Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Setkání ministrantů v Cholini

  V sobotu 4. 9. se uskutečnilo Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa. Vyrazili jsem jedním autem, začali jsme mší svatou s o. arcibiskupem Janem a pak nás již čekal celý den plný soutěží na jednotlivých stanovištích. Asi pro všechny se stalo nejoblíbenějším stanoviště armády, kde jsme si mohli prohlédnout techniku, vzít do rukou zbraně a na vše se mohli zeptat. A protože jsem začínali v poutním kostele s „Cholinskou Madonou“, zde jsme setkání taky zakončili pobožností k Panně Marii. Další akce pro ministranty, na kterou se chceme vydat, je Ministrantský florbalový turnaj o pohár svatého Václava 28. září v Olomouci.   Zažijte atmosféru setkání alespoň zprostředkovaně skrze fotogalerii: https://www.zonerama.com/JPPhotography/Album/7598084

 • 0 Duchovní příprava na návštěvu papeže Františka na Slovensku

  K návštěvě papeže najdeme několik zajímavých podnětů. Přímo na stránkách návštěvy najjdeme několik katechezí, modlitby, modlitební úmysly papeže Františka a další. https://www.navstevapapeza.sk/sk/katechezy   Pod názvem „S pápežom Františkom do Šaštína“ zazněla série katechezí o mariánské úctě papeže Františka, které pronesl v průběhu léta bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. https://www.soundtier.com/biskup-jozef-halko   I Tv Lux se v různých pořadech věnovala návštěvě papeže, zajímavé jsou např. tyhle:

 • 0 P. Roman Vlk - UŽ VÍM - Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Představujeme vám novým pořad "UŽ VÍM", ve kterém chceme odpovídat na otázky dětí.   Pokud máte nějakou otázku, můžete nám ji poslat na email vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě.   P. Roman Vlk | UŽ VÍM | Proč dal Pán Ježíš nemocnému prsty do uší?   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 23. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HŘÍŠNÍCI A TI OSTATNÍ

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 4.9.2021

    Všimni si různých kategorií lidí, které jmenují dnešní čtení: malomyslní, slepí, hluší, chromí, němí (Iz 35,4-7b); utlačovaní, hladovějící, věznění, sklíčení, spravedliví, cizinci, sirotci, vdovy, hříšníci (Ž 146,6-10); hluchoněmí (Mk 7,31-37). Víš, co mají společného? O všechny se Bůh stará, všechny opatruje, ochraňuje, uzdravuje, posiluje. Jen jedna kategorie se ze seznamu vymyká - hříšníci. Jejich cesty Pán hatí. Proč právě hříšníci? Neboť pod hříšníky se na tomto místě nemyslí běžný hříšník, který padá ve své slabosti, pro svou narušenou lidskou přirozenost, ale hříšník, který zatvrzele nechodí po Pánových cestách. Hříšník, který má Boha za nic. Buď šťastný, pokud patříš do kterékoliv z ostatních kategorií. Neboť to je Boží milost, že nepatříš do kategorie hříšníků, které Bůh musí zastavovat tím, že hatí jejich cesty. Ale pokud vnímáš, že Bůh hatí tvé cesty, buď mu vděčný za mimořádnou milost, kterou ti jako hříšníkovi projevuje, neboť tím tě chce přivést na své cesty, na cesty spravedlnosti, lásky, pokoje… Milovaný Ježíši, svěřuji se tvým laskavým rukám, které mě chtějí uzdravit a vést po Božích cestách. Tobě svěřuji i svoji hříšnost - prosím, zhať ty moje cesty, které nejsou tvými. Děkuji ti, že mi otvíráš uši, abych slyšel, jazyk, abych správně mluvil. Chci být svědkem tvé dobroty vůči mně. Amen. Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Materiály pro rodiče k nedělním kartičkám

    Již tuto neděli dostanou děti první kartičku za mši sv. a k ní arch na nalepování na celý školní rok. Ke kartičkám k nedělním evangeliím na školní rok 2021/2022 jsme připravili metodiku, která obsahuje návrhy pro práci se společenstvími dětí ve věku 4-9 let. Její téma zní je „Pečujeme o Boží stvoření“ a je inspirována encyklikou papeže Františka Laudato si´. Ke každé neděli je v ní připraven příběh, návrh na aktivitu a na modlitbu ve společenství, které mají dětem pomoci pochopit některou z myšlenek obsažených v evangeliu a prakticky a srozumitelně ji s jejich životem. Následuje také několik podnětů, jak s dětmi o tématu daného evangelia ve spojení s příběhem a aktivitou dále hovořit. Všemi tématy děti provádí dva ptáčci – strnad Eda a jiřička Jája, kteří se od svých ptačích rodičů dozvídají o Bohu a poznávají ho ve stvoření okolo nich. Materiály si můžete stáhnout zde: www.katechetiolomouc.cz/  

