Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Velikonoční duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem

  Zveme vás na online duchovní obnovu na téma “Aleluja – nový život v Kristu”, kterou povede známý kněz a kazatel P. Vojtěch Kodet. Program začne v pátek 23. 4. 2021 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana a následující den v sobotu 24. 4. 2021 nás P. Vojtěch Kodet provede časem obnovy. Povzbuzeni radostnou zvěstí Velikonoc chceme dále promýšlet a slavit dar nových nadechnutí, jehož se nám dostává skrze Kristovo vzkříšení. Přijměte tedy pozvání ke společnému prožití duchovní obnovy „Aleluja – nový život v Kristu“, kterou připravujeme ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba ve dnech 23. a 24. dubna 2021. Máme v úmyslu vytvořit prostor k duchovnímu občerstvení a setkání se s živým, milujícím Bohem, který chceme prostřednictvím slova mluveného i zpívaného nabídnout jak rodinám, tak jednotlivcům. Program začne v pátečním večeru 23. 4. 2021 od 19.30 prezentací poetického díla Vzpomínky sv. Jana autorem Vladimírem Švarcem. V sobotu pak s velkou radostí a očekáváním přivítáme P. Vojtěcha Kodeta, který nám bude průvodcem časem obnovy, jenž budeme moci prožít prostřednictvím online přenosu na youtube kanálu farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Začátek duchovní obnovy je plánován na 9.02 hod. a předběžný závěr na 17.00 hod. Ke sledování Vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně a členové týmu NF Credo. Těšíme se na Vás!    

 • 0 Tip na film podle skutečné události – Jeremy Camp – I Still Believe

  Jeremy Camp patří mezi zpěváky, kteří mě nejdříve oslovili svojí tvorbou. Až když jsem se později dostal k jejich životnímu příběhu, byl jsem ještě více zasažen jejich tvorbou. O Jeremym jsem na svém hudebním webu napsal první zmínku již v roce 2009. Od té doby se stalo mnoho událostí, mezi ty pozitivní se u mě řadí možnost si jej poslechnout 2x živě. Další velkou pozitivní událostí zajisté je, že přestože svět zaplavily zprávy o vypuknutí pandemie koronaviru, právě na jejím začátku vešel do kin jeho životní příběh. Přestože jsem jej znal a věděl jsem, co mě čeká, neubránil jsem se dojetí. Děkuji Bohu, že napříč utrpením, které se stává součástí našich životů a my jej zpočátku nechápeme, dokáže nám stát nejblíže a dotýkat se skrze to, co prožijeme, srdcí druhých lidí.   Dokud jsi se mnou (2020) | OFICIÁLNÍ HLAVNÍ TRAILER | české titulky   Jeremy Camp - I Still Believe | Stále věřím     Jeremy Camp - I Still Believe (Music Video)   Jeremy Camp - Walk By Faith (2020 Version)   Jeremy Camp - My God | Můj Bůh   Melissa Camp's Memorial Video 2001  

 • 0 Ohlášky neděle Božího milosrdenství, 11. 4.

