Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

 • 0 Evangelizační projekt Godzone Tour bude i v době koronaviru

  Každoročně v tuto dobu máme již za sebou zážitek z večera s názvem Godzone Tour. Letos, tak jako u většiny velkých akcí, se nic konat nemůže. Tým Godzone však nezahálel. Ještě v prvních týdnech, kdy bylo jasné, že to nepůjde v tom rozsahu, jak jsme jej znali, přesto byly nachystáni jít do menších projektů a tvořily se týmy, které by zajistily program ve 48 městech na Slovensku a 25 městech v ČR. Je to neuvěřitelné, kolik lidí bylo ochotných přiložit ruku k tomuto dílu. Protože to však současná situace neumožňuje ani na Slovensku, ani u nás, celý koncept příprav se zaměřil na program, který budete moci sledovat doma nebo v malých skupinkách někde společně. Těšíte se? Tak nezmeškejte 11. – 12. prosince, kdy je pro nás přichystán online evangelizační film a k jeho sledování jste zváni zdarma.   Odkazy: https://tour.godzone.sk/2020/   TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ - ESPÉ ft. AUGUSTÍN   AKO SA USKUTOČNÍ G̶O̶D̶Z̶O̶N̶E TOUR 2020? | Július Slovák   TRAILER - FILM TO, NA ČOM ZÁLEŽÍ   Zavzpomínejme na loňské Godzone Tour 2019

 • 0 Tříkrálová koleda letos v novém kabátě

  Prožíváme dobu plnou různých omezení a nejistot. V záplavě událostí dnešních dní s nadějí očekáváme aspoň trochu dobrých zpráv.  Jednu velmi dobrou zprávu vám přinášíme už teď – tříkrálová koleda zazní! Již teď je však jisté, že letošní koledování bude tentokrát poněkud jiné, než jsme všichni zvyklí. „Jsme si velmi dobře vědomi toho, že osobní kontakt s koledníky přímo u vás doma, jejich hřejivý úsměv i zpěv koledy s přáním všeho dobrého je nenahraditelný. Zdraví vás všech, i našich koledníků, je však pro nás na prvním místě. Proto jsme se s ohledem na současnou situaci rozhodli letošní sbírku pojat zcela novým způsobem,“ uvedl za otrokovickou Charitu koordinátor sbírky Jan Žalčík. „Připravili jsme pro vás novinku v podobě online koledy. Na stránkách www.trikralovasbirka.cz bude možno shlédnout online koledu a také přispět do virtuální kasičky.  Zde bude možné zadat vaše PSČ a tím bude váš příspěvek automaticky přesměrován na místní Charitu, aby tak vaše pomoc mohla sloužit přímo lidem z vašeho okolí. Pro ty z vás, pro něž by toto bylo obtížné, připravíme do několika míst ve vaší obci tříkrálové kasičky. V rozmezí vánočních svátků budou lidem do schránek distribuovány tříkrálové letáky s aktuálními informacemi, přehledem míst i termínem, dokdy bude možné přispět,“ dodal Žalčík. Bližší informace budou postupně přibývat v místních mediích, na webu otrokovické Charity i na sociálních sítích. Prosíme, pomozte nám tyto informace šířit dál mezi své blízké. Děkujeme, že pomáháte s námi!

 • 0 Od čtvrtka 3. 12. nová pravidla pro účast na mši

  Z usnesení vlády ze dne 30. 11. platí nová pravidla pro bohoslužby. Na svatbě a pohřbu smí být nejvýše 30 lidí. V kostele smí být obsazeno jen 30% míst na sezení, všichni musí sedět, dodržovat přitom rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu (zpívat může nejvýše 10 osob).   Co to znamená v naší farnosti?   Mše u sv. Vojtěcha budou: - ve čtvrtek 3. 12., v pátek 4. 12., v sobotu 5. 12. - 17.00 - v neděli 6. 12. - 7.30 a 10.30   Mohou přijít i ti, kteří se nezapsali do seznamu až do naplnění kapacity.   Mše a zpověď v Kvítkovicích: - v neděli 6. 12. 9.00 do naplnění kapacity (zpověď 8.45 či po mši).   Zpovídání u sv. Vojtěcha: - ve čtvrtek 3. 12., v pátek 4. 12., v sobotu 5. 12. 18.00-19.00 - v neděli 6. 12. 17.00-18.00   Příležitost k tiché adoraci u sv. Vojtěcha: - v neděli 6. 12. 14.00-18.00.   Kdo by se již na některou ze mší nedostal, bude mu podáno svaté přijímání 5 minut přede mší či po mši.   Další změny mší svatých a zpovídání od pondělí 7. 12. dle nedělních ohlášek.