 • 0 Filmový apoštolát v Otrokovicích

  Srdečně Vás všechny zveme, zvláště nadšence dobrého a inspirativního filmového umění, na zahájení Filmového apoštolátu v Otrokovicích (FILMAP). Promítání otevřeme dojemným dokumentem s názvem Muž svého slova (2018) věnovaný osobnosti papeže Františka. Dokument vznikl ve spolupráci s Vatikánem, který natočil poctami ověnčený německý režisér Wim Wenders, zároveň dokreslený podmanivou hudbou Laurenta Petitgirarda. První papež pocházející z Latinské Ameriky a současně první jezuita ve filmu představuje své mnohdy pokrokové názory na chudobu, smrt, církevní skandály a další společenská témata. Snímek se zároveň vrací k osobnosti sv. Františka z Assisi, jehož jméno papež přijal. Otevřenost společnosti a chudoba církve jsou jeho hlavními požadavky. A samozřejmě také láska, světový mír apod. S okázalou skromností a v ojetém Fiatu ukazuje světu, jak drží své slovo, přičemž nezapomene odsoudit pedofilii kněží a teologicky ospravedlnit utrpení ve světě. Čtyři roky probíhal Filmový apoštolát v klášteře Regina ve Zlíně pod patronátem sv. Maxmiliána Kolbeho. Za tu dobu shlédlo celkem 56 filmů více jak 1600 diváků. Při své premiéře měl snímek Muž svého slova ohromný úspěch. Proto jej u příležitosti návštěvy papeže Františka na Slovensku reprízujeme v pondělí 13. září 2021 v 18.30 hod. v kostele sv.Vojtěcha.   Pavel Záleský   Papež František: Muž svého slova   Plakát ke stažení: 57 - Muž svého slova

 • 0 P. Roman Vlk – Stop Start se svatými – sv. Bernard

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

  Svatý Bernard je pro nás inspirací brát i těžké věci od Boha jako dar.   Stop Start se svatými | BERNARD | P. Roman Vlk   SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: WEB: https://vlcidoupe.cz ESHOP: https://vlcidoupe.cz/obchod INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 22. NEDĚLI V MEZIDOBÍ: HLOUPOST

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.8.2021

    Existují - zjednodušeně řečeno - dva druhy hlouposti. První druh vyjadřuje myšlenka: "Kdo se ptá, hloupě vypadá. Kdo se neptá, hloupý zůstane." Tedy hloupost jako nevědomost, jako neznalost. Druhou hloupost vyjadřuje myšlenka: "Téměř všichni křesťané mají jeden velký problém: vědí, co je správné, mají to v hlavě, ale podle toho nejednají, jejich jednání nejednou odporuje poznání." A o této hlouposti dnes chci psát. V evangeliu této neděle Ježíš vypočítává zlo, které vychází ze srdce člověka. "…z nitra, z lidského srdce, vycházejí zlé myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlomyslnost, lež, necudnost, závist, rouhání, pýcha, hloupost (v českém liturgickém překladu máme nerozumnost). Tato zla vycházejí z nitra a poskvrňují člověka" (Mk 7,21-23). Všechny příklady jsou jasné kromě posledního. Hloupost. Jak může hloupost poskvrňovat člověka? Odpověď jsem našel v prvním čtení. Mojžíš říká Izraelcům, za jakých podmínek budou o nich říkat: "Skutečně moudrý a rozumný je tento velký národ" (Dt 4, 6). Ty podmínky vyjadřuje slovesy poslouchej, zachovávej, nepřidávej, neubírej, plň. Jejich rozumnost se projeví, pokud to, co jim Bůh zjevil, budou žít. V opačném případě se stanou hloupými. Neboť jen hloupý člověk dělá opak toho, o čem ví, že mu prospívá. Každý hřích je hloupost. Hloupost daného člověka (má i tvá), který ví, co od něj Bůh žádá, ale jedná opačně. Každý z nás je někdy takovým hlupákem. (Poznámka na okraj: podle definice hřích je vědomé překročení Božích příkazů. Tedy pokud o něčem nevím, že je to hřích, tak jsem ho nemohl spáchat. Ale zaviněná nevědomost je hříchem!) Jak dobře, že taková hloupost se dá léčit! Lítost, pokání, rozhodnutí změnit se, vytrvalý zápas o dobro, o soulad mezi poznáním a jednáním - to je cesta moudrosti. Celé Písmo bylo napsáno právě proto: "… je vdechnuto Bohem a užitečné k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a připravený pro každé dobré dílo" (2 Tim 3,16-17). "Dávejte si tedy velký pozor, jak máte žít: ne jako nemoudří, ale jako moudří. Využívejte čas, protože dny jsou zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale pochopte, co je Pánova vůle" (Ef 5, 15 - 17). Proto se nehádejme o to či ono, ale žijme podle Pavlových slov: "Neboť v Kristu Ježíši ani obřízka nic neznamená ani neobřezanost, ale víra činná skrze lásku" (Gal 5, 6). Dosaď si za slova obřízka a neobřezanost dnešní slova, pro která se lidé hádají (možná i ty). A věz, že to nemá smysl, že je to hloupost, která nejednou vyjadřuje oba významy tohoto slova (i neznalost, i odporování pravdě). Důležitá je "víra činná skrze lásku". Kéž by i o nás platilo: "O jejich moudrosti vyprávějí národy a shromážděný lid je opěvuje" (Sir 44, 15). Přebíráno se svolením autora. Zdroj zamyšlení najdete zde: http://dcza.sk/

