Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 ZAMYŠLENÍ NA 3. NEDĚLI VELIKONOČNÍ: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A ROZUM

  • Promluvy
  • napsal Administrator
  • 17.4.2021

Dopisy Božím domácím (viz Mt 10, 24)

Zase a jen o zmrtvýchvstání. Apoštolové, zvláště Petr, jakoby ani o ničem jiném nemluvili. Jen a jen zmrtvýchvstání a jeho důsledky - "dělejte pokání".

Proč je Ježíšovo zmrtvýchvstání tak důležité? Neboť je to tak převratná událost, že k ní - vlastně k němu, k Ježíši - musím zaujmout nějaký postoj. Ježíš totiž tři roky vyučoval a dával příklad jiného způsobu života. Součástí jeho učení byly i předpovědi o jeho umučení, smrti a … zmrtvýchvstání. Jeho předpovědi se splnily. Pokud tedy byl pravdivý v tak neuvěřitelné věci, jakou je zmrtvýchvstání, určitě byl pravdivý i ve všem ostatním, co říkal a dělal.

Mým úkolem jako homo sapiens - člověka rozumného - je zaujmout k této pravdě nějaký postoj. A jediný správný postoj, jaký k pravdě (jakékoliv) můžeme zaujmout, je přijmout ji a podle ní žít. Jakékoliv jiné rozhodnutí a jednání by bylo nemoudré.

Ježíš vstal z mrtvých. To znamená, že je schopen dát mi nový život (Jan 10,10). Že má moc odpustit mi hříchy (Mt 9,1-7). Že má moc uzdravit mě (viz např. Mt 8,1-16). Že má schopnost sytit mě (např. Mt 14,13-21). Že mohu jíst jeho tělo a pít jeho krev (Jan 6,52-58). Že je stále se mnou (Mt 28,20b). Že jsem s ním neoddělitelně spojený (Jan 15,1-11). Jen on mi může zajistit věčný život!

Pokládám za nemoudré odmítnout všechny tyto dary, které nesmírně přesahují jakékoliv lidské možnosti, ale zároveň jsou naplněním našich nejhlubších tužeb. Proto se snažím neustále se Ježíše přidržet, neustále být s ním, abych se mu svým nemoudrým jednáním, do kterého velmi snadno sklouzávám, nevzdálil či dokonce neztratil. Mám však naději, že i kdyby se to stalo, půjde mě hledat a najde mě (Mt 18,12-13). Ježíši totiž na mně záleží!

Proto je Ježíš první v mém životě, v životě mé rodiny. Děláme úplně obyčejné věci, jako všichni ostatní, ale děláme je se srdcem upřeným na Ježíše. A tak i obyčejné jídlo (či jakákoli jiná činnost) nabývá věčnou hodnotu (1 Kor 10,31; Kol 3,23).

Jaké je místo Ježíše - toho, který byl umučen, zemřel a vstal z mrtvých - ve tvém životě? Kéž by byl Ježíš pro tebe nejdůležitější … Pokud není, čiň pokání … Chci být s tebou v nebi.