Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

  • 0 Ohlášky 11. neděle v mezidobí, 13. 6.

      Dnes je sbírka na opravy WC suterénu a fary. Animátoři našeho děkanátu zvou na mše pro mladé s katechezí a se svědectvím. Poslední bude tento pátek 18. 6. u nás v Otrokovicích v 18:30.     Nadační fond CREDO zve především rodiny s dětmi na akci MILOVANÉ MĚSTO, která se uskuteční příští neděli 20.6. od 15:00 na náměstí Míru ve Zlíně. Čeká vás bohatý program s vystoupením balónkového klauna, skákací hrad, soutěže, hudební vystoupení a mnohé další. V sobotu večer bude od 20:00 v kostele sv. Filipa a Jakuba večer s písněmi z Taize s kapelou ADORARE. Více na plakátu.   Adorare – Oceány (Oceans)   Připravujeme setkání všech bývalých členů oddílu Tygříků. Bývalí členové, pošlete, prosím, své kontaktní údaje do příští neděle 20. 6. na email: stanek.p@volny.cz Nabízíme možnost dopravy na nedělní mši svatou. Víte o někom, komu se např. zhoršilo zdraví a on se sám již do kostela nedostane? Dejte nám vědět a tuto službu zprostředkujeme. Hledáme i ochotné řidiče, kteří by takhle rádi posloužili. Kontakt na koordinátora Jendu Žalčíka najdete na plakátu. Na stolku a na farním webu najdete přihlášky dětí do náboženství a rozvrh na příští rok. Vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat do konce června. Jedná se o žáky, kteří nastoupí do první třídy, nebo ty, kteří začnou s návštěvou náboženství teprve ve vyšší třídě. Pro všechny dosud přihlášené žáky ZŠ se počítá s výukou i v dalším ročníku. Centrum ro rodinu Olomouc pro vás připravilo Prázdninové putování rodin se sv. Ludmilou u příležitosti 1100 let od její smrti. Na webu www.rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila najdete mapu 5 oblastí v olomoucké arcidiecézi, kde je vybráno 10 zastavení s životem sv. Ludmily. Putováním po děkanátech vás bude provázet příběh pro děti od Ivana Renče „Babička“ a soutěžní otázky. Znovu se začínají plést obvazy pro malomocné. Po nedělních mších svatých se bude vydávat v knihovně příze. Ve středu 30. června bude sloužena mše svatá za živé a zemřelé pletařky a podporovatele. Bližší informace na plakátku ve vitríně. Chtěl bych poprosit o reakci, které časopisy budeme dále objednávat. Na konci prázdnin vyhodnotím, které časopisy a v jakém počtu zůstanou. Loni se doplácelo na časopisy 3 476 Kč, ale velká část zůstávala nerozebrána. Přijměte pozvání našich biskupů na Mezinárodní eucharistický kongres, který se uskuteční v Budapešti 5. – 12. září a papež František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.       Opravy v naší farnosti: V novém Farním občasníku najdete článek k rozsahu oprav. V současné době, kdy se vše zdražuje, můžeme být rádi, že jsme se do oprav v takovém rozsahu pustili. Dnes se odhaduje, že by nás to stálo o 20% nákladů více.    Děkuji všem, kdo doposud jakkoliv pomohli. Brigádně jsem farnosti ušetřili velké peníze. Děkuji všem, kdo jste finančně přispěli na tyto opravy formou sbírky, daru nebo jste peníze zaslali na účet farnosti. A v neposlední řadě děkuji taky těm, kterým to již zdraví nedovolí pomoc fyzicky, ale provází život farnosti modlitbou a obětováním toho, co je pro ně těžké.   Od 26. 4. platí pro návštěvy kostela: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry a dezinfekce rukou. Z organizačního hlediska moc prosíme, abyste přicházeli na mši alespoň 10 minut před mší.  Protože končí omezení počtu lidí na bohoslužbách, v naší farnosti přestává platit dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě (netýká se lidí starých, nemocných, kteří se starají o nemocné). Proto i sv. přijímání se bude podávat po mších pouze v neděli v 8:40 a 11:40 především těm, kdo budou na sobotní mši. Všichni ostatní, kteří jsou zdraví, se mohou v naší farnosti dostat i v neděli na mši.   Přijměte pozvání ke společné modlitbě ranních chval každý den v 6:30 v kostele.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích                                                      Pondělí      v 18:30                                                      Středa       v 18:30                                                      Čtvrtek      v   7:30                                                      Pátek        v 18:30                                                      Sobota     v 18.30 – s nedělní platností                                                      Neděle      v 7.30                                                      Neděle      v 10.30 – pro rodiny s dětmi   Příležitost ke zpovědi: 18:00-18:25 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota 7:00-7:25 neděle Jindy po osobní domluvě – 605 444 240   Příležitost k tiché adoraci: Středa po mši svaté. Čtvrtek od 8:00 -10:00.   Májové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha: Pondělí, středa, pátek, sobota v 18.00 – modlitba růžence, mše svatá, májová pobožnost. Úterý, čtvrtek v 18.00 – modlitba růžence, májová pobožnost. Neděle v 18.00 – modlitba růžence, Cesta světla.   Nadační fond Credo opět poskytuje do 30. 6. finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz.     ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM DUCHOVNÍ OBNOVA VÁCLAV ČÁP - SV.  JOSEF, VZOR ŽITÉ VÍRY