 • 0 Modleme se za arcibiskupa Jana a biskupa Josefa

  26. listopadu byla zveřejněna zpráva o pozitivním testu u o arcibiskupa Jana Graubnera. Dnes byl převezen do nemocnice, spojme se v modlitbě i za o. Nuzíka, který zůstává po pozitivním testu v domácí karanténě.   Několik dní poté, co byl olomoucký arcibiskup a předseda České biskupské konference Jan Graubner ve středu 25. listopadu 2020 pozitivně testován na nemoc covid-19, si jeho zdravotní stav vyžádal hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Olomouc. Pozitivní výsledek koronavirového testu se potvrdil také u pomocného biskupa a generálního vikáře Josefa Nuzíka, který tak zůstává v domácí karanténě.   Prosíme věřící, aby na jejich zdraví pamatovali v modlitbách. Oba dva také všem, kdo se za ně modlí a o jejich zdravotní stav projevují zájem, vyjadřují upřímný dík a zůstávají ve spojení v modlitbě.   Zdroj: https://www.ado.cz/

 • 0 Nedělní kázání pro děti – Vlčí doupě i se soutěží

  Co napadlo o. Romana k evangeliu, které čteme v neděli v kostele? Zamyšlení vhodné nejenom pro děti...   Evangelium (Mk 13,33-37) Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem: Bděte!" SLEDUJTE VLČÍ DOUPĚ TAKÉ NA: INSTAGRAM: https://1url.cz/@Vlci_doupe FACEBOOK: https://1url.cz/@Vlci.doupe MOBILNÍ APLIKACE: https://1url.cz/@app.vlcidoupe Dílo Vlčí doupě je možné finančně podpořit darem na č. ú.: 2089164018/3030   Nedělní kázání pro děti | SŮL NAD ZLATO | P. Roman Vlk   Speciál s autorem mobilní aplikace Vlčí doupě   Soutěž z Vlčího doupěte 14   Posilněni uplynuvším Rokem Božího slova bychom Vás rádi přizvali k aktivitě “Radostná zvěst”, která nás vybízí k intenzivnějšímu prožití doby adventní a vánočních svátků. Každou adventní neděli přidáme část dětmi čteného příběhu Radostné zvěsti (čerpané z textů evangelia). Na konci jednotlivých videí budou uvedeny jednak náměty k prožívání Adventu, jednak úkoly (nejen) pro děti a mládež, jejichž uskutečnění, věříme, může šířit radost. Splněné úkoly nám můžete zasílat vždy do konce příslušného týdne na email info@credonadacnifond.cz a tímto se zařadit do soutěže o hodnotné dárky. Radostná zvěst - 1. adventní týden