 • 0 Poznejte Spievnakovo - písničky pro děti od Riša Čanakyho a Márie Podhradské

  Je povzbudivé, když někteří interpreti nestárnou. Takto by šli označit Rišo Čanaky a Mária Podhradská. Nestárnou proto, že s příchodem vlastních dětí na tento svět změnili svůj styl a zaměřili se na tvorbu písní pro děti a celou jejich rodinu. Díky tomu začaly vycházet jedno CD za druhým, pak se přidalo natáčení vlastních DVD s vyprávěním o kouzelném světě s názvem Spievankovo. Úspěch byl překvapivý. Psalo se o nich, že na jejich koncerty chodí více lidí, jak na hvězdy showbyznysu. Jejich umění pracovat s dětmi se na koncertech často přeneslo i na dospělé. V roce 2020 oslavili 18 let na scéně pro děti.   Není se tedy čemu divit, že se u nich zrodila touha natočit film. Příprava trvala dva roky a film SPIEVANKOVO A KRÁLOVNA HARMONIE měl v říjnu 2017 svou premiéru. Stejně jako u předcházejících DVD úspěch na sebe doslova nenechal čekat, protože návštěvností 28 000 diváků za první víkend trumfnul i největší zahraniční novinky. O tom všem, jak to všechno vznikalo, je možné si přečíst v rozhovorech nebo shlédnout na youtube.   Spievankovo (6) a kráľovná Harmónia   Pokud by se vašim dětem Spievankovo zalíbilo, určitě si zamilují i novou aplikaci.   Sievankovo posbíralo mnoho prvenství, a jedno z nich je, že video Na hada je nejsledovanějším slovenským videem na Youtube. V září 2020 dosáhlo rekordní hranice 196.000.000 shlédnutí!   Na hada - SPIEVANKOVO 1     Odkazy: https://www.spievankovo.sk/ https://www.facebook.com/spievankovo https://www.youtube.com/user/spievankovo/videos     SPIEVANKOVO v Neskoro Večer   Spievankovo 1 - CELÝ FILM   Spievankovo 2 - CELÝ FILM   Spievankovo 3 - CELÝ FILM  

 • 0 Vlčí doupě - modleme se 40 dní před volbami za naši zem

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 21.8.2021

    Svatá Monika a svatý Augustin jsou pro nás vzorem vytrvalé modlitby, která přináší velké ovoce. Inspirováni jejich příkladem vystartujme do nového školního roku s modlitbou za naše politiky.   Stop Start se svatými | MONIKA A AUGUSTIN | P. Roman Vlk   Modlitební síť Vlčího Doupěte V době postní jsme se modlili za 709 lidi, ze svého okolí, kteří potřebují poznat Pána Ježíše.A v době velikonoční za vylití Ducha Svatého na 364 knězí. NOVÁ MISE Připojte se k modlitbě za naše politiky 40 dní před parlamentními volbami.Společnou modlitbu začínáme 29. srpna.