    Dnes je neděle Božího milosrdenství a končí velikonoční oktáv.  Děkuji všem, kdo jste ve sbírce přispěli na křesťany ve Sv. zemi a kněžský seminář.  Doba velikonoční zve k přípravě na slavnost Seslání Ducha Svatého. Využijme i poselství dnešní neděle Božího milosrdenství a vykonejme si v době velikonoční svátost smíření.  Příští neděli budeme slavit výročí posvěcení kostela a zároveň patrona kostela sv. Vojtěcha. Nadační fond Credo opět poskytuje do 30. 6. finanční příspěvky v rámci dárcovského programu Navzdory. Podporují především rodiče, kteří se starají o zdravotně postižené dítě, ale i matky samoživitelky a rodiče s dětmi v nouzi, kterým koronavirová pandemie ztížila život. Výše příspěvku je 6 000 Kč pro každé zdravotně postižené dítě v rodině a 3 000 Kč pro každé zdravé dítě. Veškeré podmínky jsou na našich stránkách www.navzdory.credonf.cz. Tříkrálová sbírka letos pokračuje online formou do 30. dubna. Můžete přispět převodem či skrze QR kódy anebo zaslat dárcovské SMS. Všechny informace najdete na www.trikralovasbirka.cz.      Misericordes sicut Pater + coda | česká verze | Schola OP | CZ sub     ROK SV. JOSEFA:  PODKLADY PRO ROK SV. JOSEFA NOVÉNA KE SV. JOSEFOVI SLAVNOSTNÍ VEČEŘE SE SV. JOSEFEM DUCHOVNÍ OBNOVA VÁCLAV ČÁP - SV.  JOSEF, VZOR ŽITÉ VÍRY   OPRAVY V NAŠÍ FARNOSTI: Od 15. 2. běží rekonstrukce vodo, topo, elektro na staré faře a rekonstrukce WC v suterénu kostela. V suterénu jsou dokončeny obklady a dlažby a začneme malovat. Čekáme na výrobu sociálních zástěn. Na faře se začnou obkládat nové koupelny a pokračuje se v natahování nových omítek. Děkuji všem, kdo doposud jakkoliv přispěli na tyto opravy.   DĚTSKÉ MŠE:  Každou neděli máme mši svatou v 10:30 pro rodiny s dětmi. Pokud je někdo, komu jsem se neozval, kontaktujte mě, zařadím vás do seznamu rodin a pošlu vám na email kázání, které si s dětmi převyprávíte doma. Děti si taky mohou vzít malou sádrovou želvičku domů a k ní vám pošlu každou neděli na email kázání, které má pro děti připravené želva Loudalka a zazní tu neděli v kostele. V naší farnosti máme sošku Pražského Jezulátka, jednu další nabízíme jako putovní domů i s brožurkou modliteb o požehnání našich rodin. Vyzvednout si ji můžete v křestní kapli, kde ji taky vrátíte, aby si ji někdo mohl zase vyzvednout. Tam se i zapisujte.   Mše svaté v kostele sv. Vojtěcha v Otrokovicích Pondělí     v 18:30 Středa       v 18:30 Čtvrtek      v 18:30 Pátek        v 18:30 Sobota      v 18.30 – s nedělní platností Neděle      v 7.30, 9:00 a 10.30   Otevírání kostela – příležitost k osobní modlitbě Každý den od 8:00 mimo časy bohoslužeb.   Podávání svatého přijímání 19:10 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek. 19:30 sobota. Neděli 8:30, 10:00, 11:30.   Příležitost ke zpovědi: 18:00-18:25 - pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota 7:00-7:25 v neděli. Jindy po osobní domluvě – 605 444 240.   Příležitost k tiché adoraci: Středa 19:10 – 19:45. Čtvrtek od 8:00 -10:00. Čtvrtek 19:10 – 19:45.   Svátost nemocných doma, nemocnice Kdykoliv po telefonické domluvě – 605 444 240.   OMEZENÍ PLATNÁ OD 12. 4. 2021   Účast na bohoslužbách: V kostele smí být na mši obsazeno jen 10 % míst na sezení. Z toho důvodu se mše svaté z Kvítkovic přesunují ke sv. Vojtěchovi. Účast na mši bude možná jen se vstupenkou. Během bohoslužby platí povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou roušku. Látkové roušky, šály či šátky nejsou nadále považovány za dostatečnou ochranu.   Jak si vyzvednout vstupenku na následující týden: Po každé mši v sobotu a v neděli nebo po podávání sv. přijímání v sobotu a neděli (vždy hodinu od začátku mše). Pokud se v tyto dny do kostela nedostanete, zarezervujte si do pátku večera volný termín na tel. 605 444 240. Na mši je potřeba přijít se vstupenkou nejpozději 10 minut před začátkem mše!!! 10 minut přede mší budou vpuštěni ti, kdo vstupenky nemají.   Pokud se na mši nedostanete, využijte možnost přijmout svaté přijímání po každé mši.   Pohřby a svatby Počet přítomných osob je ale omezen na 15.

 • 0 Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.4.2021

  Evangelium (Jan 20,19-31) Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.   Nedělní kázání pro děti | V JEHO POKOJI | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​ FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 Zamyšlení na 2. neděli velikonoční: Milosrdenství a radost