 • 0 ZAMYŠLENÍ NA 1. NEDĚLI ADVENTNÍ: JSME DOMA

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 28.11.2020

  Dopisy Božím domácím (viz Mt 10,24)   Neuvěřitelně dobře začíná nový liturgický rok. Vždyť stačí si poslechnout první větu prvního čtení: "Ty, Pane, jsi náš otec, náš vykupitel: to je tvé jméno od věků" (Iz 63,16b). Máme otce, máme vykupitele. Proč je to důležité a proč je to radostná zvěst? Neboť dále Izaiáš zmiňuje zbloudění, tvrdost srdce, ztrátu bázně, hřích, nevěru, nečistotu, nepravost, nevzývání Pánova jména. Tedy jakoby samé zlo bylo v nás, zlo, které nám přináší smrt. Ale text končí důvěrou: "A přece, Pane, ty jsi náš otec! My jsme hlína, ty náš tvůrce; všichni jsme dílo tvých rukou" (Iz 64,7). Je to důležité proto, že od Letnic žijeme jako Církev i jako její jednotliví členové v soužení a očekávání. V pronásledování a pádech. Ale radostná zvěst nám říká, že nás Bůh neopustil. Že je náš otec. Žijeme "v Boží milosti, kterou jsme dostali v Ježíši Kristu" (srov. 1Kor 1,4). My nejsme venku, nedíváme se na vykoupení a Boha Otce jakoby přes okno či v hledišti divadla, ale my jsme uvnitř, v jeho domě. Jsme vykoupení a "nechybí nám žádný dar milosti" (srov. 1Kor 1,7). Proto můžeme s důvěrou a nadějí, dokonce s radostí očekávat Kristův návrat, jeho druhý příchod. Jsme totiž jeho. Víš, jak a kdy se to stalo? Při našem křtu. Svátostí křtu jsme se stali účastníky Kristova velikonočního (velikonočního) tajemství. Jako Kristus trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, tak i my. V Kristu jsme zemřeli hříchu a vstali z mrtvých k novému životu. Toto není teologie, to je fakt, který jsi jako pokřtěný zažil a máš stále prožívat. Jsi v Otcově domě a jsi v něm jako milovaný. Platí to i dnes, přesně v té situaci, kterou prožíváme. Je jen na tobě, zda ji budeš prožívat v teple Otcova domu, chráněný Ježíšovým křížem a mocí jeho Ducha, nebo se vydáš ven do vichřice hněvu, vzdoru, reptání, protestů, nespokojenosti, posuzování… Žijeme ve skvělé době. Bůh je náš otec a vykupitel. Jsme v jeho domě - jako členové jeho rodiny, ne jako hosté. Tak se nebojme! Ježíš je zde! Náš Pán je tady! Bůh je s námi!

 • 0 Podklady k prožívání adventu s dětmi

  Pokud máte doma děti a hledáte inspiraci, jak s nimi prožít kreativně advent, nabízím několik možností. Katechetické centrum v Olomouci nabízí Adventní karty. Tento program nabízí jednoduchou adventní duchovní obnovu a je tvořený tak, aby se jej mohla účastnit celá farnost či rodina: od nejmenších až po nejstarší. Program má 4 etapy - podle 4 adventních týdnů, kdy každá etapa vás posune dál v této obnově. Pro každý týden si vytisknete jeden plakátek, který s sebou nese jednu konkrétní výzvu do týdne a současně podává nástroj ke zpětné vazbě. Více zde: https://www.katechetiolomouc.cz/   Katechetické centrum v Brně nabízí adventní projekt PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ. Letošní adventní aktivita je inspirována modlitbou Vzývání Ducha Svatého č. 003 ze zpěvníku Kancionál, která je prosbou k Duchu Svatému, aby obnovil zemi. Tuto prosbu však můžeme také spojit s každoročním očekáváním příchodu Spasitele, které prožíváme v adventu. Vždyť Ježíš přišel na svět právě proto, aby ho obnovil. Skrze Ducha Svatého se obnova světa děje stále a my můžeme být její součástí, pokud se Bohu s důvěrou svěříme. Tento námět k prožití doby adventní je proto věnován obnově vztahu k Bohu i vztahů mezi lidmi. Základem je každodenní modlitba spojená s drobným námětem, o co se během týdne snažit. Zemi představuje nástěnka pokrytá útržky novin. Noviny totiž v sobě obvykle ukrývají nejrůznější zprávy z celého světa, a proto mohou být symbolem toho, že Bůh ví o všem, co se ve světě děje, ať už je to dobré nebo špatné. Naši ochotu to vše Bohu odevzdat připomínají nakreslené dlaně směřující v modlitbě k Bohu, umístěné na nástěnce, a také kousky barevného papíru, které se lepí přes útržky novin. Neznamená to, že bychom problémy světa měli přehlížet, ale představuje to naši důvěru v to, že Bůh dokáže svět svou láskou obnovit a dát všemu, co prožíváme, nový význam. Nakonec se do prázdných dlaní ve středu nástěnky umístí obrázek dítěte, Božího Syna. Můžeme si při tom uvědomit, jak velká je Boží láska k nám, a že i my jsme povoláni k tomu, abychom ji šířili dál do světa. Více zde: https://kc.biskupstvi.cz/ Materiály z předchozích let najdete zde: https://kc.biskupstvi.cz/namety-advent/    A poslední tip je adventní modlitební kalendář s názvem Adventní výzva. Na každý den adventu zde najdete odkaz na evangelium, které se bude číst a jednu oblast, za kterou se pomodlíte Otče náš, Zdrávas a Sláva Otci. Ke stažení zde: https://www.uschovna.cz/ 

