Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Mimořádné ohlášky 18. 11. k účasti 15 osob na bohoslužbách

Od 18. 11. se může účastnit bohoslužeb, svatby či pohřbu 15 osob. Proto dochází k úpravě časů mší svatých a přijímání svátostí. Změny jsou vyznačeny červeně.

 

PŘÍLEŽITOST K OSOBNÍ MODLITBĚ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA

Kostel sv. Vojtěcha je otevřen k soukromé modlitbě:

pondělí–sobota 8.00 – 17.30, v neděli 12.00 – 17.30.

Dodržujte rozestupy 2 metry.

 

MŠE SVATÉ

Bohoslužby, svatby a pohřby jsou omezeny na počet 15 osob (od pondělí 23. 11. na 20 osob).

Mše svaté budou slouženy pondělí 17.00 v Kvítkovicích.

Úterý–sobota v 17.00 u sv. Michaela.

V neděli 7.30 u sv. Vojtěcha, 9.00 v Kvítkovicích a 10.30 u sv. Vojtěcha.

Zápis na mše na daný týden v Otrokovicích bude probíhat v kostele v neděli v 8.45. Přednost má rodina, která má zapsanou mši svatou a ti, kteří v posledních týdnech na mši svaté ještě nebyli. Na zápis vyšlete jednoho člena rodiny. Oslovte své starší sousedy a zapište je spolu s vámi. Mějme ohled na ostatní, aby se dostalo na všechny zájemce.

Zápis na mše na daný týden v Kvítkovicích bude u paní Anny Hradilové.

Do kostela budou vpuštěny 10 minut před mší pouze nahlášené osoby. Pouze tehdy, když se někdo 5 minut před začátkem mše nedostaví, budou vpuštěny do maximálního počtu ostatní nenahlášení.

 

 

PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI V KOSTELE SV. VOJTĚCHA

V pondělí – sobotu v 18.00 – 19.00.

Kdykoliv po osobní či telefonické domluvě – 605 444 240.

 

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V KOSTELE SV. VOJTĚCHA

V pondělí – sobotu 18.30 – 19.00. V neděli 9.00 – 10.15.

Ke svatému přijímání se připravte modlitbou doma.

 

PŘÍLEŽITOST KE ZPOVĚDI A SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ V KAPLI SV. ANNY KVÍTKOVICE

V neděli 9.45 – 10.00.

Ke svatému přijímání se připravte modlitbou doma.

 

SVÁTOST NEMOCNÝCH DOMA, NEMOCNICE

Kdykoliv po telefonické domluvě – 605 444 240.