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 10.4.2021

  Ak si myslíš, že tvoj život je naplnený len povinnosťami, starosťami, bolesťou, sklamaniami či neúspechmi, tak vedz, že to nie je pravda. Tvoj život je naplnený predovšetkým milosrdenstvom nášho Pána. Každý deň ťa ním veľmi konkrétne zahŕňa. Skús to vidieť pri niektorých situáciách, ktoré dnes zažiješ. Ak si myslíš, že tvoj život je bez šťavy, bez zápalu, bez vášne, tak to zmeň. Lebo Pánovo milosrdenstvo ťa volá k radosti a radosť vedie k rozdávaniu. Rozdávanie zas vedie ku vzťahom a láske. Je na tebe, čomu dáš prednosť. Či náreku nad sebou (aj ten má v živote svoje miesto, ale nie hlavné), alebo radosti z Pána. Je na tebe, čomu uveríš – či radosti plynúcej z lásky Boha k tebe, alebo svojim pocitom, ktoré ťa presviedčajú, že si nemožný, neschopný... nepekná, nezaujímavá... Lebo Boh ťa vidí ináč. Veď hádam si nemyslíš, že Ježiš by sa obetoval za niečo nemožné, škaredé, zbytočné, zlé? A on sa obetoval za Teba! Dokonca aj za mňa J. Iste, neprežívame to, čo apoštoli, ktorí videli Vzkrieseného na vlastné oči, ktorí sa ho dotýkali, hovorili s ním. No máme tú istú vieru ako oni – oni videli človeka a verili v Boha. My Ježiša ako človeka nevidíme, ale veríme, že je Boh a žije s nami. Dokonca v nás. To je dôvod, prečo môžeme a máme meniť svoj život na jednu trvalú radosť bez ohľadu na okolnosti. Lebo Pán je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá naveky. Potešilo ma, keď nám na Veľkú noc volali známi, želali požehnané sviatky, ale pritom aj spomenuli, ako im chýba naše každoročné vyspevovanie veľkonočných piesní cestou zo slávenia Veľkonočnej vigílie. Potešilo ma, že im to chýba, že akosi očakávajú, že bude niekto, kto radosť z oslavy v kostole vynesie na ulice. Dúfam, že na budúci rok budú vyspevovať s nami na uliciach našej obce. Je Nedeľa Božieho milosrdenstva. Daj najavo, že si obdarovaný, zahrnutý milosrdenstvom, Napríklad tak, že po sledovaní nejakého prenosu svätej omše vyjdeš zo svojho domu a budeš zo srdca – to znamená aj poriadne nahlas – spievať. Napríklad Raduj sa, Cirkev Kristova (my s manželkou vyjdeme a budeme vyspevovať Resucitó! od Kika Argüella). Keď uvidíš susedov, pozvi ich, nech spievajú s tebou. Možno zažijete spolu radosť z toho, že patríte Ježišovi... Hľadaj možnosti, ako prejaviť radosť. Lebo smutný svätý je smutný svätý...   Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Plnomocné odpustky v neděli Božího milosrdenství

  Z dekretu O odpustcích spojených s úkony zbožnosti konanými ke cti Božího milosrdenství: Evangelium 2. velikonoční neděle vypráví o podivuhodných dílech, jaká Kristus Pán vykonal v den vzkříšení, kdy se poprvé veřejně ukázal. „Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: ,Pokoj vám.´ Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl: ,Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.´ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ,Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou´“ (J 20, 19-23). Aby věřící tento svátek prožívali s hlubokou zbožností, Svatý Otec uvedl, že v danou neděli bude možné získat plnomocné odpustky za předpokladů uvedených níže. Udělují se plnomocné odpustky za obvyklých podmínek věřícím, kteří se o 2. neděli velikonoční, tedy o neděli Božího milosrdenství, s duší zcela odvrácenou od jakéhokoliv hříchu, i všedního, zúčastní pobožnosti ke cti Božího milosrdenství, nebo se alespoň před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí oltářní pomodlí Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“ Nemocní a jejich ošetřovatelé a všichni ti, kteří z vážné příčiny nemohou opustit domov nebo kteří pečlivě konají nutné úkoly pro dobro společnosti, mohou získat o neděli Božího milosrdenství plnomocné odpustky, pokud se zcela odvrátí od jakéhokoli hříchu, jak bylo řečeno výše, a s úmyslem splnit tři obvyklé podmínky, až to bude možné, pomodlí před posvátným obrazem našeho milosrdného Pána Ježíše Otče náš, Věřím v Boha a invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti!“   Svátek Božího milosrdenství - plnomocné odpustky   Dekret o odpustcích ke stažení zde.

 • 0 Kurz Manželské večery online

  Jelikož stále není možné scházet se osobně, zveme manžele a snoubence na online kurz Manželské večery. I v této době můžete pracovat na svém vztahu. Kurz obsahuje 8 tematických podvečerů, během kterých si procvičíte vzájemnou komunikaci, poznáte lépe potřeby vašeho partnera a naučíte se, jak si navzájem projevovat lásku a úctu.  “Osm nedělních večerů jen pro vás dva, z pohodlí domova.” Témata budou probíhat 1x týdně vždy v neděli od 18 do 20.30 hodin. Začátek kurzu: 18. dubna 2021 Cena: 650,- Kč/pár. Přihlášku najdete zde. Termíny a témata: 18. 4. Vybudovat pevné základy 25. 4. Umění komunikace 2. 5. Řešení konfliktů 9. 5. Síla odpuštění 16. 5. Rodiče a rodiče partnera 23. 5. Manželská intimita 30. 5. Láska v akci 6. 6. Závěrečné setkání Pro další informace nás kontaktujte na emailu strakova@credonadacnifond.cz. Kurz pořádáme ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín. Více informací o kurzu Manželské večery najdete zde.   Kurz manželské večery  

