Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 OHLÁŠKY 15. 11. 2020 - 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Využijte možnost přijmout každý den sv. přijímání. Máme příležitost pomodlit se za zemřelé a získat plnomocné odpustky duším v očistci do konce listopadu.

Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat taky odpustky na dálku.

Podmínky pro získání odpustků najdete zde.

V tyto dny můžeme taky využít modlitby litanií za zemřelé nebo litanií za duše v očistci.

25. 11. jsme pozvaní připojit se k iniciativě Červená středa, kterou si chceme připomínat lidi pronásledované pro víru na celém světě. 

K iniciativě Červená středa máte příležitost se připojit celodenní adorací od 8.00 – 18.00. Na adoraci smí být jen 2 lidé v kostele, zapište se do připravených archů v kostele nebo napište na farní email faotrokovice@ado.cz svůj čas (připojte své telefonní číslo) nebo zavolejte panu faráři na mobil 605 444 240, kdy byste chtěli přijít.

Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále. Po podávání sv. přijímání od 12.00 bude vystavena Nejsvětější Svátost oltářní a bude příležitost k tiché adoraci. Zakončení adorace bude v 18:00. Na adoraci smí být jen 2 lidé v kostele, zapište se do připravených archů v kostele nebo napište na farní email faotrokovice@ado.cz svůj čas (připojte své telefonní číslo) nebo zavolejte panu faráři na mobil 605 444 240, kdy byste chtěli přijít.

 

V lednu plánujeme rekonstrukci vodo, topo, elektro na staré faře, která se naposledy rekonstruovala v roce 1972 a spolu s tím zrekonstruujeme WC v suterénu kostela.

 

Přestože sbírky na opravy nemohou být, přispívat můžete:

  • na účet farnosti 1405341369/0800
  • do kasičky v kostele
  • koupí Farních oplatků v kostele

 

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

 

 

Z rozhodnutí vlády ČR platí nová omezení od 21. 10.

-  Platí omezení pohybu a kontaktu s dalšími lidmi.

-  Musí se dodržovat rozestupy.

-  Svatby a pohřby jsou omezeny na počet 10 osob.

 

PŘÍLEŽITOST K OSOBNÍ MODLITBĚ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA

-  Kostel je otevřen k soukromé modlitbě od 8.00 - 18.00.

-  Dodržujte platná omezení - pouze jeden člověk (vyjma členů domácnosti).

-  Při čekání dodržujte rozestupy 2 metry.

 

MŠE SVATÉ

-  S ohledem na nařízení vlády mše svaté budou slouženy soukromě.

-  Kdo mají zapsány mše svaté ve všední dny, budou odslouženy.

-  Kdo mají zapsány mše svaté v neděli, kdy farář má povinnost sloužit za farnost, bude jim přednostně nabídnut nový termín mše svaté.

 

PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA

V pondělí - sobotu v 18.00 - 18.30. V neděli 10.00 - 12.00.

Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.

 

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA

-  V pondělí - sobotu v 18.30 - 19.30. V neděli 10.00 - 12.00.

-  Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma.

 

PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI A SV. PŘIJÍMÁNÍ V KAPLI SV. ANNY V KVÍTKOVICÍCH

V neděli 8.30 - 9.30.

- Ke svatému přijímání přistupujte jednotlivě (vyjma členů domácnosti), připravte se před i po svatém přijímání modlitbou doma.

Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě - 605 444 240.

 

SVÁTOST NEMOCNÝCH DOMA, NEMOCNICE

- Kdykoliv po telefonické domluvě - 605 444 240.

 

Liturgie.czpro vás připravila video o rodinné bohoslužbě. Jak prožívat liturgii v čase bez liturgie?

 

 

Pomoc rodinám

Nadační fond Credo přichází na pomoc rodinám s dětmi, které se ocitly ve složité životní situaci a potřebují pomoc druhých. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Ať už je vaše aktuální nouze způsobena pandemií, nebo dlouhodobě špatnou finanční situací rodiny, která se nyní ještě zhoršila, chceme vám pomoci toto náročné období zvládnout. Více informací zde.