akce s nabídkou různorodého programu. Jeho součástí jsou kromě hudebních vystoupení i semináře, večerní promluvy a nově také krátké přednášky nazvané uniTED. Témata se budou mimo jiných dotýkat změn, které vyvolala pandemie viru covid-19.   Mluvené slovo vždy bylo důležitou součástí programu. Letos bude zaznívat ve třech podobách. Vybraní řečníci povedou na začátku akce semináře. Probíraná témata a vedoucí seminářů se pro jednotlivá místa konání liší.   „Semináře jsou nedílnou součástí UNITED. Těší nás zájem, který o ně naši účastníci projevují každý rok. Chystáme také témata, která úzce souvisí s prožitým obdobím covidu,“ uvádí Daniela Hurtová, ředitelka festivalu.   Po seminářích bude hlavní pódium patřit novince nazvané uniTED. Ta byla inspirovaná konferencemi TED, které slouží k šíření zajímavých myšlenek a témat. Podstatou je neformálnost, navazování jednotlivých přednášek, časový limit a důraz na přitažlivé podání a srozumitelnost pro posluchače.   Hlavní promluvy festivalových řečníků pak zazní ve večerním programu. Mezi vystupujícími se představí například Kateřina Lachmanová, Ida Pencová, Anna Janoušková, Tomáš Holub, David Novák, Marek Orko Vácha, Petr Húšť, Ondřej Szturc a jiní.   Projekt UNITED CITY začne ve čtvrtek 19. 8. v plzeňském multifunkčním areálu Škodaland. Následující den se dění přesune zámeckého parku a jeho okolí v Litomyšli. Poslední zastávkou pak bude v sobotu 21. 8. 2021 město Vsetín.   Kromě promluv řečníků, program zahrnuje hudební a taneční vystoupení, duchovní poradenství a modlitební místo organizované hnutím Modlitby 24-7. Prostor bude také pro volnočasové a sportovní aktivity, které budou uzpůsobeny na míru pro každou lokalitu konání. Z hudebníků a kapel vystoupí Martin Smith, Timothy, Adonai, Pavel Helan a další.       Chcete získat 2 vstupenky na festival? Napište do čtvrtka 12. 8. na email faotrokovice (zavináč) ado.cz správnou odpověď na soutěžní otázku: Martin Smith letos vystoupí v akustickém koncertě se svým synem. Napište název kapely, s kterou se nejvíce proslavil? Ke správné odpovědi připojte: jméno a příjmení, email, mobilní telefon, město, které chcete navštívit.   Chcete se za festival modlit? Připojte se do modlitebního řetězce skrze Modlitby 24-7   Odkazy: https://www.festivalunited.cz https://www.facebook.com/festivalunited https://www.instagram.com/festivalunited   https://www.youtube.com/festivalunited   

 • 0 Přidejte se k pouti za umělce, která se zastaví v Kroměříži, Kvasicích, Napajedlích

    Pěší pouť za umělce, ale i za každého člověka, je poděkováním za veškeré bohatství přírody a umění okolo nás, zároveň však naléhavou prosbou, abychom otevřeli svá srdce kráse Božího stvoření. Tato modlitba se již po patnácté uskuteční prostřednictvím putování, tentokrát krajinou arcidiecéze olomoucké, slavením mše sv., dále potom prostřednictvím doprovodného programu, modliteb individuálních, ale i společných a v neposlední řadě bohatých vzájemných rozhovorů vyvěrajících ze společných zážitků. Olomouc – Přerov – Holešov – Kroměříž – Napajedla – Velehrad– to je trasa Pěší pouti za umělce 2021od neděle 25. července do soboty 31. července. Pěší pouť za umělce není ovšem určena jen komorní poutnické skupině společně putující během celého týden, ale také všem zájemcům z řad veřejnosti. Vy, kteří byste měli chuť se přidat k putování nebo se jen účastnit doprovodného programu, najdete kompletní program níže. Téma letošního doprovodného programu je svatost, protože: „Svatost je nabízena každému člověku: ´Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý´ “ (Lv 19,2) Hosty poutě budou Oldřich Selucký, spisovatel, scénárista a výtvarník a hudebník František Fiala, současný hudební skladatel, varhaník a pedagog. Duchovní doprovod, ale i zamyšlení na téma svatost zajistí přerovský kaplan, pater Jiří Zámečník, biskupský delegát pro kauzy svatořečení. Na Pěší pouť za umělce 2021 od 25. do 31. července z Olomouce na Velehrad srdečně zvou hlavní organizátoři Arcibiskupství olomoucké a Nadační fond Credo.

 • 0 Podklady ke Světovému dni prarodičů a seniorů 25. 7.

  V neděli 25. července 2021 se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí, který koncem ledna vyhlásil papež František a zvolil pro něj motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20).   Poselství papeže Františka, modlitbu na tento den, podmínky k získaní plnomocných odpustků najdete zde.    Olomoucký arcibiskup Jan Graubner k této příležitosti připravil své videoposelství, ve kterém všechny seniory a prarodiče zdraví a představuje jim papežovo poselství pro tento den.