 • 0 Pastýřský list k Velikonocům: Buďme nástrojem uzdravení a dárci naděje

  „Svět je plný problémů, křesťané ale mají lék na uzdravení společnosti a vakcínu proti nesmyslnosti a krutosti života – jen je třeba dát ji druhým k dispozici. Myslete na přátele, na sousedy, spolužáky a spolupracovníky. Kdo jim nabídne velikonoční radost, když ne vy?“ ptá se arcibiskup Jan Graubner ve svém pastýřském listu pro letošní Velikonoce. Milé sestry a drazí bratři, celým světem letí očekávaná zpráva. Ne, není to zpráva, že končí pandemie, ale zpráva, že ukřižovaný Kristus žije. On vstal z mrtvých! Je tedy pravda všechno, co předpověděl, co učil. Mnoho lidí přišlo s krásnými myšlenkami a plány na lepší budoucnost lidstva. On jediný se však dal za svá slova ukřižovat a vstal z mrtvých, jak předpověděl. Můžeme tedy počítat s tím, že i my vstaneme z mrtvých, jak nám slíbil. On ukázal, že i utrpení lze dát smysl, že Bůh nikoho neopustí, i když to tak někdy může vypadat. Ani jemu Bůh neodpověděl, když k němu na kříži úpěnlivě křičel. On mu přesto odevzdal svého ducha. A Bůh ho vzkřísil. Ti, kteří u toho tehdy byli, prožili zásadní změnu svých životů. Nenechali si to pro sebe, ale roznesli tu zprávu do celého světa. Nedbali těžkostí, ztrát a obětí. I život riskovali a mnozí byli krutě umučeni, ale dobrou zprávu nedokázal už nikdo zastavit. I naše zkoušky a kříže, nemoci a trápení mohou mít smysl, když je přijmeme s láskou a spojíme s obětí Krista na kříži. I my máme před sebou slavné vzkříšení, když spojíme svůj život s Kristem, jak napsal sv. Pavel: Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Už při křtu každý z nás dostal Boží život. Na nás je, abychom jej rozvíjeli a upevňovali osobním přátelstvím s Kristem, abychom toto přátelství s Kristem žili taky společně s ostatními, kteří patří do Boží rodiny. Jestli jsme pochopili dnešní poselství, nemůžeme si nechat pro sebe tak zásadní informaci. Musíme ji předat, musíme ji šířit. To je prvním úkolem rodičů, kteří milují své děti, aby jim předali evangelium jako základ šťastného života. Nestačí je pokřtít a přivést k svatému přijímání. Je nutné je naučit žít jako Kristovi přátelé, jako noví lidé, kteří mají odvahu se lišit od světa. V posledních letech je vidět, že mnozí rodiče nepovažují za důležité vést děti k víře, k účasti na bohoslužbách, k zapojení do života farnosti a posílat je do náboženství. Jsou prý přetížené různými kroužky. Ptejme se však trochu vážně: který kroužek jim více prospěje v životě a jednou, až se budou dívat smrti do očí? Děti jsou pro rodiče prvními adresáty radostné zvěsti evangelia. Jestli je opravdu milují, snaží se jim předat tu nejdůležitější informaci pro budoucnost a naučit je největšímu umění života. K tomu je mimořádná příležitost zrovna dnes, kdy jsou školy zavřené a děti doma. Podobné by to mělo být mezi manžely. S kým jiným mluvit o klíči k věčnému štěstí, než s manželským partnerem? S kým jiným mluvit o důvěrnostech, které prožíváme ve vztahu s Bohem? Nebojte se doma spolu mluvit o duchovních věcech, o své víře a o svých rozhovorech s Bohem, rozdělit se o zkušenost s jeho slovem, o radost z Boha. Prospěje to atmosféře celé rodiny. Odhalit druhým něco z duchovní důvěrnosti může být náročné, ale obohatí to vztahy, zvláště když budeme mluvit především o věcech pozitivních. Mějte odvahu ke společné modlitbě či četbě Písma svatého nebo jiné duchovní četby. Velikonoční člověk potřebuje vytvářet posvátné společenství. Pak nepropadá do duchovní chudoby a prázdnoty duše, kterou vyplní jen sdělovací prostředky často ubohou zábavou. Velikonoce nabízejí úžasný poklad pro každodenní život. Vzpomeňte na zkušenosti apoštolů. Ten, který jim slíbil, že bude uprostřed nich, když budou v jeho jménu, se viditelně zjevil mezi nimi, když o něm hovořili. I vám nabízí svou blízkost. Ba ještě víc, jste pozváni být svatou církví a zviditelňovat tak Krista okolnímu světu, dávat lidem příležitost zakusit Boží blízkost ve vašem společenství. Pandemie sice omezuje naše kontakty, ale přesto žijte své společenství s jinými křesťanskými rodinami. Myslete na přátele, na sousedy, spolužáky a spolupracovníky. Kdo jim nabídne velikonoční radost, když ne vy? Ten poklad jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční. Milí přátelé, kteří jste se díky pandemii dostali do samoty. Počítejte s tím, že Zmrtvýchvstalý je s vámi. Stačí ho oslovit. Nemusíte být sami. Mějte radost z toho, že se na vás Bůh s láskou a osobním zájmem dívá. Pozvěte ho častěji k sobě a povězte mu o všem, z čeho máte radost, co vás těší, ale svěřte mu i svá trápení a nezapomeňte děkovat za dnešek i za všechno, čím vás obdaroval a doprovázel v životě. Svět je plný problémů, které vidíme, kritizujeme a často brbláme. Křesťané mají lék na uzdravení společnosti, mají vakcínu proti nesmyslnosti a krutosti života, jen ji musí dát k dispozici. Velikonoce přinášejí velkou naději pro všechny. Přijměme jejich poselství tak, abychom se sami stali nástrojem uzdravení a dárci naděje v naší rodině, v obci i v celém národě. K tomu všem ze srdce žehná arcibiskup Jan   Zdroj: www.ado.cz

