Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Novoroční modlitební výzva za ochranu našich rodin

Každý z nás si někdy oblíbí nějakého duchovního autora, který mu pomáhá růst ve víře. Je to asi rok, co jsem objevil polského kněze o. Dominika Chmielewskeho. Před Vánoci pozval rodiny, aby se zapojily do iniciativy zasvěcení svých rodin Bohu. S ohledem na to, že my se již k termínu od 25. 12. nemůžeme připojit, myšlenka začít si svých 40 dní obnovy v rodině kdykoliv, např. na Nový rok či kdykoliv si zvolíme, se nabízí každému.

 

Dominik Chmielewski SDB – Nazaret mojím domovom SK titulky

 

NÁVRH MODLITEBNÍHO PLÁNU:

Doba trvání: 40 dní kdykoliv začneme

Cíl: Očištění, odčinění za hříchy a posvěcení sebe a své rodiny na přímluvu Panny Marie. Korunování Panny Marie za Královnu našich domovů. Přijetí Božího Milosrdenství zasvěcením vlastního domu a rodiny Svaté rodině Nazaretské.

 

Denní modlitba:

- 51. žalm – jako modlitební obřad za všechny osobní a rodinné hříchy

- Desátek růžence - tajemství Korunování Panny Marie jako Královny Nebes a Země – ustanovení Panny Marie jako královny našich rodin (….který Tě Panno na nebi korunoval)

- 121. žalm – jako žalm k zasvěcení své rodiny Boží ochraně

 

Čtvrtek: Klanění Nejsvětější svátosti: v kostele nebo online * (kdykoli)** Pro lidi, kteří neopouštějí domov: duchovně se přenést před svatostánkem ve svém kostele a setrvat před ním.

Z Deníčku sestry Faustiny Kowalské:

„Dnes je noční adorace. Kvůli špatnému zdraví jsem se jí nemohla zúčastnit, avšak dříve, než jsem usnula, spojovala jsem se se sestrami - adorantkami.

Mezi čtvrtou a pátou hodinou jsem byla náhle probuzena, slyšela jsem hlas, který mě žádal, abych se zúčastnil modlitby s těmi, kteří nyní adorují.

Poznala jsem, že mezi adorujícími, je duše, která se za mě modlí. Když jsem byla ponořen do modlitby, přenesla jsem se v duchu do kaple a viděla jsem Pána Ježíše vystaveného v monstranci; na místě monstrance jsem viděla ctihodnou tvář Pána a Pán mi řekl: To, co ty vidíš (ve) skutečnosti, tyto duše vidí skrze víru. Jak velmi milá je mi jejich velká víra, vidíš, ač ve mně zdánlivě není stopa života, přesto je (zde) ve skutečnosti obsažen v celé plnost, a to v každé hostii; avšak abych mohl v duši působit, duše musí mít víru. Ach, jak je mi živá víra milá.“ (Deníček 1419–1420)

 

Pátky: Klanění kříži – modlitba odprošení Pána Ježíše za naše hříchy, chvála a díky Božímu Milosrdenství plynoucímu z kříže na naše rodiny.

(kdykoli a v jakékoli formě)

 

Závěrečná modlitba – po uplynutí 40 dní, kdy jsme začali:

- Zúčastněte se mše svaté v nejbližším chrámu zasvěceném Panně Marii, nebo ve farním kostele či online.

- Zapálení Hromničky, symbolické uvedení Kristova světla do našich domovů.

- Akt odevzdání se Sv. Rodině: zasvěťme celou rodinu prostřednictvím hymnu „Přijď o Duchu přesvatý“ (Kancionál 422), aby Duch Svatý přišel s velikou mocí, podobně jako přišel do večeřadla, aby sestoupil na nás skrze tu, která je plná Ducha Svatého (Milostiplná - Kecharytomene). Aby si svatý Josef s Ježíšem přisedl k nám. Nezapomínejte, že ve třetím Fatimském tajemství, v jeho závěru ukazuje svatého Josefa s malým Ježíšem, který žehná celý svět.

- Modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství.

 

To bude pozvání Svaté Rodiny do mého domu. Skrze modlitbu Korunky Božího milosrdenství a přes akt odevzdání se Svaté Rodině.

Jednoduché, krátké, opravdu skutečné. 40 dní. Proč právě 40 dní?

Protože Maria po narození Ježíše musel projít dobou očišťování svého domu, jak to předepisoval židovský zákon. Aby potom 2. února obětovala Ježíše Bohu Otci.

 

Texty žalmů ke stažení: Zasvěcení rodin 2020 modlitby