 • 0 Rozsvícení vánočního stromu z kostela sv. Vojtěcha

  Milí farníci. Jsem rád, že když jsem byl letos opět přizván k rozsvícení vánočního stromu města, tak padl dotaz, zda bychom mohli pronést pozdrav občanům právě z našeho kostela sv. Vojtěcha. Dnes od 17.00 můžete sledovat na YouTube pozdrav můj i paní starostky. Vice o průběhu najdete zde: https://otrokovice.cz/  

 • 0 Biblické TRIO – Prožít advent s Marií

  V rámci kněžské formace jsem měl příležitost projít 2x tzv. Trio formaci. Jedná se o setkání v trojici v předem domluvené termíny a společné sdílení. Všichni jsme se shodli na tom, jak tato metodika, která je založená na metodě oceňujícího přístupu – tedy že reagujeme vždy jen pozitivně na to, co jiný sdílel, je velmi obohacující. Stejně tak se pro nás staly silné okamžiky krátké tiché modlitby k Duchu Svatému, která je pravidelně zařazena. Osobně doporučuji jako vhodný způsob prožití letošního adventu, kdy se nebudeme moci scházet při společném slavení rorátů, jak jsme byli loni zvyklí.   Jak Biblické TRIO na advent probíhá? - Setkání jednou za týden v průběhu 4 týdnů! - Jeden úryvek pro jeden týden! - Délka trvání setkání max. 60 min! - V čase, který vyhovuje všem třem osobám! - Na příjemném místě!   TRIO vznikne, když se tři lidé: - zavážou, že se setkají jednou za týden v přátelské atmosféře; - domluví se spolu na místě, dni a čase setkání jednou týdně; - zavážou se k věrnosti, dochvilnosti a důvěrnosti (nebudou vynášet ven, co se řeklo mezi nimi).   Členové TRIA: - mají Bibli, Nový Zákon nebo jen Evangelium podle Lukáše; - přečtou si biblický úryvek před setkáním; - používají tabulku níže a odpoví na otázky; - zapíší si své odpovědi do osobního sešitu; - v jednoduchosti se sdílejí; - naslouchají druhému a Duchu Svatému!   Workshop o biblickém TRIU sr. Lucie Kopasové z Konference o evangelizaci online 2020   Foto zdroj Člověk a víra, autor: Dominik Novák     Materiály na advent ke stažení zde: Trio_-_Advent_s_Marii_verze_2020

 • 0 Liturgie domácí církve u adventního věnce

  Dostal se ke mně materiál pobožnosti, kterou pro farnost Kežmarok připravil P. František Trstenský a o žehnání adventního věnce doplnil a do češtiny přeložil P. Pavel Křivý. Tuto pobožnost se můžete pomodlit vždy, když na Vašem adventním věnci každou neděli zapalujete novou svíci. Každá svíce dostala konkrétní název. První je svíce města Betléma, u které budeme prosit za představitele světské moci. Druhou je svíce Matky Boží, u které budeme prosit za dívky, ženy a matky. U třetí svíce budeme pamatovat na svatého Josefa a modlit se za chlapce, muže a otce. Nakonec při zapálení čtvrté svíce, která se jmenuje svíce andělů, se budeme modlit za biskupy, kněze a zasvěcené osoby. Pošlete tuto pobožnost i vaší rodině, známým a přátelům. Modlete se ji v domácnostech. Prožijme Advent v radosti a pokoji, ale i ve ztišení a pokání. Buďme bdělí, aby nám materiální věci nezakryly skutečný smysl Adventu a Vánoc.   Foto zdroj Člověk a víra, autor: Martina Řehořová   Texty pro bohoslužbu ke stažení zde: Liturgie domácí církve u adventního věnce