 • 0 Nedělní kázání pro děti | KDE JE?| P. Roman Vlk

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 3.4.2021

  Jak vysvětlit dětem něco takového, jako je tajemství zmrtvýchvstání Krista? Pomůže vám o. Roman? Evangelium  (Jan 20,1-9) Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.   Nedělní kázání pro děti | KDE JE?| P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: http://vlcidoupe.cz ​ INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe ​   FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe ​ MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe ​ Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030 Rádi bychom dárcům poděkovali ve videu. Pokud souhlasíte, napište do zprávy pro příjemce písmeno S - (souhlasím) a jméno nebo přezdívku.

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI: JEŽÍŠ ŽIJE!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 3.4.2021

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24) Kdyby si Ježíš ve chvíli, kdy ho přišli zajmout, zavolal na pomoc dvanáct legií andělů… Kdyby Ježíš sestoupil z kříže a umlčel by posmívající kněze… Kdyby Otec zasáhl ve chvíli, kdy Ježíš volal ve své opuštěnosti… Kdyby… Nic z těch kdyby se nestalo. Ježíš zemřel. A vstal z mrtvých! Dal Otci dokonalou odpověď lásky. Nepoužil svou moc ke zničení nepřítele, aby si zachránil život. Ne, přijal všechnu zlobu, kterou lidé vymysleli, podřídil se jí, dokonce jí podlehl. Ale vstal z mrtvých. A to je jediný důvod dnešní slavnosti, jediný důvod slavení Velikonočního třídenní. Na této pravdě - že Ježíš vstal z mrtvých a žije - stojí celé naše křesťanství! Bůh tak miloval svět, lidi, že vzal na sebe všechno zlo, které lidé postižení dědičným hříchem (včetně mě a tebe) napáchali. Ale nenechal to tak - moc toho zla prolomil Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Od toho okamžiku víme, že nic nás nedokáže oddělit od Boží lásky (viz Řím 8, 35. 38 - 39). Skrze křest jsme se stali součástí Boží rodiny, stali jsme se Božími domácími - neboť při křtu jsme tajemně s Kristem zemřeli a vstali z mrtvých. Mocí Ducha nám bylo dáno ovoce Ježíšova velikonočního (paschálního) tajemství - utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. A tak máme dnes právo slavit. A dovolím si napsat, že máme i povinnost oslavovat. Vždyť nemůžeme zůstat nevděční u takových projevů lásky Boha k nám. Oslavujme zpěvem, oslavujme žalmy, oslavujme dobrým obědem a skvělým vínem, oslavujme však zejména dobrem ve vztahu ke každému, s kým se dnes setkáme. Aha, že je zákaz vycházení? Skvělé, máš možnost projevit kopec dobra své rodině, se kterou žiješ. Že žiješ sám či sama? Možná je čas projevit kopec dobra sobě, například tím, že dovolíš jiným, aby ti projevili lásku. Ježíš žije! I ty žij! Aleluja!