Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • 0 Ohlášky 2. neděle postní 28. 2.

    I v nových opatřeních platných od 1. 3. je možné obsazení míst na bohoslužbách 10% na sezení, jak jsme byli doposud zvyklí. Nově ale během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu. Prosím, pokud víte o někom ve vašem okolí, kdo se dlouhou dobu nedostal do kostela, nabídněte mu možnost, že bych jej v průběhu postní doby rád navštívil doma i s udílením svátostí. Přineste mi na ně kontakt. Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS. Všechny informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.    Křížové cesty u nás: Modlitba křížové cesty bude každý pátek u sv. Vojtěcha v 17:30. Prosím ty, kteří by mohli vést tyto pobožnosti, aby se napsali do připraveného rozpisu na stolku.     Každou postní neděli nabídnu u sv. Vojtěcha v 16:00 videoklipovou křížovou cestu. Vstupenky k vyzvednutí v zákristii. Jak taková křížová cesta vypadá? Pomodlete se tu loňskou.   Charita opět připravila na dobu postní papírové schránky s programem Postní almužna. Archy na poskládání schránky nejdete na stolíku, více informací na www.postnialmuzna.cz.   PODKLADY PRO PROŽITÍ DOBY POSTNÍ: PROŽIJTE POSTNÍ DOBU S POMOCÍ MOBILNÍCH APLIKACÍ PROŽIJTE POSTNÍ DOBU S ROZJÍMÁNÍM BIBLE PROŽÍVÁME TAKY ROK SV. JOSEFA POMODLETE SE KŘÍŽOVU CESTU DOMA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA S O. VOJTĚCHEM KODETEM      Dětské mše: Každou neděli máme mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi. Pokud je někdo, komu jsem se neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin a pošlu vám na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Děti si taky mohou vzít malou sádrovou želvičku domů a k ní vám pošlu každou neděli na email kázání, které má pro děti připravené želva Loudalka a zazní tu neděli v kostele.   V naší farnosti máme sošku Pražského Jezulátka, jednu další nabízíme jako putovní domů i s brožurkou modliteb o požehnání našich rodin. Vyzvednout si ji můžete v křestní kapli, kde ji taky vrátíte, aby si ji někdo mohl zase vyzvednout. Tam se i zapisujte.     Opravy fary a WC v suterénu kostela: Děkuji všem, kdo doposud přispěli na opravy kostela a fary. Již začala rekonstrukce vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.   Přispívat na opravy můžete: - na účet farnosti 1405341369/0800 - do kasičky v kostele - koupí Farních oplatků v kostele   Pomoc rodinám v nouzi: Nadační fond Credo poskytuje ohroženým rodinám finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale imatky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na webu www.navzdory.credonf.cz.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích Pondělí      v 18:00 Středa       v 18:00 Čtvrtek      v 18:00 Pátek        v 18:00 Sobota      v 18.00 – s nedělní platností Neděle      v 7.30, 9:00 a 10.30   Otevírání kostela – příležitost k osobní modlitbě Každý den od 8:00 mimo časy bohoslužeb.   Podávání svatého přijímání Ve všední dny 40 minut po začátku mše. V sobotu, neděli a slavnosti 60 minut po začátku každé mše.   Příležitost ke zpovědi: 25 minut před mší. Jindy po osobní domluvě – 605 444 240.   Příležitost k tiché adoraci: Středa 18:40 – 19:15. (Nebude na Popeleční středu) Čtvrtek od 8:00 -10:00. Čtvrtek 18:40 – 19:15.   Svátost nemocných doma, nemocnice Kdykoliv po telefonické domluvě – 605 444 240.     OMEZENÍ PLATNÁ OD 1. 3. 2021   V kostele smí být na mši obsazeno jen 10 % míst na sezení. Z toho důvodu se mše svaté z Kvítkovic přesunují ke sv. Vojtěchovi. Účast na mši bude možná jen se vstupenkou. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.   Jak si vyzvednout vstupenku na následující týden: - Po každé mši v sobotu a v neděli nebo po podávání sv. přijímání v sobotu a neděli (vždy hodinu od začátku mše). - Pokud se v tyto dny do kostela nedostanete, zarezervujte si do pátku večera volný termín na tel. 605 444 240. Na mši je potřeba přijít se vstupenkou nejpozději 10 minut před začátkem mše!!!   Několik lidí volalo, že onemocněli, či z jiného důvodu se na mši nedostanou. Proto je možnost přijít na mši i bez vstupenky a zjistit, zda se ten den neuvolnilo místo. 10 minut přede mší budou vpuštěni ti, kdo vstupenky nemají.   Pohřby a svatby Počet přítomných osob je ale omezen na 15.