Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 ZAMYŠLENÍ NA VELIKONOČNÍ NEDĚLI: JEŽÍŠ ŽIJE!

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 3.4.2021

Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)

Kdyby si Ježíš ve chvíli, kdy ho přišli zajmout, zavolal na pomoc dvanáct legií andělů…

Kdyby Ježíš sestoupil z kříže a umlčel by posmívající kněze…

Kdyby Otec zasáhl ve chvíli, kdy Ježíš volal ve své opuštěnosti…

Kdyby…

Nic z těch kdyby se nestalo. Ježíš zemřel.

A vstal z mrtvých!

Dal Otci dokonalou odpověď lásky. Nepoužil svou moc ke zničení nepřítele, aby si zachránil život. Ne, přijal všechnu zlobu, kterou lidé vymysleli, podřídil se jí, dokonce jí podlehl. Ale vstal z mrtvých. A to je jediný důvod dnešní slavnosti, jediný důvod slavení Velikonočního třídenní. Na této pravdě - že Ježíš vstal z mrtvých a žije - stojí celé naše křesťanství!

Bůh tak miloval svět, lidi, že vzal na sebe všechno zlo, které lidé postižení dědičným hříchem (včetně mě a tebe) napáchali. Ale nenechal to tak - moc toho zla prolomil Ježíšovým zmrtvýchvstáním. Od toho okamžiku víme, že nic nás nedokáže oddělit od Boží lásky (viz Řím 8, 35. 38 - 39).

Skrze křest jsme se stali součástí Boží rodiny, stali jsme se Božími domácími - neboť při křtu jsme tajemně s Kristem zemřeli a vstali z mrtvých. Mocí Ducha nám bylo dáno ovoce Ježíšova velikonočního (paschálního) tajemství - utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. A tak máme dnes právo slavit. A dovolím si napsat, že máme i povinnost oslavovat. Vždyť nemůžeme zůstat nevděční u takových projevů lásky Boha k nám.

Oslavujme zpěvem, oslavujme žalmy, oslavujme dobrým obědem a skvělým vínem, oslavujme však zejména dobrem ve vztahu ke každému, s kým se dnes setkáme. Aha, že je zákaz vycházení? Skvělé, máš možnost projevit kopec dobra své rodině, se kterou žiješ. Že žiješ sám či sama? Možná je čas projevit kopec dobra sobě, například tím, že dovolíš jiným, aby ti projevili lásku.

Ježíš žije! I ty žij!

Aleluja!