Aktuality, Inspirace, Ohlášky, Promluvy

Zpět

0 Pozdrav z kněžského semináře

V neděli jsme měli den modliteb za nová duchovní povolání. Při té příležitosti jsem četl pozdrav z našeho kněžského semináře, který rád přidávám i zde.

Vážení otcové, chtěl bych Vás pozdravit z Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Využívám této příležitosti, abych Vám a Vašim farníkům poděkoval za štědrost, se kterou kněžský seminář podporujete. Seminář je výhradně odkázán na finanční dary od věřících v rámci sbírky na seminář. Mnohé farnosti nám pomáhají i skrze sbírku zeleniny, ovoce, trvanlivých potravin atp. Každé pondělí během školního roku slavíme mši svatou za naše dobrodince, kteří nás podporují po stránce duchovní, finanční a hmotné.

Zároveň jsme propojeni během roku i skrze vzájemnou modlitbu v adorační dny farností naší arcidiecéze. Aktuální farnosti, se kterými jsme v daný den ve spojení, jsou uvedeny na stránkách semináře – www.knezskyseminar.cz.

V letošním akademickém roce děkujeme Pánu Bohu za znovuotevření kněžského semináře, které se událo před 30 lety. V tomto akademickém roce je v semináři v Olomouci 11 bohoslovců z naší arcidiecéze, v Římě 2 bohoslovci a v teologickém konviktu 1 bratr. Bohu díky za tyto muže. Vážení otcové, ještě jednou velké díky za všechno.

S přáním velikonoční radosti a ve vzájemné modlitbě a podpoře

P. Pavel Stuška, rektor AKS

 

Aktuální seznam bohoslovců dle jednotlivých diecézí www.knezskyseminar.cz/lide/bohoslovci

 

Při svém působení ve Zlíně jsme se věnovali vysokoškolákům skrze studentskou organizaci RR49. Jeden z vedoucích členů později nastoupil do kněžského semináře. Zaposlouchejte se do povídání o cestě ke kněžství s jáhnem Jožkou Biernátem. 

 

Jožka Biernát - "Z RRka do konviktu"