Vítejte

na stránkách Římskokatolické farnosti sv. Vojtěcha Otrokovice

Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Vstupme do půstu s modlitbou ke sv. Josefovi

Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX. svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je jako příležitost k prohloubení úcty k tomuto velkému světci. Vydal proto apoštolský list Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa, který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.

Posvátná penitenciárie v dokumentu zveřejněném pro tuto příležitost vysvětluje, že smyslem tohoto mimořádného roku je, „aby v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle“.

Během této doby je možné získat mimořádné plnomocné odpustky:

„Za obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce) se udělují plnomocné odpustky těm věřícím, kteří se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa při příležitostech a formami, jaké uvádí [tento dokument].“

 

LITÁNIE K SVÄTÉMU JOZEFOVI

 

13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky

 

Plnomocné odpustky získají ti, kdo využijí jakoukoli z těchto příležitostí:

- Budou po dobu alespoň 30 minut rozjímat modlitbu Otče náš.

- Zúčastní se alespoň jednodenní duchovní obnovy, jejíž součástí bude rozjímání o sv. Josefovi.

- Po příkladu sv. Josefa vykonají nějaký skutek tělesného nebo duchovního milosrdenství.

- Pomodlí se svatý růženec v rodině.

- Pomodlí se svatý růženec jako snoubenecký pár.

- Svěří každodenně svoji práci pod ochranu svatého Josefa.

- Budou prosit o přímluvu sv. Josefa, aby našel práci ten, kdo ji hledá, a práce všech aby byla důstojná.

- Pomodlí se litanie nebo nějakou jinou modlitbu ke sv. Josefovi, a to za pronásledovanou církev a za úlevu všem křesťanům, kteří trpí jakoukoli formou pronásledování.

- Pomodlí se jakoukoli církví schválenou modlitbu či pobožnost ke cti svatého Josefa, např. „K tobě, svatý Josefe“:

       - ve výroční dny 19. března a 1. května,

       - na svátek Svaté rodiny,

       - dne jakéhokoli měsíce nebo

       - kteroukoli středu,

což jsou dny zasvěcené památce svatého Josefa v latinské tradici.

 

Plnomocné odpustky mohou získat i nemocní, trpící a všichni, kdo nemohou opustit domov. Získají je, když se zřeknou zalíbení v jakémkoli hříchu a budou mít úmysl splnit tři obvyklé podmínky, i když to aktuálně není možné, pomodlí se doma či jinde, kde jsou nuceni pobývat, modlitbu ke cti sv. Josefa a s důvěrou nabídnou Bohu své bolesti a obtíže.

 

Novénu ke sv. Josefovi od P. Josefa Prokeše najdete k zakoupení v kostele.

 

Dokumenty ke stažení:

Modlitby ke svatému Josefovi

13 způsobů, jak získat plnomocné odpustky

„Patris corde“ – apoštolský list papeže Františka věnovaný sv. Josefu

Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa

JAN PAVEL II., Apoštolská adhortace Redemptoris custos - O svatém Josefovi a jeho poslání v životě Krista i církve